RSS - xml

Kontrollerades senast: 2020-03-21 00:15:16

Remisser

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS ...

2020-03-20 17:31

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 april 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-27 i svaret.

Remiss hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

2020-03-13 15:30

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 3 april 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-154 i svaret.

Remiss förslag ändring av föreskrifter om förarprov och körkortets utformning...

2020-02-28 12:45

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 24 mars 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-210 i ert svar.