RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-11-22 05:31:40

Remisser

Remissförslag till upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:...

2019-10-04 12:23

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast Söndagen den 8 december 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-155 i ert svar.

Remissförslag till Transportstyrelsens förskrifter

2019-10-14 02:01

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast söndagen den 8 december 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-150 i ert svar.

Remiss särskilda krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster

2019-11-04 11:44

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 26 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-14 i svaret.

Omremiss hinderföreskrifterna

2019-11-21 09:04

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 11 december 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-143 i svaret.

Remissförslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20...

2019-11-11 17:40

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 10 januari 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-149 i ert svar.

Radioutrustning på fartyg

2019-11-11 13:41

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 28 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-78 i svaret.

Remissförslag till ändring om förarprov

2019-11-18 12:21

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 13 december 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-85 i ert svar.