RSS - xml

Kontrollerades senast: 2020-07-12 05:30:45

Pågående upphandlingar

RSS från Kommers Annons eLite

Hemtjänst och hemsjukvård i Enköpings kommun 2026-07-04

2012-10-25 00:00
Enköpings kommun ger kunder med beslut om hemtjänst rätt att välja utförare av insatserna. För kunder med beslut om personlig omvårdnad och där behov av hemsjukvård föreligger utförs insatserna av samma utförare. För kunder med beslut om endast serviceinsatser och där behov av hemsjukvård föreligger kommer hemsjukvården att utföras av kommunen. Utförarna bestämmer vilka tjänster de önskar bli godkända för. De kan ange vilket geografiskt område de önskar arbeta mot samt även ange ett kapaci...

DIS Elrevisionsbesiktningar 2025-01-31

2019-02-14 00:00
Enköpings kommun, Samhällsbyggnadförvaltningen och AB Enköpings Hyresbostäder inbjuder härmed leverantörer att inkomma med ansökningar till deltagande i dynamiskt inköpssystem DIS avseende tekniska konsulttjänster för elrevisionsbesiktningar.

DIS Upphandlingskonsulter 2029-05-31

2019-05-16 00:00
Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande köp av konsulttjänster för upphandling/inköp. Kommande uppdrag kan innebära att konsulten genomför hela eller delar av ett upphandlingsprojekt.

Familjerådgivning 2020-08-06

2020-05-14 00:00
Upphandlingen avser kommunal familjerådgivning för par och familjer. Anbudsgivare ombeds att inte inkomma med anbud förrän 1 vecka innan sista anbudsdatum. Detta för att säkerställa att man uppmärksammar eventuella förändringar i upphandlingsunderlaget. Utöver detta ska byte av upphandlingsplattform komma att ske under sommaren 2020 vilket kan komma att påverka denna upphandling.

Ramavtal Beläggningsarbeten 2020-07-16

2020-06-04 00:00
Upphandlingen avser ramavtal för asfaltsbeläggningar, asfaltsfräsning samt anslutande tjänster.

Totalentreprenad Vattenrening Fjärdhundrabadet 2020-08-31

2020-07-07 00:00
Objektet avser en ny och ombyggnation av Fjärdhundrabadets vattenrening, Fjärdhundra Enköpings kommun. Uppdraget avser enbart vattenreningen som en totalentreprenad.