RSS - xml

Kontrollerades senast: 2021-05-12 02:33:12

alexandrahammar blog

alexandrahammar blog on Nouw

Ätstörning och lite allmänt💎

2019-07-13 16:56
Från alexandrahammar

Sebastian Robin Hammar

2018-03-04 17:54
Från alexandrahammar

I’ve been falling apart...

2018-02-15 11:21
Från alexandrahammar

Mitt självmordsförsök sista delen

2017-10-24 22:26
Från alexandrahammar

Mitt självmordsförsök dag 8

2017-10-22 23:18
Från alexandrahammar

Mitt självmordsförsök dag 7

2017-10-21 17:36
Från alexandrahammar

Mitt självmordsförsök dag 6

2017-10-20 21:13
Från alexandrahammar

Mitt självmordsförsök dag 5

2017-10-19 18:21
Från alexandrahammar

Mitt självmords försök dag 4

2017-10-19 18:17
Från alexandrahammar

Mitt självmordsförsök dag 3

2017-10-17 17:13
Från alexandrahammar