RSS - xml

Kontrollerades senast: 2021-12-03 09:53:19

Lekplats Malmö

Upptäck Malmö genom lekplatserna

Gullängens Lekplats

2019-02-25 19:06
Från bodil
Området: Gullängen ligger i Lönngården som är ett delområde i Innerstaden (fd Södra Innerstaden). Det är mest flerfamiljsbostäder från mitten av 1900-talet kring lekplatsen. Området ligger mellan Station Persborg och Norra Grängesbergsgatan nära Lönngatan Lekplatsen: Detta är en liten områdeslekplats … Läs mer

Cirkuslekplatsen (nyrenoverad!)

2018-11-06 19:12
Från bodil
Området: Cirkuslekplatsen ligger i Nydala som är ett delområde i Söder (fd Fosie). Det är mest flerfamiljsbostäder i varierande höjd från 60-talet kring lekplatsen. Området ligger mellan Munkhätte- och Eriksfältsgatan. Lekplatsen: Detta är en av Malmö stads temalekplatser med en … Läs mer

Vikingaplans Lekplats

2018-05-31 21:22
Från bodil
Området: Vikingaplan ligger i Bellevue som är ett delområde i Väster (fd Limhamn-Bunkeflo). Det är mest större villor från hela 1900-talet kring lekplatsen. Området ligger norr Geijersgatan mellan Limhamnsvägen och Linnégatan. Lekplatsen: Detta är en områdeslekplats med en sandlåda med bord, … Läs mer

Östra Videdalsparkens Lekplats

2018-02-04 20:24
Från bodil
Området: Den här delen av Videdalsparken ligger i Virentofta som är ett delområde i Öster (fd Husie). Platsen kring lekplatsen består mest av villor och radhus från nittonhundratalet. Området ligger mellan Videdalsvägen och Sallerupsvägen, gränsar mot Stenkällan i söder och … Läs mer

Norra Videdalsparkens Lekplats

2018-02-01 20:14
Från bodil
Området: Videdalsparken ligger i Videdal som är ett delområde i Öster (fd Husie). Platsen kring lekplatsen består mest av villor och radhus från 1960-talet. Området ligger mellan Inre Ringvägen och Videdalsvägen, söder om Sallerupsvägen och norr om Höja. Lekplatsen: Detta … Läs mer

Växthusparkens Lekplats

2018-01-22 14:56
Från bodil
Området: Växthusparken ligger i Klagshamn som är ett delområde i Väster (fd Limhamn-Bunkeflo). Lekplatsen ligger i en liten park som är omgiven av nyare villor och den skånska slätten. Området med lekplatsen ligger mellan Hermanstorpsvägen, Möllevägen och Borrebackevägen, precis vid Växthusstigen. Lekplatsen: Detta … Läs mer

Vattenlekplatsen

2017-10-03 20:59
Från bodil
Området: Vattenlekplatsen ligger i Örtagården som är ett delområde i Öster (fd Rosengård). Lekplatsen ligger i en park (Rosengårdsfältet), i närheten finns där flerfamiljshus som byggdes 1967. Området ligger mellan Västra Kattarpsvägen och Stackelbergs väg, söder om Amiralsgatan. Lekplatsen: Detta är … Läs mer

Västra Kastanjegårdsparkens Lekplats

2017-05-02 19:14
Från bodil
Området: Västra Kastanjegårdsparken ligger i Lindängen som är ett delområde i Söder (fd Fosie). Lekplatsen ligger i en park som är omgiven av flerfamiljshus  från 1970-talet. Området ligger mellan Munkhättegatan och Yttre Ringvägen. Lekplatsen: Detta är en stadsdelslekplats som är uppdelad på tre mindre … Läs mer

Värmlandsplans Lekplats

2017-04-24 19:23
Från bodil
Området: Värmlandsplan ligger i Allmänna sjukhuset dvs där SUS (Skånes universitetssjukhus) ligger. Det är ett delområde i Innerstaden (fd Södra Innerstaden). Förutom sjukhuset omfattar delområdet även flerfamiljshus från 1930-talet. Området ligger mellan Pildammsvägen, Carl Gustafs väg, John Ericssons väg och Södra Förstadsgatan. Lekplatsen: … Läs mer

Vanåsparkens Lekplats

2017-04-19 18:13
Från bodil
Området: Vanåsparken ligger i Rosenvång som är ett delområde i Väster (fd Limhamn-Bunkeflo). Lekplatsen ligger i en park som är omgiven av radhus och villor från 1900-talet. Området ligger mellan Geijersgatan och Rudbecksgatan, öster om Västanväg och väster om Bellevuevägen. Lekplatsen: Detta är en stadsdelslekplats … Läs mer