RSS - xml

Kontrollerades senast: 2021-04-28 12:23:49

Pågående upphandlingar

RSS från Kommers Annons eLite

DIS Elrevisionsbesiktningar 2025-01-31

2019-02-14 00:00
Enköpings kommun, Samhällsbyggnadförvaltningen och AB Enköpings Hyresbostäder inbjuder härmed leverantörer att inkomma med ansökningar till deltagande i dynamiskt inköpssystem DIS avseende tekniska konsulttjänster för elrevisionsbesiktningar.

DIS Upphandlingskonsulter 2029-05-31

2019-05-16 00:00
Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande köp av konsulttjänster för upphandling/inköp. Kommande uppdrag kan innebära att konsulten genomför hela eller delar av ett upphandlingsprojekt.