RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-09-18 01:14:36

zero-agentur

Gustav II Adolf

2018-10-30 11:50

Den 6 mars år 1619 höll Konung Gustav II Adolf sitt intåg på Älvsborgs Slott och under sju dagar ordnade han med förvaltningen av staden. Stadens interimsprevilegier blev här utformade och namnet bestämdes till Göteborg.


 
 " HÄR SKALL STADEN LIGGA "

Älvsborgs Slott

2018-10-28 17:41

Älvsborgs slott var från 1300-talet till 1600-talet en betydelsefull befästningsanläggning vid Göta älvs utlopp. Fästet låg på den södra sidan av älven, strax väster om det senare byggda Göteborg på den plats där Klippan (som är en del av primärområdet Kungsladugård) ligger idag. Numera är det en ruin och de ännu synliga lämningarna härrör från renässansslottet och alla lämningar efter medeltidsborgen är försvunna.


Älvsborgs Slott år 1300 - en kolorerad animering.