RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-09-17 00:51:32

Tema Sjöar och vattendrag från SMHI

Tema Sjöar och vattendrag från SMHI

Forskare från SMHI vald som president för IAHS

2019-07-12 10:47
Berit Arheimer från SMHI utsågs som ny president för International Association of Hydrological Sciences (IAHS) under General Assembly som just nu pågår i Montreal, Kanada. Berit valdes med stor majoritet av de 48 röstberättigade länderna.

Juli 2019 - En månad med låga flöden

2019-08-02 10:00
Månaden avslutades med vattenflöden under de normala i hela landet, i delar av både södra och norra Sverige var flödena mycket under de normala.

Maj 2019 - Vårflod i fjällen och låga vattenflöden i södra Sverige

2019-06-12 13:00
Under månaden steg vattenflödena i Norrlandsfjällen och flödena var nära normala vårflodsnivåer. I södra Sverige var vattenflödena under de normala.

Uppdaterad tjänst – Risk för vattenbrist

2019-05-08 12:58
Tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se har fått en ny design och nulägesbeskrivning görs specifikt för sjöar, vattendrag, markvatten och grundvatten. I tjänsten visas nu även nya kartor för markvattenhalt och temperaturavvikelse. I den uppdaterade tjänsten utfärdas en risk för län istället för varningsdistrikt och att eventuella risker för både vattendrag och grundvatten är samlade under respektive län. 

Vattenflöden 2018

2019-05-08 10:10
Vattenflödena var under 2018 var extrema med både höga flöden och låga flöden. Vårfloden var extremt höga i delar av norra Svealand och Norrland. Därefter följde en sommar och höst med torka som gav mycket låga flöden i nästan hela Sverige. 

Årets tredje prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

2019-04-26 11:16
Islossning vid Haparanda väntas ske 30 april och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer efter helgen.

SMHI om globala samarbetsprojekt på World Water Week

2019-08-27 10:26
Det är viktigt med långsiktiga visioner, mycket tid, sociala medier och utbildning av nästa generation av experter, när man driver internationella samarbetsprojekt. Det är i alla fall de faktorer som deltagare på World Water Week (Världsvattenveckan) lyft fram när SMHIs hydrologiska experter haft workshop med dem. SMHIs forskare och experter finns just nu plats under Världsvattenveckan för att både dela med sig av sina erfarenheter och få input till fortsatt arbete.

Juni 2019 - En ordinär junimånad

2019-07-03 12:00
Normal vattenföring i norra Sverige samt inledningsvis även i västra Svealand och västra Götaland. I östra Götaland och östra Svealand var vattenföringen under det normala hela juni.

Första prognosen över vårflod och islossning i Torneälven

2019-04-15 14:55
Årets första prognos för islossning i Torneälven indikerar på en lätt islossning och vårfloden förväntas bli kring det normala.

Augusti 2019 - Låga vattenflöden, men lokala översvämningar i tätorter

2019-09-09 12:00
På de flesta håll var flödena i vattendragen under de normala för årstiden. Kraftig lokal nederbörd ledde dock till en del översvämningar inne i tätorter.

Nu moderniseras det hydrologiska grundnätet

2019-05-17 09:41
SMHIs hydrologiska grundnät håller på att moderniseras. Stationer flyttas, tillkommer eller tas bort för att nätet på ett bättre sätt ska kunna svara upp mot SMHIs uppdrag. 

Mars 2019 - Stigande vattenflöden och vattennivåer i södra Sverige

2019-04-09 14:00
Rikligt med nederbörd medförde att vattenflödena i södra Sverige steg i början och mitten av mars. Flödena var höga i delar av västra Götaland. Vattennivån i Mälaren och Hjälmaren var högre än normalt.

SMHI om skyfall på konferens om vatten i städer

2019-05-21 09:00
Skyfall och stora vattenflöden är exempel på extremväder som ökar påfrestningen på städernas infrastruktur. På konferensen Cities, rain and risk i Malmö den 13-14 juni 2019 kommer SMHI att berätta om de senaste framstegen för observation och visualisering av skyfall samt hur vatten från skyfall kan påverka en stad.

April 2019 - Tidig start på vårfloden i norr och låga vattenflöden i södra Sv...

2019-05-06 11:00
Små nederbördsmängder gav sjunkande vattenföring i södra Sverige och värmen i andra halvan av månaden startade vårfloden i nordvästra Svealand och Norrland. I nordvästra Norrland är årets vårflod en av de tidigaste uppmätta på flera stationer.

Årets andra prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

2019-04-23 13:18
Islossning vid Haparanda väntas ske 2 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Läget inför vårfloden

2019-03-27 12:25
De närmaste dagarna väntas plusgrader långt upp i landet. Det kommer att innebära en viss avsmältning av snötäcket, men flödena beräknas inte nå varningsnivå.