RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-10-23 14:32:47

Lagom kreativ och obildad, Senior Citizen

Skriver om funderingar och reflextioner, påverkade av omvärlden, vid vaket och drömmande tillstånd. Notes in my English at www.bosselagom.blogspot.com

Ismer?

2019-08-23 12:32
Det finns ”-ismer” som är en andlig bristsjukdom! Religion är en samling dogmer människan satt upp, och som vissa människor säger att du ska lyda. Religioner skapar ismer på gott och ont. Andlighet är en helt annan sak; det är förhållandet du har till vad som, eller vem som, är av betydelse i ditt liv. I Sverige, och ett fåtal andra länder, anses man annorlunda (konstig) om man ”tror” på någonting (-tror gör man i Kyrkan) – i de flesta andra länder är det tvärt om. Men i grunden är det inte så ….. om vi bara låter missförståndet förklaras! Andlighet är frågan om livets mening. De existentiella frågorna vad, varför och hur (projektinriktat; var när hur)..... Människors dogmer gör det svårt för samhället. Nu finns det olika nätverk, bl.a. Goda grannar, Relief Service och World Vision, som har målet att göra det enklare. Ha förhoppning och agera!

Klimatnoteringar

2019-02-04 17:31
Fint väder idag, det blir bättre eller sämre imorgon? Vissa dem blandar och ger! Resultatet blir mer social gemenskap eller större ekonomiska inkomster. Men att förändra klimatet, kan vi titta i stjärnorna efter…… Klimatvariationer med istider och varma perioder såsom romartid, fimbulvintern år 536, vikingatiden, värmeperioder omkring år 1000, pest o kolera-tider på 13 och 1700-talet, industrialismen, teknikåldern och år med missväxt är naturliga händelser, varav vissa är intersubjektivt påverkade. Pest och kolera har man lyckats reducera med hjälp av kunskap, liksom att vetenskapen har blivit mer relevant för mänsklighetens utveckling. Men klimat är inte väder. Klimatförändringar är långsamma och naturliga och mäts över längre perioder med varierande väder inom perioderna utan att klimatet ändrats. Klimatvariationer med istider och varma perioder är naturliga händelser, där vi får anpassa oss. Klimat kan inte lagstiftas. Vårt klimat tycks styras av solens aktiviteter. Jordens temperaturvariationer saknar orsakssamband och koppling till en ändrad koldioxidhalt i atmosfären. Ingen har visat sambandet att en ökad halt koldioxid från 0,03 procent till 0,04 procent påverkar klimatet? Minst 90 procent av denna ökning är dessutom naturlig från hav och skogar. Endast tio milliondelar har mänskligheten bidragit till. Försumbart. Höjd koldioxid orsakar inte höjd temperatur, möjligen det motsatta. Den 97 till procent eniga forskarkår är endast tre procent eftersom 97 procent av de tillfrågade som hade ”fel” åsikt valdes bort av IPCC. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change. Koldioxid är en god gas och förutsättning för fungerande fotosyntes och därmed för allt liv på vår planet. Klimatångest botas med kunskap. Klimatet kan inte debatteras utan kunskap om naturvetenskapliga bakgrundsfakta. Naturvetenskap har ersatts av klimataktivism som grundas på IPCC framtidsmodeller med tusentals antaganden. Ett luftslott som löpande justerats då klimatet är för komplext och kaotisk för att kunna modelleras. Modellen är fel. Kan man följa dygnets, eller årets, rytm i urtidens historia så kan man fråga sig i vilket stadier vi befinner oss i på 2000 talet; Som vid yngre dryas (10000-9500 f.kr.) då medeltemperaturen sjönk med 8 grader på mindre än 50 år > (natten, vintern), eller som vid början av den postglaciala perioden (8500 f.kr.) då det blev varmare > (morgonen, våren), eller som vid kulmen av den postglaciala perioden (5000 f.kr) en värmeperiod > (dagen, sommaren) eller som efter det postglaciala klimatoptimet (3000 f.kr) då det har börjat bli kallare)> (kvällen, hösten). På den tiden fanns inte en mänsklighet som kunde påverka klimatet som man påstår den gör idag. Vi kan i alla fall vara säkra på att klimatförändringar sker och att de kommer att påverka vår bygd också. Just nu är vi 100 år inne i en ny värmeperiod under en mellanistid, liknande den som varade under tiden 800 till 1300 e.kr. Vi har sedan haft lilla istiden fram till 1900. Om så där 5000 år får vi räkna med att cirka 1 km tjockt isflak liggande över Skandinavien igen.

Homo Deus livsregler

2018-11-26 16:33
Jordan B Peterson har satt upp en del livsregler; Här är dessa uppdaterade i en mer positiv version (har utelämnat "nej" och "inte"). En del regler är konkret tydliga, andra är otydligare och behöver en liknelse för att förstå. En del är förnuftiga medan andra är förnumstiga (Vad media säger om Jordan? Han är självmedveten och lärdomshögfärdig, en förnumstig besserwisser och politisk vindflöjel). En del råd gör gott i medvetandet medan andra kanske gör ont - livet är sådant! Säg sanningen (- i alla fall - ljug "inte"). Var uppmärksam. Var ociviliserad på ett ödmjuk sätt. Var tydlig i ditt sätt att tala. Uppmuntra det bästa hos människan. Undvik saker du hatar. Mobbare måste stoppas omedelbart. Bra gjort är meningsfullt. Var tacksam i samband med ditt lidande. Klä dig som den person du vill vara. Underhåll dina kontakter med folk. Göm inte oönskade saker i dimman. Rensa ditt medvetande från oönskade saker. Förvandla "inte" din fru till piga. Var jämställd med din närmaste. Tala sanning om obehagliga saker. Var försiktig med vem du delar dåliga nyheter med. Var försiktig med vem du delar goda nyheter med. Läs någonting som skrivits av någon stor. Stå upp för din värderingar. Klappa en katt när du möter en på gatan. Slutför med vad som är meningsfullt istället för vad som är lämpligt. Vad som är viktigt för dig är också den verklighet som gäller Agera så att du kan säga sanningen om hur du agerar. Bli vän med människor som vill ditt bästa. Uppmuntra barn att fokusera sig på uppgiften. Undvik ditt arroganta och irriterande jag. Gör åtminstone en sak bättre på varje plats du vistas på. Möt det skrämmande som står i vägen för dig. Men kom också ihåg att inte göra onödigt farliga saker. Försök att göra ett rum i ditt hus så vackert som möjligt. Ställ ditt eget hus i perfekt ordning innan du kritiserar världen. Undvik att rätta någon som ogärna vill bli tillrättad. Var mycket försiktig med att rätta någon som vill bli tillrättad. Föreställ dig vem du kan vara, och fokusera sedan på detta. Fokusera på att låta ditt barn göra sådant som du själv gillar. Undvik att tala illa om sociala institutioner eller konstnärliga prestationer. Observera att möjligheten lurar där ansvaret har övergivets. Planera och arbeta flitigt för att behålla romantiken i ditt förhållande. Behandla dig själv som den du kan vara ansvarig för att hjälpa. Arbeta så hårt som möjligt, åtminstone med en sak, och se vad som händer. Om gamla minnen fortfarande gör dig ledsen, skriv ner dem noggrant och fullständigt. Jämför dig själv med vem du var igår, imorgon är du äldre. Kom ihåg att det du är omedvetande om, är viktigare än det du redan vet. Fråga gärna någon om en liten tjänst, så att denna kan fråga dig om en i framtiden. Om du måste välja, be den som gör saker istället för den som ser ut att göra saker. Skriv ett brev till myndigheten om du ser något som behöver fixas och föreslå en lösning. Den person du lyssnar på, kanske vet någonting som du behöver veta; lyssna så att den vill dela med sig om detta. Om du har problem med ditt eget live, undvik då att få något som är mer komplicerat.

Enande mänsklighet

2018-01-07 04:41
Jorden med evolution, revolutioner och utveckling. Vad styr oss mer än luft, vatten, sol och jord? Man kan se ett misslyckande i Sapiens utvecklingen och en del vetenskap strävar efter människans personlighet som den var för 4000 år sedan. Vad styrde jordbruksrevolutionen? Kan den ha påverkat evolutionen. Vad är det som enar mänskligheten? Imperier! Religion? och Pengar? Den multietniska eliten styr det globala imperiet, som i första hand kommer att samla sig kring jordens klimat. Det gemensamma intresset och grunden till kultur kommer då att bli beroende av miljöpolitik, mänskliga skyldigheter och rättigheter samt ekonomisk politik styrt av internationella rättsystem och multinationella företag inklusive icke-statliga-organisationer, NGO-er. Traditionellt enande har varit religion, pengar och imperier. Tekniken har mer kommit att ersätta det traditionella enandet. Individen behöver, och är beroende av andlig ”tro”. Men eftersom religionen oftast blir källan till diskriminering, oenighet och splittring föreskrivs istället privat andlighet till faktorn för den mänskliga ”tron”. Vad blir då den framtida religionens Enare? Kanske Roboten blir den jämbördiga medlemmen i den globalt utvecklade religionen (efter 2-3000-årig period där människan varit allena styrande). Tekniken kan komma att utveckla ”pengarna” till en bättre gemensam Enare för mänskligheten, liksom att den kommer att hjälpa ledarskapet att sprida tron och vetskapen om rådande samhällssystem.

Bistånd i stället för krig

2017-11-13 18:10
Afghanistan har sedan 15 år ett krig som saknar folkrättsligt stöd och det finns inget FN-mandat (precis som fallet var när USA och Storbritannien startade bombkriget 2001 utan klart FN-mandat). 50 svenska soldater har inga blå baskrar utan bär Nato-hjälmar. Den svenska regeringen hänvisar till att man är inbjuden av regeringen i Kabul. Men en inbjudan till intervention är olaglig om en regering saknar kontroll över stora delar av territoriet. Idag har regeringen i Kabul kontroll över endast hälften av landet. Det är ett brott mot folkrätten att utländska trupper går in i ett pågående inbördeskrig och försöker avgöra hur landet skall styras. Som militärt alliansfritt land borde Sverige hålla på folkrättens principer. Ett fortsatt deltagande i Afghanistankriget riskerar att undergräva både tilltron till och respekten för vår alliansfrihet och till folkrätten. De barn som växer upp i Afghanistan i dag har precis som sina föräldrar bara upplevt krig i hela sina liv. Afghanistan är ett av världens fattigaste länder med stor utbredd korruption och narkotikaproduktion, som ökat markant under krigsåren. Afghanistan är ett förött land präglat av misär, nöd, lemlästade människor och människor på flykt och analfabetism som inte kan bombas bort. Minst sextontusen USA/Nato-soldater finns i Afghanistan. President Trump avfärdar allt tal om en bortre gräns för USA/Natos närvaro i landet och rustar för ett krig utan slut. Man är inställd på att bomba talibaner var de än befinner sig. Men USA, Nato och Sverige bortser från den uråldriga traditionen att utländska soldater aldrig är välkomna i landet. Antalet flygattacker ökade med 50 procent under september i år jämfört med augusti månad. Det är den högsta siffran på flera år. Bombattackerna drabbar urskillningslöst. De civila offren för bombningarna har i år ökat med 50 procent jämfört med förra året. Det amerikanska CIA har återupptagit sina specialoperationer för att likvidera afghanska motståndsmän och -kvinnor. Det är hög tid att byta taktik genom att visa demokrati och ge instruktioner i hur det fungerar. Förslag till utbildning ….. Biståndsarbetare i stället för utländska soldater

Flyktingkostnader

2017-10-31 12:49
Låt satsade kostnader för afghanska ungdomar komma till nytta i biståndet. För att säkerställa återvändandet för de ”afghanska” ungdomarna, som idag utvisas från Europa till en högst osäker framtid, inled en förberedande relevant utbildning för återvändandet. Ett stort antal studiemotiverade ungdomar genomför idag språkutbildning, inkluderande grundskolans utbildningsämnen, samtidigt som de har erhållit en stor insikt i demokrati och mänskliga skyldigheter och rättigheter Starta Engelska skolan-form för utbildning av, i Europa uppehållande, afghanska ungdomar i åldern 16 – 21 år. Parallellt startar motsvarande utbildning i Afghanistan för ungdomar i åldern 20 – 26 år. Ett bistånd, som är ett tryggt och säkert internat direkt vid återkomsten till Afghanistan. UN-förband säkerställer tryggheten avseende sabotage o.dyl. Genomför pilotprojekt, i närtid, för att utveckla förslagen. Det finns ett stort antal studiemotiverade ungdomar som Migrationsverket är i stånd att utvisa. Några av dessa kan säkert acceptera frivilligt återvändande om de får möjlighet att studera vidare i Sverige tills fortsatt utbildning kan ske i Afghanistan. - Att ”öppna sitt hjärta” innebär att anpassa dagens moderna samhälle(med mänskliga rättigheter och skyldigheter) till utvecklingsländer som lever i klansamhälle (med dess stora orättvisor). Och att utbilda och informera om vårt samhällssystem utförs bäst där det samhället råder. Därför är det viktigt att vi tar hjälp av dagens immigranter; ge rättsmedvetna och ambitiösa ensamkommande ungdomar och lämpliga pedagoger en adekvat utbildning innan de återvänder. En del kanske stannar kvar i västvärlden men å andra sidan kommer det att finnas arbetstillfällen för många västlänningar i utvecklingsländer och i en globaliserad värld. Livets flöde, varhelst det är; gör någonting!

MEFFES

2017-05-20 09:45
Individuellt och personligt ledarskap Reflextioner om ett antal olika livsområden; Mentala, Etiska, Fysiska, Familjens, Ekonomiska och Sociala. De följande 6 anteckningarna handlar om begrepp och frågor om dina personliga livsområden och din personliga ledarskap. Och i anteckningarna och kommentarsfälten;att ta ut sin riktning inom viktiga livsområden. Fundera kring vilken riktning du vill ha inom områden i livet som många tycker är viktiga. Frågor: 1. Hur viktigt är området för mig? Gör en skattning mellan 0 och 5. 2. Hur skulle jag vilja att det såg ut inom området? Ställ dig frågorna; vad inom området är viktigt för mig och varför? Hur vill jag ha det inom det här området? Vilken sorts person vill jag vara inom det här området? Hur vill jag vara och vad vill jag stå för? Om inga hinder fanns, vad skulle jag då sträva efter? Svaret på frågorna kan formuleras som ”livsvärden”. 3. Hur väl lyckas jag idag leva enligt dina livsvärden? Gör en skattning.

Reflextioner för MENTAL UTVECKLING

2017-05-18 10:28
För utbildning och personlig utveckling. Det här är ett brett område som kan handla om allt ifrån att utbilda sig, resa, gå i terapi eller att ägna sig åt konstnärligt skapande. Det mentala livsområdet betecknar det rådande tanke- och förhållningsmönster som ständigt pågår hos oss människor. Det är relaterat till minnet, våra föreställningar och förståelse av sinnesintryck. Det handlar mycket om problemlösning, kreativitet, omdöme och beslutsfattande. För det mesta är människan mer medveten om tänkandets resultat, än om den tankeprocess som leder fram till målet. Naturligtvis blandas dessa begrepp in i våra andra livsområden, både på gott och ont! Är jag skicklig i att se sammanhanget mellan vad som händer i världen och dess verkan på mig och min sysselsättning? Kan jag förutse troliga resultat av det som händer runt omkring mig ? Anpassar jag mina planer till det jag förutser? Intar jag en "vänta och se"- attityd, eller nonchalerar jag det fullständigt? Är jag lika intellektuellt alert idag som när jag studerade ? Är jag intellektuellt nyfiken? Har jag någon hobby, är jag intresserad av något slags hantverk eller någon kulturell aktivitet? Är jag lika noga med vilka tankar som fyller mitt sinne som jag är med vad jag gör? Har jag en stark önskan att lära ? Är jag nyfiken? Anser jag att min inlärningstakt är snabb ? Medelmåttig? Långsam? Anser jag att min intelligens ligger över genomsnittet? Ungefär lika med genomsnittet? Under genomsnittet? Har jag deltagit i någon eller några "halvinformella” kurser för att friska upp mina kunskaper under de senaste tre åren? Har jag gjort något annat för att förbättra min mentala utveckling? Läser jag regelbundet olika typer av tidskrifter? Läser jag bara artiklar som har direkt samband med mitt arbete? Läser jag artiklar som är av annat intresse? Läser jag artiklar om ämnen som är nya för mig för att utvecklas intellektuellt? Anser jag att jag har en bred erfarenhet och utbildning ? Finns det områden där jag känner att min kunskaper är bristfällig? ... där jag är speciellt kunnig? Ägnar jag mer tid till deltagande vid fester och TV än till att läsa, gå på teater och syssla med konst och liknande? Läser jag fler romaner än historiska, biografiska och annan fack-litteratur? Avsätter jag tillräcklig tid till kulturell och mental utveckling?

Reflextioner för ETISK UTVECKLING

2017-05-16 15:22
Den vanliga uppfattningen är att moral är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och sociala kontexter. Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket. I ett försök att styra moralen har samhällen skapat religioner. Andlighet hos den enskilde individen är också ett stöd för etiken. Funderingar och reflexioner för ETISKA OCH ANDLIGA begrepp Funderar jag på livets mening, människor och djurs rättigheter, miljön och hur vi uppträder mot varandra. Bygger min etiska inställning enbart på vad jag lärt mig som barn ? Fungerar mina etiska ståndpunkter tillfredsställande för mig idag? Är sanning och ärlighet prioriteringar som präglar mitt sätt att vara? Har jag ett moraliskt eller etiskt ansvar för hur andra människor har det? Har detta ansvar geografiska gränser? Har det nationella gränser? Har det rasmässiga gränser? Innehåller mina etiska ståndpunkter både "du skall" och "du skall inte"? Förstår jag vilka värderingar som ligger bakom de regler jag följer? Utför jag handlingar efter dess konsekvenser, eller utför jag dem efter hur jag anser handlingarna är rätt etiskt? Har jag fasta normer som jag följer beträffande "moraliska" frågor som gäller alkohol, droger, spel, sexualbeteende etc? Tillämpar jag mina normer konsekvent? Förstår jag helt principerna bakom mina åsikter? Finns det några moraliska, etiska eller religiösa begränsningar för mina uttryck? Avgör jag vad som är rätt eller fel med hänsyn till den rådande situationen? Anser jag att samhället i allmänhet är bra ? Mer nu än för femtio år sedan? Det blir gradvis bättre? Följer cykler med toppar och dalar men förblir i huvudsak oförändrat? Känner jag mig moraliskt ansvarig att använda de talanger och förmågor jag har? Bedömer jag mina prestationer i livet utifrån den grad i vilken jag levt upp till detta ansvar? Har jag mod att anta varje utmaning livet ger? Behöver jag se ett tydligare syfte med livet? Min livsfilosofi: Vi har en yttrandefrihet som tillåter vårt jämställda samhälle ifrågasätta intoleranta människors sätt att utöva sin religiösa makt. Man måste få ifrågasätta och skämta om etiska frågor, såsom religioner precis som med andra ideologier. Religion är en privatsak och makten är världslig. Religiösa fundamentalister, liksom jihadister, är kriminella då dem utövar påverkan i vårt samhälle. Vad är det som gör vissa människor tror sig ha en allsmäktig gud som har makt över vårt handlande? All vetenskap motsäger sig detta och ändå tillåter människan världsreligioner att forma onda människor. Nolltolerans är det enda logiska. Andlighet är en inre mognad som varje individ odlar själv utifrån de reflektioner man gör här i livet. Och vad man tror på är, som skrivet, en privatsak. Orsak; Människor, som har manipulerats att tänka i partiarkala banor sedan de var små. Och samhälle som har överinseende med hederskultur (Hederskultur är motsatsen till jämställdhet). Sverige har i över 200 år motarbetat hederskultur och har en bit kvar. Självutnämnda moralpoliser är ett stort hot mot friheten. Åtgärd; Fortsätt arbeta för jämställdhet mellan könen. Statlig kontroll av all form av indoktrinering av barn. Stöd politiker som står på sig med själva. Låt ”Gud” vara ifred tills du behöver den tron. Tro och ideologi får inte vara något allsmäktigt för ett bättre samhälle; det kan stödja en del människor om det finns sunt förnuft och logik i förklaringen av dem.

Reflextioner för FYSISK UTVECKLING

2017-05-14 10:11
Hur mår du fysiskt och hur är ditt allmänna välbefinnande. Motion, kost, sömn och alla de sätt som du tar hand om din kropp på. Att ha hälsa handlar om mycket mer än frånvaron av sjukdomar och symtom. För vissa har området hälsa och området fritid starka beröringspunkter – till exempel om du är idrottsintresserad eller friluftsintresserad. Då väljer du om du vill fundera kring dessa intressen i detta område eller i området som kallas fritid. Är god fysisk / hälsa av avgörande betydelse för mig? Är mina vanor förenliga med god hälsa? Har jag god hälsa nu? Är jag i behov av läkarvård nu? Är min inställning till min egen hälsa förenlig med intresset för min familj och nätverk på lång sikt? Har jag någon sjuk- och olycksfallsförsäkring? Har jag genomgått någon fullständig hälsokontroll under senaste året? Har jag varit hos tandläkaren under de senaste åtta månaderna? Har jag kontrollerat min syn under det senaste året? Kontrollerar jag min fysiska hälsa regelbundet? Vet jag hur man känner igen signalerna från de sjukdomar som orsakar flest dödsfall - cancer och hjärtsjukdomar? Känner jag igen tecknen på mental utmattning och emotionell stress? Reagerar jag förnuftigt på sådana signaler? Räcker min energi alltid för den syssla jag utför? Fritid. Det här området handlar om hur du tillbringar din tid när du inte bemödar dig med någon uppgift. Det handlar om vilka aktiviteter du skulle vilja ägna dig åt, både för egen del och tillsammans med din familj och dina vänner. Det kan vara specifika intressen du har som du vill skapa tid för. Det kan också handla om små saker i det vardagliga livet: hur du vill ha det och hur du vill spendera fritiden på ett sätt som blir återhämtande och berikande. Fundera över området utifrån frågorna och fyll i dina svar. Planerar jag på ett rätt sätt för avkoppling och rekreation ? Fyller jag min tid för avkoppling med att bara vara åskådare? Idrottar jag eller motionerar på annat sätt? Får jag den fysiska träning jag behöver? Får jag rätt sorts träning? Har jag ett särskilt träningsprogram? Håller jag gärna till utomhus? Njuter jag av att aktivt utöva idrott? Tycker jag om att promenera? Bidrar min vikt till bästa möjliga hälsa? Är jag kalorijägare? Ser jag till att jag får en välbalanserad kost? Äter jag bara sådant jag njuter av? Förstår jag mig på vilken mat som ger god näring? Har jag någrta speciella vanor inom del fysiska området som jag borde förändra? Finns det vanor jag borde utveckla?