RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-07-16 06:13:42

Valstugan i Borås

Valdeltagandet stadigt uppåt

2018-09-21 16:01

När den slutliga rösträkningen nu är färdig står det klart att valdeltagandet ökade i Borås, för fjärde valet i följd.

Av den statistik som kommunens valkansli tagit fram kan man utläsa att boråsarnas valdeltagande varierat under årtiondena, med toppnoteringar på över 90 procent på 1970-talet och en nedgång under 1990-talet.

Men sedan valet 2006 har kurvan pekat stadigt uppåt, och den trenden höll i sig även i årets val. När det gäller riksdagsvalet gick 86,4 procent av de röstberättigade boråsarna till valurnorna, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 2014. När det gäller kommunvalet var det 83,4 procent som röstade, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter sedan förra valet.

Långsiktigt arbete
Från Borås Stads sida gjordes extra satsningar på att öka valdeltagandet både 2006 och 2010. 2014 gjordes ingen sådan satsning, men inför årets val har kommunen drivit kampanjen #klartjagskarösta.

- Det man kan säga är att det är ett väldigt långsiktigt arbete att öka valdeltagandet, kommenterar Ludvig Ahlstrand, projektsamordnare på valkansliet. Och att ju högre man ligger i valdeltagande desto svårare är det att öka ännu mer.

Störst ökning på Norrby
Inför årets val har Borås Stad haft extra fokus på att öka valdeltagandet i de områden där det historiskt sett är lågt, som Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Och det arbetet har slagit väl ut, visar statistiken.

På Hässleholmen hamnade det totala valdeltagandet i år på 63,7 procent, en ökning med 2,0 procentenheter jämfört med 2014. På Norrby gick 69,1 procent av de röstberättigade och röstade, vilket är en ökning med 3,8 procentenheter jämfört med 2014. På Sjöbo hamnade valdeltagandet på 73,1 procent, en ökning med 0,03 procentenheter.

-Vi är jättenöjda med resultatet, säger Ludvig Ahlstrand. Det visar att den satsning vi gjort har haft effekt.

Röstlängden och 30 dagar till valdagen

2018-08-10 10:15

Idag är det fokus på röstlängden eftersom Valmyndigheten idag tar uppgifter från Skatteverket på vilka som har rösträtt. Det här inlägget ska besvara varför röstlängden är så viktig. En röstlängd är en lista på alla som är röstberättigade i ett valdistrikt. Listan används på valdagen för att registrera att väljaren har röstat. På valdagen innan röstningen påbörjas skickas alla förtidsröster till respektive vallokal för att registreas i röstlängden. Enligt vallag (2005:837) 5 kapitel 1 §, grundas röstlängden 30 dagar innan valet, på de uppgifter som finns i folkbokföringsdatabasen. Det innebär att Valmyndigheten tar uppgifter från Skatteverket på vilka som har rösträtt till vilka val och därefter skickas röstkorten till de röstberättigade.


Under perioden 16 - 22 augusti skickas röstkorten ut till de röstberättigade. Ifall du som väljare inte fått ditt röstkort efter den 22 augusti eller är osäker på om du har rösträtt kan du alltid kontakta Valmyndigheten genom sidan: fragor.val.se


På nedanstående länk finns information om när röstkorten skickas.

https://fragor.val.se/org/valmyndigheten/d/nar-far-jag-mitt-rostkort/


På bilden nedan syns Hawalul som är en av 14 valambassadörer i informationskampanjen #klartjagskarösta i Borås Stad.

 

Röstkortet

2018-08-07 10:56

Med 15 dagar kvar till förtidsröstningen kommer det vanligen mycket frågor om röstkortet. Därför förklarar vi lite grundläggande om röstkortet.


Röstkortet är främst grundläggande för att kunna rösta i förtidsröstningen, men även viktig för röstningen på valdagen! Under förtidsröstningen kan väljaren rösta på vilket förtidsröstningsställe som helst, men under valdagen får väljaren endast rösta i det valdistrikt väljaren tillhör. Röstkortet hjälper valsystemet med att placera väljaren i rätt distrikt. Detta är viktigt för att rösträkningen ska ske korrekt och minimera risken att räkna fel.  


Under förtidsröstningen måste väljaren visa upp ett röstkort för att rösta. Ifall väljaren har glömt röstkort kan förtidsröstningsstället skriva ut ett dubblettröstkort. Dubblettröstkortet fungerar som ett reservröstkort. 


Under valdagen behöver väljaren inget röstkort eftersom väljaren finns i röstlängden i vallokalen. Varje vallokal har en röstlängd, som är en lista med uppgifter om vilka som har rätt att rösta och till vilka val. När en person har röstat bockas personen av i röstlängden. För att underlätta för röstmottagarna är det alltid positivt om väljaren har med sitt röstkort.


På bilden nedan syns Petter som är en av 14 valambassadörer i informationskampanjen #klartjagskarösta i Borås Stad.

 

Hur hanteras brevröster?

2018-08-02 11:51

Denna gång fokuserar vi på mottagningen av rösterna, det redogörs i 6 - 13 §§ kapitel 8 i vallagen (2005:837). Mottagningen av röster redogörs under tre områden, dessa områden handlar om när väljaren själv lämnar rösten, när ett bud lämnar rösten och när Valnämnden tar emot brevröster från utlandet.


För en vecka sedan inleddes brevröstningen från utlandet, därför kommer vi kolla närmare på mottagningen av röster från utlandet.


Om en person som är röstberättigad vet att hen åker utomlands under valperioden, finns möjligheten att rösta via brev. Denna typ av röstningsmetod kräver vittne och ett brev-kit. Det hämtas vanligen hos Valnämndens i den kommun personen bor i. I brev-kitet finns det tydliga instruktioner på hur väljaren ska gå tillväga. När rösten inkommit sorteras den efter vilket valdistrikt den tillhör, rösten förvaras sedan fram till valdagen. På valdagen skickas rösten ut till det valdistrikt den tillhör för att sedan räknas tillsammans med valdistriktets röster.

 

Mer information om valets regelverk och genomförande hittas på:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vallag-2005837_sfs-2005-837


På bilden nedan syns Helena som är en av 14 valambassadörer i informationskampanjen #klartjagskarösta i Borås Stad.

 

Projektet - öka valdeltagandet

2018-07-27 09:15

Ett högt valdeltagande eller ett lågt valdeltagande? Vad innebär det egentligen? Det är grundläggande frågor som kan vidarekopplas till projektet - öka valdeltagandets.


Ett kort svar är till ett lågt valdeltagande är fakktumet att ett lägre valdeltagande kan leda till en lägre legitimitet för den demokratiska modellen Sverige använder sig av. Det handlar om trovärdighet till att invånarna med rösträtt kan påverka styrningen av landet. Ett högt valdeltagande kan relateras till en högre trovärdighet för demokratin i Sverige, eftersom fler deltar anses resultatet mer rimligt.


Projektet - Öka valdeltagandet arbetar med informationsinsatser för att öka valdeltagandet i Borås Stad. Varför valdeltagandet ser olika ut i olika områden i Borås kan bero på många anledningar. Att vissa samhällsgrupper röstar i mindre utsträckning än andra, ett exempel som vi tidigare har vidrört är förstagångsväljare. Det är en grupp som inte har röstat i tidigare val och inte kan luta sig på erfarenhet.


För att öka valdeltagandet bland grupper eller områden med lågt valdeltagande kan vi erbjuda information om processer, hur valet går till, var man kan rösta och vem som har rätt att rösta. Vi har släppt en informationskampanj (#klartjagskarösta) som kommer trappas upp mer ju närmare vi kommer valet. Nedan syns en bild på Abdo som är en av våra fjorton valambassadörer, som representerar olika områden i Borås Stad.

 

46 dagar till valet och 28 dagar till förtidsröstningen..

2018-07-25 09:30

Tidigare har det skrivits om rösträtt, kommunutvecklarnas projekt och förstagångsväljare. Detta inlägg kommer fokusera på valets omfattning. Hur ser det ut bakom kulisserna? Jo, det dagliga arbetet baseras på administration kring rekrytering av röstmottagare, bokning och inspektering av vallokaler samt hantering och beställning av material. Det kan vara svårt att få en bild över hur stor den administrativa valverksamheten är, därför tar vi fram lite siffror på antalet valsedlar som beställdes till valet 2014.


I valet till landstingsfullmäktige 2014 beställdes och trycktes 33 237 000 valsedlar till Västra Götalands län. Sammanlagt beställdes och trycktes 190 230 000 valsedlar till landstingsfullmäktiges val 2014. Nedan visas ett diagram som anger Västra Götalands län i jämföresle med resterande delar av Sverige, som anges i procentenheter.

 

53 dagar till valet och 35 dagar till förtidsröstningen...

2018-07-18 09:15

En vecka närmare valet och veckans fokus hamnar på rösträtt. När vi (Valkansliet) är ute och föreläser pratar vi oftast om rösträtt, olika sätt att rösta och alla praktiska moment i valet. Rösträtten till riksdagsvalet är självklar för de flesta, men rösträtten till kommun- och landstingsfullmäktige är inte alls lika given. Den stora skillnaden är riksdagsvalets krav på svenskt medborgarskap, något som inte finns i valen till kommun- och landstingsfullmäktige (mer om rösträtt hittar du på: www.boras.se/klartjagskarosta).


Totalt var 83 382 personer röstberättigade i valet till kommunfullmäktige 2014 i Borås. Av dessa saknade 4958 personer svenskt medborgarskap, resterande 78 424 personer hade svenskt medborgarskap.  I diagrammet nedan syns skillnaderna i procentenheter.

 

60 dagar kvar till valet..

2018-07-11 09:15

Med drygt två månader kvar till valet är förberedelserna på god väg. I väntan på röstlängden inför kommande val presenterar vi lite statistik från förra valet.


Projektet - Öka valdeltagande fokuserar bland annat på insatser för att öka valdeltagandet bland förstagångsväljare till det allmänna valet i år. I valet till kommunfullmäktige i Borås 2014 var 83 382 personer röstberättigade och 5437 personer var förstagångsväljare, i bilden nedan anges de röstberättigade i procentenheter. Hur många nya väljare kommer få rätten att rösta till årets val?


 

Kommunutvecklare på valkansliet del 3 av 3

2018-07-06 08:26

Under sommaren väljer vissa unga feriearbetare att genomföra ett projekt på en arbetsplats istället för att feriearbeta i kommunens verksamheter. Projektet varierar beroende på vilket uppdrag kommunutvecklarna ges och varar under en period på tre veckor. På valkansliet här i Borås Stad har vi tre kommunutvecklare som arbetar med att jämföra varför människor röstar olika i olika stadsdelar. Nu har det gått tre veckor och denna vecka har kommunutvecklarna arbetat med att sammanställa undersökningens resultat och förbereda inför presentationerna som är idag.


Idag har vi med oss en av våra tre kommunutvecklare Ivan Volodkevich, som säger följande:


"Hej, jag heter Ivan. Jag är 16 år och ska börja Bäckängsgymnasiet till hösten. Den här veckan har jag och mina två andra arbetskamrater Malou och Zakarias mestadels ägnat oss åt presentationen som vi ska redovisa idag. Vi hoppas på att våran undersökning kommer göra skillnad och att politikerna tar upp våran åtgärdsguide som vi presenterar idag. Vi tyckte att de här tre veckorna har varit ganska roliga. Vi fick jobba med ett ämne som vi är intresserade av."


På bilden nedan syns Ivan, 16 år:

 

Kommunutvecklare på valkansliet del 2 av 3

2018-06-29 08:25
 

Under sommaren väljer vissa unga feriearbetare att genomföra ett projekt på en arbetsplats istället för att feriearbeta i kommunens verksamheter. Projektet varierar beroende på vilket uppdrag kommunutvecklarna ges och varar under en period på tre veckor. På valkansliet här i Borås Stad har vi tre kommunutvecklare som arbetar med att jämföra varför människor röstar olika i olika stadsdelar. Nu har det gått två veckor och denna vecka har kommunutvecklarna varit ute på fältundersökningar.


Idag har vi med oss en av våra tre kommunutvecklare Zakarias Nordeborg, som säger följande:


"Hej! Jag heter Zakarias och är 15 år, till hösten ska jag börja på Bäckängsgymnasiet. Jag och två andra kommunutvecklare har fått uppdraget Hur får vi medborgare att rösta? Denna vecka har jag och mina arbetskamrater åkt ut till Brämhult och Hässleholmen, där vi har delat ut enkäter och intervjuat folk. Med resultaten ska vi sedan hitta en åtgärd och göra en presentation."


Vi på valkansliet ser efter två veckor att kommunutvecklarna är spända att ta fram undersökningens resultat och framtida rekommendationer till insatser! Nästa fredag publiceras kommunutvecklarnas sista avsnitt; Kommunutvecklare på valkansliet del 3 av 3

 

På bilden nedan syns Zakarias, 15 år

 

Kommunutvecklare på valkansliet del 1 av 3

2018-06-25 16:20

Under sommaren väljer vissa unga feriearbetare att genomföra ett projekt på en arbetsplats istället för att feriearbeta i kommunens verksamheter. Projektet varierar beroende på vilket uppdrag kommunutvecklarna ges och varar under en period på tre veckor. På valkansliet här i Borås Stad har vi tre kommunutvecklare som arbetar med att jämföra varför människor röstar olika i olika stadsdelar.


Idag har vi med oss Malou Blom, som säger följande:


"Jag är 16 år och har precis gått ur grundskolan, mina intressen är samhällsfrågor och musik. Jag blev jätteglad när jag blev tilldelad sommarjobbet unga kommunutvecklare. Tillsammans med mina två gruppmedlemmar har vi under vår första vecka fått planera en undersökning som handlar om valet 2018. Vi ska undersöka varför valdeltagandet ser olika ut beroende på var i Borås du bor. Första veckan har varit givande med mycket intruduktioner i olika saker. Vi tror redan nu att dessa två kommande veckorna kommer ge oss mycket kunskap och glädje, som vi kommer ta med oss vidare till gymnasiet."


Vi på valkansliet ser redan efter en vecka att engagemanget och intresset för valet är stort hos kommunutvecklarna, på fredag publiceras nästa avsnitt; Kommunutvecklare på valkansliet del 2 av 3

 

På bilden syns kommunutvecklaren Malou, 16 år.  

Nya ändringar i vallagen till kommande val

2018-04-19 13:01

I länken nedan hittar ni en artikel om hur den nya uppdateringen av vallagen påverkar mindre lokala partier.


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6921369

Val 2018

2018-03-26 14:12

Arbetet inför valet håller på för fullt och framöver kommer den här bloggen uppdateras med information om:

- hur röstningen går till

- hur vi arbetar för att få dig som är röstberättigad att rösta

- hur vi arrangerar valarbetet.


Tanken är att vi fortsätter på samma språr som tidigare val och även redovisar lite statistik, för vem gillar inte statistik?


Nytt för denna vecka är att rekryteringen av röstmottagare har påbörjats och arbetet för att öka valdeltagandet även fortskrider. För att öka valdeltagandet har vi bland annat tänkt involvera unga kommunutvecklare i kommunen.


Valet färdigräknat

2014-09-17 18:00

Valnämnden har precis räknat färdigt de förtidsröster som lämnades på valdagen. Den s.k Onsdagsräkningen markerar den definitiva slutpunkten på valet i Borås. Återstår endast att transportera rösterna till länsstyrelsen som gör den slutliga genomgången av rösterna och fattar det formella beslutet där valresultatet fastställs.

Två och en halv miljon.....

2014-09-15 11:44

... valde att förtidsrösta. 11 312 st av dessa gjorde det på Stora torget i Borås. Det placerade valstugorna på en hedrande 12:e plats i riket. Sju av platserna före valstugorna upptogs av förtidsröstningsställen i de tre stora städerna, varav tre låg i Göteborg 

Snabbavveckling

2014-09-15 11:39

Knappt hade ett eftervalstrött Borås hunnit slå upp ögonen förrän en valstuga hängde i luften, på väg mot nya uppdrag i stadens tjänst.

Fler än förra valet

2014-09-13 22:11

Det blev fler som förtidsröstade på Stora torget i detta valet än 2010.
Totalt har 11 312 st förtidsröster lämnats in denna gång. Förra valet tog vi emot 10 457 st, en ökning med 8 procent.

Sista förtidsrösterna före valdagen

2014-09-13 22:02

Idag lämnades förtidsröster enligt följande:

Valstugorna Stora torget: 1 105 st
Knallerian Knalleland: 738 st

Förtidsröster den 12 september

2014-09-13 08:26

Valstugorna Stora torget: 1 361 st
Knallerian Knalleland: 721 st

Toppnotering?

2014-09-12 16:56

Nyss ringlade halvlånga köer framför valstugorna. Gissar på en ny högstanoterin plus att vi når 2010 års totalsumma redan idag.