RSS - xml

Kontrollerades senast: 2018-11-09 02:33:51

SvA8an

Insändare

2010-05-11 13:27

Våra krav är inte orimliga


Vi är en grupp elever som reagerat på att en del lektioner är extremt tråkiga och att vi inte lär oss något på dem. Detta vill vi ändra på. Vi vill att alla lektioner ska vara lärorika och roliga. Vi har gemensamt kommit fram till vad som behöver ändras för att nå dit. Det är:

  • Läraren måste bemöta oss elever på ett positivt sätt. Om läraren är positiv smittar det av sig på oss elever.
  • Läraren måste ha koll i klassrummet. Han/hon ska skydda eleverna från dumma och nedsättande kommentarer. Han/hon ska få tyst på onödigt snack och gå runt och se till att alla hänger med och har förstått vad de ska göra.
  • Läraren ska inte prata för mycket utan även låta oss elever vara aktiva. För om vi får vara delaktiga i samtalet så lär vi oss mycket mer.
  • Läraren måste kunna lära ut saker på olika sätt. Man kan använda andra, roligare läromedel än läroböcker, t.ex drama, datorer eller skönlitteratur.
  • Läraren måste kunna prata och förklara så att alla i klassrummet förstår.

Vi tror att om alla dessa saker ändras kommer vi elever att ha mycket roligare och trevligare i skolan. Då trivs vi mycket bättre, vi kommer i tid och vi skolkar mindre. Resultatet av det blir att vi elever lär oss mer, blir godkända i de olika ämnena och kanske till och med höjer våra betyg.

Egentligen är inte våra krav orimliga utan något varje lärare ska kunna utföra. Självklart har vi elever också ett stort ansvar i detta men vi tror att det är lärarna som måste ta det första steget.

Så låt oss samarbeta och skapa en bra skola, för alla!

Vi som tänker på vår framtid -

SvA8: an Bokelundsskolan