RSS - xml

Kontrollerades senast: 2018-11-09 02:33:13

sva1202

Oj, då ...

2010-12-08 05:57

... glömde säga att:


I MIN MAIL-BOX FINNS JUST INGENTING IDAG! MEN, NI ÄR VÄLKOMNA ATT FYLLA DEN MED DIVERSE ALSTER FRAM T O M FREDAG DEN 10 DECEMBER (NOBEL-DAGEN)!


   //Fröken P

Onsdag den 8 december 2010

2010-12-08 05:45

Hej allihopa!

Såsom överenskommet har vi då idag ingen undervisning, eftersom ni har annat för er och jag behöver delta på klasskonferens en del av tiden idag!


Vill också passa på att påminna om att på fredag infaller Nobeldagen: den 10 december! I år går litteraturpriset till författaren Mario Vargas Llosa som ni kan läsa om här: www.aftonbladet.se/nobelbloggen 

  Han säger:

"Vi behöver dikten för att på något sätt kunna leva de många liv vi skulle vilja ha, fast vi nätt och jämnt har ett enda."


Och så är det kanske ... vi MÅSTE läsa skönlitteratur för att kunna lägga ytterligare ett par dimensioner till den verklighet vi går runt i till vardags?!


Vi ses nästa onsdag som vanligt ... LÄS HÄR I BLOGGEN OM UTIFALLATT DET KOMMER NÅGON FÖRÄNDRING DÄRVIDLAG!


//Fröken P


Hej!

2010-11-21 03:43

  


... ja, nu är det inte mycket kvar av kursen ...


Kolla tillbaka här i bloggen och se vad som ska göras!

Inlämning av eventuella rest-uppgifter måste ske senast v 49! Därefter sätts betyg!


Nästa onsdag vill jag att ni lämnar in era PM inför den muntliga presentationen som ni ska ha v 48, dvs veckan därpå!


V 48 har vi också uppsamlingssemninarium om Strindberg: se tidigare kompendium ang vad, hur ... osv osv osv!


Allan ska också redovisas innan kursen är all!!! Dvs jag önskar en romananalys i muntlig form på boken "Hundrahundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann" ... låt oss säga v 50! Detta innebär att ni på lektionstid v 49 kan sitta tillsammans och förbereda inför denna muntliga redovisning av er läsning: se bl a tidigare utlämnat mtrl till Strindbergprojektet där ni hittar roman- och författaranlaysfrågor osv!


För ev frågor: maila för snabbt ... tja ... svar!


Jag har läst era Np-uppsatser och renskrivit dem i dator (för enklare analys) och Åsa ska konsulteras inom snar framtid!


Lycka till med det sista nu!


//Frk P

NpSvB

2010-11-16 20:12

  


Go'kväll, mina herrar,

Jag vill bara önska Er ett varmt LYCKA TILL imorgon!

GLÖM INTE VAD JAG HAR SAGT! GLÖM INTE VAD NI SKA GÖRA!

Jag ska försöka vara i aulan vid skrivstart och meddela skrivvakterna hur jag vill ha era prov sedan när ni har skrivit klart!

Men, jag ordnar det för er från NV3A och NV3C: inga problem!

 

Jag kommer också att ordna med lexikon enligt vår överenskommelse från studiedagen, när vi träffades!

 

SKRIV INTE NAMN PÅ PROVET!

SKRIV INTE NAMN PÅ PROVET!

SKRIV INTE NAMN PÅ PROVET!

 

Ta det lugnt! Ni har gott om tid! Utnyttja tiden! OCH GÖR FÖR ALL DEL SOM JAG HAR SAGT!!!

 

Hälsningar,

Fröken P

 

SKRIV PERSONNUMMER (10 siffror) PÅ PROVET ISTÄLLET!

 

 

 

ONSDAG DEN 10 NOVEMBER 2010

2010-11-07 14:37

 

Kunskapens äpple leviterar!


Jag kommer att finnas på plats i vårt klassrum på onsdag eftermiddag kl 14.40 - även om det är studiedag för gymnasieskolan!

 

Kommer det inte några elever kl 14.40 så fortsätter jag min studiedag!

 

För kännedom: min mail-box är ytterligt fortsatt helt tom!


Hälsningar,

Fröken P


Nästa lektion ...

2010-10-19 13:56

   SPRÅKHISTORIA-

PROV

ONSDAG

22 OKTOBER

2010

Jag gör mitt allra yttersta ... men det är svårt med balansen ...

2010-10-13 16:51

  


Ni har min mail-adress! Jag väntar ...

 

//Fröken P

Jag säger inget så har jag ingenting sagt ...

2010-10-13 16:47

      

//Fröken P

Oj, va' bra

2010-10-07 05:06

NpSvB: Kursprovet i svenska som andraspråk består av två delprov. Temat för provet ht 2010 är "Språkets makt och möjligheter". Arbetet med temat och de två delproven utgör en hel process i vilken läsning, samtal, förberett tal och skrivande ingår. I enlighet med kursplanens vidgade textbegrepp innehåller texthäftet text & bild. OBS! Bilderna är självständiga verk och inte illustrationer till texterna. Häftet ska fungera som inspiration, faktaunderlag och utgångspunkt för analys.

Delprov A: Muntligt anförande på ett intresseväckande och engagerande sätt. Ni ska reflektera, jämföra och argumentera kring två bilder. Ni ska inför delprov A lämna in ett PM på ca 1/2 A4 till mig. PM:et ska vara en sammanhängande eller punktformat uppställd text som består av ca 150-300 ord där du summerar innehållet i ditt anförande samt anger källor. Syftet med PM:et är att ge er hjälp att strukturera era tankar inför anförandet, dvs hjälpa er att följa en röd tråd. Vid framförandet skall övriga klasskamrater lyssna uppmärksamt och efter anförandet komma med respons. Responsen är viktig för talaren. Själva responsen är också betygsgrundande. Anförandet i delprov A ska vara 5 minuter långt.

  

Delprov B: Texthäftet tas med till provet. Ni får välja en av åtta skrivuppgifter som är av olika karaktär. De flesta skrivuppgifter kräver koppling till text/bild i häftet. Ni ska kunna referera  till innehållet i texterna, reflektera över innehållet och ange källa. Under provet har ni tillgång till sv-sv ordlista samt sv-modersmålslexikon om så önskas. Provet är 300 minuter långt, dvs 5 timmar.


Ni kommer att få mer information inför NpSvB vid nästa lektionstillfälle.

 

OBS! ALLT VI GÖR PÅ LEKTIONERNA OCH ALLT NI PRODUCERAR ÄR BETYGSGRUNDANDE!

 

v 41 Språkhistoria-prov enl anvisningarna + Fortsatt samtal om NpSvB: tag med texthäftet till lektionen + Läs sid 84-128 i "Hundraåringen ..." och läs om hur polisen misstänker att 100-åringen har blivit kidnappad av kriminell liga samt hur Allan kom till New York!!!

 

v 42 Redovisa Frk Julie skriftligt + film "Flyga drake": med analys + argumenterande textbearbetning/NpSvB + Läs sid 128-161 i "Hundraåringen ..." och få information om Chiang Kai-chek i Kina:s hustru blir bekant med Allan + hur den gula flyttbussen som Allan & co färdas i krockar med en BMW!

 

v 43 Författarbesök i aulan kl 14.30-15.30 Bob Hansson + Ordkunskapsprov (60 minuter) kl 15.40-16.40 + div läxor fr v 42 som ska lämnas in + Läs om "Hundraåringen ..." s 161-198 och läs om hur Allans irrfärder runt om i världen tog honom till Iran och hur han fick kontakt med Winston Churchill mitt i allt!

 

v 44 HÖSTLOV (Läs era böcker!!!) och skriv klart era PM!

 

v 45: Studiedag? Maila "Hemsöborna"-uppgiften: observera datum! PM:et ska också inlämnas senast onsdag via mail! Läs sid 198-244 i "Hundraåringen ..." och lär om hur väl Allan kände kamrat Stalin eller hur polisen faktiskt tror att Allan har begått tre mord.

 

v 46 NpSvB 08.10-13.10 i angiven lokal: skriv med er ordinarie klass, men be att lärarna som vaktar lägger era prov i ett kuvert som adresseras till MARIA PETTERSSON, IVIK och läggs i mitt postfack! + Läs "Hundraåringen ..." sid 244-283 och läs om Mao Tse Tungs möte med Allan

 

v 47 Muntlig presentation + Läs "Hundraåringen ..." sid 283-318 och få information om hur Allan kom sig till Paris 1968

 

v 48 Uppföljn/Kompletteringar + Läs "Hundraåringen ..." sid 318-352 och läs där om hur polisen letar efter Allan i Västergötland och tidningarna skriver om det eller få information om ordspråket "Ska maten bli riktigt god bör inte Livsmedelsverket titta på när den lagas!".

 

v 49 Uppföljn/Kompletteringar + Läs "Hundraåringen ..." sid 352-391 och känn dig nöjd med att ha läst en riktigt lång svensk modern roman!!! OBS! Bokseminarium: muntligt & betygsgrundande!

 

v 50 SISTA LEKTIONEN I SVA1202: Uppföljn/Kompletteringar/Betygssamtal

 

v 51 JULLOV   

 

HAR DU NÅGRA FUNDERINGAR???
Maila för all del!

/Fröken P

SPRÅKETS MAKT OCH MÖJLIGHETER NpSvB ht 2010

2010-10-06 12:12

Hej!

Hoppas att vi ses allihopa i eftermiddag!

Har lite spännande saker med mig som ni behöver onsdag den 17 november!


Årets tema på NpSvB är SPRÅKETS MAKT OCH MÖJLIGHETER! Och det där vet ni ju massor om redan!


Fundera över bilden nedan och hur du kan relatera temat till den!

  


Vad ser du på bilden? Beskriv bilden: exakt och detaljrikt!

Hur ser människorna på bilden ut? Hur tror du att deras relation till varandra är?

Vad har bilden att göra med temat SPRÅKETS MAKT OCH MÖJLIGHETER?

Vad säger bilden dig? Varför?

Tycker du om bilden? Varför? Varför inte?


Hälsningar,

MiaPé


Onsdag den 29 september (v 39)

2010-09-29 22:22

Hej där!

Idag var det en enda elev på lektionen ... och han fick jobba hårt!

Redovisade "sin" poet:    Gusta Fröding.


"... men strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllne dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor"

 

Därefter diskuterades läxan för dagen: "Ett halvt ark papper"

 

Och så gick startsignalen för Språkhistoria, del I. Del II kommer att anläggas vid nästa lektionstillfälle och veckan därpå v 41 (dvs onsdag 13 okt kl 18.00) kommer ni att ha skriftligt prov på SPRÅKPORTEN kapitel 5!  

 

Läs 40 sidor till i "100-åringen ..." (dvs fram till cirka kapitel 8: sid 84)till nästa vecka! Ni får bl a läsa om hur Allan önskade att han hade stannat i Hälleforsnäs och inte åkt därifrån över huvud taget och ni får veta lite om vem Estebán var och vad Allan egentligen hade för sig i Spanien! Du som inte har fått bok och saknar annat material (t ex den förlorade sidan ang författar- och bokanalys i häftet om Projekt Strindberg) kan kontakta mig i sal H423 08.30-10.50 på torsdag, dvs imorgon, där jag har lektion! Annars ses vi nästa onsdag ... som vanligt kl 14.40 ... för ni har väl inte glömt bort det ...???

 

   Jag vet att "det är mycket nu", men försök att planera er tid ... SVA1202-betyget är viktigt ... också ...!

 

Väl bekomme!

 

//Fröken P

Tag med er SPRÅKPORTEN till dagens lektion ...

2010-09-29 13:49

Hej allihopa!

Idag behöver ni SPRÅKPORTEN, förutom att ni ska redovisa "Ett halvt ark papper"!


Varmt välkomna!


  

Åååhhh, så gullig kommentar ...

2010-09-22 18:24

STORT TACK SKA NI HA! Jo, tack! Jag mår bättre ... särskilt nu efter att ha läst er fin-fina kommentar! Tackar som ödmjukast!


Kul att se Mubarak idag också ... och här kommer speciellt för dig:

  


... ja, det här är penséer! Ni känner alla igen dem, eller hur? Tål frostnätter på våren jättebra och därför är de först ut i rabatterna när folk köper vårblommor! Ni kan se framför er va': hur hundraåringen hoppar ut genom sitt fönster på första våningen på äldreboendet och så blir han stående mitt i pensérabatten i sina kissetofflor efter den svårforcerade manövern, innan han går vidare mot kyrkogården?! Se författarens porträtt här nedan: Jonas Jonasson!


  


Läs nu fram till sidan 46 (fram till kapitel 6) och lär känna Allan Karlsson lite bättre i kapitel 4 "1905-1929":du får veta om hans uppväxt och hans föräldrars bortgång. Vad får du därutöver veta om den folkilskna syster Alice, ynglingen och Julius? Och vad är det i resväskan som Allan får tag i? Nya ord/begrepp???


  


Ni fick "Fröken Julie" idag (herr Tahasin får sin nästa vecka, vid redovisningen av novellen "Ett halvt ark papper") och den (dvs "Fröken Julie") ska redovisas enligt anvisningarn i projekt Strindberg-häftet! Bilden ovan är från Mikael Persbrandts och Maria Bonnevies uppmärksammade Dramaten-föreställning av "Fröken Julie"! Nedan ser ni en mycket bättre bild på snyggingen Persbrandt!

   


Men, egentligen handlar det kanske mer om ATTITYD än SKÖNHET hos den mannen ... eller ...?! Han är en bra skådis i alla fall!


    Vi tittade på OH-bilder från "Röda rummet", den bok som var startskottet för samhällsdebatten på 1880-talet! Strindberg kritiserade samhället till höger och till vänster och vi får följa Strindbergs alter ego, Arvid Falk, som liksom Fröken Julie, strävar efter frihet och sanning! Samhällsrevoltörerna på Strindbergs tid brukade samlas på Berns salonger och där sitta i röda rummet: därav bokens titel! Någon har kallat "Röda rummet" för "en fantastiskt tråkig bok"! Vad tyckte du?


   Sänd mig snarast filmanalys: löpande text, tack! Utgå från frågor och fakta som du fått tidigare om "Döda poeters sällskap"!


   KÄMPA PÅ NU!

- "Hundraåringen ..." till sidan 47! Kolla nya ord, för all del!

- Filmanalysen!

- "Ett halvt ark papper": redovisning nästa vecka!

- Jobba vidare med kapitel 5 & 6 i Språkporten!

- Jobba vidare i gloshäftet och lär in nya ord!

- Kolla tidigare blogg-sidor och sänd mig snarast era uppgifter!

 

//Fröken PNYHETER!!!

2010-09-19 21:22

   Sååå glad!!! Jag har fått mail från en elev!!!


WOW! WOW! WOW! Mail-boxen fylls på ...   


//Fröken P

Varför? Vem? Vad? Var? När? Hur?

2010-09-16 19:55

  

... ja ... pust ... ack ja ...


Varför får jag inga mail?

Vem har tappat min mail-adress?

Vad gör de egentligen?

Var är de nu?

När har de tänkt att de ska sända mig mail?

Hur ska jag kunna göra en adekvat bedömning när allting dröjer så?


//Fröken P

Egendomligt, konstigt, märkligt, besynnerligt, förunderligt, kufiskt, bisarrt...

2010-09-14 21:26

... att jag inte får några mail från Er ... verkligen egendomligt och konstigt ... och rent av märkligt och besynnerligt ...!!!


Jag hoppas att jag har varit T Y D L I G nog med vad som förväntas av Er?!

  

//

Fröken P

Onsdag den 15 september ...

2010-09-14 15:34

        


... någonting är fel ... mycket tokigt ... alltså: jag får inga mail från er alls!

Och nu bränns det verkligen ... vi går imorgon in på den 4:e onsdagen och det vill säga 12:e lektionen utan produktion från några av er ... INTE BRA ... INTE BRA ALLS!!! Uppsträckning, om jag får be, tack!!!


Imorgon ska ni fortsätta se filmen "Döda poeters sällskap"   

... och Åsa hälsar er välkomna i sal H309 (samma som förra veckan) kl 14.45


Därefter skall filmanalys enligt tidigare utdelat material insändas till mig!

  


Förra veckan fick ni info ang läxor:


Till imorgon skulle ni förbereda ett fest-/högtidstal (ca 3 minuter) och sända mig manuskriptet! Jag har inte fått några manuskript! Men sänd dem för all del nu ...  


Ni fick info om PROJEKT STRINDBERG där schemat ser ut som följer:


v 39 Seminarium gällande Strindbergs liv & verk samt "Ett halvt ark papper" uppgift 1a) muntligt och redovisning av uppgift 1b) skriftligt!


v 42 Redovisning av "Fröken Julie" uppgift 2a) skriftligt!


v 45 Seminarium gällande "Hemsöborna" uppgift 3a) muntligt och redovisning av uppgift 3b) skriftligt!


Tyvärr är jag sjuk ...   ... och jag klarar dessvärre inte av att hålla lektion imorgon med snuva, hosta och feberfrossa! VIKARIE FINNS EJ TILLGÄNGLIG, VARFÖR NI EFTER FILMEN STUDERAR PÅ VALFRI PLATS OCH INSÄNDER LÄXOR TILL MIG SNARAST! Därför kan jag inte heller - såsom utlovat - ge er "Fröken Julie" - men, jag meddelar här på bloggen så fort som jag har den tillgänglig för er!!!


Glöm ej bort ...:


- v 43 Ordprov: jobba vidare på egen hand i häftet!


- "Språkporten": kapitel 5 och 6 är kvar och kapitel 6 är en perfekt förberedelse inför NpSvB! Säg bara till så plockar jag fram kontroll-/test-material för kapitlen! Ni har väl alla redan hämtat "Språkporten" hos Jakob i källaren, eller hur ...?


- "Hemsöborna" måste ni låna själva från något bibliotek!


Hälsningar,

Fröken P - med en näsduk i näven, febrig och eländig ... och undrande ("-VAR ÄR ALLA LÄXOR FRÅN ELEVERNA?")  


PS: Om jag har glömt något, så är det bara att maila mig och fråga!!!
IDAG!!!

2010-09-08 18:32

  VAR ÄR NI ...?

 

STRINDBERG VÄNTAR ...!

 


... OCH FRÖKEN P ...


 ... MIN MAIL-BOX ÄR TOM ... INGA LÄXOR INSÄNDA ...

... MÅSTE BRÅKA MED MIN WEB-ADMINISTRATÖR SÅ ATT HAN FIXAR MAIL-BOXEN, FÖR DET MÅSTE JU VARA NÅGOT FEL PÅ DEN ... ELLER HUR ...?

      //Fröken P ... som återkommer här med mer info inom kort ang resterande termin och Strindberg-projekt och ...Sååå ... är ni klara nu ...???

2010-09-06 09:04

Glöm för all del inte bort SVA1202 ...


Är ni klara nu?


Åh, som jag längtar att få se & höra er på onsdag!


//Fröken P


  


Inför onsdag v 36

2010-09-01 18:48

Krafttag behöver tas, av er alla.   "Skruva upp" er!


Analysera reklamfilm

Gå igenom en reklamfilm på tv och se om du kan finna talets 5 delar och skriv helt kort om vilken film och hur du kunde upptäcka dessa 5 delar!

1.             EXORDIUM - Inledningen2.             NARRATIO – Berättelsen3.             PROPOSITIO – Tesen4.             ARGUMENTATIO – Argumentationen5.             PERORATIO – Avslutningen      Muntlig framställningSamla information om en svensk poet. Disponera innehållet och formulera ditt manus. Öva framför badrumsspegeln och "klocka" dig själv: din presentation får inte vara längre än 5 minuter. Öva, öva, öva!Fokusera på RÖSTEN och PAUSER denna gång!       //Frk P