RSS - xml

Kontrollerades senast: 2018-12-08 05:51:28

RINGBORGS BLOGG

SCB visar på stora olikheter mellan S och MP och båda blev förlorare i valet !

2018-12-07 12:52
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Eftersom S och MP bildat regering ihop är det intressant vad som skiljer sig i väljarkåren vad gäller sympatier och dess bakgrund. Oftast skiljer det sig mer än man tror. S är ett större parti och kan bredda sin bas medan MP är mycket storstad, yngre kvinnor, akademiker, barnfamilj.

Det finns två sätt att gå. Antingen befästa sin ställning bland de kategoriter man redan är starka eller göra inbytningar där partierna är svagare. Då både S och MP gjorde valförluster är det förmodligen andra partier som blivit starkare på S och MP:s bekostnad.

Här SCB:s hela publikation partisympatier december 2018

Yngre kontra äldre (MÄN)

Noterbart är att MP är dubbelt så stora i gruppen 25-34 år än i gruppen 65+

S är det omvända dubbelt så stora i gruppen äldre än yngre väljare

Yngre kontra äldre (KVINNOR)

MP är fyra ggr starkare i gruppen yngre jämfört med
äldre i denna gruppen

S är dubbelt så starka bland äldre kvinnor än yngre kvinnor

Storstad jämfört med landsbygd

Miljöpartiet är markant starkare mer än dubbelt än i övriga Västssverige (Halland och Västra Götaland utom Göteborg)

S har en förskjutning att de är starkare motsatt på landsbygden än i själva storstaden Göteborg där de tappat mycket

Med eller utan barn

Miljöpartiet är markant starkare i gruppen kvinnor med barn gentemot grupper män utan barn

S har en ganska stark ställning bland kvinnor utan barn

Utbildning

MP utmärker sig genom att att ha en klart större andel av sina väljare som har eftergymnasial utbildning minst 3 år och en klart lägre andel med förgymnasial utbildning.

S är förhållandet omvända att en ganska hög andel med låg utbildning dubbelt så stor som andelen akademiker.

Boende

Miljöpartisten bor i huvudsak i bostadsrätt

Socialdemokraten i huvudsak i hyresrätt

Sysselsatta

MP domineras av större andel sysselsatta än ej sysselsatta

S är förhållandet det omvända

Socioekonomisk status

Miljöpartiet har sin bas bland studenter och högre tjänstemän

S bland vanliga arbetare (LO-anslutna)

Sektor /sysselsatta) kommuner och landsting

Både S och M har en dominerad andel i denna grupp

Fackförbund

MP är ett SACO-parti väldigt låg andel LO-medlemmar
S är ett LO-parti

Kommer S att släppa på kraven på familjeåterförening för att få bilda regering?

2018-12-06 05:28
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Familjeåterförening för flyktingar 'r en fråga som förenar V, MP, C och L om de ska släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

Möjligheten för din familj att komma och bo med dig i Sverige beror på vilken typ av uppehållstillstånd och skyddsstatus du har fått. Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav.

Det är inte säkert att din familj har möjlighet att flytta till dig i Sverige även om du har fått uppehållstillstånd här
. Om du har permanent uppehållstillstånd eller om du har skyddsstatus som flykting kan din familj ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Om du har skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande är möjligheterna för din familj att flytta till dig i Sverige mycket små.

Vem har rätt till familjeåterförening?

Rätten till familjeåterförening beror på vilken typ av skyddsstatus du har och i vissa fall beror det även på när du ansökte om asyl.

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

har fått permanent uppehållstillstånd
har fått skyddsstatus som flykting
har fått skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl senast 24 november 2015.

Du som har fått skyddsstatus som alternativt skyddsbehövande och ansökte om asyl efter 24 november 2015 har endast i undantagsfall rätt till familjeåterförening-

Vänsterpartiets framtid är grönvänster !

2018-12-05 12:14
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Hur långt till höger är Vänsterpartiet?

När det gäller regeringsbildningen så är det 144-143 fördel rödgröna mot alliansen och Stefan Löfven. I ett förhandlingsläge kan inte Annie Lööf och Jan Björklund tala för hela alliansen men väl för sina liberala partier.

Ett liberalt mål är inte bara att isolera Sverigedemokraterna utan också Vänsterpartiet. Förmodligen är det inte helt lätt att trolla bort V ur leken som att trolla bort SD.

Dock är dagens Vänsterparti ett ganska beskedligt parti som hellre ser Stefan Löfven som statsminister än ett borgerligt alternativ
. Där går smärtgränsen. Ett V som accepterar att det inte finns förmögenhets, gåvo- och arvsskatt sammt ser att de inte längre kan ställa krav på #Vinster i välfärden" längre än vad de gjort där Reepalu-förslaget försvinner i dimman.

Vänsterpartiet ställer om och gör klimatfrågan till portalfråga. De har sett att de visserligen förlorat väljare till S i SCB men vinner från MP. Det blir perfekt för V att fokusera in på klimatet.

"Jonas Sjöstedt i P1 om Vänsterpartiet i regeringsförhandlingarna: ”Klimatfrågan är viktig, vi har fört fram att vi vill ha en grön investeringsbank. Vi måste ta rejäla tag för att ställa om Sverige.”
Rättvisa, högerpopulism och klimatet blir huvudfrågor för V inför EU-valet där de har stor möjlighet att öka. Inte minst då MP omöjligt kommer att kunna återupprepa de 15% från förra valet.

Vad som händer med F! känns för mig ganska oklart idag om de floppar ur eller lyckas få fokus på sitt parti igen. Det kanske bara var en trend i förra valet?

För mig känns som V har mer att vinna att ta sig an det gröna perspektivet än det röda perspektivet i dagsläget. Det är inte läge att driva socialism och vända sig till individualiserade massor. I synnerhet som det finns krav på partier i regeringsbildningen som vill gå rakt motsatt väg.

V har också tonat ner att gå ur EU kraftigt något de själva gjorde stor grej av när Miljöpartiet tvärvände från NEJ till EU till ett JA. Att gå ur EU har därefter blivit en högerfråga från att varit en grönvänsterfråga i Sverige. SD ÄGER frågan i dagsläget.

Ett nyval utifrån SCB:s siffror skulle sluta i fiasko för allianspartierna !

2018-12-04 11:41
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Vid ett val i november 2018 skulle rösterna fördela sig på följande sätt.

•Socialdemokraterna: 30,5 ± 0,8 procent
•Moderaterna: 19,2 ± 0,7 procent
•Sverigedemokraterna: 18,3 ± 0,6 procent
•Centerpartiet: 8,6 ± 0,4 procent
•Vänsterpartiet: 8,4 ± 0,5 procent
•Kristdemokraterna: 5,4 ± 0,3 procent
•Liberalerna: 4,3 ± 0,4 procent
•Miljöpartiet: 4,0 ± 0,3 procent
•Övriga partier: 1,2 ± 0,3 procent

Vid ett nyval skulle det bli fiasko för alliansen. De rödgröna skulle bli större än idag gentemot alliansen. Vinnare i det rödgröna blocket är S som har full kontroll över leden. De behöver inte alls gå på C och L:s inviter utan bara invänta tills de gör bort sig.

MP har redan gjort bort sig genom att fjäska för Annie Lööf något de inget har något för. Stödrösterna för att de sitter kvar i riksdagen kommer från vänster och där är styrkeförhållandet 144-143.

SD är nöjda med splittringen i alliansen vilket gör att konservativt block kan bildas om C och L går in i regeringen.

Klimatmötet COP24 i skuggan av svensk regeringsbildning !

2018-12-03 14:28
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Det har beskrivits som ett ödesmöte för klimatet. Världens länder samlas nu i polska Katowice för att komma överens om hur klimatmålen ska nås. Här är frågorna på agendan för COP24.

I december 2015 slöts klimatavtalet i Paris. Världens länder kom överens om att begränsa temperaturökningen till under 2 grader – helst 1,5 grader. Men det återstår otaliga detaljer om hur utsläpp ska mätas och rapporteras, hur reglerna för utsläppsmarknaderna ska se ut, hur glappet mellan den gemensamma målsättningen och länders enskilda löften ska slutas.

I dag samlas världens länder i polska Katowice för två veckors förhandlingar under det 24:e klimattoppmötet, COP24

Miljöpartiet bör byta ut BÅDA språkrören om det ska bli en grön omstart !

2018-12-02 13:08
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


EFTER VALET är det bara två partiledare som inte tappar i popularitet: Stefan Löfven och Ebba Busch-Thor.

För Annie Lööf och Jan Björklund ser det dystert ut men de har en given fördel att de har ett guldläge vad gäller regeringsbildningen och borde ha bättre siffror. Inte minst som deras liberala politik ska ha fullt genomslag vid nästa regeringsbildning.

Utan att dra för höga växlar på Miljöpartiets språkrör lär BÅDA få bytas ut om det ska bli en GRÖN OMSTART. Det hjälper inte att klimatfrågan allt som oftast är uppe på dagordningen då inte språkrören lyckats kommunicera ut budskapet så vanligt folk begriper.

Att bara hasom uppgift att stoppa SD ger inga pluspoäng. Det är vad MP vill göra i nästa regering som tycks vara oklart.

Miljöpartiet utplånas ur nämnder och styrelser i varbergspolitiken efter 30 år !

2018-12-01 13:49
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)Miljöpartiet i Varberg lämnar efter 30 års representation i varbergspolitiken denna gång samtliga nämnder och styrelser i december månad o den lokala politiken. Lite sorgligt att två av oss lämnar som "politiska vildar".

Tågordningen för utfasningen ser ut så här:

Servicenämnden 6 december

Barn- och Utbildningsnämnden 10 december

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 10 december

Byggnadsnämnden 13 december

Socialnämnden 13 december

Hamn- och gatunämnden 17 december

Kommunstyrelsen 18 december

Kultur- och fritidsnämnden 19 december

Miljöpartiet trycker på den röda knappen om de inte själva får ingå i regerin...

2018-11-30 11:52
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Miljöpartiet tänker rösta rött till vzrje regering där de inte själva ingår.

Miljöpartiet har tidigare sagt nej till Ulf Kristersson som statsminister och då återstår i praktiken bara Stefan Löfven att säga ja, avstår eller säga nej till.

Uppenbart tror MP mer på tomten än andra för att påverka gäller att vara TYDLIG ibland supertydlig det uppskattar väljarna. I regeringsfrågan är det extra viktigt men att bara formera sig som varumärke och garant med godkännandestämpel för miljö och rättvisa i regeringen räcker inte.

Redan under den gångna mandatperioden i en rödgrön regering har MP åderlåtits och förlorade dessutom kraftigt i valet. Att ge sig in i ett nytt riskprojekt kräver lite mera än att ge MP-förhandlare in blanco att föra grön politik som kommer att bli mer liberal än grön.

Ett nytt konservativt block håller på att bildas !

2018-11-29 13:02
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Ebba Busch-Thor blev partiledare för KD 2015 och har lyckats vända den nedåtgående trend som betecknat KD. KD är en joker i ett konservativt block och har tidgare betecknats som ett harmlöst stödparti till alliansen.


Partiledaren Jimmie Åkesson har suttit som partiledare för SD sedan 2005 och har sett ett parti som gått framåt som saknar motstycke i svensk politik. Begränsningen att inga partier velat samarbeta med dem har hindrat dem att få de maktposter de rimligen borde ha haft.


Moderaterna som tidgare närmast betecknats som statsbärande har Ulf Kristersson som partiledare vald 2017 tidigare socialförsäkringsminister 2010-2014 i en Alliansregering.Genom att SD vuxit på M:s bekostnad ses dessa som ett hot not alliansen och också mot M då de tagit väljare från dem i allt större utsträckning.

Varför ställer inget parti GRÖNA KRAV för att ingå i en regering ?

2018-11-28 12:44
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)
Annie Lööf har stöd av Miljöpartiet att bli STATSMINISTER och själv ställer hon KRAV för att låta STEFAN LÖFVEN bli statsminister. Fullt legitima centerkrav anser jag.

Men hur vore det om Miljöpartiet ställer krav för att ingå i en regering mer än att föra identitetspolitik "vi samarbetar med vem som helst utom M och SD". Ingen jävel förstår sig på detta men är då Stefan Löfven och Annie Lööf så förbannat bra ur grön synvinkel?

Nog ger Naturskyddsföreningen en bra lista över partierna vad ett grönt parti skulle kunna ställa för KRAV? Det gäller i första hand V, MP och L om de inte ska bli bihang ur klimat- och miljösammanhang i en slags blocköverskridande samlingsregering som stödtrupp.

Spelet om de liberala väljarna har vunnits av centern !

2018-11-27 11:36
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)
Kampen om de liberala väljarna står mellan centern och liberalerna. De tillhör båda den liberala gruppen i EU-parlamentet.


Centerpartiet

Annie Lööf har varit partiledare sedan 2011 och därefter har centern som enda alliansparti gått fram två riksdagsval på raken och haft ett klart lyft. Dock finns tendenser att centern genom detta mer betonar den liberala ådran än allianssamarbetet. Centern är heller inte det markerade landsbygdspartiet som förr utan har gjort bra ifrån sig på mindre och mellanstora orter också.


Liberalerna

Jan Björklund har suttit som partiledare sedan 2007 och då var det en alliansregering där L var större än centern. Idag ser inte liberalernas opinionssiffror lika ljusa ut och konkurrensen från centern har gjort att L hamnat i bakvattnet. Många har frågat när det är dags att byta partiledare inom L för den dagen kommer.

Spelet om de rödgröna väljarna har vunnits av Vänsterpartiet !

2018-11-26 10:55
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)

Under de tio senaste åren från 2008 och framåt har Miljöpartiet anpassat sin politik för att bli mer regeringsdugliga. Under tiden har Vänsterpartiet samstidigt rensat bort sin historik att ha stöttat kommunistiska dikaturer.

Miljöpartiet

Partiet bytte språkrör 2011 och in kom Gustav Fridolin och Åsa Romson. Det gick ju nästan bra fram till valet 2014 siifrorna sjönk en aning men S fick ultimatum att släppa in MP i regeringen och gjorde det och sex ministrar fick plats hos Stefan Löfven.

MP som konkurrerat med V om rödgröna väljare befäste därmed att det är i regering man kan påverka och inte i opppsition.


Vänsterpartiet ratades som regeringsparti men fick välsignelse att påverka budgeten.

Vänsterpartiet

Jonas Sjöstedt blev partiledare 2012 men det var 2018 som V passerade Miljöpartiet och tog över de rödgröna väljarna. De rödgröna väljarna litade inte riktigt på MP i valet men med stödröster klarade MP sig kvar i riksdagen.

Helt klart står att rödgröna väljare vill ha en rödgrön regering och ingen blocköverskridande sådan. När MP nu fiskar efter att ingå i en blocköverskridande regering är de på väg att utplåna sig själva.

Blocköverskridande regering kräver att någon eller något offras !

2018-11-25 14:33
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Det har hela tiden pratas om C och L ska välja sida inte vilka eftergifter som krävs av Stefan Löfven för att bli statsminister.

Det överskuggande tycks vara och huvudpunkten är att förhindra SD att utöva inflytande inte det politiska innehållet.

I Expressen ras upp en del skillnader mellan partierna i en ec S+C+L-MP stödd regering.

Skolan, Landsbygd, Skatter, Bostäder, Arbetsmarknad, Migration och Integration är områden som måste bearbetas för en ev. ny regering.

Naturligtvis är det också viktigt vilka ministrar som väljs och på vilka områden. Det gäller att kunna verkställa det man är överens om också.

Skulle denna regering bildas kommer sannolikt M+ Kd att knytas mer samman med SD också i ett konsevativt block och frågan är vad som händer med de blocköverskridande uppgörelser som M och LD ingått i. Det stödet lär försvinna med en blocköverskridande regering med givna partier i en regering. Vad ska de med M och KD till?

Black Friday en bra dag att handla på för konsumtionsminimalister.

2018-11-24 11:02
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Varför ska jag avstå att köpa något när det är billigare .n vanligt för att det heter BLACK FRIDAY?

Varje vecka får jag REKLAMBLAD där det står REA på eller ERBJUDANDEN. I de flesta fall AVSTÅR JAG och planerar mina inköp tills det är BILLIGT och jag vill ha varan. Framförallt har det gällt skor jag köpt. Det är oftast skor som är av bra kvalitét och till nedsatta priser.

Vad gäller elektronikprylar är jag extra noga. Behöver jag en mobil, ipad, lap top, radioanläggning eller något i den vägen gör jag mycket noga inköp. Det är grejer som ska hålla i flera år men inget överdrivet jämfört med andra.

Hur ska annars staten få in kemikalieskatt som de införde 1 juli 2017 om jag inte handlade? Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter.

Dessutom bretalar jag MOMS så pensionärerna ska kunna få sänkt skatt så de kan handla billigt nästa BLACK FRIDAY. DEt är väl alla partierna överens om att skatten för pensinärerna ska sänkas så de får ökat konsumtionsutrymme?

Jag kallar mig konsumtionsminimalist vilket betyder att jag har en väldigt snål och sparsam livsstil. Om någon borde få handla på BLACK FRIDAY är det väl jag? En person som har skuldsanering tre månader till och lever på samhällets absoluta botten.

Min ekonomi är begränsad och mitt ekonomiska utrymme likaså. Just nu köper jag billiga DVD-filmer från en affär som ska avveckla sin verksamhet till ett billigt pris. När jag sett filmerna överlåter jag filmerna jag sett den till en kompis. Sparar alltså inget.

Jo vad tjänade jag på mina inköp Black Friday: Ja månstans mellan 1500-1800 kr skulle jag tro. Å andra sidan lägger jag inte pengar på hög. Varför det när jag går på socialbidrag.

Mer av allianspolitik och eftergifter till C och L kan göra Ulf Kristersson t...

2018-11-23 12:57
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Ulf Kristersson sockrar budet till C och L står det i Aftonbladet. Bara de släpper fram honom som statsminister.

I sak gäller det att hålla tungan rätt i mun för det ändrar ingenting i förhållandet till SD. Däremot kan det minska intresset att för dessa allianspartier att springa rakt i famnen på Stefan Löfven som kommer att hamna i skarpt läge i riksdagen som tänkbar statsminister.

För S är detta en mycket besvärlig sits. Vad har de att erbjuda centern och liberalerna? Det kommer att bli intressant att se. Däremot kommer M att kunna erbjuda mycket inom ramen för det som kan kallas allianspolitik.

Halländska oppositionen i regionfullmäktige vänder sig till nördar och inte t...

2018-11-23 12:26
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)
Jag är inte överdrivet förtjust i den halländska oppositionens rapportering från regionfullmäktige. Jag har tidigare läst om majoriteten dvs alliansen att de vill höja patientavgifter och genomföra besparingar. Stiligt ska det byggas upp något så måste det skapas förutsättningar också.

Nedan är vad jag samlat ihop från oppositionen som består av fyra partier. Detta är vad jag fiskat fram. .

Sverigedemokraterna


Från Instagram

sdhallandRapport från Regionfullmäktige:
Dagens stora punkt var budgeten. SD:s budget lägger extra medel på primärvården, samt inköp av lokalt producerad mat. Samtidigt vill vi spara på samtidskultur, tolkar och partistöd. En budget som gör de rätta prioriteringarna, och dessutom ger ett resultat på över 3,5 miljoner kronor bättre än majoriteten. Som väntat röstades dock vår budget ner till förmån för alliansens.
/Erik Hellsborn

#hallpol #sverigedemokraterna


Miljöpartiet


"Idag var det regionfullmäktige med lång allmänpolitisk debatt innan budgetbeslut Maria Losman föreslog att regionen ska minska användningen av fossil plast, vilket gick igenom.
Stefan Edlund ersatte Svein Henriksen. Han påpekade att vi måste mäta på helhet och inte bara i stuprören för att hjälpa människor till hälsa.
- De lokala nämnderna har gjort smörpassningar om vad som behövs för att spara i ekonomin och samtidigt minska mänskligt lidande, men det behövs alerta toppspelare också!
Vi röstade mot Vårdval Plus för att det ger för lite effekt i förhållande till kostnad i psykiatrin, och la en gemensam reservation ihop med S och V. Vi röstade även mot att införa en straffavgift på 800 kronor för borttappade tandställningar.

Vänsterpartiet


"Idag var det allmänpolitisk debatt i samband med att regionfullmäktige antog budget. Lena Ludvigsson talade om psykiatrin och Åke Andersson om närsjukvården och därmed var premiärinläggen för de båda avklarade. Agnes Hulthén talade om regionens nuvarande och framtida utmaningar och varför det är bättre att hjälpas åt via skattsedeln än via avgiftshöjningar."

Socialdemokraterna


"Onsdag den 21 november antar Regionfullmäktige i Halland budget för 2019!Socialdemokraterna tycker att den borgerliga majoriteten ytterligare en gång inte tar ansvar och låter redan utsatta grupper betala för att få en budget i balans!Vårt budgetförslag gynnar både dig som invånare och tillväxten i Halland."

Du kan följa den allmänpolitiska debatten live på denna kanalen

Ramstark allians bildar majoritetsnav som får hjulen att snurra i Varberg !

2018-11-22 12:23
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)
Alliansen i Varberg är nu överens om ledande poster

Alliansen har 31 mandat och egen majoritet och behöver inte längre förlita sig på Miljöpartiet. Det är samma majoritet med samma antal mandat annars.

Det är många stora omstöpningar och jag kommenterar efter bilden jag lägger upp här om de förändringar som gjorts.


Kommunstyrelsen

Christofer Bergenblock (C) skjuter fram sin position och blir nytt kommunråd och NY ordförande personalutskottet

Nya i arbetsutskottet blir Christofer Bergenblock (C)och Tobias Carlsson (L)

Nämnderna

Barn- och Utbildningsnämnden

läggs ner till årskiftet och delas upp i två nämnder där Hanna Netterberg (M) tar hand om förskole- och grundskolenämnden och Eva Persson-Karlsson (C) utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Byggnadsnämnden

NY ordförande Christian Persson (C)

Hamn- och gatunämnden

NY ordförande Michael Åkesson (M)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

NY ordförande Karl-Gunnar Svensson (KD)

Kultur- och fritidsnämnden

NY ordförande Lena Språng (C)

Servicenämnden

NY ordförande Tobias Carlsson (L)

Bolagen

NY ordförande i Varbergs Bostad blir Stefan Stenberg (C)

NY ordförande i Varbergs Energi blir Cecilia Rönn (L)

NY ordförande i Varbergs Event blir Mikael Bonde (L)

NY ordförande i Hallands Hamnar blir Reine Antonér (M)

Allihop är personförändringar av lite större betydelse och en del politiker förknippar vi ihop med andra uppdrag så det kommer att ta lite tid att ställa om.

Inizios novembermätning pekar på att Miljöpartiet åker ur riksdagen vid ett e...

2018-11-21 11:20
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Två partier under spärren om det var val idag enligt Inizios mätning i Aftonbladet.

Hur TROVÄRDIGT är det då att Miljöpartiet och Liberalerna ska ingå i en regering?

Tendensen är väl att antingen S+V bildar regering eller M+KD tycker jag. En röd eller en blå regering. Centern kan gått hålla sig utanför då de inte kan bestämma sig eller unfdantar V och SD från att kunna utöva inflytande vilket är direkt odemokratiskt.

Miljöpartiet skulle ryka all världens väg om de regeringsformationer blir huvudalternativen som jag anger: Ett klart RÖTT eller ett klart BLÅTT.

Inizios väljarbarometer 14–19 november

Vänsterpartiet: 7,3 (-0,5)

Socialdemokraterna: 29,3 (-0,1)

Miljöpartiet: 3,5 (-0,3)

Kristdemokraterna: 7,0 (1,1)

Centerpartiet: 9,2 (-0,6)

Liberalerna: 3,9 (-0,1)

Moderaterna: 19,1 (0,9)

Sverigedemokraterna: 18,8 (-0,1)

Övriga: 1,8 (-0,3)

M+L+C+KD: 39,2 (1,3)

S+V+MP: 40,1 (-0,9)

Miljöpartiet i Varberg har haft höstmöte och har full intern besättning fram ...

2018-11-20 13:25
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Miljöpartiet i Varberg har haft sitt höstmöte och överlever iaf detta året ut med besättning på samtliga interna poster.

Ett fyllnadsval fick göras i styrelsen då maktsamlaren Stefan Edlund valde att återgå till valberedandet som han haft innan och istället bereda plats för en nykomling i srtyrelsen Magnus Dalhed bredvid Sophia Nilsson och Samuel Lindh.

Några större förväntningar väntas inte ske i lokalavdelningen som åkte ur fullmäktige i Varberg där samtliga med uppdrag i nämnder och styrelser fasas ut till årsskiftet.

Vad MP Varberg ska syssla med i fortsättningen bestäms i januari. Märkbart är att ettan Jonas Rosander och Linnea Sandahl på den lokala listan inte längre finns bland de interna uppdragen.

Kommunisterna har startat namninsamling mot förtätningen av Varberg !

2018-11-20 12:57
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Kommunisterna i Varberg tar upp kampen mot förtätning i Varberg genom en namninsamling.

Varbergs förra fullmäktige antog 17 december 2017 en förtätningsstrategi för Varbergs tätort.

Kort och gott bygger det på att boende med mindre medel tvinga flytta ut från centrum och in kommer välbeställda med kapital som har råd att bo i centrum.

I förtätningsstrategin sägs så här:

"Genom förtätning kan man också bygga fler bostäder utan att ge avkall på skyddet av värdefull jordbruksmark.Några exempel på förtätning i Varberg är omvandlingen av kvarteret Lorensberg, där en yta som tidigare utgjordes av en markparkering nu rymmer både bostäder, restaurang, butikslokaler och parkering "

Lorensberg är skräckexemplet på hur det inte ska se ut. En homogen grupp som vare sig innehåller barnfamiljer, ungdomar , invandrare utan grupper som haft råd att införskaffa sig en bostadsrätt. Det är flest gruppen äldre än 50+ som bor där med sitt på det torra.


Lorensberg som jag överklagade enda upp till regeringsrätten är nu modell för annan centrumnära byggnation och modell för Varbergspolitikerna i kommunfullmäktige.

Kommunisterna vänder sig mot denna typ av förtätning med kompakta volymbyggen och har nu startat en namninsamling. Istället vill (K) satsa på de mindre 18 tätorterna i Varberg och utveckla en avgiftsfri kollektivtrafik för att komma bort både från förtätning och beroendet av bilen som transportmedel i görligaste mån.

Kommer S+MP att regera med en budget från M som stöds av SD och KD?

2018-11-19 12:24
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Regeringen har lagt en budgetproposition

Eftersom ingen ny regering tillträtt har övergångsregeringen i dag lämnat budgetpropositionen för 2019 till riksdagen. En övergångsregering har begränsade befogenheter. Den budget som lämnas utgår från tidigare riksdagsbeslut och lämnar utrymme för justeringar när det finns en ny regering på plats.

C och L lämnar egna budgetar och enligt praxis tänker de AVSTÅ i slutvoteringen.

Det betyder att möjligheterna ÖKAR för M som lägger egen budget om ny regering dröjer att få igenom sin budget. KD och SD håller på håller öppet för att stödja M:s budget.

% punkter påverkas av en övergångsbudget

1. Kommunerna

Statsbidraget till kommuner och landsting skulle trappas upp 2019. Den rödgröna regeringen ville ge fem miljarder i ökat statsbidrag men det blir inte av i övergångsbudeten. Det kan betyda att välfärden blir lidande eller att kommunalskatten behöver höjas, eftersom kommuner och landsting står för huvuddelen av den offentligt finansierade välfärden.


2. Extra familjevecka

Socialdemokraternas stora vallöfte inför valet var att de vill införa en så kallad ”familjevecka”. Det skulle innebära att alla föräldrar med barn mellan 4 och 16 år skulle få en extra veckas betald semester.

3. Höjt tak för vab-ersättning

Socialdemokraterna och Liberalerna gick också ut innan valet med att de ville höja taket för vab-ersättningen. Ersättningen för vab-dagar är knappt 80 procent av inkomsten, men bara för löner upp till 28 438 kronor i månaden.


4. Försvaret

Försvaret har begärt ökade anslag på 18 miljarder extra fram till 2021 för att kunna behålla dagens försvarsförmåga inom armé, marinen och flygvapnet.

5. Pensionärsskatten

En reform som däremot kommer bli av är sänkt pensionärsskatt. I oktober gick Socialdemokraterna ut med att en sänkning av pensionärsskatten nästa år kommer bli av på något sätt, och nu får pensionärer med en månadsinkomst mellan omkring 17 000 och 98 000 kronor sänkt skatt.

Svart på vitt i Stockholm: M föredrar poster medan MP prioriterar politiska i...

2018-11-18 13:51
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Moderaterna i Stockjolm har "kompenserats" för att de släppt fram grön politik i Stockholm med att kapa åt sig de flesta ordförandeposterna. Vad säöger Fridolin som inte vill släppa fram en moderat statsminister?

Så här delar partierna upp staden

Bromma stadsdelsnämnd – Moderaterna
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd – Moderaterna
Farsta stadsdelsnämnd – Moderaterna
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd – Liberalerna
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd – Moderaterna
Kungsholmens stadsdelsnämnd – Liberalerna
Norrmalms stadsdelsnämnd – Moderaterna
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd – Moderaterna
Skarpnäcks stadsdelsnämnd – Miljöpartiet
Skärholmens stadsdelsnämnd – Centerpartiet
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd – Moderaterna
Södermalms stadsdelsnämnd – Moderaterna
Älvsjö stadsdelsnämnd – Moderaterna
Östermalms Stadsdelsnämnd – Moderaterna

Varberg ska ta emot 98 nyanlända nästa år trots att bostadsbristen är alarmer...

2018-11-17 13:41
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Då har en av årets hetaste frågor offentliggjorts. Nämligen hur många nyanlända som ska fördelas mellan kommunerna i Halland.

Det som är utmärkande är att Kungsbacka och Varberg båda alliansstyrda kommuner har en klart högre andel och båda ligger i norra Halland. Själv hade jag föredragit ett totalt flyktingsstopp i Varberg men nu är det länsstyrelsen som bestämt denna fördelningen.

Så många nyanlända ska tas emot i kommunerna:

Kungsbacka, 186

Varberg, 98

Halmstad, 37

Falkenberg, 20

Laholm, 8

Hylte, 5

FAKTA

Hur avgörs läns- och kommuntal?

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot utgår från en fördelningsmodell som tar hänsyn till följande grundvariabler:

kommunens befolkningsstorlek

arbetsmarknadsläge

övrigt mottagande av nyanlända/asylsökande i kommunen.

Hänsyn får också tas till kommunernas förutsättning att tillhandahålla bostäder.

Regeringens avsikt med bosättningslagen är att kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt övrigt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända.

Valet för Miljöpartiet står inte mellan Löfven eller Lööf utan om det blir et...

2018-11-17 12:58
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)

Löfven är bättre än Lööf för #Miljöpartiet om de inte ska spela rysk roulette. Lööf kommer dessutom att putta bort MP till ingenting om de inte gör politiska eftergifter. Snart kommer kommunerna att knorra om statsbidragen för att klara sina åtaganden och sin ekonomi. Dessutom kommer bönderna efter årets torka att vilja ha mer kompensation för att klara sin överlevnad. Då är det #centern som pressas.

Många tycker politik är tålamod men det tror jag inte gäller om vi ska bygga något långsiktigt hållbart. Då är det grundförutsättningar att förhålla sig till vilket som gäller både för kommuner och företagare typ bönder. Vad ska MP med centern till när de håller #vänsterpartiet i handen för att få igenom sina grönaste budgetar någonsin?

Passionen att hylla centern kommer att slå tillbaka mot MP i kommande opinionsmätningar då partiet kommer att ligga under spärren och med all säkerhet åker ut om det blir #extraval. Valet är inte mellan Löfven och Lööf utan Löfven och ett extraval. 🤔

Varbergs kommuns Budget 2019

2018-11-16 11:56
Från noreply@blogger.com (Pierre Ringborg)


Varbergs kommuns budget för 2019 är lagd och beslutad

Budget 2019 plan 2020 2023 from Pierre Ringborg