RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-02-16 19:05:34

Pin the map

Pinthemap blogg på Nouw

Switzerland: A quick walking tour in Zürich

2019-01-31 17:44
Från Pinthemap

1. Besök St Peter´s Church (vars klocka är den största i Europa) och Fraumunster church.

2. Gå till Lindenhof plats för en fantastisk utsikt över staden!

3. Utforska Gamla Stan med de pittoreska små gatorna med färgglada hus.

//

1. Visit St Peter´s Church (its clock is the biggest in Europe) and Fraumunster church.

2. Go to Lindenhof plats for an amazing view of the city!

3. Explore the Old Town with its pittoresque streets and colorful houses.

4. Promenera längst Bahnhofstrasse och du kommer vilja vara en lyxfru eller starta ditt egna tech företag. Det är en exklusiv gata där alla dyra märkena har samlats och du förstår varför landet kopplas ihop med god choklad och dyra klockor. Rolex? Euw. Här kör vi på Patek Philippe. Istället för att ta en shoppingpaus på Espresso House så står dem utomhus med ett glas champagne och ostron. Vill du göra samma sak? Sväng in på Augustinergasse :))

5. Fortsätt hela vägen ner från Bahnhofstrasse och du är framme vid sjön och Burkliplatz. Om du är här under sommaren så ska du hoppa på en av alla båtarna och cruisa.

6. Köp god choklad och prova att äta Raclette. För en laktoskänslig som mig med IBS så är det ju bara perfekt, strive for greatness, ät fondue när du ändå håller på.

//

4. Walk a long Bahnhofstrasse and you will want to become a luxery wife or start your own tech comany. It is a exclusive street with all the expensive brands and you'll understand why the country is known for good choclate and expensive watches. Rolex? Euw. Here we go for Patek Philippe. Instead of a shopping break at Espresso House, they stand outside with a glass of champagne and oysters. You wanna do the same thing? Turn into Augustinergasse :))

5. Continue all the way down from Bahnhofstrasse and you've made it to the lake and Burkliplatz. If you're here during the summer, you should get on of all the boats and cruise.

6. Buy good chocolate and try to eat Raclette. For someone as sensetive to laktoce as me and with IBS, that's just perfect, strive for greatness, eat fondue while you're at it.

XOXO

Liechtenstein: A day trip to the tiny country in the alps of Europe

2019-01-31 17:39
Från Pinthemap

Jag måste erkänna att jag är den där jobbiga resetypen som har en bucketlist och vill se så många platser som möjligt, någon annan måste dock ha koll på kartan då jag fått höra att jag är "navigationally challanged" :)) När vi var i Bayern i Tyskland så hade jag två valmöjligheter, antingen fortsätta att besöka populära slott i Tyskland...eller pinna ett nytt land på min karta. Jag valde att besöka Liechtenstein och hade turen att se ännu ett slott, winning! Det första man ser när man kör in i landet är slottet högt uppe i alperna, sen parlamentet och kyrkan. Och då har du i princip sett allt. Kidding. Not kidding.

//I must admit that I'm that annoying travel type that has a bucketlist and wants to see as many places as possible, someone else must keep track of the map though since I've heard that I'm "navigationally challanged" :)) When we were in Bayern in Germany, I had two choices, either continue to visit popular castles in Germany...or pin a new country on my map. I chose to visit Liechtenstein and had the luck to see yet another castle, winning! The first thing you see when you drive into the country is the castle, high up in the alps, then the parliament and church. And then you've basically seen it all. Kidding. Not kidding.

Huvudstaden heter Vaduz och att vara där kändes som att stiga in i valfri cheesy Netflix film där en kvinna gifter sig med en prins från ett litet land som Aldovia. Ja, jag har sett filmen "The Princess Switch". Och "The Christmas Prince". Jag sörjer på riktigt att jag inte är en officiell #LadyD.

//The capital is called Vaduz and to be there felt like walking into any cheesy Netflix movie where a woman marries a prince from a small country like Aldovia. Yes, I've seen the movie "The Princess Switch". And "The Christmas Prince". I really mourn the fact that I'm not an offical #LadyD.

För att komma till slottet så promenerar du i cirka 20 minuter på en vacker stig och på denna stigen finns det massa informationsskyltar med intressant historia om landet. Här ser du två länder i en och samma bild, för på andra sidan motorvägen är Schweitz.

//To get to the castle, you walk for about 20 min on a beautiful path and on this path there are a lot of information signs with interesting history about the contry. Here, you see two countries in one pic, because on the other side of the freeway is Switzerland.

På turistbyrån så kan du för 3 euro få en stämpel i ditt pass där det står "Fürstentum Liechtenstein" och tönt som jag är så var jag bara tvungen. Här finns också en "kungastol" och en guldkrona for the gram. Innombords jublade jag och ville inget annat än att ha en photo-session. Turistbyrån var dock fylld av, ja turister, och stolen är placerad vid ett stort fönster och jag kände att det skulle bli för pinsamt att ta 58 bilder med förhoppningen att i alla fall en av dem skulle bli bra och om inte...gå tillbaka till stolen.

Rolig fakta om Liechtenstein:

1. Det är ett väldigt tryggt land. Det senaste mordet skedde år 1997...och det sägs att dem flesta inte ens låser ytterdörren. Det finns ett fängelse men där kan man bara vara intagen i två år och har man ett längre straff så skickas man sedan över till ett fängelse i Österrike.

2. Schweiz råkade invadera Liechtenstein år 2007 när 170 soldater av misstag promenerade över den osynliga gränsen. Liechtenstein har ingen egen armé och visste inte om invaderingen utan fick det meddelat av Schweiz. Dem valde att förlåta :))

3. En gång om året är alla invånarna inbjudna till en fest på slottet... Jag tänker mig en Askungen-bal men det är mer öl-häng i trädgården.

//At the tourist office, you can get a stamp in your passport that says "Fürstentum Liechtenstein" for 3 euroes and as the geek I am, I just had to. There is also a "royal chair" and a golden crown for the gram. Inside, I was cheering and wanted nothing else than to have a photo-session. However, the tourist office was filled with, well tourists, and the chair is located by a big window and I felt that it would be too awkward to take 58 pics with the hope that at least one of them turns out good and if not..go back to the chair.

Fun fact about Liechtenstein:

1. It is a very safe country. The last murder happened in 1997...and it is said that most of the residents don't even lock their doors. There is one prision but there you can only stay for two years and if you have a longer sentence you will be transfered to a prision in Austria.

2. Switzerland accidently invaded Liechtenstein in 2007 when 170 soldieres by mistake walked over the invisable border. Liechtenstein don't have it's own army and wasn't even aware of the invation but was informed later by Switzerland. They chose to forgive :))

3. Once a year, all the residents are invited to a party in the castle... I'm thinking a Cinderella-prom but it is more like beer in the garden.

XOXO

Germany: Castle roadtrip to Neuschwanstein and Hohenschwangau

2019-01-14 11:08
Från Pinthemap

Det sägs att Disney-slottet är inspirerat av Neuschwanstein som betyder "New swan stone". Väldigt oklart namn men byggnaden är till och med vackrare i verkligheten än i animerad variation trots minusgrader och dåligt väder.

För att ta del av den guidade turen inne på slottet (som har 360 rum!) så bör du boka dina biljetter online, minst två dagar innan ditt planerade besök. Även om du gör detta så måste du till Biljettbyrån och hämta ut biljetterna till guidningen men den kön går mycket fortare. Vi bokade inte online, kom fram vid kl. 11.30 och trodde att allt var alles guuut men en halvtimme senare så var det slutsålt. Det är dock inte är så konstigt med tanke på att det är världens mest besökta slott!

Efter den besvikelsen, promenerade vi hela vägen upp till slottet som ligger i det Bayerska alperna. Om man vill ha en äkta Disney-upplevelse så finns också alternativet att åka häst och vagn upp :)) Ta en paus och ät Quarkballchen som kan förklaras som friterade donuts. Tyvärr så var Marienbrücke Bridge stängd på grund av halkrisken. Det är från denna bro som man tar dem legendariska bilderna. Lite fail på det hela.

//Supposedly, the Disney-castle is inspired by Neuschwanstein which means "New swan stone". A very unclear name but the building is even more beautiful in real life than in the animated version even though it was minus degrees and bad weather.

To take part in the guided tour inside the castle (that has 360 rooms!), you should book your tickets online, minimum two days before your planned visit. Even if you do this, you have to go to the Ticket agency and pick out your tickets to the guided tour but that queue goes way faster. We didn't book it online, arrived at 11.30 am and thought everything was alles guuut but half an hour later it was sold out. That's not so strange considering that it's the world's most visited castle!

After that dissapointment, we walked all the way up to the castle that is located in the Baverian alps. If you want a real Dinsey-experience, there is also the alternative to go on a horse carriage :)) Take a break and eat Quarkballchen that can be explained as fried donuts. Unfortunately, the Marienbrücke Bridge was closed because it was so slippery. It is from this bridge, that you take the legendary pictures. A bit fail overall.

Sedan gick vi till stackars Hohenschwangau som ingen verkar bry sig om då Disney-slottet får all uppmärksamhet. Då var jag tvungen att gå dit! Du kan köpa en kombibiljett för att få en guidad tur i båda slotten. Tillskillnad från Neuschwanstein som byggdes enbart för en person, Kungen Ludwig II, så var Hohenschwangau kungafamiljens sommarhus. Sharing is caring etc. Btw, hur trött var han inte på sin familj? Byggde ett eget slott i närheten men högre upp så han kan kolla ner på the little peseants :))

//Then we continued to poor Hohenschwangau that nobody seems to care about since the Disney-castle gets all the attention. Then I had to go there! You can buy a combined ticket to both catles. A part from Neuschwanstein that was build for only one person, the King Ludwig II, Hohenschwangau was the royal family's summer house. Sharing is caring etc. Btw, how tired was he of his family? To build his own castle nearby but higher up so that he can look down at the little peseants :))

Slotten ligger vid byn Füssen som är den vackraste jag har sett i hela Tyskland. Färgglada hus överallt, kullerstengator och en turkos flod genom byn med utsikt över alperna och slotten. Här stannade vi för Aperol glühwein (yasss, det är en grej) och bratwurst.

//The castles are located by the village of Füssen which is the most beautiful thing I've seen in whole Germany. Colorful houses everywhere, cobbled streets and a turquoise river through the village with a view over the alps and the castles. Here, we stayed for Aperol glühwein (yasss, it's a thing) and bratwurst.

Kolla så fint! I Füssen slutar/börjar även "The Romantic Road" beroende på vilken stad du vill starta från. Tips på andra slott att besöka i Tyskland: Eltz Castle, Heidelberg castle (check) och Hohenzollern Castle.

//Look, how pretty! In Füssen, "The Romantic Road" ends/begins, depending on which city you want to start from. Advice on other castles to visit in Germany: Eltz Castle, Heidelberg castle (check) and Hohenzollern Castle.

Vi körde sedan genom både Österrike och Schweiz för att komma fram till den mysiga tyska staden Konstanz som är känd för sjön Bodensee. Här åt vi typisk tysk mat, schnitzel såklart, och promerade över gränsen till Schweiz. Fun fact är att dem schweizare som bor i staden bredvid, Kreuzlingen, promenerar till Tyskland för att handla mat då det är mycket billigare. De kan också beställa pizza som levereras vid gränsen. Ah, ibland får man hopp om mänskligheten. Sedan fortsatte vår roadtrip till det 6:e minsta landet i världen...

//Then, we drove thorugh both Austria and Switzerland to get to the cozy German city of Konstanz which is known for the lake Bodensee. Here, we ate typical German food, schnitzel of course, and walked over the border to Switzerland. Fun fact is that the Swiss that live in the next city, Kreuzlingen, walk over to Germany to go grocery shopping because it is so much cheaper. They can also order pizza that is delivered to the border. Ah, sometimes you really get hope about humanity. Then our roadtrip continued to the 6th smallest country in the world...

XOXO

England: London Christmas edition

2018-11-30 16:53
Från Pinthemap

London är ett riktigt sagoland under december månad. Kombinera en weekend i storstaden med att få så mycket jul-feeling att du känner dig som en karaktär ur "The Holiday". I detta inlägg har jag listat vad du bör göra i London för att ta del av den juliga atmosfären.

Winter Wonderland är ett glittrande område i Hyde Park med en is-bar och till och med en typiskt tysk julmarknad där du såklart beställer glühwein även om vi alla vet att det inte smakar så gott.

Southbank Centre Christmas market ligger vid River Thames och här kan du köpa handgjorda julklappar, joina dem olika aktiviteterna som erbjuds som exempelvis Caribbean Christmas party och äta något på Bar under the bridge. Om cash is king så kan du hyra en is-igloo (!!!) för att hosta din egna vinterfest.

Andra populära julmarknader är Christmas at KEW, Christmas at Leicester Square och Winterville.

//London, is a real fantasy land during the month of December. Combine a weekend in the big city with getting so much Christmas-feeling that you feel like you're a character from "The Holiday". In this post, I have listed the things you should do in London to get the Christmassy atmosphere.

Winter Wonderland is a sparkling area in Hyde Park with an ice-bar and a typical German Christmas market where you of course have to order glühwein even though we all know it doesn't taste that good.

Southbank Centre Christmas market is located by the River Thames and here, you can by handcrafted Christmas gifts, join the different activities that are offered such as Caribbean Christmas party and eat something at Bar under the bridge. If cash is king, you can rent an ice-igloo (!!!) to host your own winter party.

Other popular Christmas markets include Christmas at KEW, Christmas at Leicester Square and Winterville.

För att se vacker julbelysning så ska du promenera längst Oxford street, Regent street, Carnaby street, Bond street och slutligen Covent Garden Piazza. Harrods, Fortnum och Mason och Hamleys är exempel på butiker som har gått all in med dekorationer.

//To see beautiful Christmas lightning, you should walk along Oxford street, Regent street, Carnaby street, Bond street and finally Covent Garden Piazza. Harrods, Fortnum and Mason and Hamleys are examples of stores that go all in with their Christmas decoration.

Tro det eller ej men jag gick faktiskt på konståkning som fritidsaktivitet när jag var ung och var rätt bra på det men valde att sluta för att jag frös för mycket haha... Om du vill se ut som Bambi på hal is framför många åskådare så ska du göra det på Natural History Museum Ice Rink, Tower of London Ice Rink eller Hampton Court Palace Ice Rink, Denna bilden är från Winter Wonderland som också har en isbana.

//Believe it or not, but I used to do figure skating as a extracurricular activity when I was young and I was quite good at it but chose to quit because I was freezing too much haha... If you want to look like Bambi on thin ice in front of many bystandards then you should do it at Natural History Museum Ice Rink, Tower of London Ice Rink or Hampton Court Palace Ice Rink. This picture, is taken from Winter Wonderland which also has a ice rink.

Missa inte...

Winterville Night Garden för att kolla på julfilm på Backyard Cinema. För att komma dit måste du gå igenom en hemlig dörr och därefter genom en tunnel för att sedan komma fram till en magisk plats där du sjunker ner i en saccosäck och beställer något gott till filmen.

Coppa Club är restaurangen där du sitter i en igloo som är så mysigt inrett att det inte verkar vara på riktigt. Men det gäller att vara snabb, det är över 9000 bokningar per dag!

Om du vill besöka en ski-resort mitt i centrala London så får The Ski Lodge på Montague Hotel dig att tro att du befinner dig i Alperna. Beställ ett Ski-pass för mat och dryck.

Afternoon tea madame? Well, yes of coooourse! Då kan du mumsa i dig Christmas sandwiches på Conrad London St James eller avnjuta en meny som är inspirerad av filmen "Charlie and the Chocolate Factory" på One Aldwhych.

Det finns en ståtlig julgran på Trafalgar Square som Norge skänker till England som tack för att dem fick stöd under andra världskriget. En annan, inte lika traditionell julgran, som är värd att se är på Claridge hotel. Varje år får en ny designer i uppdrag att dekorera den och i år är det ingen mindre än Diane von Furstenberg.

//Don't miss...

Winterville Night Garden to watch Christmas movies at Backyard Cinema . To find it, you must go through a secret door and thereafter through a tunnel to then arrive at the magical place where you sink into a bean bag and order something delicious to the movie.

Coppa Club is the restaurant where you sit in a igloo and it's designed so cozily that it doesn't seem to be real. But you gotta be fast, they have over 9000 bookings per day!

If you want to visist a ski-resort in the middle of central London, then The Ski Lodge at Montague Hotel will make you believe that you are in the Alps, Order a Ski-pass for food and drinks.

Afternoon tea madame? Well, yes of coooourse! Then you can eat Christmas sandwiches at Conrad London St James or enjoy a menu inspired by the movie "Charlie and the Chocolate Factory" at One Aldwhych.

There is a magnificent Christmas tree at Trafalgar Square that is given by Norway each year as a thank you for the support they got during WW2. Another, not so traditional Christmas tree, is the one at Claridge hotel. Each year, a new designer get the task to decorate it and this year it's no other than Diane von Furstenberg.

XOXO

Denmark: 12 strange things I've learned about Danes

2018-11-18 20:31
Från Pinthemap

Jag har listat 12 saker som jag har reagerat på om danskar (som en svensk som bor i Danmark), en för varje månad som jag varit i Köpenhamn. Danskarna har lite konstigt beteende men du kan inte annat än älska dem.

1. Danskar älskar lakrits. Dem har butiker som enbart säljer lakrits och dem lägger i lakrits i allt och det märker jag för det finns ingenting jag tycker är vidrigare. Eller jo. Friterat fläsk. Jag klarar inte ens av tanken och detta serveras överallt. Tur det finns smørrebrød för att jämna ut det.

2. Den danska flaggan används hela tiden - på gränsen till för nationalistiskt i min smak men sen kommer jag ju från Sverige där vi knappt ens firar natinoldagen. Du ser en flagga i varje fönsterkarm, i matbutiker och shame on you om du inte dekorerar hela bordet och tårtan med den danska flaggan när du fyller år.

3. Hygge är det bästa sinnestillståndet.

4. Danskar är inte lika politiskt korrekta som i Sverige. Jag har hört så många problematiska meningar att jag har fått andas i en fyrkant men jag har också skrattat högt åt deras sarkasm. Danskar skämtar mycket, om allt och alla (speciellt om svenskar, bara kolla på klippet), och är riktigt roliga.

5. 10 shots för 100 DKK? No problemos. Alkohol är mycket billigare än i Sverige och ändå hör jag många expats klaga på priset. Åk inte över bron, säger jag bara. Off topic, dem tror fortfarande inte på att Systembolaget existerar och att det stänger kl. 15.00 på lördagar och inte öppnar igen förrän på måndagen.

6. Dem umgås på kyrkogårdar. Seriöst. Jag trodde inte på detta men så gick jag till Assistens kirkegård i Nørrebro som sägs vara den mest populära (HC Andersen är begravd där) men det var fullt med ungdomar som hängde. Meanwhile, så grät jag sekunden jag kom dit för jag såg en grav som tillhörde en 11 månader bebis och tänkte på att vi alla en dag kommer dö ifrån varandra.

//I've listed 12 things that I've noticed about Danes (as a Swede living in Denmark), one for each month that I've been in Copenhagen. The Danes have some strange behavior but you can only love them.

1. The Danes love licorice. They have stores that only sell licorice and they put licorice in everything, I would know because there's nothing I find more disgusting. Yeah I do. Fried pork. I can't even stand the thought of it and they serve it everywhere. Luckily, there's smørrebrød to even it out.

2.The Danish flag is used all the time - it's on the limit of being too nationalistic in my taste but then again I'm from Sweden where we barely even celebrate our National Day. You see a flag in every window frame, in grocery stores and shame on you if you don't decorate the whole table and the cake with the Danish flag on your birthday.

3. Hygge is the best state of mind.

4. Danes are not as politically correct as in Sweden. I've heard so many problematic sentences that has forced me to breath in a square but I've also laughed loudly to their sarcasm. Danes joke a lot, about everything and everyone (especially Swedes, just watch the clip), and they're really funny.

5. 10 shots for 100 DKK? No problemos. Alcohol is a lot cheaper than in Sweden and yet, I hear many expats complaining about the price. Don't drive over the bridge, that's all I can say. Off topic, they still don't believe that Systembolaget exists and that it closes at 3 pm on Saturdays and don't open again until Monday.

6. They hang out at grave yards. Seriously. I didn't believe this until I went to Assistens kirkegård in Nørrebro that is said to be the most popular one (HC Andersen is buried there) but it was filled with youths hanging around. Meanwhile, I started crying the second I arrived because I saw a grave that belonged to a 11-month old baby and started thinking about how we all one day will die from each other.

7. Alla cyklar och som svensk är jag van vid det och jag tycker att det är bra att det finns separata cykelvägar. Men glöm INTE att signalera med dina händer om du ska svänga eller måste stanna för banan är fylld med cyklister. Du hör också ett evigt plingande från dem för ingenting. Har tinnitus, plz stop.

8. I Danmark finns metro utan en chaufför. Coolio.

9. Det går inte att förstå språket. På riktigt, jag får panik. Hur dem uttalar ett ord och hur det faktiskt stavas är motsatsen till varandra. Och dem förstår inte svenska? Hallå, vi a.r.t.i.k.u.l.e.ra.r ju varje ord tillskillnad från er.

10. Första fredagen i november, prick kl. 20.59, börjar J-day som är Christmas beer day! Då åker lastbilar från Tuborg runt i landet och delar ut gratis julöl och önskar alla "en gladelig jul og godt Tub'år..." :)) Sen är det FEST.

11. Jag har inte hittat kebabpizza?! Dem har pizza med kött men det är inte kebabpizza. Ge mig min kebabpizza. Jag begär inte ens mycket.

12. Dem har alldeles för många onödiga mynt. Och det behövs inte ens för allting är så mycket dyrare än i Sverige. Aaa, förutom alkoholen då. Men berätta för mig vad jag ska med 50 öre till? Men dem har de mest vackra sakerna att köpa, dansk design är helt enkelt bäst.

//

7. Everyone bikes and as a Swede I'm used to that and I think it's good that there are separate bike lanes. But do NOT forget to signalize with your hands if you're going to make a turn or have to stop because the lane is packed with bikers. You'll also hear a non-stop ringing from them for nothing. I have tinnitus, plz stop.

8. In Denmark there are metros without any driver. Coolio.

9. It's impossible to understand the language. For real, I panic. How they pronounce a word and how it's actually spelled is the opposite to each other. And they don't understand Swedish? Hello, we a.r.t.i.c.u.l.a.t.e each word compared to you guys.

10. The first Friday in November, exactly at 8.59 pm, J-day begins which is Christmas beer day! Then trucks from Tuborg drive around the country to deliver free Christmas beer and to wish everyone "a merry Christmas and happy new Tuborg year..." :)) Then it's PARTY.

11. I haven't found kebab pizza?! They have pizza with meat on it but it's not kebab pizza. Give me my kebab pizza. I'm not even asking for much.

12. They have way too many unnecessary coins. And it's not needed since everything is so much more expensive than in Sweden. Well, apart from the alcohol then. But tell me, what should I do with 50 cents? But they do have the most beautiful items to shop, Danish design is simply the best.

XOXO

Denmark: What Danish Hygge actually means and 10 ways to hygge

2018-11-16 15:43
Från Pinthemap

Hygge kan beskrivas som en mysig atmosfär och handlar om att unna sig livskvalité i vardagen. Stanna upp och njuta av vad livet har att erbjuda, stort som litet. Danskarna har behärskat konsten om vad begreppet innebär rent konkret och därför är det inte så konstigt att dem ofta blir utnämnda till det lyckligaste folket i världen. Det har skrivits böcker om konceptet och år 2016 så blev hygge utsedd till årets nyord i England. Det jag har märkt tydligt är att danskar är väldigt avspända, sociala och kreativa och har evenemang som Carbonara-festival för att sätta guldkant på tillvaron. Ens definition av vad som är hyggeligt kan skilja sig åt men huvudsaken är att vara snäll mot sig själv och göra det som gör en glad.

Här kommer exempel på vad du kan göra för att hygge dig!

//Hygge can be described as a cozy atmosphere and is about treating yourself with life quality in your every day life. Take a moment to enjoy what life has to offer, big as small. The Danes has mastered the art about what the word stands for concretely and therefore, it's not that odd that they often are named the happiest people on earth. Books has been written about the concept and 2016, hygge was announced the word of the year in the UK. What I've noticed, is that danes are relaxed, social and creative and have events like Carbonara-festival just to taste some of life's luxuries. Ones definition of what is hyggeligt (cozy) can be different to another one but the main thing is to be nice to yourself and do what makes you happy.

Here's some examples of what you can do to hygge dig (have a cozy time)!

1. Tänd ljus, lägg dig under en filt och läs en bra bok. Skapa en hyggelig känsla i ditt hem.

2. Bjud över familj och vänner på brunch, middagar eller spel-kvällar. Umgås och samtala!

3. Treat yo self med att köpa hem take-away mat, prova en ny god ost från saluhallen eller drick vin på en vanlig tisdag.

4. Ha en spa-kväll hemma och ta hand om dig själv.

5. Ta en paus från allt och fika!

//

1. Light some candles, lay down under a blanket and read a good book. Create a hyggelig feeling (cozy feeling) in your home.

2. Invite family and friends for brunch, dinners and game-nights. Get together and talk!

3. Treat yo self by buying home take-away food, try a new cheese from the covered market or drink wine on a regular Tuesday.

4. Have a spa-night and take care of yourself.

5. Take a break from everything to fika!

6. Netflix and chill och mina bästa tips är att kolla på Casa de la papel, Modern Family, The Handsmaid Tale, The Office och Insecure. Jag har även HBO men vill ha Hulu som bara består av reality serier men då vet jag att jag inte kommer få någonting annat gjort :)) Jag såg exempelvis klart första säsongen av Casa de la papel på två dagar haha! Jag lämnade inte lägenheten på hela helgen.

7. Ät god mat och prova nya restauranger.

8. Sätt på bra musik, gå på en promenad, få lite frisk luft och rensa tankarna för en stund.

9. Ha en hobby! Jag har köpt all material jag behöver för att måla en egen tavla. Nu har materialet legat och dammat i en månad men det är inte poängen, jag SKA ta tag i det och jag ser fram emot det.

10. Besök julmarknader under vintern, gör en rolig utflykt under våren, packa picknick korgen under sommaren och gå på en nice konsert under hösten. Hygges primetime är under julen men det är ett sinnestillstånd du bör ha året runt.

//

6. Netflix and chill and my best advice is to watch Casa de la papel, Modern Family, The Handsmaid Tale, The Office and Insecure. I also have HBO but I want Hulu that only consist of reality-shows but then I know that I will get nothing else done :)) For example, I finished watching the first season of Casa de la papel in two days haha!I didn't leave my apartment that weekend.

7. Eat good food and try out new restaurants.

8. Put on good music, go for a walk, get some fresh air and clear your mind for a moment.

9. Have a hobby! I've bought all the material I need to make my own panting. The material has been collecting dust for a month now but that's not the point, I'm GOING to do it and I look forward to it.

10. Visit Christmas markets during the winter, do a fun excursion during the spring, pack the picnic basket during the summer and attend a nice concert during the fall. The primetime of hygge is during Christmas but it's a state of mind that you should have all year around.

XOXO

Snapshots from life

2018-11-15 10:15
Från Pinthemap

1. Spaghetteria är en italiensk restaurang i Köpenhamn som serverar 5-6 antipasti och 1-2 pastarätter och det var SÅ gott! Man bör fira allt man kan fira i livet. Systerrestaurangen, Osteria 16, är också wow. They see me rollin'...

2. Min största hobby är att shoppa second hand, prova vackra vintage-klänningar, tillbringa en heldag på loppis och följa auktioner online. Jag tror det har att göra med jakten, att hitta någonting unikt som ingen annan har. Att bo i Köpenhamn är därmed DRÖMMEN. Även när jag inte är ute för att shoppa så dyker det upp nåt i varje hörn. I'm not crying happy tears. You are.

//

1. Spaghetteria is a Italian restaurant in Copenhagen that serves 5-6 antipasti and 1-2 pasta dishes and it was SO good! One should celebrate everything that can be celebrated in life. The sister restaurant, Osteria 16, är också wow. They see me rollin'...

2. My biggest hobby is to go thrift shopping, try on beautiful vintage dresses, spend a whole day at a flea market and follow auctions online. I think it has to do with the hunt, to find something unique that no one else has. To live in Copenhagen, is therefore the DREAM. Even when I'm not out to go shopping, something pops up in every corner. I'm not crying happy tears. You are.

3. Som en äkta turist har jag årskort till Tivoli och det är så mysigt (hygge!) att strosa omkring där när dem ändrar teman och gör om hela området. Nyligen var jag där under Halloween och var tvungen att föreviga det med x antal bilder. Man måste ha stort tålamod för att gå någonstans med mig då jag älskar bilder. På mig. Som andra tar :)) Tack till min bror!

4. På tal om shopping, så var jag på en pop up Designmarknad tillsammans med en vän och medan vi sörjde att allting var fööör dyrt, så rullades det in food trucks till området. Sen var vi glada igen, mat löser allt! MVH, food lover_93.

//

3. Like a real tourist, I have a yearly card to Tivoli and it's so cozy (hygge!) to stroll around there when they change the themes and transform the whole area. Recently, I was there for Halloween and just had to capture the moment with x amount of pics. You must have a huge amount of patience to go anywhere with me since I love pictures. Of me. Taken by others. Thanks to my brother!

4. Speaking of shopping, I attended a pop up Design market together with a friend and while we were mourning that everything was way too expensive, food trucks rolled up to the area. Then we were happy again, food solves everything! Best regards, food lover_93.

5. Det är lite panikartat varje gång jag ska bjuda på middag för jag kan verkligen inte laga mat. Never forget när jag la i 3 dl salt istället för socker i min morotskaka som jag bakade på Fars dag (till mitt försvar var detta längesedan) eller när jag blivit sjuk av min egna mat (inte längesedan, dubbelkolla alltid grädden y'all). Här gjorde jag mango-salsa till halloumi tacos så det känns ganska safe.

6. Har hållit i massa workshops och efter en av dem så gick vi ut på takterassen och njöt av utsikten av Malmö. Kan någon snälla köpa mig en lägenhet med en takterass? K, thx. Bye.

//

5. It's a bit of a panic everything though because I really can't cook. Never forget when I put 3 dl of salt instead of suger in my carrot cake that I baked on Fathers day (in my defense, this was a long time ago) or when I got sick by my own food (not long ago, always double check the cream y'all). Here, I was making a mango-salsa to halloumi tacos which seems kinda safe.

6. I've held a bunch of workshops and after one of them we went out to the rooftop and enjoyed the view of Malmö. Can someone please buy me an apartment with a roof top terrass? K, thx. Bye.

7. Jag har sammanställt en lista på inredningsbutiker som jag velat besöka i Köpenhamn och en dag så besökte jag varenda en. Favoritbutiken är utan tvekan Beau Marché, kolla vilket franskt paradis! Jag vill säga upp mig, starta en egen vintage-butik med inredning och kläder med ett tillhörande café. Okej, då hade jag bara serverat bara vin och ostbricka (av uppenbara anledningar) som jag är expert på att arrangera.

8. Mina damer och herrar, bordet jag har fantiserat om har en designer faktiskt skapat dock för 25.000 DKK. Wäääh.

//

7. I have put together a list of interior stores in Copenhagen that I have wanted to visit in Copenhagen and one day I went to every single one of them. The favorite is without a doubt, Beau Marché, look at this French paradise! I want to quit my job, open my own vintage-store with interior and clothes with a café. Okay, then I would only have served wine and cheese tray (for obvious reasons) that I'm an expert in arranging.

8. Ladies and gentlemen, the table that I've been fantasying about has been realized by a designer but it cost 25.000 DKK. Wäääh.

INSPIRATION

2018-11-14 09:00
Från Pinthemap

Image sources: Pinterest

XOXO

Learn how to backpack around the world and advice for the solo female traveler

2018-11-12 17:00
Från Pinthemap

Oda, är den glada tjejen från Norge som jag träffade på andra sidan jordklotet när vi båda studerade på University of Western Australia. Hennes äventyrlighet, positiva inställning till livet och öppenhet för andra människor fångade mitt intresse. Hon går sin egna väg, med bestämda steg och mod, för att hitta sin plats i världen. Hon har backpackat jorden runt, bland annat i Asien (Thailand, Laos, Vietnam, Kambodja, Filippinerna, Indonesien, Indien och Nepal), Afrika (Sydafrika, Namibia, Zimbabwe och Botswana) och Sydamerika (Brasilien, Argentina, Kuba och Mexico). I denna intervju, får du en inblick i livet som backpacker och om hur man vågar resa ensam.

//Oda, is the happy girl from Norway that I met on the other side of the world when we were both studying at the University of Western Australia. Her adventurous spirit, positive attitude to life and openness to other people, caught my interest. She follows her own path, with determined steps and bravery, to find her place in the world. She has backpacked around the world, such as in Asia (Thailand, Vietnam, Cambodia, Philippines, Indonesia, India and Nepal), Africa (South Africa, Zimbabwe and Botswana) and South America (Brazil, Argentina, Cuba and Mexico). In this interview, you'll get an insight in the life as a backpacker and how you find the courage to travel solo.

Hur kommer det sig att du började resa själv och vart reste du för första gången?

Min senaste resa, vilket var detta året, var min första riktiga resa själv. Jag har under åren varit i 50 länder och tillbringar cirka två år på resande fot, men alltid tillsammans med vänner. Jag har haft några dagar själv här och där, men jag har aldrig gjort en riktig resa själv tidigare. Ju mer du reser, desto mer inser du att det nästan är omöjligt att känna sig ensam på ett hostel eller i en miljö med andra backpackers. Jag började i Indien där jag tillbringade 10 dagar med vänner innan jag påbörjade en yoga-lärare utbildning som varade i en månad. Vi var en grupp på åtta personer som blev väldigt tighta och då yoga-utbildningen var nära en strand som jag har besökt tre gången tidigare där jag har många vänner, så kändes det som hemma. Efter det åkte jag till Dubai i några dagar, innan jag backpackade i Costa Rica och Panama själv i 6 veckor. Efter dem veckorna, mötte jag upp vänner i Mexico. När dem åkte, så hade jag cirka 4 dagar själv innan jag flög hem.

//How come you started traveling solo and where did you travel to first?

My last trip, which was this year, was my first real solo trip. I have over the years been to 50 countries and spent about two years on the road, but always together with friends. I’ve had a few days here and there by myself, but I have never done a real solo trip before. The more you travel the more you realize that it is almost impossible to feel lonely in a hostel or in a backpacker environment. I started in India spending 10 days with friends before I started a yoga teacher training which lasted for a month. We were a group of eight who became really close and since the teacher training was located close to a beach I’ve visited three times before and where I have a lot of friends, it basically felt like home. After that I went to Dubai for a few days, before backpacking around in Costa Rica and Panama for 6 weeks by myself. After those weeks I met up with friends in Mexico. When they left I had about 4 days by myself before I flew home.

Vilka tips har du för kvinnor som ska resa själva för första gången?

Det finns brottslighet överallt, du är aldrig helt säker oavsett om du är i Oslo eller i San Jose. Men, du kommer att komma långt med att använda dig av sunt förnuft. Visa aldrig upp din dyra kamera när du promenerar själv på natten, klä dig anspråkslöst i länder där det är nödvändigt, ta inte buss under natten om du inte måste och kolla upp tips för kvinnor som reser själva till dem länder som du ska åka till. Med det sagt, att resa själv som kvinna är inte så farligt som människor får det att låta, och om du känner sig obekväm, så kommer du att hitta massor med andra backpackers att resa med. Om du har väldigt lite resvana, så skulle jag rekommendera att du börjar din backpacker äventyr i sydostasien (Thailand, Laos, Vietnam etc.) vilket är väldigt säkert och enkelt att resa inom.

//What solo female travel tips for beginners do you have?

You find crime everywhere, you are never completely safe whether you are in Oslo or San Jose. But, using common sense will get you far. Never show off your expensive camera when walking alone at night, dress modest in countries where it is necessary, don’t take the night bus if you don’t have to and look up female travel advice for the country you are going to. When that is said, traveling solo as a female is not as scary as people make it sounds like, and if you feel uncomfortable, you will find plenty of other backpackers to travel with. If you have very little travel experience I would recommend starting your backpacking adventure in Southeast Asia (Thailand, Laos, Vietnam etc.) where it is really safe and easy to travel.

Hur planerar du ditt reseschema?

Min första riktiga resa var en sex månaders jorden runt resa tillsammans med en vän när vi var 20 år och precis hade tagit studenten. Vi hade ingen riktig reseerfarenhet, så vi gick till Kilroy resebyrå som hjälpte oss att boka alla flygbiljetter och några guidade turer. Det var en jättebra start. I rekommenderar inte människor att ha tighta resescheman med massa fasta datum och lite tid på varje plats. Det vackra med att backpacka är friheten. Att kunna bestämma sig under resans gång var du ska åka beroende på människorna du möter, vad du vill göra för stunden och vad du lär dig om varje plats du besöker.

//How do you plan your itinerary?

My first real trip was six months around the world with a friend when we were 20 years old and fresh out of high school. We had no real travel experience, so we went to Kilroy travel agency and they helped us book all the airplane tickets and some tours too. This was a great start. I do not recommend people to have tight itineraries where you have many fixed dates and a short amount of time each place. The beauty of backpacking is freedom. Being able to decide along the way where you are going depending on the people you meet, what you want to do at that moment and what you learn about the places you go.

Hur lär du känna människor när du reser själv?

Min erfarenhet är att det är hundra gånger lättare att träffa människor när du reser själv än när du reser med vänner. Inte bara måste du prata med främlingar, men du är också mer tillgänglig för andra människor. Bo på hostels och helst i sovsalar, då är det omöjligt att inte lära känna människor. Hostels brukar ofta arrangera olika aktiviteter som du kan delta i, som sightseeing, middagar, pub-runda med mera. Kolla in recensionerna på hostelworld.com och välj hostels som verkar mest sociala.

//How do you get to know new people while traveling solo?

My experience is that meeting people when traveling solo, is a hundred times easier than when traveling with friends. Not only do you have to talk to strangers, you are also more approachable for other people. Stay in hostels and preferably in dorms, it is impossible not to get to know people. Hostels also usually arrange many activities that you can take part in, like sightseeing, dinners, pub-crawls and so on. Check out the reviews on hostelworld.com and pick the hostel that seems most social.

Har du känt hemlängtan och om ja, hur övervann du det?

Jag har inte känt så mycket hemlängtan när jag har rest. Såklart, efter att ha bott fem månader i en resväska, med kalla duschar och inte så mycket privat utrymme, så ser du fram emot att sova i din egna säng. Man saknar också sina vänner, men med dagens teknologi så är det enkelt att hålla kontakten.

//Have you ever felt homesickness and if yes, how do you try to overcome it?

I have not been feeling homesick much when traveling. Of course, after five months living in a backpack, with cold showers and not much private space, you get excited to sleep in your own bed. You also miss your friends at times, but with today’s technology keeping in touch is so easy.

Vilka egenskaperna anser du att man bör ha innan man ger sig iväg på en längre backpacker-resa?

Du måste vara öppensinnad. Vara öppen för nya människor och nya kulturer. Döm inte saker och ting bara för att det skiljer sig från det du är van vid. Och förvänta dig inte att saker och ting ska vara på ett särskilt sätt, acceptera att samhällen är olika och att du är en besökare i deras land. Jag blir så irriterad när jag hör människor klaga på vissa saker inom en kultur, det är inte som att vårt sätt i väst är det rätta. Detta leder mig till tålamod. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha tålamod, speciellt i utomeuropiska länder. Saker tar längre tid, och det hjälper inte att bli frustrerad eller irriterad. Försök att se varje situation som en erfarenhet, njut av varje sekund. Att vara på en 17 h lång bussresa i Laos som är fullpackad från toppen till botten med allt från grönsaker till kycklingar, och hög musik från Laos som spelas non-stop är påfrestande, men det är också något som jag aldrig kommer att glömma och som jag verkligen inte komma att få uppleva hemma. Människor brukar tro att man måste vara supersocial för att resa själv. Det stämmer inte. På hostels kommer det finnas många andra som reser själva och som vill ha nya kompisar. Om du bara vågar fråga den mest ställa frågan på hostels, "Var kommer du ifrån?" så är allt lugnt.

//What are the main qualities you think one should have before going on a longer backpacking trip?

You have to be open-mined. Be open to new people and new cultures. Don’t judge things just because it is different from what you are used to. And also don’t expect things to be a certain way, accept that societies are different and that you are a visitor in their country. I get so annoyed when I hear people complain about certain things in a culture, it is not like our way here in the western world is the right way. That leads me to patience. I think it is super important to be patient, especially in certain non- western countries. Things move slower, and it will not help to get annoyed or irritated. Try to look at every situation as an experience, enjoy every second. Being on a 17-hour bus in Laos packed from top to bottom with everything from vegetables to chickens, and with loud Laotian music going non-stop was exhausting, but it is also something I will never forget and certainly something I will never experience back home. People tend to think that you have to be super outgoing to travel solo. That is not true. In hostels there will be lots of other solo travelers who want new friends. If you just dare to ask the most frequent question heard in a hostel “Where are you from?” you will be good.

Vilket ställe har överraskat dig mest?

Helt klart Dubai. Jag var där efter Indien för att jag gjorde en mellanlandning innan jag skulle till Costa Rica, och då tänkte jag att jag lika gärna kunde stanna där i några dagar. Jag har aldrig riktigt varit intresserad av att se skyskrapor och varuhus vilket var det enda som det verkade erbjudas. Även om jag inte blir imponerad av snygga byggnader och vad jag kallar för tråkig modern arkitektur med sten och glas, så var jag förbluffad. Det finns så mycket att se, det finns massa olika byggnader och monuments och jag måste erkänna att jag blev imponerad av skidresorten inomhus på Mall of the Emirates. Och det var inte alls bara fake och modernt, i Dubais äldre kvarter så kan du besöka souks och få en hint av den riktiga arabiska kulturen. Jag har inget sug över att åka tillbaka, men det var coolt att se.

//Which place have surprised you the most?

Definitely Dubai. I went there after India just because I had to make a transit there to go to Costa Rica, so I thought that I might as well visit for a few days. I have never been really interested in going there since skyscrapers and shopping malls seemed like the only things they had to offer. Even though I’m usually not that impressed by fancy building and what I call boring modern architecture with stone and glass, I was amazed. It was so much to see, they have all kinds of different buildings and monuments and I have to admit that I was impressed by the indoor ski slope at Mall of the Emirates. And it was not all fake and modern, in Dubai’s old quarter you could visit souks and get a hint of the real Arab culture. I don’t have the urge to go back, but it was so cool to see.

Vad är den värsta reseupplevelsen som du har haft?

Jag måste säga att jag har haft väldigt tur när jag har rest. Jag har aldrig blivit riktigt sjuk eller fått seriösa problem. Under min senaste resa, gjorde jag dock ett stort misstag som kostade mig mycket pengar. Jag skulle åka från Dubai och hade en mellanlandning i Moskva och LA innan jag skulle boarda planet till San Jose, Costa Rica. Efter typ 15 h så kom jag fram till LA, och gick till terminalen varpå jag insåg att jag hade lyckats boka en biljett till San Jose, Kalifornien istället för San Jose, Costa Rica. Jag har aldrig känt mig så dum förut. Jag bestämde mig för att göra det bästa av situationen och åkte och besökte min värdfamilj i Arizona (som jag bodde hos ett år som utbytesstudent under gymnasiet) i en vecka innan jag åkte vidare till Costa Rica. Så det blev bra tillslut, eller ja, förutom att jag hade slösat cirka 1000 dollar (min returbiljett till Norge var också bokad från Kalifornien).

//What's the worst travel experience you've ever had?

I have to say that I have been very lucky while traveling. I have never become really sick or in serious trouble. On my last trip, I did a huge mistake that would cost me a lot of money though. I was going from Dubai and had a stopover in Moscow and LA before boarding the plane to San Jose, Costa Rica. After like 15 hours I arrived in LA, and walked over to the terminal where I realized that I had managed to book a ticket to San Jose, California instead of San Jose, Costa Rica. I’ve never felt so stupid before. I decided to make the best out of it and went to see my host family in Arizona (who I lived with one year as an exchange student during high school) for a week before heading to Costa Rica. So it turned out really well except for the fact that I had wasted like 1000 dollars (my return ticket back to Norway was also from California).

Hur mår du när du reser?

Jag känner mig närvarande och avslappnad när jag reser. Du har så mycket tid, och behöver inte stressa mellan jobb och sociala aktiviteter. Jag älskar också att träffa nya människor och se hur nya vänskaper utvecklas efter bara några få dagar. Dy träffar så många olika människor i alla åldrar och inser att vi är alla människor, och inte så olika.

//How do you feel when you travel?

I feel really present and relaxed when I travel. You have so much time, and don’t have to stress between work and social activities. I also just love to meet new people and see how friendships develop after only a couple of days. You meet so many different people of all ages and you realize that we are all humans, and not that different.

Vilket tips hade du gett till någon som är rädd för att resa själv?

Jag kan inte betona nog hur fantastiskt det är att resa själv. Jag kan inte förstå att jag inte har gjort det tidigare. Du måste våga prova. Gör en kortare resa första gången, kolla upp hostels och se om du gillar det. Åk till ett ställe där du vet att det finns många backpackers och jag lovar dig att du inte kommer att vara ensam så länge du inte vill det själv. Och om du bara använder dig av sunt förnuft, så kommer du också att vara säker.

//What advice would you give someone who is afraid to travel solo?

I can not stress enough how amazing it is to travel solo. I can’t believe I haven’t done it before. You just have to try it for yourself. Take a shorter trip the first time, look up cool hostels and see if you like it. Go to a place where you know there are a lot of backpackers and I promise you will not be alone unless you want to. And if you just use common sense, you will be safe as well.

Vilket är ditt bästa minne från en resa som du skulle vilja dela med dig av till läsarna?

Jag har så många bra minnen från resor, det är svårt att välja en. Alla inkluderar nya vänskaper. Om jag var tvungen att välja en så måste det vara när jag hikade i Himalayas i Nepal i en vecka. Det var tufft, men utsikten var häpnadsväckande och känslan av att ha klarat av det var fantastiskt. Jag har också bra minnen från Goa i Indien som jag har besökt fyra gången. En gång skulle jag möta upp vänner och hyra en scooter för att besöka en strand. Helt plötsligt, blev vi bjudna på en båtresa och vi åkte till en fantastisk strand som var hemlig. Vi var cirka 20 personer i olika åldrar och nationaliteter som tillbringade dagen med att äta, dricka, spela volleyboll och simma tills solen gick ner. Jag kommer ihåg att jag kände mig så glad och tacksam.

//What's one of the greatest travel memory you have that you'd like to share with the readers?

I have so many great travel memories, it is hard to pick. All of them include new friendships. If I had to pick one it must be when I was trekking in the Himalayas in Nepal for a week. It was hard, but the view was just stunning and the feeling of accomplishing it was amazing. I also have great memories from Goa in India where I have visited four times. One time I was meeting friends and we were supposed to go to rent a scooter to visit a beach. Suddenly we were invited on a boat trip and we went to this amazing hidden beach. We were about 20 people in all different age groups and nationalities spending the day eating, drinking, playing volleyball and swimming until the sunset. I remember feeling so happy and thankful.

XOXO

Spain: The 10 best hidden beaches of Mallorca

2018-11-08 09:00
Från Pinthemap

Mallorca är svenskars favoritresemål och det är inte så konstigt för här finns något för alla. Om du rör dig längst Mallorcas kust så kommer du inse hur många hemliga badvikar som det finns. Ta dig tiden att upptäcka nya stränder och ditt egna lilla paradis för att förstå att Mallorca är mer än en klassisk chartersemester.

1. Bada i Port Sóller som fortfarande är en oupptäckt pärla på ön.

2. Hika till stranden Caló des Mármols och gör det inte i flip flops som vi gjorde :))

3. Promenera genom Serre de Tramuntana för att ta dig till Cala Bóquer.

//Mallorca is Swedes favorite travel destination and that's not so strange since there is something for everyone here. If you travel along the coast of Mallorca, you'll realize that there are so many secret bathing bays. Take the time, to discover new beaches and your own little paradise to know that Mallorca has more to offer than a classic charter holiday.

1. Swim in Port Sóller that is still a undiscovered pearl on the island.

2. Hike to the beach Caló des Mármols and don't do it in flip flops like we did :))

3. Walk through Serre de Tramuntana to get to Cala Bóquer.

4. Bakom hotellet Costa Portals finns det en hemlig badvik som endast hotellets gäster eller dem som bor i området Portal Nous verkar känna till.

5. Coll Baix är en väldigt speciell strand. Att ta sig hit är svårt, mycket svårare än vad vi trodde. Du måste köra off road och sedan parkerar du bilen och promenerar i flera kilometer i både skog och på höga klippor.

6. Es Trenc sägs vara en av de absolut vackraste stränderna på Mallorca. Det är inte en lika hemlig strand längre men ett måste ändå. Välj ingången till Es Trenc/Ses Salines.

//

4. Behind the hotel, Costa Portals, there is a secret bathing bay that only the guests of the hotel and the people living in the area Portal Nous seems to know about.

5. Coll Baix is a very special beach. To get here is hard, much harder than we anticipated. You must drive off-road and then you park your car and walk several km in both forest and on cliffs.

6. Es Trenc is said to be one of the absolute most beautiful beaches of Mallorca. It's not a secret beach anymore but a must nevertheless. Choose the entrance to Es Trenc/Ses Salines.

7. Cala del Castell däremot, är verkligen en hemlig strand. Du måste ansöka om tillstånd från turistkontoret i Pollenca för att få komma hit.

8. Calo des Burgit är en strand som tillhör naturparken Mondrago.

9. Ibland finns det bästa precis runt hörnet, så som Playa Portals som du enkelt kan ta dig till med buss.

10. Ta båten till stranden Cala Varques där möjligheten finns att få stranden bara för dig själv.

//

7. Cala del Castell on the other hand, is a secret beach. You must ask for permission to go here by the tourist office in Pollenca.

8. Calo des Burgit is a beach that is a part of the nature park Mondrago.

9. Sometimes, the best is just next door, such as Playa Portals which you can easily access by bus.

10. Take the boat to the beach Cala Varques, where you have the possibility to have the beach all to yourself.

XOXO

Spain: 20 unique things to do in Mallorca

2018-11-05 17:00
Från Pinthemap

1. Åk en Katamaran från Palma där ni sedan stannar vid en badvik för att leva life och snorkla medan lunchen grillas ombord. Ni åker tillbaka till city lagom till solnedgången.

2. Om du är intresserad av tennis så ska du besöka muséet Rafael Nadal Museum Xperience då han faktiskt är från Mallorca och bor på ön.

3. Ta en drink på Bar Abacco för att se ett riktigt konstverk till inredning.

4. Gör läder-fynd på Inca-marknaden eller besök Sineu-marknaden som är den äldsta marknaden på ön.

5. Nära Porto Cristo hittar du grottan Cuevas del Drach och här finns även Europas största underjordiska sjö Martelsjön där du kan avnjuta en konsert när båtarna sakta åker förbi med en orkester som spelar lugn musik. Det finns faktiskt flera hundra grottor på Mallorca men endast fem som du kan ta dig till, resten har en ingång som är under vatten så om du är professionell dykare så kan detta vara ett äventyr för dig!

//

1. Go on a Katamaran from Palma where you'll stay by a bathing bay to live life and snorkel while the lunch is being grilled on board. You go back to the city in time for the sunset.

2. If you're interested in tennis then you should visit the museum, Rafael Nadal Museum Xperience, since his actually from Mallorca and lives on the island.

3. Grab a drink at Bar Abacco to see real art of a interior design.

4. Make a leather bargin at the Inca-market or visit the Sineu-market which is the oldest market at the island.

5. Close to Porto Cristo, you can find the cave Cuevas del Drach and here's also Europe's largest underground lake, Martel lake, where you can enjoy a concert while the boats slowly pass with an orchestra playing calm music. There are actually hundreds of caves in Mallorca but only five that are accessible, the entrance of the rest of the caves are under water so if you're a professional diver then this might be the adventure for you!

6. Åk spårvagn uppe i bergen mellan byarna Sóller och Puerto de Sóller. Spårvagnen startar vid Plaza d’España i Palma. När du är framme i Soller, ska du dricka deras L'especialita och apelsinjuice då dem är kända för sina apelsinodlingar. Var du kan hitta dem godaste drinkarna och glassen? På Sa Fabrica de Gelats!

7. Åk till herrgården Son Amar och ät en tre-rätters middag medan du kollar på en show som har vunnit priset som "Europas bästa underhållning".

8. Shoppa i Palma på Avinguda Jaume II och besök deras motsvarighet till NK, El Corte Ingles. Stanna sedan på The Passeig des Born för fika och för att kolla på människor. Under en regnig dag så kan du gå till shoppingcentret Porto Pí istället.

9. Hyr en SUP-board vid Port de Pollenca.

10. Om du är intresserad av fotboll så ska du bege dig till fotbollsarenan Son Moix där Real Club de Mallorca spelar.

//

6. Ride the tramp up in the mountains between the villages Sóller and Puerto de Sóller. The tramp begins by Plaza d’España in Palma. When you've made it to Soller, you must drink their L'especialita and orange juice since they are known for their orange plantations. Where you can find the most delicious drinks and ice-creams? At Sa Fabrica de Gelats!

7. Go to the manor house, Son Amar, to eat a three-course meal while watching a show that has won the award as "Europe's best entertainment."

8. Do some shopping in Palma, at Avinguda Jaume II, and visit their counterpart to NK, known as El Corte Ingles. Then make a stop at Passeig des Born for a coffee and people watching. During a rainy day, you can go to the mall Porto Pí instead.

9, Rent a SUP-board by Port de Pollenca.

10. If you're interested in soccer, then you should go to the arena Son Moix where Real Club de Mallorca plays.

11. Kör runt i byn Deìa som är det finaste jag har sett. Tänk på att du i princip alltid måste fickparkera då det finns mer bilar än människor på ön :))

12. Upptäck Valdemossa där invånarna tävlar om vem som har dem vackraste blommorna utanför sitt hus. I Valdemossa har varje hus också en kakel platta som föreställer deras skyddshelgon Catalina Thomàs där det står “Santa Catalina Thomàs, pregau per nosaltres” vilket står för att helgonet ska "be för oss". Detta finns även att köpa hem vilket jag gjorde! Om du verkligen diggar detta haha, så kan du också besöka huset där hon föddes (gratis!).

13. Vandra på Serra de Tramuntana.

14. Gå till den vackra trädgården, Jardi del bisbe, innan du deltar i en spansk matlagningskurs för att lära dig laga paella.

15. Åk till Camp de Mar för att sedan promenera över en bro till en ö där det bara finns en restaurang som heter "Illeta restaurant". Beställ ostbrickan!

//

11. Drive around in the village of Deia which is the most beautiful I've seen. Have in mind that you always have to do parallel parking since there are more cars than people on the island :))

12. Discover Valdemossa where the inhabitants have an internal competition about who has the most beautiful flowers outside of their houses. In Valdemossa, every house also has a ceramic tile of their patron saint, Catalina Thomàs, where it says, “Santa Catalina Thomàs, pregau per nosaltres” which means that the saint should "pray for us" You can also buy tiles home with you which I did. If you're totally in to this haha, then you can also visit the house where she was born (free of charge!).

13, Hike at Serra de Tramuntana.

14, Go to the beautiful garden, Jardi del bisbe, before taking part in a Spanish cooking class where you'll learn to make paella.

15. Go to Camp de Mar, and then you'll cross the bridge to an island where there's a restaurant called "Illeta restaurant". Order the cheese tray!

16. Gör en roadtrip till den nordligaste punkten av Mallorca som är på Formentorhalvö och kör upp till toppen, till Cap de Pera lighthouse. Stanna så fort ni ser en nice strand som tex Cala Formentor. Mallorca har flest antal körregler än i någon annan del av världen då alla mallorquins kör efter sina egna :))

17. Om du vill uppleva den tyska variationen av Magaluf så ska du bege dig till El Arenal för galen fest.

18. Ta en titt på The Arab baths, ett badhus från tiden då Morerna styrde på Mallorca. Här i närheten träffade jag Kim Kardashians bff haha, så himla otippat!

19. Besök katedralen Le Seu och promenera sedan på Paseo Maritimo där alla lyxbåtarna står uppradade och gråt över att du inte äger en egen yacht och aldrig heller kommer att göra.

20. Gå till Parc de la Mar på andra sidan av katedralen för att kolla på utomhusbio under sommaren.

//

16. Do a roadtrip to the most northern part of Mallorca which is at the Formentor island and drive to the top to Cap de Pera lighthouse. Stop whenever you see a nice beach such as Cala Formentor. Mallorca has the most traffic rules compared to any other part of the world because all the Mallorquins drive after their own :))

17. If you wanna experience the German version of Magaluf, then you should head over to El Arenal for crazy parties.

18. Look at The Arab baths, a bath house from the time when the Moors ruled Mallorca. Around this area I bumped into Kim Kardashians best friend, so no expected haha!

19. Visit the cathedral, Le Seu, and then walk on Paseo Maritimo where you'll see all the luxury boats and cry over the fact that you don't own your own yacht and never will.

20, Go to "Parc de la Mar" on the other side of the cathedral to watch the outdoor cinema during the summers.

XOXO

Travel Q&A

2018-11-04 17:00
Från Pinthemap

Min senaste resa gick till:

Stockholm! Dit åkte jag med jobbet och sedan stannade jag över helgen och hängde med min bror <3 Han tar mig alltid till dem bästa ställena.

//My last travel was to:

Stockholm! I went there with my job and then I stayed over the weekend and hung out with my brother <3 He always takes me to the best places.

Min drömresa går till:

Basic bitch svar är Maldiverna och då vill jag bo typ här, inget fancy eller så för jag är en low maintenance kinda girl :))

//My dream trip is:

A basic bitch answer is the Maldives and then I would like to maybe live here, nothing fancy or so because I'm a low maintenance kinda girl :))

En plats alla borde se:

The Indian Ocean Drive i Australien är den ultimata roadtrippen, med massa stopp mellan Perth och Exmouth.

//A place that everybody should see:

The Indian Ocean Drive in Australia is the ultimate roadtrip, with lots of stops between Perth and Exmouth.

Tre saker jag packar med:

Förutom standard grejer så tar jag alltid med mig min polaroid-kamera, vetekudde mot eventuell magsmärta (beroende på boendet då jag behöver en mikro) och en power bank.

//Three things I always pack:

A part from the standard things, I always bring my polaroid camera, a "wheat pillow" against stomach pain (depends on where I live because I need a microwave for it) and a power bank.

Mitt ultimata resesällskap:

La familia!

//My ultimate travel companion:

La familia!

Den sämsta resan jag gjort:

Helt klart min resa till Playa Blanca...

//The worst trip I've ever made:

Without a doubt, my trip to Playa Blanca...

Den bästa resan jag gjort:

Backpacking på väst och östkusten i Australien och på Bali.

//The best trip I've ever made:

Backpacking on the west and east coast of Australia and in Bali.

En inplanerad resa är:

Tyskland över jul och nyår och kanske tar en spontanare över gränsen till Lichtenstein och/eller Schweiz därifrån. Nästa år blir det Irland och Nordirland då den resan blev inställd i år pga en bruten fot :))

//A planned trip is:

Germany over Christmas and NYE and maybe be spontaneous and cross the border to Lichtenstein and/or Switzerland. Next year I'm going to Ireland and Northern Ireland since that trip was cancelled this year because of a broken foot :))

Colombia: 5 reasons why you shouldn't visit Playa Blanca

2018-11-01 09:38
Från Pinthemap

1. Vi gjorde ett rookie misstag då vi var där under helgen och under typisk colombiansk semestertid så varenda centimeter av sanden var upptagen. När vi väl skulle åka tillbaka till Cartagena insåg vi att det är jättesvårt för vår taxi hade ju såklart åkt och vi hade inte tänkt på hur vi skulle ta oss därifrån. Stranden ligger också väldigt avskilt så dem enda alternativen du har är det du hittar på parkeringen men det kändes sketchy. Jag såg en buss och sa till Matilda att vi borde hoppa på den. Vi frågade chauffören, som precis skulle köra iväg, om den stannade i Gamla stan. Absolut, svarade han, hoppa på! Vi insåg snabbt att vi hade hamnat på en party-buss. Helt plötsligt börjades det spelas skitbra musik på högsta volym och det delades ut shots som vi vänligt tackade nej till haha!

//

1. We made a rookie mistake since we were there during the weekend and during typical Colombian vacation time so every centimeter of the sand was taken. When we wanted to go back to Cartagena we realized that it's really difficult because our taxi was obviously not there anymore and we hadn't thought about how we would get out of there. The beach is also very secluded so the only options you have is what you find in the parking lot but that felt sketchy. I saw a bus and told Matilda that we should jump on it instead. We asked the driver, who was just about to drive away, if it would make a stop in the Old Town. Absolutely, he answered, jump on! We quickly realized that we had entered a party bus. Suddently, the bus started playing really good music on the highest volume and shots were shared among the travelers which we kindly declined haha!

2. När vi väl hade lyckats ta oss ut från parkeringen och in på motorvägen så säger chauffören att han inte kommer att stanna i Cartagena över huvudtaget och ville alltså enbart ha våra pengar. Vi hade blivit lurade. Istället, så slängde chauffören av oss mitt på motorvägen (!!!) innan avfarten till nästa stad. Huuuuur kan man göra så? På motorvägen fick vi därför kalla in en annan buss som dem sa skulle gå till Gamla stan. Nu hade solen börjat gå ner, vi hade ingen täckning på våra mobiler och hade ingen aning om var vi var. När vi väl hoppade av var det såklart på fel station och vi försökte promenera i rätt riktning. Tillslut kom vi fram och vi svor att aldrig mer åka till Playa Blanca igen.

//

2. Once we had managed to get out of the parking lot and onto the highway, the driver told us that he wouldn't stop in Cartagena at all and basically only wanted our money. We had been fooled. Instead, the driver dropped us off the middle of the highway (!!!) before leaving for the exit to the next city. Hoooow can someone do that? On the highway, we had to catch another bus that they said would go to the Old Town. Now the sun had begun to go down, we had no coverage on our phones and had no idea where we were. When we jumped off, it was of course at the wrong station and we tried to walk in the right direction. Finally, we arrived at our destination and we swore to never go to Playa Blanca again.

3. Fast forward till dagen efter... Vi hade betalat för en utflykt (all inclusive) till Rosario islands som består av 28 öar. Väl framme i hamnen rådde det total kaos och efter cirka två timmar var vi äntligen på väg. På båten berättar guiden att alternativet är 1. besöka ett akvarium på Rosario islands (vilket vi inte supportar) och sen åka till Playa Blanca eller 2. åka direkt till...wait for it...Playa Blanca. Tillåt mig att gråta. Vi hade blivit lurade. Igen. Great.

//

3. Fast forward to the day after... We had paid for a roundtrip (all-inclusive) to Rosario islands that consist of 28 islands. Already in the harbor there was total chaos and after about two hours we were finally on our way. On the boat, the guide told us that the option was 1. Visit an aquarium in Rosario Island (which we don't support) and then go to Playa Blanca or 2. Go straight to...wait for it...Playa Blanca. Allow me to cry. We had been fooled. Again. Great.

4. Denna gången, var stranden om möjligt ännu mer fylld med människor och den enda plats som fanns tillgänglig för oss att sitta på (och som vi var tvungna att betala för) var precis framför där alla båtarna med hundratals passagerare kom i land vilket var vid "ingången" till stranden. Andas in. Andas ut. Vi gick till baren för att hämta vatten och fick då reda på att vatten inte ingick. Vid det här laget svettades vi som grisar. Så vad ingick då i vårt all inclusive paket? Jo, ren sprit haha! Sedan var det dags för den gemensamma lunchen och där blev vi serverade ris. Med vad, kanske du undrar. Tack för att du frågar, det var faktiskt bara ris för att vi hade beställt vegetarisk kost. Nu kände vi oss som Robinson Crusoe, ingen mat eller vatten.

//

4. This time, if possible, the beach was even more filled with people and the only place available for us to sit on (and that we had to pay for) was just in front of where all the boats with hundreds of passengers landed every hour which was at the "entrance "to the beach. Breathe in. Exhale. We went to the bar to get water and then found out that water was not included. By now we were sweating like pigs. So what was then included in our all-inclusive package? Well, clean liquor haha! Then, it was time for the joint lunch and we were served rice. With what, you might wonder. Thank you for asking, it was actually only rice because we had ordered vegetarian food. At this point we felt like Robinson Crusoe, not food or water.

5. Sedan åkte vi båt tillbaka till Cartagena och det var mot vågorna. Vår chaufför valde då att racea mot sin kompis som körde en annan båt så vi åkte extremt fort och vi på riktigt trodde vid flera tillfällen att båten skulle välta. När vi var framme på land igen så tackade vi Gud för att vi överlevde och gick sedan raka vägen till reseagenturen och klagade på vår resa. Det är fascinerande hur du helt plötsligt blir flytande på spanska :))

//

5. Then we went by boat back to Cartagena and we drove against the waves. Our driver then chose to race against his friend who drove another boat so we went extremely fast and we seriously thought on several occasions that the boat would overturn. When we arrived on land again, we thanked God for surviving and then went straight to the travel agency and complained about our day. It's fascinating how you all of a sudden become fluent in Spanish :))

Så vad kan du göra annorlunda om du åker hit?

1. Om du åker på egen hand, boka en taxin för en heldag som väntar på dig på parkeringen så att du vet att du kommer därifrån.

2. Åk dit på en vardag under lågsäsong eller inte alls.

3. Om du åker på en guidad tur, var tydlig med vilken rutt du vill åka och säkerställ att båten åker direkt dit och inte till andra öar.

//So what can you do differently if you go here?

1. If you go there independently, book a taxi for a full-day that waits for you at the parking lot so that you know what you will manage to get away from there.

2. Go there on a weekday during low season or not at all.

3. If you go on a guided tour, be clear with which route you wish to take and that the boat goes directly there without making stops at other islands.

Ja, vattnet är turkost (ej redigerat!) och fint men det är inte värt det. Det enda positiva med Playa Blanca var att vi blev introducerade till den alkoholfria drycken Limonada de Coco. Det gjorde det nästan värt de två förlorade dagarna. Men bara nästan. Hur kan jag då ha bilder utan att det syns en enda människa? Well, you gotta be smart :)) Vi passade på att ta bilder den korta stund innan båtarna kom och tidigt under dagen. Vi kunde trösta oss med att när vi skulle boarda flyget från Cartagena så insåg vi att vi hade fått plats 1 A och B?! Vi hade alltså blivit uppgraderade till första klass utan att veta om det. Det blev ett härligt slut på vår resa i Colombia.

//Yes, the water is turquoise (not edited!) but it's not worth it. The only positive thing with Playa Blanca was that we were introduced to the alcohol-free drink, Limonada de Coco. It almost made two lost day's worth it. But just almost. How can I have pics without any people in them? Well, you gotta be smart :)) We took pics during the short time before the boats arrived and early during the day. We could comfort ourselves with that when we boarded the flight from Cartagena we realized we had seats 1 A and B?! We had thus been upgraded to first class without knowing about it. It was a wonderful end to our trip in Colombia.

XOXO

Colombia: Exploring the colorful Cartagena

2018-10-30 08:01
Från Pinthemap

Cartagena är en magisk plats med färgglada hus överallt. Kolonial charm möter modern arkitektur i en karibisk vibe. När du går vilse i den vackra staden så förstår du varför Cartagena är med på Unescos världsarvslista. Besök San Felipe castle (som tidigare har fungerat som skydd mot franska och engelska trupper och deras försök till att invadera staden), Plaza Santo Domingo och The Clock Tower.

//Cartagena is a magical place with colorful houses everywhere. Colonial charm meets modern architecture in a Caribbean vibe. When you get lost in the beautiful city you understand why Cartagena is on the UNESCO World Heritage Site. Visit San Felipe castle (which has previously been used as protection against the effort of French and English troops to invade the city) Plaza Santo Domingo and The Clock Tower.

Gamla stan, som är omringad av en 13 km lång mur, är väldigt charmig och har en härlig atmosfär. Ett favoritområde blev Getsemani som har blivit allt mer populärt tillskillnad från 5 år sedan då turister avråddes från att åka dit. Vi bodde precis i närheten och varje dag gick vi på Calle de la Sierpe som är en gata som fungerar som en öppen konstutställning.

//Old town, which is surrounded by a 13 km long wall, is very charming and has a nice atmosphere. Getsemani was a favorite area and has become more popular compared to 5 years ago when tourists were advised against going there. We lived in the area and every day we passed Calle de la Sierpe, a street that works as an open art gallery.

Det jobbiga var att överallt i Colombia luktar det Arepas och om du läste mitt inlägg från Medellin så kan du förstå varför jag konstant mådde illa. Trauma fan. Men första dagen hittade vi bästa maten på Ohlala Bistrot där jag blev besatt av deras mango ceviche med banan chips. Cartagena är känd för deras Palenqueras, vackra kvinnor i färgglada klänningar som säljer frukt. Deras historia är väldigt intressant och du kan läsa mer om det här.

//The hard part was that everywhere in Colombia there is a smell of Arepas and if you read my post about Medellin you can understand why I was constantly feeling nauseous. But the first day we found the best food at Ohlala Bistrot where I became obsessed with their mango ceviche with banana chips. Cartagena is famous for their Palenqueras, beautiful women in colorful dresses that sell fruit. Their history is very interesting which you can read more about here.

Pic from here.

En kväll i Colombia när vi kände att vi blev förföljda av en man så började vi powerwalka mot vårt boende. Du vet när du vill springa det snabbaste du kan men du vet inte om du överdriver och vill därför inte att det ska se fel ut genom att springa? Två poliser på motorcykel såg att vi var rädda för något och körde sedan sida vid sida av oss tills vi var framme. Så snällt!

"Don’t give papaya" är ett vanligt uttryck i Colombia när det kommer till säkerhet, dvs om du inte vill bli rånad så ska du inte heller gå runt och visa att du har pengar. Papaya står för dina värdesaker. Ha därför lite kontanter med dig ute och flasha inte med det även om det aldrig är offrets fel.

//One night in Colombia when we felt that we were being followed by a man, we began to powerwalk toward our accommodation. You know when you want to run the fastest you can but you don't know if you're exaggerating the situation and don't want it to look wrong by running? Two policemen on motorbikes saw that we feared something and then drove side by side until we had reached our destination. So kind of them!

"Don’t give papaya" is a common expression in Colombia when it comes to safety, i.e. if you don't want to be robbed then you shouldn't walk around showing that you have money. Papaya stands for your valuables. Therefore, have little cash with you when you're out and don't flash the cash even though is never the fault of the victim.

Bästa stället är Plaza Trinidad och på kvällarna är det ofta street parties med konserter och dans. Här står jag med en Caipirinha som var så stark att jag var tvungen att gå tillbaka till baren och be om mer soda men tyvärr hjälpte det inte och jag ville inte göra en walk of shame och i princip be om vatten haha...Du ska sedan till Cafe Del Mar och beställa något godare som mojito med passionsfrukt och njuta av utsikten från rooftop baren. Om du vill gå ut och dansa så är det Cafe Havana som gäller. Vi var dock två extremt trötta backpackers med ett intensivt reseschema så lagom till att colombianerna började äta middag låg vi och sov.

//The best place is Plaza Trinidad and during the evenings it's usually street parties with concerts and dancing. Here I am with a Caipirinha that was so strong that I had to go back to the bar and ask for more soda but unfortunately that didn't help and I didn't want to do a walk of shame and basically ask for water haha... Afterwards, you should go to Cafe Del Mar and order something more delicious, like passionfruit mojito and enjoy the view from the rooftop bar. If you'd like to go out and dance then Cafe Havana is the place to be. We were two very tired backpackers with an intense travel schedule so when the Colombians began to eat dinner, we were already sleeping.

XOXO

Interview at Swedish Radio

2018-10-29 15:30
Från Pinthemap

Idag blir jag intervjuad av Angelika Luxander, programledare på P3 Din Gata, mellan kl. 15.00-18.00. Intervjun handlar om min reseblogg och vi diskuterar bland annat mina värsta och bästa resor, hur man egentligen har råd att resa mycket i ung ålder samt vad icke svenskar har för bild av oss i Sverige. Om du lyssnar, så kommer du höra mig berätta om när jag blev avslängd på en motorväg i Colombia bärandes flip flops och strandkläder... Det är den värsta resan jag har gjort i mitt liv och i veckan kommer det ett detaljerat klagomålsinlägg så att du kan lära dig av mina misstag haha.

Lyssna på intervjun och nice musik här.

På bloggen har jag en kategori som heter "Interviews around the world". Har du något intressant att dela med dig av? Har du tips på unika saker att göra i staden du bor i, ett favoritresemål där du har hittat hemliga guldkorn att dela med dig av eller du kanske har listat ut hur man kan spara pengar när man gör en längre resa? Hör av dig, kommentera här eller skicka iväg ett mail till mig så bokar vi in en intervju!!

//Today, I'm being interviewed by Angelika Luxander, radio host at P3 Din Gata, between 3-6 pm. The interview is about my travel blog and we discuss my worst and best travels, how one can afford traveling at a young age and what non-Swedes think about Swedes, and much more. If you listen, you'll hear me share the story of the time when I was kicked out of a bus on a freeway in Colombia, wearing flip flops and beach clothes... It was the worst trip I've done in my life and this week I'll share the details in a real complaining-post so that you can learn from my mistakes haha.

Listen to the interview and nice music here.

On the blog, I have a category named "Interviews around the world". Do you have something interesting to share? Do you have advice on unique things to do in the city you live in, a favorite travel destination where you've found hidden gems to tell others or maybe you've figured out how to save money when doing a longer trip? Get in touch, comment here or e-mail me!

XOXO

Colombia: 10 things nobody tells you about the mud bath in El Totumo Vulcano

2018-10-28 11:45
Från Pinthemap

1. Det finns omklädningsrum för att byta om till badkläder och där kan du också låsa in dina värdesaker. Du kan också ha med dig ett eget lås om du vill.

2. Du måste antingen låsa in din mobil eller betala en man som har som uppgift att ta bild på dig. Du får alltså inte ta med dig mobilen till vulkanen och det ska du inte heller vilja för den kommer med all säkerhet att förstöras. Med 10 olika iPhones i sin väska så hade han koll på exakt vilken som mobil tillhörde vem. Ändå imponerande. Det är säkert att lämna mobilen hos denna person och glöm inte att ta med dig kontanter för att kunna betala honom.

3. Förbered dig på att bli totalt utstirrad. Det kommer buss efter buss med turister som är peppade på utflykten och alla står halvnakna i badkläder. Kön är lång och sedan står ett stort gäng uppe på toppen och kollar ner på dem som badar. När du väntar på din tur och ser alla människor i den lilla "poolen" kommer du undra om det ens är något du vill göra och tillsammans skratta åt den konstiga situationen ni frivilligt gett er in på samtidigt som er närvaro stressar de badande att skynda sig ut och ge plats till nya.

4. Vulkanen är mycket mindre än vad man tror och det kändes mer som en större kulle... Detta innebär att lerbadet inte är stort. Det var inte direkt en harmonisk spa-upplevelse utan snarare kaosartad med random ben och armar överallt haha.

5. Det finns även två män som jobbar som massörer och som mot betalning kan massera dig i den djupa poolen där ingen av er når ner utan båda flyter runt. Nej tack på den va...Du måste vara riktigt tydlig och säga nej flera gånger för att dem ska sluta. Och vad du än gör här, doppa inte ditt hår för det kommer bli svårt att få bort sen!

6. Det är svårt att ta sig ut. I ett hysteriskt skrattanfall blandat med nervöst sammanbrott försökte vi alla att komma upp från leran och få tag på den hala stegen. Nivån på leran kan skilja sig åt och när vi var där var den lägre så vi fick därför hjälpas åt att bära upp varandra haha...

7. När du är klar så går du till sjön för att tvätta av dig. Där finns det kvinnor som mot betalning hjälper dig att bli ren om du är för lat för att göra det själv... Det värsta är att sjön är jättegrund! Medan du kämpar på tänker du på hur dem kan rengöra lerbadet efter att så många människor dagligen badar där bara för att chockerat inse att det går ju inte! Nu tvättar du dig panikartat och hoppas på att det finns varmvatten på hotellrummet.

8. Vad ingen berättade var att det på baksidan av omklädningsrummet finns några utomhus duschar som man kunde använda sig av. Dessa duschar är till för både män och kvinnor och ligger bredvid det lilla caféet såatte... Och du kommer hitta lera på ställen du inte ens visste existerade.

9. Det finns flaskor med lera till försäljning då det sägs att leran är bra för din hud och hälsa. Vad du istället önskar till försäljning är mat men här finns i princip bara cola och chips. Ta med dig snacks för hela utflykten tar några timmar.

10. Grattis. Dina badkläder är förstörda och det är bara att slänga efter denna upplevelse. Bär därför något som du inte längre vill ha för leran är svår att få bort och luktar illa (se punkt 7).

//

1. There is a changing room for switching to swimwear and there you can also lock your valuables. You may also bring your own lock if you want.

2. You must either lock in your phone or pay a man who has the task of taking pictures of you. You're not allowed to bring your phone to the volcano, and you will not want to either because it will certainly be destroyed. With 10 different iPhones in his bag, he knew exactly which phone belonged to who. Pretty impressive. It's safe to leave the phone with this person and don't forget to bring cash to pay him for it.

3. Be prepared to be totally stared at. There are buses after buses with tourists who are excited to join the excursion and everyone is half-naked in swimwear. The queue is long and then a big bunch is standing at the top and looking down on those bathing. When you wait for your turn and see all the people in the little "pool" you will wonder if it's even something you want to do and together laugh at the strange situation you have gotten yourself into while at the same time your presence stresses the those bathing to hurry out and give their spot to someone else.

4. The volcano is much smaller than you think and it felt more like a bigger hill... This means that the mud bath isn't big. It was not directly a harmonic spa experience but rather chaotic with random legs and arms everywhere haha.

5. There are also two men who work as masseur and who, for payment, can massage you in the deep pool where neither of you can reach the bottom, but both float around. No thanks to that... You must be really clear and say no several times for them to not attempt to massage you. And whatever you do here, don't dip your hair because it will be hard to wash the mud away later!

6. It's difficult to get out. In a hysterical laugh mixed with a nervous breakdown, we all tried to get up from the mud and get on the slippery ladder. The level of the mud may differ and when we were there, it was lower so we therefore had to help one another by carrying each other to the ladder haha...

7. When you're done, you go to the lake to wash yourself off. There are women who you can pay to help you get clean if you're too lazy to do it yourself... The worst thing is that the lake is really shallow! As you struggle, you think about how they can clean the mud bath after so many people daily bathing there just to shockingly realize that it's not possible! Now you are panicking and hope that there is hot water back at the hotel room.

8. What no one told us was that in the back of the dressing room there are some outdoor showers that can be used. These showers are for both men and women and are next to the little cafe so yeah... And you'll find mud in places you didn't even know existed.

9. There are bottles filled with mud for sale since it's said that the mud is good for your skin and health. What you instead want for sale is food but basically there is only coke and chips. Bring snacks with you because the whole trip takes a few hours.

10. Congratulations. Your swimwear is now ruined and you gotta get rid of it after this experience. Therefore, wear something that you no longer want because the mud is difficult to remove and smells badly (see point 7).

Colombia: Adventure in Minca and what to do in Santa Marta

2018-10-25 19:12
Från Pinthemap

Efter att ha jobbat klart i Bogotá så var det dags för semester. En weekend i Medellin och i El Poblado, även kallad för Gringolandia, hade vi hunnit få till men nu var det dags för den karibiska kusten. Jag och Matilda, que no hablamos bien español, fortsatte vår backpacking resa. Lord have mercy.

Vi åkte till Santa Marta vilket är den äldsta staden i Colombia. Vi hade föreställt oss ett karibiskt paradis där vi skulle sitta med varsin kokosnöt på den vackraste stranden vi någonsin hade sett men den drömmen dog rätt snabbt. Sanningen är att det inte finns mycket att göra i Santa Marta utan det är mer ett mellanstopp för att ta sig till andra sevärdheter. Medans du är här dock, kan du spana in strandpromenaden, utforska Gamla stan och den äldsta katedralen i Sydamerika. Efter 30 min är du klar haha!

//After finishing working in Bogotá, it was time for vaccay. We had managed to squeeze in a weekend in Medellin and in El Poblado, also known as Gringolandia, but now it was time for the caribbean coast. Matilda and I, que no hablamos bien español, continued our backpacking trip. Lord have mercy.

We went to Santa Marta which is the oldest city in Colombia. We had imagined a caribbean paradise where we would sit with one coconut each on the most beautiful beach we had ever seen but that dream died pretty quickly. The truth is, that there is not much to in Santa Marta and it's more of an intermediate stop to other tourist attraction. While you're here though, you should check out the boardwalk, the old town and the oldest cathedral in South America. After 30 min you're done haha!

Anledningen till att vi åkte till Santa Marta var för att besöka Minca. På toppen av Sierra Nevada finns byn Minca som har cirka 800 invånare. Det kändes som en isolerad by (även om den endast ligger 15 km från Santa Marta) då vi fick åka taxi i över en timme uppe i bergen för att komma fram till början av Minca. Här finns meterlånga ormar, apor, olika fågelarter (lol the knowledge) och grisar i en enda stor röra av människor som hikar, glampackers i jeeps och idioterna som oss som åkte motorcykel.

//The reason we went to Santa Marta, was to visit Minca. On the top of Sierra Nevada, the village Minca with about 800 inhabitants is located. It's felt like an isolated village (even though it's just 15 km away from Santa Marta) since we had to take a taxi for over an hour up in the mountain to get to the beginning of Minca. Here, you can find giant snakes, monkeys, different bird species (lol the knowledge) and pigs in one big mess of people hiking, glampackers in jeeps and the idiots like us that rode a motorcycle.

Casa Elemento är ett hostel som har världens största hammock och en fantastisk utsikt. Du behöver inte bo där men måste betala en avgift för att komma in på området och chilla. Det finns två stora hammockar och även om det ser ut som att du svävar uppe i luften så är det en illusion då marken är precis under. Eller typ...

//Casa Elemento is a hostel that has the largest hammocks in the world and an amazing view. You don't have to live there but you must pay a fee to enter the area and chill. There are two large hammocks and even though it looks like you're floating in the air, it's an illusion, since the ground is directly under. Well kinda...

Du måste besöka vattenfallen Pozo Azul och Las Cascadas de Marinka. Du har ju betalat för den guidade turen och ska inte behöva betala inträde vid varje stopp du gör men det stod det alltid någon som vägrade släppa förbi en utan cash moneyyy. Ha därför växel på dig. Det fanns inte en enda person där förutom jag och Matilda. Okej, och mannen som tog betalt av oss. Men kolla! Ett helt vattenfall för oss själva!

//You must visit the waterfalls, Pozo Azul och Las Cascadas de Marinka. You have paid for the guided tour and shouldn't have to pay entrance at every stop but there was always someone in the way that didn't let us pass without cash moneyyy. Therefore, always bring change. There was not a single person her except for me and Matilda. Okay, and the man that requested money. But look! A waterfall all to ourselves!

Vi betalade för en halvdagstur med olika stopp och med moto-taxis som färdmedel. Den första sträckan var en skräckupplevelse. Vi hade inte fått hjälmar och dem körde fort och saktade inte ner för varken åsnorna framför oss eller när vi körde genom vatten. Vi var 650 m upp i Sierra Nevada utan något skydd mellan vägen och såg stupet rakt ner. Mitt ute i ingenstans med två främmande män. Vi tänkte att det är såhär det kommer att sluta...tills vi insåg att vi levde livets liv, männen var anställda på reseföretaget och har gjort samma rutt flera gånger och att vi var Drama Queens deluxe. Jag skrattade mig igenom resten av resan men Matilda var fortsatt livrädd haha. Det hjälpte ju inte att hennes chaufför pratade om henne till min chaufför och att vi förstod vad dem pratade om på spanska. Anyhowww.

//We paid for a half day tour with different stops and with moto-taxis as the means of conveyance. The first tract was a scary experience. We had not been given helmets and they drove really fast and didn't slow down for either the donkeys in front of us or when we drove through water. We were 650 m up in Sierra Nevada without any protection between the road and saw the precipice all the way down. In the middle of nowhere with two random. We thought, is this how it's all going to end...until I realized that we were living our best actual lives, the men were hired by the travel agency and had done the same route many times and that we were Drama Queens Deluxe. I laughed my way through the trip while Matilda was still scared to death haha. It didn't help that her driver talked about her with my driver and that we understood what they said in Spanish. Anyhowww.

Höjdpunkten på den karibiska kusten ska vara Tayrona National park. För att ta dig dit ska du åka buss, och de flesta finns vid Calle 11 och Carrera 12. Du åker så långt med buss som det bara går men sedan är det dags för lång vandring i djungeln eller rida på en häst tills du kommer fram till vad som kallas för paradiset. Vår plan var att sova över på Costeño beach som tyvärr var fullbokad. Efter många om och men så bestämde vi oss för att köra en heldag bara för att till vår förtvivlan få förklarat för oss att du måste ha en hotellnatt bokad för att ens bli insläppt på området. Bra för dig att veta om du ska hit.

Stranden i Santa Marta är inte så nice. Istället tog vi bussen till Taganga beach. Vad ingen verkade ha koll på är att man härifrån kan man hoppa på båten direkt till Tayrona. Vi valde att stanna i den mysiga lilla fiskarbyn, en riktig hidden gem. Däremot är stranden fylld med hundar utan ägare, alltså ö v e r a l l t, och jag som är rädd för hundar (och allergisk, jag lovar!) kunde inte direkt inta relax mode som jag hade hoppats på. Men desto mer anledning att hålla sig i vattnet :)) Uppe på berget finns en klubb, som är ute på en terass, där du danser under stjärnorna med full havsutsikt. Detta visste jag dock inte om när jag blickade upp mot berget under dagen men det är som att jag undermedvetet visste att en grym kväll väntade.

//The highlight on the caribbean cost is supposedly Tayrona National park. To get here, you have to take the bus, and most of them go from Calle 11 and Carrera 12, You go by bus as far as it's possible but then it's time for a long hike in the djungle or ride a horse until you arrive to what is called the paradise. Our plan was to stay at Costeño beach but unfortunately, it was fully booked. Eventually, we decided to just stay there for a full day only to find out that you must have a booked hotel night to be let in to the area. Good for you to know if you're coming here.

The beach in Santa Marta is not so nice. Instead, we took the bus to Taganga beach. What no one seems to know, is that from here you can jump on the boat directly to Tayrona. We chose to stay in the cozy little fishing village, a real hidden gem. However, the beaches were filled with stray dogs, I mean e v e r y w h e r e, and for me who is afraid of dogs (and allergic! I swear) couldn't really get into the relax mode I had hoped for. But all the more reason to stay in the water :)) Up in the mountains, there's a club that is on a terrace, where you dance under the stars with full sea view. I didn't know this when I was looking up toward the mountains during the day, but it's like I unconsciously knew that a great night was waiting.

Om du vill gå ut i Santa Marta så ska du tillbringa kvällarna på Parque De Los Novios och gatorna runt om kring för mat, mojitos och livemusik. Den enda restaurang vi hittade som serverade vegetarisk mat var Lulo café som jag rekommenderar.

//If you want to go out in Santa Marta then you should spend the evenings at Parque De Los Novios and the streets around for food, mojitos and live music. The only restaurant we found that served vegetarian food was Lulo café which I recommend.

XOXO

Colombia: 48 h in Medellin, the city of eternal spring

2018-10-19 17:22
Från Pinthemap

Nästa stopp i Colombia blev Medellin, staden i den gröna dalen, som en gång i tiden var den farligaste staden i världen. Medellin överraskade oss positivt! Från att ha blivit sammankopplat med droger och våld till att bli en av dem mest innovativa städerna i världen. Det har skett en förändring, mordstatistiken har sjunkit med över 90% och Medellin är numera en populär destination.

//The next stop in Colombia was Medellin, the city in the green valley, which used to be the most dangerous city in the world. Medellin surprised us in a positive way! From being linked with drugs and violence to becoming one of the most innovative cities in the world. There's been a transformation, the murder statistics has decreased by over 90% and Medellin is now a popular tourist destination.

Vår sista kväll i Bogotá följde vi med våra kompisar ut på Theatron vilket ni kan läsa om här. Vi hade bara tänkt vara där en liten stund men vi hade för kul för att gå hem och tänkte carpe diem, yolo, och allt det där. Det slutade med att vi fick åka direkt till flygplatsen :)) När vi väl kom fram till vårt boende för helgen så kunde vi inte checka in förrän kl. 16.00 så det var bara att påbörja vår sightseeing istället för att ta igen lite sömn. Vi började i Comuna 13.

//Our last night in Bogotá, we joined our friends for a night out at Theatron which you can read about here. We had only planned to stay for a little while but we had too much fun to go home and thought carpe diem, yolo, and all of that. Ultimately, we had to go straight to the airport :)) When we arrived to our accommodation for the weekend, we found out that we couldn't check in until 4 pm so we just had to start out sightseeing instead of catching up on some sleep. We began in Comuna 13.

Du tar tunnelbanan och hoppar av på station San Javier. Comuna 13 var det absolut farligaste området i den farligaste staden i världen. Det är inte lika osäkert längre men fortfarande inte ett ställe som två tjejer från Sverige med sämst lokalsinne kanske borde promenera runt i själva. Dem få turister vi såg var där för Graffiti tour. Vi tillbringade hela dagen med att promenera runt och prata med dem som bodde där.

//You have to take the subway and then you get off at the station called San Javier. Comuna 13 was the most dangerous area in the most dangerous city in the world. It's not as unsafe anymore but still maybe not the place for two girls from Sweden, who are navigationally challenged, to walk around by themselves. The few tourists we saw was there for the Graffiti tour. We spent the whole day walking around and talking to the people living there.

Här har det byggts linbanevagnar för att kåkstädernas invånare inte ska vara lika isolerade från resten av staden vilket är bra från bland annat ett säkerhetsperspektiv. Det är också en win för turister som får se Medellin på ett unikt sätt. När du har hoppat av din linbanevagn, som du delar med kåkstadens invånare som använder det som en del av kollektivtrafiken, hittar du Medellins andra social innovation. Det har byggts rulltrapporna för att kunna ta sig runt i dem olika områdena.

//Here, they have built cable cars so that the citizens of the townships won't be isolated from the rest of the city which is good from a security perspective. It's also a win for tourists who get to see Medellin in a unique way. When you get off from your cable car, which you share with the citizens of the townships who use it as public transportation, you'll find the second social innovation in Medellin. They've built escalators so that they can easily access the different areas.

Till skillnad från Bogotá som har fyra årstider på en dag, så kallas Medellin för staden som alltid har vår. Det är verkligen perfekt temperatur där! Efter att ha kollat på all graffiti på egen hand så var det dags att åka tillbaka till området El Poblado för att checka in på Happy Buddha Boutique Hostel.

//Compared to Bogotá that has four seasons in one day, Medellin is called the city of eternal spring. It really is perfect temperature there! After having seen all the graffiti on our own, it was time to go back to the area El Poblado to check into Happy Buddha Boutique Hostel.

Happy Buddha Boutique Hostel ligger på bästa address i området El Poblado. Boendet har också en terass som många från andra hostel på El Poblado samlades på innan utgång. Vi fick tyvärr det absolut sämsta rummet precis vid innergården och restaurangen. Matilda, som jag reste med, har förmågan att somna på en sekund men för mig var det totalt omöjligt. Det var okej för här finns mycket att göra. Det finns bland annat en bar med ett bollhav där alla körde bollkrig med varandra, hur roligt?! För god mat i El Poblado, ska du gå till Café Zorba (beställ tryffel pizza!) och Mundo Verde för vegetarisk mat. Favoriten var dock restaurangen 37 park.

//Happy Buddha Boutique Hostel is located on the best address in the area El Poblado. They also have an open air bar that attracted people from other hostels before going out. Unfortunately, we got the worst room right by the inner courtyard and the restaurant. Matilda, who I was travelling with, could fall asleep in a second but for me it was totally impossible. It was fine because here you have lots of things to do. For example, there's a bar with a ball pit where everyone was playing in, how fun?! For good food in El Poblado, you should go to Café Zorba (order truffle pizza!) and Mundo Verde for vegetarian food. The favorite was the restaurant 37 park.

Efter utekvällen var det fortsatt mycket folk utanför vårt rum så jag fick ingen sömn då heller. Medans jag försökte överleva, så googlade Matilda på hur vi skulle tillbringa vår sista dag och läste att paragliding är en populärt aktivitet att göra i Medellin. Hon ringde företaget som sa att dem redan var på väg och att dem kunde vara utanför vårt boende om 5 minuter. Utan frukost i magen, bakfull, och utan att faktiskt ha koll på vad paragliding innebär så åkte vi i över en timme till den högsta punkten i San Felix.

//After the night out, there were still a lot of people outside of our room so I still didn't manage to sleep. While I was trying to survive, Matilda was googling how to spend our last day and read that paragliding is a popular activity to do in Medellin. She called the company who said that they were already on their way and that they could be outside of our hostel in 5 minutes. Without breakfast in our stomachs, hungover and without really knowing what paragliding was, we drove for over an hour to the highest point in San Felix.

Här slog chocken till, "är det DETTA vi ska göra?!" och undrade vad vi hade gett oss in på. Jag var så illa förberedd att jag hade klänning på mig, så jag fick låna ett par gråa herrbyxor i storlek XXXL. Jag önskar att jag skämtade men nej. Varför gick vi inte bara till Botaniska trädgården? Alla andra åkte iväg men min guide kämpande med alla snörena. Inte en bra start...När vi väl kom upp i luften frågade han vad för typ av upplevelse jag ville ha. Jag som gillar äventyr och att utmana mig själv svarade "kör det högsta och snabbaste du kan". Nu var jag inte nervös länge utan fylld med adrenalin när jag kollade ner på alla andra.

//Here, the chock hit me, "is THIS what we're going to do?!" and wondered what we had gotten ourselves into. I was so badly prepared that I had a dress on, so I got to borrow a pair of grey male trousers in the size XXXL. I wish I was kidding but no. Why didn't we just go to the Botanical garden? Everyone else went off but my guide had problems with all the strings. Not a good start...When we got up in the air he asked me what kind of experience I wanted. I, who like adventure and to challenge myself, answered "drive the highest and fastest you can". Now I wasn't nervous anymore but filled with adrenaline when I looked down on the others.

När vi väl kom ner på marken mådde jag extremt illa och var hangry då vi inte hade hunnit äta frukost. Jag hittade Arepa till försäljning, och även om jag vet att man inte ska äta någonting som är till försäljning ute i solen (eller frukt då de sköljs i kranvatten) så åt jag det. Låt mig påminna er att jag vid det här laget hade varit vaken i 48 timmar haha! Lär dig från mitt misstag för jag mådde inte så bra på flyget på väg till nästa äventyr.

//When we came back down to the ground, I was feeling extremely nauseous and hangry since we hadn't had time to eat breakfast. I found Arepa for sale, and even though I know that you're not supposed to eat anything that is sold outside in the sun (nor fruits since they wash them in tap water) I ate it. Let me remind you that by this time, I had been awake for 48 hours haha! Learn from my mistake because I didn't feel too good on the flight to the next adventure.

Om du har mer tid i Medellin ska du:

Gå på en guidad tur om Pablo Escobar. I slutet får du faktiskt träffa hans bror...

Åka på utflykt till Guatape.

Besöka Museo Casa de la Memoria för att lära dig mer om stadens brutala historia.

//If you have more time in Medellin, you should:

Go on a guided tour about Pablo Escobar. You actually get to meet his brother at the end...

Go on an excursion to Guatape.

Visit Museo Casa de la Memoria to learn more about the city's brutal history.

XOXO

Colombia: Guide to Bogotá from a local's perspective

2018-10-15 22:27
Från Pinthemap

Bogotá, den största och mest befolkade staden i Colombia, var mitt första stopp i Sydamerika. Jag åkte hit för att delta i en förstudie om Colombias Fredsskola och lära mig mer om landets komplexa historia och nuvarande situation. Jag vaknade av jetlag och gick upp på lägenhetens rooftop för att se soluppgången och verkligen förstå att jag checkat av en punkt på min bucket list .

//Bogotá, the biggest and most populated city in Colombia, was my first stop in South America. I came here to participate in a preliminary study about the Colombian Peace school and to learn more about the country's complex history and current situation. I woke up jetlagged and went up to the apartments rooftop to see the sunrise and really soak in that I've checked off another thing on my bucket list.

Jag hade lyxen att få en guidad rundtur av min svenska kollega i förstudien som bor och jobbar i Bogotá. Jag fick se och göra allt som nämns i guiderna men också sånt som du inte kan hitta på Tripadvisor. Det första vi gjorde var att besöka Torre Colpatria, en av dem högsta i Sydamerika. Oroa dig inte, du åker hiss hela vägen upp.

//I had the luxury to get a guided tour by my Swedish friend and co-worker in the preliminary study who lives and works in Bogotá. I got to see everything that is mentioned in the guides but also what you can't find on Tripadvisor. The first thing we did was to visit Torre Colpatria, one of the highest buildings in South America. Don't worry, you take the elevator all the way to the top.

Uppifrån, ser man verkligen hur segregerad staden är. Där pekade han ut och pratade om varje område, vilka som är o/säkra och om bakgrunden till slumområdena (uppe i bergen). Det är ett väldigt intressant land på många sätt och väl värt ett besök. Tjurfäktning har förbjudits så arenan till höger används inte längre till det.

//From above, you can really see how segregated the city is. There, he pointed out and talked about every area, which are (un) safe and the background story to the slum areas (up in the mountains). It's a very interesting country in many ways and worth a visit. Bullfighting has been forbidden so the arena to the right is no longer used for that.

Efteråt går du till Plaza de Bolívar för live musik, historiska byggnader och för att bli attackerad av fåglar. Hur vackert är det inte att staden är omringad av Anderna?

//After that, you go to Plaza the Bolívar for live music, historical buildings and to be attached by birds. How beautiful isn't it that they city is surrounded by the Andean mountains?

På tal om segregation så ligger Colombias dyraste universitet Uniandes, som även är ett av dem dyraste i Sydamerika, i området La Candelaria som konstigt nog är ett fattigare område. Det är också ett osäkert område så här patrullerar polis och militär runt med vapen och skräckinjagande hundar. Men du ska hit ändå för att här finns cool graffiti, färgglada hus och glada människor. Du ska beställa en typisk colombiansk dryck som heter Chicha som jag håller i min hand på högra bilden. Det är en alkoholdryck gjord på majs och smakar faktiskt helt okej.

//Speaking of segregation, Colombias most expensive university Uniandes, which is also one of the most expensive ones in South America, is located in the area La Candelaria which is strangely a poorer area. It's also an unsafe area so here police and military are patrolling around with weapons and redoubtable dogs. But you're coming here anyway because here you have cool graffiti, colorful houses and happy people! You're going to order a typical colombian drink called Chicha that I'm holding in my hand in the picture to the right. It's an alcoholic beverage made out of corn that actually taste okay.

Min favoritaktivitet var att besöka berget Montserrat. Efter att ha åkt en linbanevagn 3152 m upp (en upplevelse i sig!) så får du en fantastisk utsikt över hela staden. Här finns det caféer och restauranger, trädgårdar med fint arrangerade blommor och en mäktig kyrka.

//My favorite activity was visiting the mountain Montserrat. After a ride with the cable car, 3152 m up (an experience in itself!), you get an amazing view of the whole city. Here you find coffee shops and restaurants, gardens with nicely arranged flowers and a statuesque church.

Då staden ligger cirka 2600 m över havet så kan du bortförklara din dåliga kondition, sätta dig ner på muren och köra photo-session som den 90-talist man är.

//Since the city is approximately 2600 m above sea level, you can whitewash your bad shape, sit down on the wall and have a photo-session like the 90s kid you are.

Plaza de mercado de Palaoquemao är en annorlunda matkmarknad. Här finns frukter du inte ens visste existerade, köttdiskar som får dig att vilja bli vegan, kaffe att köpa hem som present till nära och kära samt Green doctors if you know what I mean. Detta är inte ett turistställe men är väl värt ett besök. Det bästa var att prova så många nya frukter som möjligt som exempelvis Lulo, Uhuva, Pitaya och Granadilla.

//Plaza de mercado de Palaoquemao is a different food market. Here you'll find fruits you didn't even know existed, meat counters that will make you become vegan, coffee to buy home as a gift to your loved ones and Green doctors if you know what I mean. This is not a tourist place but it's well worth a visit. The best thing was to try as many new fruits as possible like for example Lulo, Uhuva, Pitaya and Granadilla.

När du är här så ska du beställa en Uber till restaurangen WOK som serverar asiatisk mat. WOK ligger bland annat i området Chapinero Alto som är up and coming så här hittar du inte många turister. Här ska du äta frukost på Café Mistral, lunch på Crepes and Waffles, middag på Hippie och slå dig ner för en drink på baren Mono Bandido. Mellan all food coma finns det massa du kan göra! En av de mest exklusiva shoppingområdena ligger i Sona T. Där finns varuhuset Atlantis Plaza som är väldigt amerikaniserad men som är bra. Våga gå runt på gatorna omkring och du kommer att förstå varför detta blev mitt favoritområde. Det finns parker, unika små butiker och mysiga gator.

Ett annat shoppingtips är att åka till varuhuset Centro Commercial Santafé men du ska hålla dig utanför. Varför? För att det finns en traditionell marknad med kläder, inredning, mat och souvenirer på baksidan.

//When you're here, you're going to order an Uber to the restaurant WOK that serves Asian food. WOK is located in the area Chapinero Alto which is up and coming so here you won't find many tourists. Here, you should eat breakfast at Café Mistral, lunch at Crepes and Waffles, dinner at Hippie and sit down for a drink at the bar Mono Bandido. In between all the food coma there is plenty of things to do! One of the most exclusive shopping areas is in Sona T. There is the mall Atlantis plaza which is very Americanized but is quite good. Dare to stroll around and you'll understand why this became my favorite area. There are parks, unique little stores and cozy streets.

Another shopping advice is to go to the mall Centro Commercial Santafé but you're going to stay outside. Why? Because there is a traditional market with clothes, interior, food and souvenirs at the back.

Tro inte att jag enbart åt mat som jag känner till, så kräsen är jag inte. Jag provade både fine dining som ni ser på vänstra bilden och att äta på äkta colombianska hak som ni ser på högra bilden. Om du vill prova traditionell colombiansk mat och på köpet få en hjärtattack så är det Bandeja Paisa du ska beställa. Jag tar inte ansvar för hur du eventuellt mår efteråt.

//Don't get fooled and think that I only ate food I already know of, I'm not that picky. I tried both fine dining which you can see on the left pic and to eat at authentic Colombian venues which you can see on the right pic. If you'd like to try traditional Colombian food and get a heart attack then you should order Bandeja Paisa. I don't take any responsibility for how you might feel afterwards.

Innan du upptäcker nattlivet så ska du 1. besöka frisörsalongen El Taller del Pelo för att få håret fixat. Här lärde jag mig att jag, som har lockigt hår, inte ska kamma det utan endast använda mina fingrar för att behålla lockarna och undvika frissighet, 2. köpa drycken Aquardiente till förfesten (det är detta och kaffe som du ska köpa med hem som presenter!). Nu är du redo att gå ut. Det är ett måste att gå ut och dansa på Sydamerikas största och bästa klubb: Theatron. För cirka 100 kr inträde får du dansa i över 13 olika rum med plats för 6000 festsugna och fri bar. En så fantastisk upplevelse att gå på en klubb där majoriteten dansar salsa istället för att fistpumpa i luften.

//Before you discover the nightlife, you should 1) visit the hair salon El Taller del Pelo to get your hair done. Here, I learned that I who have curly hair, never should comb it but only use my fingers so that I can keep the curls and tame the frizzy hair, 2) buy Aquardiente to the pre-party (it's this and coffee that you should buy home as gifts!). Now you're ready to go out. It's a must to go out dancing at South Americas biggest night club: Theatron. For around 100 SEK you get to dance in over 13 rooms that can accommodate up to 6000 party people and free bar. It's such an amazing experience to go to a club where the majority dance salsa instead of fist pumping in the air.

Vad jag lärde mig efter min tid i Bogotá:

Det är väldigt få colombianer som pratar engelska, alltså måste du kunna någorlunda spanska för att klara dig. Speciellt när du sitter i en Uber och inte vill hamna helt fel.

Det är inte meningen att du ska spola ner papper i toaletten. Med det sagt, vet jag att du kommer att göra det ändå. Vad ska du göra när det inte går att spola? Du samlar regnvatten. Så ja...lyssna på mig och släng pappret i soptunnan.

Om du är rädd för hundar som jag är så ska du vara beredd på att vara konstant rädd under din resa i landet. Det finns många hundar utan ägare och du ska inte klappa dem. I repeat, vill du förbli frisk ska du inte klappa dem.

Vädret är katastrofalt och det är precis som dem säger, en stad med fyra årstider på en dag.

Det roliga är att många områden har amerikanska namn men med ett spanskt uttal. Du kan besöka områden som Santa Monica och San Diego utan att riktigt uttala bokstaven "s" haha! Det om nåt, får dig att tro att du är grym på spanska.

//What I learned after my time in Bogotá:

Very few Colombians speak English, so you need to know some Spanish to survive. Especially, when you take an Uber and don't want to end up at a totally wrong place.

You're not supposed to flush toilet paper. With that said, I know you're going to do it anyway. What to do when the toilet won't flush? You collect rain water. So yeah...just listen to me and put the paper in the bin.

If you're afraid of dogs like I am, be prepared to be constantly scared for the rest of your trip in the country. There are a lot of stray dogs and you should not pet them. I repeat, If you want to remain in good health, you don't pet them.

The weather is a disaster and it's exactly like they say, it's a city with four seasons in one day.

The funny thing is that a lot of the areas have American names but with a Spanish accent. You can visit areas like Santa Monica and San Diego but without really pronouncing the letter "s" haha! That if something, makes you believe that you're Spanish skills are great.

XOXO

3 FACTS ABOUT ME

2018-10-09 21:18
Från Pinthemap

Efter att ha sett filmen "The Other" med Nicole Kidman i huvudrollen så blev jag mörkrädd. Jag var helt säker på att det spökade i mitt rum och sov med alla lampor tända. Med åren (plural haha) blev det bättre. Som du kanske förstår så kollar jag aldrig på skräckfilmer. Ain't nobody got time for that.

Jag har avklarat en kandidatexamen i Mänskliga Rättigheter, en kandidatexamen i Medie-och kommunikationsvetenskap och en Master i International Migration and Ethnic Relations. Jag har även studerat en termin i USA och en termin i Australien. Det tog mig fem år och jag är så stolt över mig själv (fakk jantelagen). Min uppsats har även blivit nominerad till bästa skrivna uppsats på hela universitetet, cray cray! Jag skrev om USA:s president och hans migrationsretorik. Trump, you're fired.

Jag är äventyrlig. Lyckorus är meningen med livet. Det innebär att jag måste utmana mig själv. Det kan vara allt ifrån att bestiga berg för första gången i total mörker till att dyka till havsbotten trots att jag är rädd för att simma för långt ut i havet. Det kan även vara små grejer i vardagen, nu senaste var det att gå på en stor fest där jag endast kände en person som i sin tur kände alla. Det kan ge vilken utåtriktad person som helst en släng av social fobi.

//After watching the movie "The Other" with Nicole Kidman in the leading part, I became afraid of the dark. I was certain that there were ghosts in my room and slept with all lamps on. With the years (plural haha) it became better. As you may understand, I never watch horror movies. Ain't nobody got time for that.

I have completed a BA in Human Rights, a second BA in Media- and communication studies and a Master in International Migration and Ethnic Relations. I have also studied one semester in USA and one semester in Australia. It took me five years and I'm so proud of myself (fakk the Jante Law). My thesis has also been nominated as the best written thesis at the whole university, cray cray! I wrote about the president of USA and his immigration rhetoric. Trump, you're fired.

I'm adventurous. To have a sense of happiness is the meaning with life. It means that I have to challenge myself. I can be everything from climbing a mountain for the first time in total dark to diving to the bottom of the ocean even though I'm scared of swimming too far out in the ocean. It can also be small things in my everyday life, the last thing was attending a big party where I only knew one person who in turn knew everybody. That can make any outgoing person get a bit of social phobia.

XOXO

LIFE AS AN AU PAIR

2018-02-06 20:09
Från Pinthemap

När Sofie inte jobbar som au pair så jobbar hon som reseledare eller på hotell. Hon har gjort drömmen om att få bo i olika länder till en karriär. En livsstil med temat resmål passar henne som vill träffa intressanta människor från hela världen. I denna intervju får vi ta del av hennes erfarenhet av att jobba som au pair i USA och hennes tankar inför sin nästa avresa till en ny familj i England efter att ha bott på olika öar i Spanien.

//When Sofie is not working as an au pair, she is working as a travel guide or at hotels. She has turned her dream of living in different countries to a career. A lifestyle with the theme of travelling suits her who wish to meet interesting people from all over the world. In this interview, we will find out about her experience of working as an au pair in USA and her thoughts about her up and coming journey to a new family in England after been living at different islands in Spain.

Varför åker du iväg som au pair?

Det är ett enkelt, roligt och lärorikt sätt att uppleva nya platser. Man samlar på sig erfarenheter som man sedan har nytta av resten av livet; att flytta in till en helt främmande familj, anpassa sig till en ny kultur och lära sig ett nytt språk. Man får en ny familj och nya vänner för livet.

//Why are you going away as an au pair?

It's a simple, fun and worthwhile way of seeing new places. You collect experiences that you can have use of for the rest of your life; moving in to a unknown family, adapt to a new culture and learn a new language. You get a new family and friends for life.

Hur blir man en au pair?

Det finns olika sätt. Första gången jag åkte så åkte jag tillsammans med en organisation som heter Au Pair in America. Då började man med att gå på ett informationsmöte. cirka 1 år innan avresa, man får chans att prata med tidigare au pairer, lära känna andra som också vill åka iväg och man får svar på alla sina frågor. När man sedan bestämt sig för att åka så betalar man in en summa till organisationen för att få fortsatt hjälp i processen. I priset man betalar ingår det också en ”training school” i New York innan man åker vidare till sin familj. Nu när jag åker andra gången så har jag hittat min familj på egen hand. Då sparar jag en hel del pengar. Jag blev medlem på en gratis hemsida som heter Aupairworld.com, där skapar man en profil. Både du och familjerna kan välja att skicka meddelanden, och så kan ni chatta tills det känns som en bra matchning. Allt är på dina villkor, ni skriver ett eget avtal och kommer överens själva om lön/förmåner/osv.

//How do you become an au pair?

There are different ways. First time I did it I went together with an organization called Au Pair in America. Then you started by going to a information meeting, about a year before departure, and you get a chance to talk to previous au pairs, get to know others who would like to go away as au pairs and get your questions answered. When you've decided to go you pay an amount of money to the organization to continue getting help in the process. In the price you pay, a ”training school” in New York is also included before going to your family. Now when I go my second time, I have found my family myself. Then I save a lot of money. I became a member of a free page called Aupairworld.com where you can create a profile. Both you and the families can choose to send messages, and chat until it feels like a good match.

Vad krävs för att bli antagen?

För att bli antagen via en organisation behöver man ha x-antal timmar i barnpassning, exempelvis genom att jobba som barnvakt eller på dagis, som du behöver referenser från.

//What does it take to be admitted?

To be admitted via an organization, you need to have x number of hours in babysitting, for example by working as a babysitter or at a kindergarten, which you need references from.

Vad har du för tips att dela med dig av?

ÅK. Det är det bästa beslutet jag har tagit, att som 19-åring flytta tvärs över Atlanten i ett år som Au Pair. Jag kom tillbaka som en ny människa med mersmak för att resa och uppleva världen.

//What advice can you share?

GO. It's the best decision I've made, to move across the Atlantic at the age of 19, as an au pair. I came back as a new person with a wish to travel and explore the world.

Hur går du tillväga när du väljer familj?

Jag personligen ville hitta en familj med barn i en specifik ålder (äldre än 6 år och yngre än 12 år) och att de hade liknande intressen som jag hade som barn, exempelvis fotboll och andra sporter. Men det är väldigt svårt att ”välja” en familj. Man får helt enkelt ta kontakt med några stycken, prata på skype, och känns det bra så är det bara att köra! Man märker ganska direkt i en konversation om det inte skulle funka.

//How do you choose a family?

I personally wanted to find a family with children in a specific age (older than 6 years old and younger than 12 years old) and that they had similar interests as I had as a child,. for example soccer and other sports. But it's very hard to "choose" a family. You just have to reach out to a few, talk on Skype, and if it feels good then you're good to go! You notice quite quickly in a conversation if it wouldn't work out.

Vad tycker du om att bo på din arbetsplats?

Att bo på sin arbetsplats är det absolut jobbigaste i det jobbet. Att aldrig kunna smita iväg och få en paus, utan hela tiden höra barnen skrika där nere eller att bli väckt kl. 06.00 en ledig lördagsmorgon för den ena ungen tyckte det var en bra ide att spela lite trumpet. Det sliter enormt mycket på relationen mellan dig och familjen, men man får helt enkelt bara göra det bästa av situationen. Jag var väldigt ofta hemma hos vänner när jag inte jobbade, och fick på så sätt lite egentid från familjen. Det är viktigt att prata med värdföräldrarna om det, och var ärlig om hur man mår. Dom kan oftast hjälpa en att må bättre.

//What do you think about living at your work place?

To live at your work place is the absolute toughest part of the job. To never be able to go away and take a break, always have to hear the children scream downstairs or to be woken up at 6 am on a Saturday morning when you're off just because one of the children thought it would be a great idea to play a little trumpet. It can tear up the relationship between you and your family, but you just have to do the best of the situation. I was often times at my friends houses when I wasn't working, and in that way, I got a little alone time from the family. It's important to talk to the host parents about it, and be honest about how you're feeling. They can often help you to feel better.

Hur ser lön och andra förmåner ut?

Det är ingen höjdarlön man får, utan det absolut lägsta möjliga. Men, om man tänker på att man inte betalar varken hyra eller mat så blir dessa fickpengar (ca 5000 kr i månaden) ändå lagom för att klara sig. De flesta jobbar inte mer än 25-30 timmar i veckan, så man har också tid för att jobba extra någon annanstans. Det här är ett jobb man gör för erfarenheten, inte för pengarna.

//How does salary and other benefits look like?

It's not a big salary you get, and absolutely not the lowest possible. But, if you keep in mind that you don't pay any rent or food then these pocket money (around 5000 SEK a month) becomes enough to survive. Most people don't work more than 25-30 h a week, so there is time to work extra somewhere else. This is a job you do for the experience, not the money.

Vad rekommenderar du att man gör om man har 24 h i Washington?

Det många inte vet, är att Washington har så mycket att erbjuda. Oftast åker man på semester till städer som New York, och Washington glöms bort. Men är man ett dygn i Washington så tycker jag man ska strosa runt i ett område som heter Adams Morgan. Där finns ett stort utbud med fina små butiker, fantastiska fik och den bästa bargatan. Man ska också försöka hinna med och gå runt downtown till alla fina monument. Utsikten vid Abraham Lincolns memorial är så fin!

//What do you recommend to do if one has 24 h in Washington?

What many don't know is that Washington has so much to offer. Usually, you go on holidays to cities like New York, and Washington is forgotten. But if you have a day in Washington, I think you should walk around in a area called Adams Morgan. There is a big selection of little stores, fantastic coffee shops and the best bar street. You should also try to walk around in downtown to all the nice monuments. The view at Abraham Lincolns memorial is so pretty!

Vad är dina förhoppningar inför flytten till England?

Mina förhoppningar är att jag hittar mig ett liv där. Att England blir mitt nya hem och att jag kan stanna där i några år.

//What's your expectations of moving to the UK?

My expectations are that I will find myself a life there. That the UK becomes my new home and that I can stay there a couple of years.

Vilka erfarenheter, lärdomar och insikter tar du med dig från din första au pair period?

Att våga utmana sig själv. Att testa någonting man aldrig har gjort förut. Att veta att man klarar sig på egen hand. Att prata med främlingar. Att göra det man vill, bara för sin egen skull.

//What experiences, lessons and knowledge do you take with you from your first au pair period?

To dare to challenge yourself. To test something you've never done before. To know that you'll be fine on your own. To talk to strangers. To do what you want, just for your own sake.

XOXO

Spain: How it's like to live in a Spanish island

2018-01-08 09:00
Från Pinthemap

Sommaren 2016 flyttade jag till Mallorca för att jobba som reseledare, del ett hittar du här och del två här. Att bo i ett land där solen alltid skiner fick mig att tycka så synd om oss svenskar som är glada över vår en veckas sol i slutet av augusti när semestern är slut. Då är det inte så konstigt att det bor över 90.000 svenskar i Spanien där tillvaron inte regnar bort. Utifrån min erfarenhet så har jag sammanställt mina tankar om hur det var att bo i Spanien.

//In the summer of 2016, I moved to Mallorca to work as a travel guide, you can read about part one here and part two here. To live in a country where the sun is always shining made me feel so sorry for us Swedes who are happy about our one week of sun in the end of August when our holidays are over. Then it's not that weird that over 90.000 Swedes live in Spain where the life doesn't rain away. From my experience, I have put together how it was like to live in Spain.

Språket

När jag bodde på Mallorca så kändes det på något konstigt vis fortfarande som "hemma". Det var inte en lika stor omställning som när jag flyttade till andra länder. Jag förstod snabbt att anledningen var att det fanns många svenskar på Mallorca, allt från party-prinsessor på Magaluf till pensionärer i Palma. Jag hörde det svenska språket alldeles för ofta, i hemmet, på jobbet och i mataffärerna. Det är en trygghet när ens spanska inte är så bra. Spanska är ett fint språk (i detta fall Katalanska) och det är inte sååå svårt att lära sig, speciellt inte när du bor i landet. Tyvärr så talar majoriteten inte engelska eller så är den på samma nivå som vår spanskakunskaper vilket är muy mal.

//The language

When I lived in Mallorca, it felt at "home" in a strange way. It wasn't a big adjustment as the previous times I've moved abroad. I quickly learned that the reason was that there were many Swedes in Mallorca, from party princesses in Magaluf to senior citizens in Palma. I heard the Swedish language way too often, at home, at work and at the grocery stores. It's a security when ones Spanish is not that good. Spanish is a pretty language (in this case Catalan) and it's not thaaat hard to learn, especially when you live in the country. Unfortunately, the majority don't speak English or it's at the same level as our Spanish skills which is muy mal.

Maten

Mmmm...Jag åt tapas i princip varje dag och på nästan varje restaurang jag åt på så provade jag deras Sangria. Mitt mål var att hitta den bästa. Min favorit finns på restaurangen Tast som såklart serverar tapas. Jag tyckte att maten var billigare i Spanien, jag fick mer för mina pengar än i Sverige, och åt så många goda ostar som i Sverige kostar det dubbla priset. Det säljs även mycket färsk frukt och grönsaker på marknader vilket jag älskar.

//The food

Mmmm...I basically ate tapas evert day and at almost every restaurant I ate at I tried their Sangria. My goal was to find the best one. My favorite is at the restaurant Tast that of course serves tapas. I think the food was cheaper in Spain, you got a lot more for your money than in Sweden, and I ate so many delicious cheeses that cost the double in Sweden. A lot of fresh fruit and vegetables are also sold in markets which I love.

Mañana Mañana

"Skjut på det, skjut på det, skjut på det" *Insert Timbuktu*. För dig som verkligen inte kan någon spanska alls så betyder det "imorgon imorgon". Man kan väl säga att dem inte är så effektiva (mitt favoritord haha) och saker och ting tar längre tid än vad vi är vana vid.

//Mañana Mañana

"Skjut på det, skjut på det, skjut på det" *Insert Timbuktu*. For you who really don't speak any Spanish whatsoever it means "tomorrow tomorrow". You could say that they're not that efficient (my favorite word haha) and things takes a longer time than we are normally used to.

Kackerlackor

USCH vad äckliga kryp. Rätt stora är dem också. Och väldigt ovälkomna. Det är rätt vanligt att hitta kackerlackor i ditt spanska hem. Den ena gången hade jag och min kompis/roomie Sofie varit ute och när vi kom hem för att göra oss i ordning för att sova så såg vi den största kackerlackan i badrummet. Vi skrek, sprang runt och ville direkt kolla upp nästa flyg till Sverige. Snabba är dem också så även om det blev jag som fick försöka få bort den så lyckades den gömma sig någonstans. Då är frågan, VAR?! Vi hittade det aldrig dess gömställe och den fortsätta att komma tillbaka.

//Cockroaches

EUW what disgusting insects. They're big too. And very unwelcome. It's pretty common to find cockroaches in your Spanish home. One o the times me and my friend/roomie Sofie were out and when we came home to get ready to sleep we saw the biggest cockroach in the bathroom. We screamed, ran around and immediately wanted to check when the next flight to Sweden was leaving. They're fast too so even though I was the one who had to remove it. it managed to hide somewhere. The question then is, WHERE?! We never found out its hidey-hole and it kept coming back.

Siesta

Jag gillar ändå deras mentalitet. Att stänga ner sin butik på eftermiddagen för att gå hem och vila är faktiskt bra för ens fysiska och psykiska hälsa jämfört med att jobba minst 8 timmar om dagen med en halvtimmes lunch som man slänger i sig snabbt. I Spanien så njuter man mer av livet och har livskvalité.

//Siesta

I kinda like their mentality. To shut down your store in the afternoon to go home and rest is actually good for ones physical and mental health compared to Sweden where we work at least 8 hours a day with 30 min lunch which we eat quickly. In Spain, they enjoy their life more and have life quality.

Möjligheterna

Det finns så mycket att se och göra i Spanien och speciellt på min paradisö. Vill du ta en promenad vid havet innan frukost? Äta lunch på ett lyxhotell på bästa läge? Gå på marknad och handla coola saker? Ta en kaffe med en amigo/a i en pittoresk by i bergen? Gå på after-beach fest? Eller gå på festival? Du väljer!

//Possibilities

There are so many things to see and do in Spain and especially in my favorite island. Do you want to take a walk by the beach before breakfast? Eat lunch at a luxurious hotel on the best spot? Visit a market and buy cool stuff? Drink a coffee with an amigo/a in a picturesque village in the mountains? Attend an after-beach party? Go to a festival? You choose!

Fördelarna: Det är varmt hela tiden, det finns många stränder att välja bland och gömda pärlor att upptäcka, människorna är trevliga och öppna och det finns massa fina butiker att shoppa i.

Nackdelarna: Dem äter inte middag förrän runt nio vilket är väldigt sent så för mig blev det två middagar istället. Klubbarna drar inte riktigt igång förrän efter midnatt. Ehhh. Jag börjar bli gammal.

//Adventages: It's always warm, there are a lot of beaches to choose from and hidden pearls to discover, people are nice and open and there's a lot of good stores to go shopping in.

Disadventages: They don't eat until around 9 pm which is quite late for me so I ate two dinners instead. The parties doesn't get started until after midnight. Ehhh. I'm getting old.

I HAVEN'T BEEN EVERYWHERE BUT IT'S ON MY LIST: 100 THINGS TO SEE AND DO AROUN...

2017-12-24 09:00
Från Pinthemap

En bucket list kan göras på olika sätt. För mig är denna bucket list ett urval av dem resor jag vill göra under min livstid. Egentligen vill jag se varenda hörn i världen, äta alla länders nationalrätt och bestiga alla berg men nu är jag lite mer "realistisk" haha...så jag har avgränsat listan till 100 saker att se och göra. På bilden ovan är jag redo att åka rutschekanan ner i vattnet vid Whitsundays Island i Australien. Ta fram papper och penna, låt dig inspireras och anteckna vad du också vill uppleva. Let's do this.

//A bucket list can be done in different ways. For me, this bucket list is a selection of the travels I would like to do during my lifetime. Quite frankly, I would like to see every corner of the world, eat every country national dish and climb every mountain but now I'm being a little "realistic" haha...so I've narrowed it down to 100 things to see and do. On the pic above, I'm ready to take the slide down into the water by Whitsundays Island in Australia. Take out paper and a pen, let yourself be inspired and note what you also would like to experience. Let's do this.

1. Besöka alla världsdelar.

//Visit all the continents.

2. Bo och backpacka i Australien.

//Live and go backpacking in Australia.

3. Promenera på Kinesiska muren med mamma.

//Walk on the Chinese wall with my mom.

4. Dricka ur en riktig kokosnöt på en exotisk strand.

//Drink real coconut water on an exotic beach.

5. Simma i Blue Lagoon på Island.

//Swim in the Blue Lagoon in Iceland.

6. Dyka i Great Barrier Reef.

//Scuba dive in the Great Barrier Reef.

7. Hoppa fallskärm på Nya Zealand.

//Skydive in New Zealand.

8. Åka på lyxkryssning i Karibien.

//Go on a luxurious cruise in the Caribbean.

9. Äta macarons på Ladurée i Paris.

//Eat macarons at Ladurée in Paris.

10. Roadtrippa i Irland och Nordirland.

//Do a roadtrip in Ireland and Northern Ireland.

Kilfane Glane and Wild Atlantic Way in Ireland.

11. Simma med vilda hajar.

//Swim with wild sharks.

12. Simma med vilda delfiner.

//Swim with wild dolphins.

13. Besöka Disney World.

//Visit Disney World.

14. Se världens sju underverk.

//See the seven wonders of the world.

15. Åka världens högsta och snabbaste fritt fall på Six Flags i USA.

//Go on the world's tallest and fastest drop ride at Six Flags in USA.

16. Hika på Machu Pichu.

//Hike at Machu Pichu.

17. Roadtrippa på the Great Ocean Road.

//Do a roadtrip on the Great Ocean Road.

18. Se norrsken under vintern i Sverige.

//See the Northern lights during the winter in Sweden.

19. Segla på Whitsundays.

//Sail at Whitsundays.

20. Chilla i Döda havet.

//Chill in the Dead sea.

Dead sea in Israel.

21. Promenera över Brooklyn Bridge i New York.

//Walk over the Brooklyn Bridge in New York.

22. Dansa på Coachella festivalen i Kalifornien.

//Dance at Coachella festival in California.

23. Äta en äkta döner kebab i Berlin.

//Eat a real döner kebab in Berlin.

24. Se körsbärsträden blomma i Tokyo.

//See the cherry-blossom in Tokyo.

25. Cruisa längst Kaliforniens coast route 1 highway (har inte gjort hela än dock).

//Cruise through Californias coast route 1 highway (haven't done all of it though).

26. Simma i Blue Grotto på Capri.

//Swim in Blue Grotto in Capri.

27. Surfa i Hawaii.

//Surf in Hawaii.

28. Besöka London under julen.

//Visit London during Christmas.

29. Göra en champagneprovning på champagnedistrikt i Frankrike.

//Do a champagne tasting at a champagne district in France.

30. Åka kanot på Lake Louise i Kanada.

//Go canoeing at Lake Louise in Canada.

Lake Louise and Fairmont Chateau in Canada.

31. Spela i Las Vegas.

//Gamble in Las Vegas.

32. Besöka Disney slottet, Neuschwanstein, i Tyskland.

//Visit the Disney castle, Neuschwanstein, in Germany.

33. Bo på 5-stjärnigt hotell.

//Stay at a 5-star hotel.

34. Bo på 1-stjörnigt hotell.

//Stay at a 1-star hotel.

35. Campa i den Australienska buschen.

//Go camping in the Australian outback.

36. Bo på The Giraffe Manor i Kenya.

//Stay at The Giraffe Manor in Kenya.

37. Besöka The Holy Spring Water Temple i Bali.

//Visit The Holy Spring Water Temple i Bali.

38. Uppleva Yi Peng Lantern Festival i Thailand.

//Experience Yi Peng Lantern Festival in Thailand.

39. Dricka en Singapore Sling på Singapores högsta byggnad.

//Drink a Singapore Sling at the highest building in Singapores.

40. Åka spårvagn i Lissabon.

//Ride a tram in Lisbon.

Tram in Lissabon and Miradouro da Graca.

41. Sova i en bungalow i Sri Lanka.

//Sleep in a bungalow in Sri Lanka.

42. Flyga i första klass.

//Fly first class.

43. Stå på en vulkan.

//Stand on a vulcano.

44. Åka båt i Venedig.

//Ride a boat in Venice.

45. Skriva på klagomuren.

//Write on the Wailing Wall.

46. Besöka Cave of the Cristals i Mexico.

//Visit Cave of the Cristals in Mexico.

47. Cruisa på Ha long bay i Vietnam.

//Cruise on Ha long bay in Vietnam.

48. Gå vilse på Angkor Wat i Kambodja.

//Get lost at Angkor Wat in Kambodja.

49. Te och kaffeprovning i djungeln.

//Tea and coffee tasting in the djungle.

50. Besöka Julias hus (Shakespare) i Verona.

//Visit Julias house (Shakespare) in Verona.

Wall of Love in Verona.

51. Backpacka Sydamerika.

//Backpack in South America.

52. Se Golden Gate bron.

//See the Golden Gate bridge.

53. Sitta front row i Hollywood.

//Sit front row in Hollywood.

54. Sitta i en bubbelpool mitt i öknen och kolla på stjärnfall.

//Sit in a bubble pool in the middle of the desert and see shooting stars.

55. Klappa Quakkas på Rottnest Island.

//Pet Quakkas at Rottnest Island.

56. Åka på safari.

//Go on safari.

57. Vinprovning i Kapstaden.

//Wine tasting in Cape Town.

58. Kasta pengar i Fontana di Trevi.

//Throw money in Fontana di Trevi.

59. Simma på Bondi beach.

//Swim in Bondi beach.

60. Stå på stenen på Kjeragbolten och Trolltungan i Norge.

//Stand on the rock at Kjeragbolteni and Trolltungan in Norway.

Kjeragbolteni and Trolltungan in Norway.

61. Gunga vid La Casa del Arbol i Ecuador.

//Swing at La Casa del Arbol in Ecuador.

62. Sätta min fot på Antarktis.

//Put my foot in Antarktis.

63. Besöka Antelope Canyon.

//Visit Antelope Canyon.

64. Bada i Gardasjön.

//Swim in Garda Lake.

65. Besöka Anne Frank museum i Amsterdam.

//Visit Anne Frank museum in Amsterdam.

66. Se "sea of stars" på Maldiverna.

//See "sea of stars" in Maldives.

67. Besöka Lake Natron i Tanzania.

//Visit Lake Natron in Tanzania.

68. Gå på operafestival i Verona.

//Attend the opera festival in Verona.

69. Båthoppa i Grekland och Kroatien.

//Boat hopping in Greece and Croatia.

70. Backpacka på Bali.

//Backpacking in Bali.

Gili Trawangan and Ubud in Bali.

71. Snorkla på Bora Bora.

//Snorkling in Bora Bora.

72. Promenera till toppen av 8 stairs to heaven i Barcelona.

//Walk to the top of 8 stairs to heaven in Barcelona.

73. Festa på Ibiza.

//Party in Ibiza.

74. Ziplining någonstans "farligt".

//Ziplining somewhere "dangerous".

75. Säsongsjobba utomlands.

//Work abroad.

76. Vandra i Saharaöknen.

//Wander in the Sahara desert.

77. Promenera på en av två stränder i världen med enbart snäckor.

//Walk on one out of two beaches in the world entirely made out of shells.

78. Se Niagarafallen.

//See the Niagara Falls.

79. Bo på ishotellet i Jukkasjärvi i Sverige.

//Stay at the ice hotel in Jukkasjärvi in Sweden.

80. Uppleva karnevalen i Rio.

//Experience the carnival in Rio.

The carnival in Rio.

81. Ta en failad bild vid Pisa.

//Take a fail pic by Pisa.

82. Doppa fötterna i en rosa sjö.

//Dip my feets in a pink lake.

83. Stå på toppen av Eiffeltornet.

//Stand on top of the Eiffel tower.

84. Ta en pinterst bild på Santorini.

//Take a pinterest pic in Santorini.

85. Utforska Cinque Terre.

//Explore Cinque Terre.

86. Be i St. Petersburgs största kyrka.

//Pray in the largest church in St. Petersburg.

87. Stå vid Europas sydvästligaste spets i Cape Saint Vincent.

//Stand at "the end of the world" in Cape Saint Vincent.

88. Vandra i en nationalpark i Patagonien.

//Wander in a national park in Patagonia.

89. Fira Thanksgiving i USA.

//Celebrate Thanksgiving in USA.

90. Se unika djur för första gången i Galapagosöarna.

//See unique animals for the first time at Galapagos islands.

The Marina Iguana, a unique lizard, only found in Galapagos Islands.

91. Beundra tulpanerna på tulpanfälten i Holland.

//Admire the tulips at the tulips field in the Netherlands.

92. Handla på medinan i Marrakech.

//Shop at the medina in Marrakech.

93. Sandboarding i Peru.

//Sandboarding in Peru.

94. Ta spårvagnen till Victoria Peak i Hong Kong.

//Take the tram to Victoria Peak in Hong Kong.

95. Ta en drink i luftballong och se magisk natur.

//Have a drink in a air balloon and see magical nature.

96. Få nackspärr av att beundra Himalaya.

//Get stiffness in the back of the head by admiring Himalaya.

97. Se solnedgången på Madagaskar.

//See the sunset in Madagaskar.

98. Bo på Montana Magica Lodge Hotel i Chile.

//Stay at Montana Magica Lodge Hotel in Chile.

99. Köra en old school bil på Kuba.

//Drive a old school car in Cuba.

100. Bada på Samoa öarna.

//Swim at the Samoa islands.

To Sua Ocean Trench in the Lotofaga Village and Virgin Cove.

Pic sources: Pinterest mixed with my own

Nu är det dags att flyga till Tyskland, experter på Winter Wonderland, och känna det perfekta julatmosfären. God jul!

//Now it's time to fly to Germany, experts on Winter Wonderland, and feel the perfect christmas atmosphere. Merry christmas!

XOXO

TO WORK AS A TRAVEL GUIDE PART TWO: WORK TASKS

2017-12-06 09:00
Från Pinthemap

Sommaren 2016 flyttade jag till Spanien för att jobba som reseledare. Som reseledare är det ditt jobb att ge resenärer en bra semesterupplevelse. Du har möjlighet att tillbringa varje säsong i olika länder. Vad sägs om att bo i Costa Rica under vintern? Eller åka på en rundresa i Sydafrika? Men låt dig inte luras. Att jobba som en reseledare innebär blod, svett (bokstavligen talat) och tårar men även glädje, äventyr och en annorlunda vardag. I detta inlägg får du veta vad man egentligen gör som en reseledare för trots tre månader på en ö så kan jag räkna antal gånger som jag badade i havet. Den första delen som du hittar här, handlade om dem egenskaper du bör ha för att få jobbet. I den andra och sista delen kommer du att få veta vilka arbetsuppgifter som ingår.

//The summer of 2016, I moved to Spain to work as a travel guide. As a travel guide, it's your job to make sure that the tourists have a good holiday. You have the possibility to spend every season in different countries. What do you say about living in Costa Rica during the winter? Or go on a round trip in South Africa? But don't get fooled. To work as a travel guide means blood, sweat (literally) and tears but also joy, adventures and a different everyday life. In this post, you'll get to know what a travel guide actually does because even though I spent three months on an island, I can count the number of times I swam in the ocean. In the first part which you can find here, was abot the qualities you need to get admitted to the job. In the second and last part, you will find out what work tasks that are included.

Flygplatsen

Första gången resenärerna träffar dig är på flygplatsen, första dagen på semestern. Du hälsar dem välkomna, hänvisar dem till rätt buss på flygplatsens parkering och ansvarar sedan ensam för en hel buss. Du kommer att ha en grupp människor som du ger en massa information till (genom en mikrofon!) medan ni åker till varje hotell. Du berättar bland annat om hur lång tid det tar till varje hotell, vad turistskatt är, vilka utflykter som erbjuds och när välkomstmötet är.

När det är dags för avresa så blir du ännu en gång tilldelad en buss. Då plockar du upp resenärerna på varje hotell som står på din lista. Där står det även hur många personer som förväntas kliva på bussen på varje hotell. Jobbig stämning när vissa fattas och man inte vill missa flyget. Ännu jobbigare stämning om man råkar räkna fel och glömmer bort någon. What happens in Spain, stays in Spain. På bussen informerar man om reglerna på flygplatsen, vilka incheckningsdiskarna är, hur mycket bagagevikt man får ha och hur mycket extra man måste betala i avgift om man råkat shoppa för mycket. Efter att ha minglat runt och frågat hur deras semester har varit så går man tillbaka till den delen av flygplatsen som tar emot nya resenärer och så fortsätter man arbetet på flygplatsen.

//The airport

The first time the tourists meet you, is at the airport, first day of their holiday. You greet them, show them to the right bus at the airports parking lot and then you're independently responsible for a whole bus. You will have a group of people that you will give a lot of information to (through a mic!) while you're going to each hotel. You will tell them things such as how long it takes to each hotel, what tourists fee is, which excursions that are available and when the welcome meeting will take place.

When it's time for departure, you will once again be assigned a bus. Then you'll pick up the tourists at the hotels that is shown on you'ue list. There it also says how many people that are expected to get on the bus on each hotel. Awkward when some people are missing and you don't want to miss the flight. Even more awkward when you accidentally count wrong and forget someone. What happens in Spain, stays in Spain. On the bus, you inform them about the rules on the airport, which check in disk that they have, how much luggage they are allowed to bring and how much extra they need to pay in fee if they shop too much. After the mingle of asking the tourists how their holiday was, you go back to the part of the airport where you receive the new tourists and so the work at the airport continues.

Välkomstmöten

Dagen efter hålls det välkomstmöten på hotellen. Ibland kommer inte en enda människor och ibland är det så många som vill lyssna att receptionen blir för liten. Du får ett färdigt manus att lära in dig, don't worry.

//Welcome meeting

The day after there will be welcome meetings at the hotels. Sometimes not a single person shows up and other times they're so many that want to listen that the reception becomes too small. You'll get a already made manuscript to memorize, don't worry.

Hotell-träffar

Några gånger i veckan har du hotell-träffar vilket innebär att du går till hotellen du har fått schemalagt och besvarar frågor, ger tips och råd om ställen att besöka, hjälper till i olika ärenden exempelvis byte av rum och bokar utflykter. Om inga gäster kommer till dig så går du till dem genom att hänga vid poolen eller liknande så att dem ser dig.

//Hotel meetings

A few times a week, you'll have hotel meetings which means that you go to the hotels that are scheduled just for you and answer questions, give some advice about places to visit, help them in different matters such as changing rooms or book excursions. If no guests show up, you have to go to them by making yourself visible by the pool or somewhere else where they'll see you.

Kontoret

En eller två dagar i veckan tillbringar du på kontoret. Där blir du bra på att sköta administrativa uppgifter som att hantera ekonomi, dokumentera klagomål, packa välkomstmaterial, kontakta hotell eller bokar utflykter till dem som inte kunde komma till hotell-träffarna.

//The office

One or two days a week, you will spend at the office. There you will become good at performing administrative tasks such as dealing with economy, documenting complaints, pack the welcome material, contact hotels or book excursions to those who couldn't make it to the hotel meetings.

Utflykter

Det här var min favoritdel av att vara reseledare. WOW vilka fantastiska utflykter det finns att göra och så många härliga människor att träffa! Jag åkte bland annat båt, hoppade från klippor, badade i naturlig pool, lyssnade på en konsert i en grotta och så mycket mer. Du får oftast göra utflykterna tillsammans med en eller flera kollegor för att lära dig om hur allting funkar. Du får även följa med och studera en utflykt som en mer erfaren kollega gör. När du sedan håller i en utflykt så ansvarar du för cirka 50 personer under en heldag.

//Excursions

This was my favorite part of being a travel guide. WOW what amazing excursions there are to do and so many wonderful people to meet! I was cruising on a boat, jumped from cliffs, swam in natural made pool, listened to a concert in a cave and so much more. Usually you get to do the excursions with one or more co-workers to learn about how everything works. You also get to join and study an excursion that a more experienced co-worker will do. When you then hold the excursion, you will be responsible for around 50 people during one full day.

Fördelarna? Det kan vara rätt lyxigt och du får åka på en massa utflykter för att kunna sälja in dem och besvara frågor. Drömmen var när 5 stjärniga hotell bjöd över mitt gäng för att testa deras frukostbuffé.

Nackdelarna? Det är ett tufft jobb vilket inte många förväntar sig. Det krävs mycket av dig, du utmanar ständigt dina svagheter och har hemlängtan. Lönen är väldigt låg men å andra sidan ingår boende och transport.

Sammanfattningsvis skulle jag säga att jobba som reseledare är ett bra sätt att få utlandserfarenhet, resa mycket, utvecklas som person och bli modigare. Det är viktigt att poängtera att detta inte är ett jobb för dig som åker för att tjäna pengar utan det är upplevelsen som väger tyngre. Ena kollegan jobbar på kryssningsfartyg nu, den andra jobbar som reseledare i Marocco och den tredje ska flytta till London för att jobba som au pair.

//The adventages? It can be pretty luxerious to go on a bunch of excursions to be able to seel them and answer the questions. The dream was when 5 star hotels invited my crew to test their breakfast buffets.

The disadvantages? It's a tough job which not a lot of people expect. It requires a lot from you, you always challenge your weaknesses and have homesickness. The salary is low but on the other hand, apartment and transportation is included.

To summerize, I would say that working as a travel guide is a good way of getting experience of living abroad, travel a lot, develop as a person and become braver. It's important to point out that this is not a job you take to earn money, it's the experience that weights higher. One of my former co-workers works at a cruise-ship, the other works as a travel guide in Morocco and the third is about to move to London to work as an au pair.

XOXO

AN IRISH STUDENTS EXPERIENCE OF LIVING IN SWEDEN

2017-12-01 14:17
Från Pinthemap

Colin är irländaren som har rest mycket och bott på olika platser i världen som Turkiet, Tyskland och Kina. Han har nyligen tillbringat mer än ett år i Malmö där han studerade en Master på Malmö högskola . Att få ta del av hans iakttagelser av Sverige, svenska språket och "svenskhet" har varit roligt och intressant. I denna intervju får även ni en insyn i hans erfarenheter och perspektiv.

//Colin is the Irish who has travelled a lot and lived in different places of the world such as Turkey, Germany and China. He has recently spent more than a year in Malmö where he studied a Master at Malmö university. To take part in his observations of Sweden, the swedish language and "Swedishness" has been fun and interesting. In this interview, you will also get an insight in his experiences and perspectives.

Varför valde du att flytta till Sverige?

Det enklaste svaret är att jag flyttade till Sverige för att gå på universitet. Så naturligtvis är det faktum att det är gratis i Sverige en stor faktor. Men jag kunde ha haft samma sak i Tyskland eller Holland exempelvis. Så varför just Sverige? Jag antar att jag hade många positiva stereotyper om Sverige.

//Why did you decide to move to Sweden?

The simplest answer is that I moved to Sweden to go to university. So, naturally, the fact it’s free in Sweden was a huge pull factor. But I could have had the same in Germany or the Netherlands for example. So why Sweden exactly? I guess I had a lot of positive stereotypes about Sweden.

Vad tycker du om Malmö?

Jag älskar Malmö, jag ser det verkligen som mitt svenska hem. Malmö får mycket dålig publicitet både nationellt och internationellt, men för det mesta är inte allt befogat. Och jag skulle definitivt försvara Malmö mot dem stockholmare som försöker prata skit om staden.

//What do you think of Malmö?

I love Malmö, I really consider it my Swedish home. Malmö gets a lot of negative press both nationally and internationally, but for the most part it’s not at all warranted. And I would definitely defend Malmö against any Stockholmare trying to talk shit about it.

Topp tre must do's i Malmö enligt dig?

Jag motstår impulsen att vara en basic bitch just nu och bara säga "stranden, Möllan och Västra Hamnen". Gå till en skybar. Det finns två (som jag känner till) i stan som har en fantastisk utsikt över staden och Öresund. Om du har tur nog att vara här under sommaren så måste du gå på några av eventsen på Malmöfestivalen. Det mesta är gratis och det finns något för alla. Min personliga höjdpunkt var när jag såg en gravid kvinna som kallar sig själv för “the Beyonce of folk music” stå på en stol i kyrkan och dansa. Även om Malmö är Sveriges tredje största stad så finns det många gröna delar som Pildammsparken.

//Top three must do's in Malmö according to you?

I am fighting the urge to be a basic bitch right now and just say “the beach, Möllan, and Vastra Hamnen”. Go to a skybar. There are two (that I know of) in the city and both give you amazing views over the city and the Öresund. If you’re lucky enough to be there in summer then you have to go to some of the events for Malmofestivalen. Many of them are free and there’s something for everyone. My personal highlight was seeing a pregnant woman who calls herself “the Beyonce of folk music” standing on a chair in the middle of a Church dancing. Despite being Sweden’s third largest city there is still a huge amount of green space in such as Pildammsparken.

Vad tycker du om svenskar?

Precis innan jag flyttade till Sverige så pratade jag med en vän som höll på att avsluta en kort praktik i Lund. Hon varnade mig att svenskar var kalla och att mitt sociala liv skulle vara icke existerande. Det gjorde mig orolig över att flytta. Men den oron förvandlades snart till förvirring. Mina första dagar var fyllda av busschaufförer som hälsade på mig med ett trevligt "Hejsan!" när jag klev på, eller random människor på gatan som var glada över att hjälpa mig när jag var vilse.

//How do you find the Swedes?

Just before I moved to Sweden I spoke to a friend who was finishing up a short internship in Lund. She warned me that Swedes were cold and that my social life would be nonexistent. That made me worry about coming. But that worry soon turned to confusion. My first few days were filled with bus drivers greeting me with a friendly “Hejsan!” when getting on board, or random people on the street happy to help me out when I got lost.

Vilka beteenden finner du "konstiga" i Sverige?

Vintern är lång i Sverige, så när solen äntligen kommer fram under somrarna så är människor såklart exalterade. Men kanske för exalterade. Jag har sett människor sola i bikinis sju på morgonen. Vitamin D är viktigt, jag förstår, men...lugna er.

Ingen bryr sig om att vara privat. I Sverige, behöver man aldrig undra hur gammal någon är, var exakt dem bor, eller hur mycket dem tjänar. All information finns tillgängligt gratis online. Människor har också deras gardiner hela öppna under kväller, så att du kan kolla rakt in i deras hem. Många kontor i stan är väldigt öppna också, med stora fönster på gatunivå där man kan se rakt in på någons skrivbord.

Trots öppenheten så finns det en väldigt annorlunda approach till gästvänlighet. När en svensk bjuder in dig till deras hem, är det vanligt att inte bli erbjuden någonting att äta eller dricka. Ännu konstigare är att det verkar acceptabelt i Sverige att äta eller dricka framför en vän utan att erbjuda dem någonting. Som en tysk vän en gång sa till mig, vill du se en svensk svettas lite, besök deras hem utan att ha avtalat tid med dem. Så, generellt att vara i en svensk persons hus känns så här (spola fram till 0:20 haha):

//What behaviors do you find "weird" in Sweden?

The winters are long in Sweden, so when the sun finally comes out in summer people are understandably excited. But maybe too excited. I have seen people lying outside in bikinis at 7am. Vitamin D is important guys, I get it, but… calm down.

No one is concerned about privacy. In Sweden, you never have to wonder how old someone is, where exactly they live, or how much they earn. That information is available freely online. People also leave their curtains open at night, so you can see right into their homes. Many offices in the city are very open too, with large windows at street level so you can see right into people sitting at their desks.

Despite the openness, there is a very different approach to hospitality. When a Swede invites you to their home, it’s common to not be offered anything to eat or drink. Weirder still, it is apparently acceptable in Sweden to eat or drink in front of a friend without offering them anything. And as a German friend once told me, if you want to see a Swede sweat, turn up to their place unannounced. So, in general, being at a Swede’s house can feel a bit like (fastforward to 0:20 haha):

Vad är likheterna mellan Sverige och Irland?

Är det dåligt att jag kämpade med att svara på denna fråga? Lika historia - fattigdom, immigration, neutrala, humanitära.

//What are the similarities between Sweden and Ireland?

Is it bad that I struggled to answer this? Similar histories - poor, emigration, neutral, humanitarian.

Vad är skillnaderna mellan Sverige och Irland?

Jag antar att mina svar har att göra med bar och drickande: attityden till alkohol. Jag har hört att utanför Sverige är svenskar galna fest-drickare men i Sverige är det inte alls så.

//What are the differences between Sweden and Ireland?

Where do I start? I guess since a lot of my answers have had to do with bars and drinking: Attitudes towards alcohol. I’ve heard that outside of Sweden the Swedes are infamously crazy binge drinkers, but in Sweden that’s not the case at all.

Vilka råd skulle du ge till dem som funderar på att flytta till Sverige?

Blanda inte ihop det stela sociala interaktionen för arrogans. Jag tror att många svenskar är försiktiga runt nya människor och det kan ta tid att bygga upp riktiga vänskapsband. Med det sagt, tycker jag inte att svenskar är ovänliga, isen är bara lite hårdare att bryta, men det är värt det när du lyckas - jag tror att svenskar värderar vänskap högre än många andra.

Lär dig svenska. För det mesta så behöver man inte lära sig. Svenskar tenderar att prata perfekt engelska, ofta nära modersmålsnivå (jag har blandat ihop svenskar med amerikaner mer än en gång). Men en svensk poängterade en gång till mig att svenskar inte kan uttala "Z" korrekt, så ord som "lazy" låter som "lay see".

När du väl har fått en svensk vän, helst med en stor familj, övertyga dem om att låta dig fira midsommar med dem. Min midsommar 2017 tillbringades i en regning och lerig Folketspark med den mest sorgliga midsommarstången i världen *traumatic flashbacks*. Tillbringa dagen med dina nyfunna svenska vänner på deras lantställe istället!

Och slutligen, kom ihåg: i Sverige, finns det alltid tid för fika.

//What advice would you give to those who are thinking about moving to Sweden?

Don’t interpret the strained social interactions as arrogance. I think many Swedes are cautious around new people and it can take time to build proper friendships. That said, I don’t think Swedes are in any way unfriendly, the ice is just a little bit harder to break, but worth it once you do - I think Swedes tend to value friendship more than others.

Learn Swedish. For the most part, there’s no real need to learn it. Swedes tend to speak perfect English, often close to native-level (I’ve confused Swedes for Americans more than once). Although a Swede once pointed out to me that a lot of them cannot pronounce ‘Z’ properly, so words like “lazy” sound more like “lay see”

Once you’ve found a Swedish friend, preferably with a big family, convince them to let you celebrate midsommar with them. My midsommar 2017 was spent in a rainy, muddy Folketspark with the saddest looking midsommarstång on earth *traumatic flashbacks* Spend it with your newfound Swedish friends at their country home instead!

And finally, remember: When in Sweden, there’s always time for fika.

XOXO

TO WORK AS A TRAVEL GUIDE PART ONE: QUALIFICATIONS

2017-11-19 13:48
Från Pinthemap

Sommaren 2016 flyttade jag till Spanien för att jobba som reseledare. Som reseledare är det ditt jobb att ge resenärer en bra semesterupplevelse. Du har möjlighet att tillbringa varje säsong i olika länder. Vad sägs om att bo i Costa Rica under vintern? Eller åka på en rundresa i Sydafrika? Men låt dig inte luras. Att jobba som en reseledare innebär blod, svett (bokstavligen talat) och tårar men även glädje, äventyr och en annorlunda vardag. I första delen ska vi först reda ut om du har vad som krävs för att bli antagen.

//The summer of 2016, I moved to Spain to work as a travel guide. As a travel guide, it's your job to make sure that the tourists have a good holiday. You have the possibility to spend every season in different countries. What do you say about living in Costa Rica during the winter? Or go on a round trip in South Africa? But don't get fooled. To work as a travel guide means blood, sweat (literally) and tears but also joy, adventures and a different everyday life. In the first part we will find out if you have what it takes to be admitted.

Personlighet

Social: På Mallorca tog vi emot mellan 700 till 1000 gäster per vecka så du kan inte vara blyg. Du ska kunna prata med olika typer av människor, även människor som du kanske inte har någonting gemensamt med. I varje del av jobbet så måste du interagera med människor och det är bland annat din sociala förmåga som påverkar hur resenärerna uppfattar din service.

Positiv: På tal om människor så kan man inte komma överens med alla och vissa kommer att trycka på alla dina punkter för att få en reaktion från dig. Ja, människor utan respekt finns även på charter-semestrar. Saker och ting kommer att gå fel, mycket fel. Never forget när flyget var försenat OCH bagaget hade hamnat i en annan stad och jag träffade dem argaste människorna på en och samma gång. Istället för att bli lika arg tillbaka så måste du ha en positiv attityd, se möjligheter istället för hinder och vara lugn oavsett vad.

Serviceinriktad: Resenärerna har betalat tusentals kronor för sin semester och har sett fram emot den länge. Förhoppningarna är höga och dem bör känna sig nöjda med sin vistelse när dem sitter på flygplanet med Sangrian dem har köpt på tax free butiken. Du ska därför kunna ge ett gott bemötande. Hela tiden. Var som helst. Du representerar resebolaget så gör det bra.

Stresstålig: Som reseledare jobbar du sex dagar i veckan och ofta blir det även övertid. Du har en dag ledig och då finns det så mycket du vill se och göra att till och med din "helg" blir stressig. Ett exempel: att ha tre hotell-träffar under en förmiddag, i olika områden, med kort tid i mellan där det inte finns utrymme för kö på motorvägen. Du cirkulerar runt runt runt för det finns ingen parkeringsplats, när du hittar ett så är det alltid fickparkering som gäller (hjärtklappning). Sen får du springa i 30 graders värme för att hitta en biljettautomat, och samtidigt som du träffar resenärer så har du jour-telefon på dig som du förväntas besvara 24/7. Andas in. Andas ut.

Tidigare erfarenhet av att jobba med service och människor är bra att ha på CV:et. Är du duktig på språk och kan prata spanska, franska eller tyska så är det en catchinggg. Känner du att du har dessa egenskaper? Hade du klarat av scenariot ovan? Utöver det ska du vara över 21 år och ha körkort.

//Personality

Social: In Mallorca, we received between 700 to 1000 guests a week, so you can't be shy. You have to be able to talk to different kinds of people, even people that you have nothing in common with. In every part of the job, you must interact with people and it's your social skills, among others, that affects the tourist's perception of your service.

Positive: Speaking about people, you can't get along with everyone and some will push every botton you have to get a reaction from you. Yes, people without respect are also on charter holidays. Some things will go wrong, very wrong. Never forget the time when the flight was delayed AND their bagage had ended up in another city and I met the angriest people at the same time. Instead of getting angry back you must be have a positive attitude, see opportunities instead of obstacles (the mother of all clichés) and remain calm no matter what.

Service-minded: The tourists have payed thousands for their holiday and looked forward to it for a long time. Their expectations are high, and they should feel content with their stay when they're sitting on the plane with the Sangria they bought in the tax free store. Therefore, you should be able to give a good treatment. All the time. Anywhere. You're representing the travel company so do it good.

Stress-hardy: As a travel guide, you work six days a week and often overtime. You have one day off and then there's a lot you want to see and do so even your "weekend" become stressful. An example: to have three hotel meetings during forenoon, in different areas, with a short amount of time between the meetings with no room for bad traffic. You drive and drive and drive because there's no available parking stop, when you find one it's always parallel parking you have to do (irregular heartbeat). Then you have to run in 30 degrees heat to find a ticket machine, and at the same time that you meet the tourists you also have the jour-phone that you are expected to answer 24/7. Breath in. Breath out.

Previous experience of working with service and people looks good on your CV. Are you good at language and can speak Spanish, French or German, it's a catchinggg. Do you feel like you have these traits? Would you have survived the scenario mentioned above? Besides that, you must be over 21 years old and hold a driving license.

XOXO