RSS - xml

Kontrollerades senast: 2018-12-15 03:20:13

Joakim Andersen – Motpol.nu

Marx och mångkulturen

2018-12-14 16:51
Från Joakim Andersen
Kommunistiska Partiets ordförande Robert Mathiasson tog nyligen ställning mot FN:s ramverk för migration. Partiet ställde sig genom detta på samma sida som stora delar av den mer genuina högern, och återknöt samtidigt till sina egna rötter. De senaste decennierna har vi kunnat följa hur vänsterliberala sentiment och teoribildning likt en ideologisk och politisk gökunge tagit […]

Politiska perspektiv på Mynttorgetprotesterna

2018-12-07 22:04
Från Joakim Andersen
För snart en vecka sedan samlades ”Katerina Janouch och högerextrema” för att demonstrera på Mynttorget i Stockholm, i varje fall enligt Expressen. Läsare vid sina sunda vätskor är redan medvetna om att Expressens skriverier i många frågor är själva definitionen av ”fake news”, oavsett vilket är demonstrationen av betydande intresse. Janouch och hennes kanske inte […]

Statusångest och konsumtionssamhälle

2018-12-05 21:35
Från Joakim Andersen
Konsumtionssamhället är på många sätt en själslig och kulturell farsot, som underlättar och driver på samhällets förfall. Men vilka drivkrafter ligger bakom konsumtionssamhället och hur bekämpar vi det? Några svar på frågan erbjuder filosofen och författaren Alain de Botton i Status Anxiety. Den moderna världen och statusångesten The distinctive mark of snobs is not simple […]

Volkmar Weiss och befolkningscykeln

2018-12-04 21:05
Från Joakim Andersen
Weiss utgångspunkt är att eugeniska faser följs av dysgeniska faser och därefter kollaps. Under den eugeniska fasen är det fördelaktigt att ha hög IQ, det underlättar överlevnaden och denna grupp får också många barn. Som följd av detta kommer teknologiska uppfinningar och ett växande samhälle. Befolkningen växer, men i det mer komplexa samhälle som blir följden får gruppen med högre IQ ofta inga barn alls. Födelsetalen sjunker samtidigt i befolkningen som helhet. På kort tid kan en befolkning kollapsa totalt. Det har hänt tyskarna i Transsylvanien, serberna i Kosovo och redan på 1970-talet kunde man förutspå att det skulle hända de vita i Sydafrika.

Inversion, subversion, perversion

2018-12-02 14:11
Från Joakim Andersen
”Politiken är nedströms från kulturen”. Så sammanfattade Andrew Breitbart relationen mellan politik och kultur, vill man förstå samtiden ska man därför inte stirra sig blind på partier och politiker utan även intressera sig för populärkultur, barnprogram, reklamer, musiken på H&M och annan till synes irrelevant bakgrund. Den historiska vänstern hade ett skarpt öga för sådant, […]

Léon Krier och den europeiska staden

2018-11-27 21:44
Från Joakim Andersen
Den moderna storstaden är på många sätt en styggelse, ett säte för alienation, etniska konflikter och atomisering. Kultur- och samhällskritiker tar ofta upp hur oskön den moderna arkitekturen är, den kritiken har fått spridning genom projekt som Arkitekturupproret. Men även stadsplaneringen är en del av problemet. Ett värdefullt perspektiv på det erbjuder den luxemburgske arkitekten, […]

Länktips: Woke Capital

2018-11-18 10:28
Från Joakim Andersen
Den borgerliga högern kopplar gärna subversiva idéer till staten, ibland till den grad att det talas om att ”krossa socialismen”. Tanken kan vara god, men man missar kopplingen mellan subversion och kapital och överhuvudtaget historisk förändring som fenomen. Den annars givande neoreaktionära analysen lider delvis av detta, med fokus på den så kallade Katedralen och […]

På väg mot imperiet

2018-10-28 22:08
Från Joakim Andersen
Vad händer i Västerlandet idag? Konflikter mellan folk och eliter, sedernas förfall, massinvandring, sekularisering och sjunkande fertilitet präglar vår tid, något som kan föra tankarna till det antika Rom. Faktum är att de historiska parallellerna är många, något som står i fokus för David Engels mäktiga bok Auf dem Weg ins Imperium. Engels är historiker, […]

Alain de Benoist och runorna

2018-10-26 12:46
Från Joakim Andersen
Framtiden tillhör dem med längst minnen. Så lyder den kanske mest kärnfulla insikten från den franska nya högern. I dagens Sverige har inställningen till den egna historien och de egna förfäderna vänts på huvudet, istället för stolthet och nyfikenhet präglas det av skam och ointresse. Tyrrunan hotas att kriminaliseras eftersom den används av en radikal […]

Misären i studentens tillvaro

2018-10-21 21:33
Från Joakim Andersen
Vi närmar oss en ekonomisk kris och ett turbulent 2020-tal. Under detta kommer studenterna att spela en relativt viktig roll, sannolikt också en ganska förvirrad roll. Studenttillvaron präglas av det en god hegelian skulle kalla motsättningar, bland annat motsättningen mellan självbild och verklighet. Den akademiska världen ses exempelvis ofta som den fria tankens högsäte, verkligheten […]