RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-10-19 04:13:23

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig till regeringen om k...

2019-09-30 00:00
Från Joachim

Den komplettering kärnavfallsbolaget SKB lämnade till regeringen i april 2019 om kopparkapselns funktion i det tilltänkta kärnbränsleförvaret visar inte att bolagets ansökan uppfyller krav för att få tillåtlighet enligt miljöbalken.

läs mer

SSM yttrar sig till regeringen om SKB:s komplettering

2019-09-30 00:00
Från Joachim

Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat in ett yttrande till regeringen där myndigheten meddelar att den inte omvärderar tidigare ståndpunkt om att kärnbränsleförvaret kan byggas säkert.

Istället anger SSM att myndighetens egen granskning av avfallsbolaget SKB:s komplettering stärker tidigare ställningstaganden om tillstånd för slutförvar av använt kärnbränsle.

läs mer

Kärnavfallsrådet: frågor om barriärernas funktion kvarstår efter SKB:s komple...

2019-09-13 00:00
Från Joachim

I sitt yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s komplettering av ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark menar Kärnavfallsrådet att det alltjämt finns obesvarade frågor – inte minst kring de osäkerheter som omgärdar koppar som val av kapselmaterial.

läs mer

Andra särskilt intressanta yttranden om kärnbränsleförvaret

2019-09-13 00:00

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bedömer att Kärnavfallsrådets yttrande till regeringen över kärnavfallsbolaget SKB:s yttrande till regeringen i april 2019 om kopparkorrosionsfrågor är särskilt intressant och har gjort en egen nyhet om detta

läs mer

Anstånd för yttranden till regeringen om kärnbränsleförvaret

2019-09-03 00:00
Från Joachim

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Oskarshamns kommun har ansökt om att få mer tid på sig att inkomma med yttrande till regeringen om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s komplettering av ansökan om att få uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

läs mer

Kärnavfallsbolaget SKB uppvaktar regeringen

2019-06-20 00:00
Från Joachim

Den 20 juni 2019 träffade Eva Halldén och Anna Porelius från kärnavfallsbolaget SKB statsrådet Isabella Lövin, statssekreterare Gunvor Ericson och rättssakkunniga Kristina Börjevik Kovaniemi.

läs mer

SKB yttrar sig till regeringen om kopparkorrosion: ”Fortfarande inget problem”

2019-04-04 00:00
Från jswahn

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB yttrade sig den 4 april till regeringen med en komplettering för att i första hand vissa att kopparkapseln kommer fungera som tänkt i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Inte helt oväntat kommer bolaget fram till att det inte finns några problem.

läs mer

Utredning klar om helt ny kärntekniklag – Tydligare ansvar och högre säkerhet

2019-04-01 00:00
Från christine

Den utredning som regeringen startade sommaren 2017 med uppdrag att föreslå ändringar i kärntekniklagen (lagen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:3) har avslutats med presentationen av sitt betänkande den 1 april. Utredningen föreslår att den nuvarande lagen upphävs och sätts av en kärntekniklag med ny struktur. Utredningen vill bl.a.

läs mer

Möte mellan SKB och SSM om det kommande regeringsyttrandet om riskerna för ko...

2019-03-07 00:00
Från christine

Den 7 mars blev minnesanteckningarna klara från Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, möte den 22 januari med kärnavfallsbolaget SKB. SKB presenterade omfattningen av det yttrande som ska skickas till regeringen senast den 30 april.

läs mer

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutför...

2019-01-29 00:00
Från christine

Den 29 januari anordnade det finska forskningsprogrammet KYT2018 ett slutseminarium där forskare presenterade sitt arbete och sina forskningsresultat i en rad olika frågeställningar rörande kärnavfallshantering och -slutförvaring. Forskningsprogrammet är oberoende av kärnkraftsindustrin och initierades av finska Arbets- och näringsministeriet 2015.

läs mer

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert

2018-10-30 00:00
Från christine

De forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har varnat för riskerna med korrosion av kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle, har tillsammans med SSM:s f.d. korrosionsexpert uppvaktat energi- och miljödepartementet och presenterat deras analys av kärnbränsleförvarsfrågan.

läs mer

SKB beviljas anstånd med regeringsyttranden till april 2019

2018-07-04 00:00
Från christine

Kärnavfallsbolaget SKB har fått anstånd om förlängd svarstid beviljat av regeringen. Istället för den 7 januari 2019 kommer bolaget att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019.

läs mer

Domstolen antar ny tidplan för SFR 2-prövningen

2018-06-28 00:00
Från christine

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 28 juni uppdaterat sin tidplan för handläggningen av ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. Huvudförhandling i målet beräknas till hösten 2019.

läs mer

Oskarshamn säger ja till Clink

2018-06-25 00:00
Från christine

Oskarshamns kommun har den 25 juni, på eget initiativ, skickat in kommunfullmäktiges beslut till regeringen med en tillstyrkan att regeringen beslutar att tillåta en utbyggnad av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk med en inkapslingsanläggning kärnbränslet. Den nya anläggningen benämns Clink. 

läs mer

Miljödepartementet får skrivelse från forskare inom geologi

2018-06-17 00:00
Från superadmin

De två forskarna Herbert Henkel, geofysiker och Nils-Axel Mörner, geolog har skickat in en gemensam skrivelse till Miljö- och energidepartementet den 17 juni.

läs mer

Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i kärnbränsleförvarsprövningen

2018-06-01 00:00
Från jswahn

Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. 

läs mer

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om kärnbränsleför...

2018-05-08 00:00
Från Magdalena

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, träffade den 8 maj den grupp på miljödepartementet som ansvarar för regeringsprövningen om kärnbränsleslutförvaret. Föreningarna gav sin syn på prövningen och presenterade ytterligare kunskap om problem med kopparkapseln som framkommit efter huvudförhandlingen hos miljödomstolen.

läs mer

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionse...

2018-04-26 00:00
Från christine

De forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har varnat för riskerna med korrosion av kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle, har skickat en skrivelse till energi- och miljödepartementet. Även Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, tidigare expert har skrivit under skrivelsen.

läs mer

Journalistpriset Guldspaden gick till kärnavfallsgranskning

2018-04-15 00:00
Från Magdalena

Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens redaktionellt oberoende medlemstidning Sveriges Natur har vunnit Sveriges finaste journalistpris i granskande journalistik, Guldspaden, i kategorin Magasin.

läs mer

Fortsatta medel till MKG för 2018

2018-04-13 00:00
Från christine

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 13 april beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. SSM har beslutat att ta fram ett nytt regelverk som MKG anser i onödan begränsar hur medlen kan användas.

läs mer