RSS - xml

Kontrollerades senast: 2020-05-26 22:03:16

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

MKG med medlemsföreningar kompletterar yttrande till regeringen om LOT-upptaget

2020-04-28 00:00
Från christine

I ett kompletterande yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret skriver Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) att ny information som framkommit om kopparkorrosionsresultaten från de i höstas upptagna försökspaketet i LOT-experimentet.

läs mer

Tackbrev till SSM:s GD från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG

2020-04-08 00:00
Från jswahn

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har den 8 april 2020 skickat ett brev till Generaldirektören (GD:n) för Strålsäkerhetsmyndigen SSM och tackat för mötet mellan SSM och föreningarna den 25 mars.

läs mer

Regeringen vill ha fler synpunkter på ansökan om att få bygga kärnbränsleförvar

2020-04-01 00:00
Från Joachim

Den 1 april 2020 kungjorde regeringen kärnavfallsbolagets komplettering till ansökan om ett kärnbränsleförvar enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Regeringen skickade ut kompletteringen på remiss i syfte att säkra att även allmänheten har fått allt underlag och ge dem möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkter skall ha kommit in senast den 17 juni 2020.

läs mer

Frågan om folkomröstning avgörs i Östhammars kommunfullmäktige

2020-04-01 00:00
Från Joachim

Sedan den tidigare planen på folkomröstning i frågan om kärnbränsleförvarets vara eller icke vara i Östhammars kommun ställts in har det politiska styret meddelat att frågan om ny folkomröstning skall avgöras senare. Nu har kommunstyrelsen i Östhammar beslutat att frågan om ny omröstning skall avgöras i kommunfullmäktige under våren.

läs mer

SSM till regeringen: Godkänn Fud-2019, inget om LOT-försöket

2020-03-30 00:00
Från jswahn

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skickade den 30 mars in sitt yttrande över kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprogram Fud-2019 och anser att regeringen kan godkänna programmet utan att några villkor anges. Det meddelade myndigheten den 1 april i ett pressutskick.

läs mer

Naturskyddsföreningen, MKG m.fl. i möte med SSM om LOT-försöket

2020-03-25 00:00
Från jswahn

Den 25 mars genomfördes ett möte för att diskutera LOT-upptaget mellan Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör.

läs mer

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”

2020-03-22 00:00
Från jswahn

I höstas ställde Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s kanslichef en fråga på ett möte anordnat av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Svaret på frågan var förvånande för många i salen. Kärnkärnavfallsbolaget SKB:s expert sa att bolaget hade tagit upp nästa – nu 20-åriga – försökspaket i LOT-experimentet utan att berätta det för någon.

läs mer

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 mars 2020

2020-03-11 00:00
Från Joachim

Den 11 mars hölls återigen ett avstämningsmöte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB. Mötena rör nu både prövningen av kärnbränsleförvaret och tillbyggnationen av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR 2). 

läs mer

Regeringen föreslår lagändring om bl.a. sistahandsansvar för kärnavfallsförvar

2020-03-05 00:00
Från jswahn

I en s.k. lagrådsremiss den 5 mars 2020 föreslår regeringen lagändringar som rör statens ansvar för vissa kärnavfallsfrågor. Regeringen föreslår att det slutliga ansvaret för ett geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.

läs mer

Ny artikelserie med ”State-of-the-Art” för kärnavfallsförvaring i djupa borrhål

2020-02-25 00:00
Från jswahn

Möjligheten att använda mycket djupa borrhål i stället för att bygga det kopparkapselberoende kärnbränsleförvaret har diskuterats sedan 1980-talet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och dess medlemsföreningar har länge velat se en svensk satsning på djupa borrhål, en metod som skulle kunna bli säkrare och billigare än det nu planerade förvaret i Forsmark.

läs mer

Kärnavfallsrådet överlämnar kunskapslägesrapporten 2020 till regeringen

2020-02-20 00:00
Från jswahn

Kärnavfallsrådet lämnade den 20 februari över sin nya kunskapslägesrapport till miljöminister Isabella Lövin. Rapporten är SOU 2020:9 och har titeln ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Numera ska rådet skriva en kunskapslägesrapport vartannat år och den förra rapporten kom 2018.

läs mer

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Fud-2019

2020-01-24 00:00
Från Joachim

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har lämnat in ett gemensamt yttrande över förslaget till forskningsprogrammet Fud-2019. Föreningarna tar i yttrandet upp att kärnavfallsbolaget SKB har tagit upp två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet.

läs mer

MKG med medlemsföreningar kompletterar med ett tredje yttrande till regeringe...

2020-01-22 00:00
Från Joachim

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in en tredje komplettering till deras yttrande den 30 september i regeringens prövning av kärnbränsleförvaret. Detta efter att ytterligare skriftväxling skett med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) om upptagningen av LOT-försöket i Äspölaboratoriet.

läs mer

Naturskyddsföreningen m.fl. ber SSM:s GD om ett möte om LOT-upptaget

2020-01-21 00:00
Från jswahn

Den 21 januari 2020 skickade Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) ett brev till Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s generaldirektör Nina Cromnier. I brevet begär föreningarna ett möte för att diskutera det upptag av försökspaket i LOT-experimentet i Äspölaboratoriet som kärnavfallsbolaget SKB hösten 2019 tagit upp i smyg.

läs mer

MKG svarar SSM om vikten av analys av upptagna paket i LOT-försöket

2019-12-20 00:00
Från Joachim

Efter att det blivit känt att två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet tagits upp av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) och dess medlemsorganisationer lämnat in två skrivelser till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

läs mer

SKB yttrar sig över remissvar om bolagets komplettering om kopparkorrosionen

2019-12-18 00:00
Från Joachim

Kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har den 18 december 2019 lämnat synpunkter till regeringen på innehållet i remissyttrandena som inkommit under hösten i prövningen av kärnbränsleförvaret.

läs mer

Ny info om LOT-upptag på avstämningsmöte mellan SSM och SKB

2019-12-06 00:00
Från Joachim

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och kärnavfallsbolaget SKB träffades på ett avstämningsmöte den 6 december 2019. På mötet berättade SKB att kopparkorrosionsresultat, inklusive från det varma kopparröret, från det nya LOT-upptaget troligen kommer att redovisas redan under första halvåret 2020.

läs mer

Östhammars kommun yttrar sig över SKB:s komplettering

2019-12-03 00:00
Från Joachim

Östhammars kommun har yttrat sig över den komplettering kraftindustrins kärnavfallsbolag (SKB) lämnade in i kärnbränsleförvarsprövningen den 4 april 2019.

läs mer

SSM svarar MKG efter avslöjandet om LOT-upptaget

2019-11-27 00:00
Från Joachim

Efter att det blivit känt att två försökspaket i det s.k. LOT-försöket i Äspölaboratoriet tagits upp av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) skickat in två skrivelser till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

läs mer

SKB ges möjlighet att besvara yttranden över komplettering

2019-11-19 00:00
Från Joachim

Regeringen har skickat de inkomna remissyttrandena i miljöprövningen av kärnbränsleförvaret enligt miljöbalken till kärnavfallsbolaget SKB. Bolaget har till den 18 december att kommentera yttrandena.

läs mer