RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-07-17 20:12:53

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Ny översikt om åtta länders kärnavfallshantering från Kärnavfallsrådet

2019-06-19 00:00
Från Joachim

Kärnavfallsrådet har publicerat en rapport om hur åtta olika länder hanterar kärnavfallet.

Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Frankrike och Storbritannien samt Sverige ingår i urvalet som gjorts utifrån vart Kärnavfallsrådet varit på besök de senaste åren.

läs mer

Remiss av förslag till föreskrifter från Riksgälden

2019-06-20 00:00
Från Joachim

Riksgälden har gått ut med en remiss om förslag till nya föreskrifter för kärnavfallsfinansiering. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vissa delar av kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av använda fondmedel. Föreskrifterna gäller tillståndshavare för kärnteknisk verksamhet och berörda kommuner.

läs mer

Websändning från Östhammars kommuns informationsmöte om kapselintegritet och ...

2019-06-18 00:00
Från Joachim

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun höll den 18 juni öppet möte om slutförvarsprocessen.

Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterade sin utredning om ny kärntekniklag.

läs mer

Huvudförhandling med förhandlingsordning för SFR 2 kungjord

2019-06-19 00:00
Från Joachim

Mark- och miljödomstolen har kungjort huvudförhandlingen för mål nr 7062-14 om SFR 2 och samtidigt meddelat en förhandlingsordning.

läs mer

Websändning från informationsmöte, Östhammars kommun – SSM och STUK

2019-05-20 00:00
Från Joachim

Den 20 maj besökte Kai Hämäläinen från finska STUK och Bo Strömberg från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Alunda, på inbjudan av Östhammars kommun.  De föredrog de svenska respektive finska myndighetsprocesserna i frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle. 

läs mer

MKG hälsar nya medlemmar välkomna!

2019-05-24 00:00
Från Joachim

Från och med årsmötet för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som hölls den 24 maj 2019 har organisationen två nya medlemsföreningar: Jordens Vänner och Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen.

läs mer

Seminarium med experter på kärnavfall från Kanada, Schweiz och Europa

2019-05-24 00:00
Från Joachim

Stockholm den 24 maj

Se websändningen i efterhand här

läs mer

SKB:s kompletteringssvar om kopparkorrosion ute på remiss

2019-04-25 00:00
Från Joachim

I början av april yttrande sig kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, till regeringen med kompletteringar av kärnbränsleförvarsansökan. Kompletteringarna gällde främst de frågor om kopparkorrosion domstolen i januari 2018 ställde i sitt yttrande till regeringen. Domstolen ansåg att regeringen skulle säga nej till slutförvarsansökan om inte en fullgod komplettering görs.

läs mer

Remiss om ny kärntekniklag

2019-04-24 00:00
Från Joachim

Regeringen har den 24 april sänt betänkandet från den 1 april om en ny kärntekniklag på remiss. Tydligare ansvar och högre säkerhet är målet för utredningens betänkande och remissvaren ska vara inne senast den 2 september.

läs mer

SKB yttrar sig till regeringen om kopparkorrosion: ”Fortfarande inget problem”

2019-04-04 00:00
Från jswahn

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB yttrade sig den 4 april till regeringen med en komplettering för att i första hand vissa att kopparkapseln kommer fungera som tänkt i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Inte helt oväntat kommer bolaget fram till att det inte finns några problem.

läs mer