RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-03-05 18:14:17

Leka Med Uppdraget – Bloggen

Bo Krister Ljungberg

Inkarnationen, del 11: Tillbedjan

2019-03-05 17:06
Från admin
— Kanske finns det någon mer än jag själv som undrar över detta “masande” med Inkarnationen: finns det inga andra tankar i mitt huvud? Jodå. Det är heller inte så att jag hela tiden sitter och grunnar och sedan lyckas kläcka ur mig ett nytt perspektiv på ämnet. Istället är det så, att det länge … Continue reading Inkarnationen, del 11: Tillbedjan

Inkarnationen, del 10: Postmodernismen

2019-02-05 07:50
Från admin
Vad är Postmodernismen? Inte så modern. Egentligen betyder ordet “Efter det moderna”. Men när startade det “moderna”? För länge sedan, på 1650-talet, med den filosofiska riktningen rationalismen. Förnuftet skulle råda, och inte tron (så som det varit på Medeltiden); ja, tro i meningen vad Kyrkan i den enhetskulturen stod för. Hur hamnar vi då i … Continue reading Inkarnationen, del 10: Postmodernismen

Inkarnationen, del 9: Internet

2019-01-23 13:11
Från admin
Så, vad kan väl Internet ha att göra med Inkarnationen, Guds människoblivande i Jesus? Jag tror det har det, och att det handlar om den informationsmängd som nu konstant sköljer över och igenom oss människor. Inkarnationen fordrar eftertanke. Hur kan Gud vara både Gud och människa samtidigt, så att Jesus inte var en sammansmält gudsmänniska … Continue reading Inkarnationen, del 9: Internet

Inkarnationen, del 8: felet med Advent

2018-12-03 12:04
Från admin
Jag var på Första Advents-gudstjänst i en liten landsortskyrka utanför Uppsala. Allt var så fint det traditionellt bara kan bli, och det var mycket folk, denna den mest kyrkobesökta av alla söndagar; ändå: 1:a Adventstexterna och -sångerna leder tanken fel. Hur då? Jo, det är samma texter och sånger som läses och sjungs på Palmsöndagen, … Continue reading Inkarnationen, del 8: felet med Advent

Är Våla-dialekten den vackraste?

2018-10-30 08:19
Från admin
Min mamma kom från Östervåla, i nordvästra hörnet av Uppland, på sin tid (1930/40-tal) kallat “saliga hörnet” eftersom det fanns stora frikyrkliga församlingar där. Jag har alltid tyckt att de talar den vackraste Svenskan där, en mjuk och melodisk intonation och fin balans på vokaler och konsonanter (jo, jag är lingvist!). Kanske vill du lyssna … Continue reading Är Våla-dialekten den vackraste?

Inkarnationen, del 7: Jesus Kristus kommer åter

2018-09-09 17:30
Från admin
Bibeln lär att den preexistente Sonen blev människa fullt ut med jordisk kropp, uppstod och blev upptagen till himlen, samt skall återkomma för att “döma levande och döda” (sammanfattat i den ‘Apostoliska trosbekännelsen’, vilken för övrigt ursprungligen var tänkt som tillbedjan av troende; inte som en lista över ting man ‘måste tro på’). Det finns … Continue reading Inkarnationen, del 7: Jesus Kristus kommer åter

Inkarnationen, del 6: Athanasius

2018-08-12 22:58
Från admin
Athanasius var en Herrens tjänare som verkade som diakon och sedemera äldste (biskop, vilket redan på den tiden motsvarade “församlingsföreståndare” eller mer; liksom nu) i Alexandria i Egypten från c:a 320 (e.Kr.; han föddes strax före århundradeskiftet). Fram till sin död den 3 maj 373 verkade han som stark kämpe för “den tro som en … Continue reading Inkarnationen, del 6: Athanasius

Inkarnationen, del 5: en luthersk debatt

2018-07-29 14:34
Från admin
Frågan om inkarnationen är central och berör. Lärare vid den konservativa lutherska Församlingsfakulteten i Göteborg, Daniel Johansson, lektor Nya testamentet, och Torbjörn Johansson, rektor och lektor systematisk teologi, har debatterat med ärkebiskop Antje Jackalén i Kyrkans tidning nu under juni/juli månader 2018. De ställer frågan: “Har inkarnationen upphört?”, 14 juni, med referens till en predikan … Continue reading Inkarnationen, del 5: en luthersk debatt

Inkarnationen, del 4: bibelställena.

2018-06-24 16:26
Från admin
Några av dem som inte ger en klar bekännelse till jungfrufödseln (som till exempel ärkebiskopen Antje Jackalén) argumenterar att det är så få texter i Nya testamentet som berör detta (som om ett fåtal texter skulle vara något försumbart i sig, till att börja med). Men berättelsen hos Matteus, se särskilt 1:18,20,24, och Lukas 1:34-38; … Continue reading Inkarnationen, del 4: bibelställena.

Inkarnationen, del 3: övertolkningarna.

2018-06-01 06:33
Från admin
Om nu inkarnationen är så viktig, varför hör man då så lite talas om den? Jag tror det beror på några välvilliga men missriktade övertolkningar: “Vi måste låta Ordet inkarneras i oss!” Har du hört den uppmaningen? I predikningar betyder det ofta att vi skall ta vår tro mer på allvar; att det skall bli … Continue reading Inkarnationen, del 3: övertolkningarna.