RSS - xml

Kontrollerades senast: 2018-12-10 06:01:25

klirr-i-kassan.se

-min kamp mot OMX-index

Trelleborg: Mer aktier

2018-12-09 15:17
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Det är ganska intressanta tider på börsen. En del profiler har lämnat börsen och väntar på bättre tider. Hittills så har det visat sig vara klokt, men jag ser det inte som osannolikt att det kommer att komma ett hopp uppåt. Det finns en del som talar för det trots allt, som jag ser det.

Eftersom jag tror att det kan komma en del nyheter som får börsen att hoppa upp så har jag valt att minska en del på min buffert och köpt på mig fler aktier i Trelleborg. Jag gillar Trelleborg och jag förstår egentligen inte varför kursen har fått så mycket stryk under året. Det är klart att bolaget skulle kunna påverkas negativt av de olika tullarna som Kina och USA håller på att bråka om, och det är klart att bolaget skulle kunna drabbas negativt av att räntan höjs så att räntekostnaderna ökar, och det är även så att en okontrollerad Brexit skulle sannolikt inte heller varit oproblematisk för bolaget, som har verksamhet och försäljning i Storbritannien. Det finns med andra ord fog för att bolagets kurs har sjunkit, men jag tycker att det verkar vara överdrivet och därför så valde jag att öka. Det som jag funderade en del på var att istället öka i Byggmax eller Duni, framförallt Byggmax, men eftersom jag redan ligger tungt i Byggmax så valde jag att avstå. Jag är inte säker på att det är rätt. Byggmax har fått ta stryk i två omgångar; först för att förvärvet av Skånska Byggvaror inte blev bra och sedan i den allmänna nedgången.Det skall bli intressant att följa Byggmax kommande år. Till skillnad från många andra aktier så är inte Byggmax beroende av ett eventuellt tullkrig (eftersom man köper mycket virke inom Sverige) och eftersom man är en lågprisaktör så måste inte sämre tider innebära enbart nackdelar (som jag har skrivit om tidigare).

Jag grämer mig lite att jag inte hade förmåga att sitta på händerna ett tag till utan att jag gav mig in på marknaden igen. Det får jag sätta upp som en lessons learned till framtiden. Nu efter att köpt i omgångar så ligger jag tungt mot börsen. Vi får se hur klokt det är.

SCA: Påfyllning

2018-12-05 21:52
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag så fyllde jag på med fler aktier i SCA och efter påfyllningen så lite mer än dubblades innehavet. Det är möjligt att det är för tidigt att köpa och att kurserna kommer att fortsätta ner, men jag tror det inte. Det som lockar i SCA är att det finns en hel del skog och olika verksamheter kopplade till skogen. Att man äger en hel del skog tror jag kommer att fungera som en motverkan mot fortsatta fall. Det är ett inte helt oproblematiskt sätt att resonera eftersom skogen bör värderas efter vad den kan ge för avkastning, men om värderingen av SCAs skog skiljer sig alltför mycket från vad mindre skogsinnehav handlas för så minskar det risken, som jag ser det. Det är möjligt att det är fel att resonera, men det är så jag ser på saken. Det är dessutom inte bara skogen som man äger utan även marken. Det kan låta banalt, men eventuellt så kan det föra med sig en del positivt i framtiden, t ex genom att man kan sätta upp solpaneler etc. Jag tror dessutom att skog kommer att bli mer intressant i framtiden i takt med att många industrier ställer om till att bli mer miljövänliga. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror.

Jag ser ingen jättepotential i SCA utan jag är glad om jag kan sälja för 80 SEK inom två år senast, inräknat utdelning. Det skulle innebära att om utdelningen lämnas oförändrad så kommer det att skiftas ut 1,50 SEK till ägarna. Det gör att jag efter utdelningen, som jag antar sker i mars, hoppas kunna sälja för 78,50 SEK. Det tror jag att jag kan, men säkert är det inte. Om jag inte kan det så är jag beredd på att vänta ytterligare ett tag, ungefär två år från idag. Om kursen skulle sticka upp snabbt över 80 SEK så kan det bli ett kortvarigt gästspel. Vi får se.

Portföljgenomgång - minskat likvida medel och en del nytt sedan sist

2018-12-02 14:27
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag (4 december) såg portföljen ut enligt nedan:Update:
Det blev lite fel i det inlägget som jag skrev i helgen. Innehavet i Byggmax är större än vad jag skrev tidigare. Camurus är större i portföljen idag efter att kursen hoppat upp ett snäpp.

Det som inte visas i portföljen min buffert, som är större än vad jag tycker är brukligt, men som har fått svälla av anledningen att jag tycker att det är sannolikt att det blir dystrare tider på börsen i kombination med att jag inte riktigt har inte någonting som har intresserat mig tillräckligt. Det skall också tilläggas att de pengar som jag har investerat via olika pensionslösningar inte finns med ovan. Eftersom staten tvingar en att köpa fonder när det kommer till tjänstepension och premiepension (i alla fall verkar det inte vara helt enkelt att arrangera det hela så att man kan handla själv med aktier) så har jag valt att köpa en del globalfonder, amerikanska indexfonder, europeiska indexfonder, någon indienfond mm när det kommer till tjänstepensionen. PPM ligger i Didner & Gerges US MicroCap, Didner & Gerges småbolagsfond, Didner & Gerges Sverigefond och Lannebo småbolagsfond. Dessa fonder har jag haft under lång tid och om det är någonting som jag har funderat på så är det att flytta över mer pengar till de fonder som förvaltar mindre summor. I min smak så börjar Didner & Gerges populära fonder bli lite väl stora, vilket begränsar möjligheterna för förvaltaren. Det är inte osannolikt att jag flyttar över till fonder som inte är lika stora (om det är någon sitter på bra tips får ni gärna kommentera).

För att prata lite om de olika innehaven, i turordning störst går först:

Byggmax ca 18%
Byggmax har svällt till att bli ett stort innehav. Det var inte min avsikt från början, men i takt med att kursen dalade så passade jag på att köpa mer och mer. Jag har brottats en del med huruvida det faktiskt är en bra investering eller om jag bara hittar på anledningar varför det skulle kunna vara ett bra innehav för portföljen, s k confirmation bias (som jag har nämnt tidigare). Mitt case bygger på att Byggmax är nedtryckt väl mycket. Köpet av Skånska Byggvaror var ett feltramp och det har skadat bolagets anseende en hel del. Nu tror jag att man är på god väg att kunna lämna de problem som förvärvet medförde och jag tror att det kommer att göra att en del ser på bolaget med andra ögon, tex som med Telia och östasiatiska verksamheter. Jag tror tex att Q4-rapporten kommer att vara bättre än vad motsvarande rapport var förra året. Förra året tog man nämligen en del kostnader som var förknippade med Skånska Byggvaror, vilket påverkade resultatet negativt. Det kommer sannolikt inte att ske detta år och därför tror jag att Q4 2018 kommer att vara bättre. Vinsten per aktie på helåret kommer med andra ord inte att vara så dålig och sett till klassiska nyckeltal så tycker jag att det ser hyggligt ut. Det jag också tycker gör aktien intressant är att man har ett bra koncept - bara de mest förekommande varorna i lager, välfungerande ehandel som är integrerad med övrig verksamhet, lågpris i kombination med gör-det-själv-segment (vilket gör att man förhoppningsvis kan stå emot en lågkonjunktur bättre än en del andra aktörer) och att bolaget är för litet för en del institutionella investerare.

Det som talar emot Byggmax är en hel del, vilket avspeglas i kursen och i att aktien är ganska hårt blankad. Man öppnar en hel del nya butiker, men utan att riktigt se samma ökning i omsättning. Man kan se olika på detta och en del av de nya butikerna är mindre än tidigare butiker, men hur det än är så är det inte helt självklart att se aktien som ett tillväxtcase. Marknaden är dessutom överetablerad på vissa marknader, som jag ser det. Det finns helt enkelt för många aktörer som vill sälja byggmaterial, framförallt i storstadsregionerna. Även om Byggmax satsar på mindre orter så bor många människor i Sverige i storstadsregionerna och för att vara lönsamma så måste man även ha en stark ställning i storstadsregionerna. Jag tror att eventuellt så kommer det att stängas en del butiker om det blir tuffare tider. Det är inte osannolikt, som jag ser det, att det kommer att vara de riktigt stora butikerna som kommer att stängas först, dvs inte Byggmax-butiker. Det skulle kunna vara en fördel för Byggmax och jag gillar att man är flexibel med sitt koncept med små butiker, avskalat sortiment och integrerad e-handel.

Det skulle inte förvåna mig om aktien inom ett halvår är över 40 SEK. Det skulle vara ca 15% upp från dagens nivåer. Eftersom hela marknaden är i gungning så är det på inga sätt säkert och det finns alltid risker, men jag har resonerat fram och tillbaka och jag tycker att det känns intressant. Om jag inte ändrar mig och/eller att det kommer ny information så kommer jag sannolikt att sälja en del om kursen sticker upp till 40 SEK. Anledningen är framförallt att jag ligger väl exponerad mot aktien.

Duni ca 10%
Duni är för mig ett kvalitetsbolag. Jag gillar att Rune Andersson är stark ägare och jag tror att man är ganska väl positionerade när det kommer till vad som kommer att efterfrågas i framtiden. Man ligger som jag förstår i premiumsegmentet och jag tror att det är bra. Det som jag tycker att marknaden inte riktigt tar fasta på är att även om konjunkturen viker så kommer efterfrågan på Dunis produkter att bestå. Det kan självklart bli en minskning om konsumenter får mindre pengar att röra sig, men det finns även en del branscher som rör sig motsatt vad man intuitivt tror, tex har jag hört att efterfrågan på bakverk och godis ökar under sämre tider (man unnar sig en sötsak). En annan sak som jag tror kommer att vara viktigt kommande år för Duni och branschen som helhet är miljöaspekten. Jag tycker att det verkar som att Duni är välpositionerade inom detta område och jag tror att man kommer att gynnas om allt fler konsumenter efterfrågar miljöriktiga förpackningar. En missuppfattning som jag tror skulle gynna Duni i takt med att allt fler får upp ögonen för hur det faktiskt står till är att engångsartiklar i en del fall är mer miljöriktiga än flergångsartiklar. T ex så tror jag inte att hanteringen av linneservetter är helt och hållet miljöriktig. För att få en linneservett att bli kritvit så går det inte att tvätta med vad som helst och det påverkar miljön. Jag tror att man framöver kommer att titta på den totala miljöpåverkan och jag tror att det, i en del fall, kommer att kunna gynna Duni.

Duni är precis som Byggmax något större än vad jag egentligen tycker är helt bekvämt. Om kursen skulle ticka upp till 115-120 SEK så kommer jag sannolikt att minska. Det som skulle kunna få kursen att hoppa upp på kort sikt är att man har en aviserat en del sparprogram och om dessa ger resultat ända ner på sista raden så kan det få en och annan att omvärdera aktien. Det som heller inte skall underskattas är att Duni skulle kunna vara en uppköpskandidat för skogsbolag som sitter med en omodern portfölj med tidningspappersbruk och liknande.

Telia Company ca 8%
Telia har varit med länge i portföljen och den omvärderingen av aktien som jag trodde på när aktien låg i spannet 35-38 SEK har i viss mån ägt rum. Felstegen i Östasien börjar alltmer bli historia och idag fokuserar media snarare på det olämpliga i att staten (som äger 38% av Telia) skulle kunna bli ägare i TV4 om köpet går igenom. Jag tycker att idén att köpa content är helt rätt. Det finns så klart en stor risk att staten, som inte är småaktieägarnas vän och som inte i första hand ser till bolagets bästa, kommer att sätta käppar i hjulet. Att staten är aktieägare är som jag ser det mer och mer ett problem och ologiskt. Att staten skulle äga kommunikationsinfrastruktur kanske var en god idé när det begav sig, men idag så fungerar inte logiken längre, som jag ser det. Mitt tips är att staten kommer att lämna Telia inom inte alltför lång framtid och jag tror att Telias ledning hade välkomnat detta. Det skulle kunna vara en uppsida för aktien på lite sikt. Vi får se.

Billerud Korsnäs ca 7%
Billerud tycker jag fortsatt är intressant och jag tror att när man väl har de nya anläggningarna igång så kommer det att göra att en del kommer att se på bolaget på annat sätt. Idag så handlas aktien relativt lågt som jag ser det. Det verkar vara många som inte är imponerad av byggen som blir väldigt mycker dyrare än vad man hade trott från början och det har även varit för många vinstvarningar, vilket inte övertygar så klart. Jag tror att man är på rätt väg och jag tror att bolaget kanske kommer att kunna handlas på nivåer runt 130-140 SEK inom inte alltför lång framtid. Min gissning är att Billerud kan dra nytta av att allt fler kommer att välja bort plast. Tyvärr tycker jag att det verkar som att istället för att minska användningen av tex PET-flaskor så kommer man att fokusera på pantsystem. För egen del så tycker jag att det vore en bättre idé att fokusera på att öka användningen av kartongbaserade livsmedelsförpackningar.

Swedbank, SEB ca 13%
Att ha lite bankaktier i portföljen tror jag kan vara bra. Att det finns just Swedbank och SEB i min portfölj beror framförallt på att jag inte tror på Handelsbankens idé om att ha en massa kontor. Nordea gillar jag och jag tror att man kan få bra snurr på verksamheten om man kan ligga i framkant när det kommer till digitalisering. Risken att det skall komma massa fintech-bolag och utmana storbankerna tror jag inte är en så stor risk trots allt. Istället för en risk så tror jag att de många fintech-bolagen är en möjlighet för bankerna att köpa upp bra småbolag för att på så sätt förbättra sitt eget erbjudande. Överlag så tror jag att svenska storbanker är ganska bra när det kommer till ny teknik, i alla fall om man jämför med kusinerna i Europa.

Mekonomen ca 6%
Mitt köp av Mekonomen är inte helt okomplicerat och det kan mycket väl vara så att jag gör mig av med aktierna. Det som talar för Mekonomen är att det är hyggliga nyckeltal och det är inte säkert att skiftet mot elbilar, självkörande bilar och privatleasing kommer att gå så snabbt som en hel del tror. Det som jag tror är den stora faran är just ägandeformen. Mitt tips är att privatleasing kommer att öka och jag tror att alltfler inte kommer att äga sin bil, vilket kommer att påverka Mekonomen negativt. Det är möjligt att jag har fel och det är möjligt att jag ser samband som inte finns eller att jag missar saker som är väsentliga, men jag är tveksam. Om kursen skulle leta sig upp mot 105 SEK under ett eventuellt julrally så kommer jag nog att lämna.

Trelleborg ca 6%
Mina Trelleborgsaktier har sjunkit ca 25% sedan jag köpte, inte bra på något sätt. Jag gillar bolaget och jag tycker att Peter Nilsson, VD, verkar ha bra koll på läget. Tyvärr är det inte helt lätt att få grepp om stora bolag som Trelleborg tycker jag. Det är möjligt att Trelleborg är för lågt värderat för närvarande och det är möjligt att många ser bolagets framtid i väl dystra färger. Vi får se.

Camurus ca 6%
Camurus fick nyligen ett godkännande i Europa och ett i Australien. Nu väntar alla på att det också kommer ett godkännande i USA. Om jag förstått saken rätt så bör det komma innan året är slut. Jag ligger en del minus även efter uppgången som kom efter godkännandena. Biotech och läkemedel är dock inte för mig och om det kommer ett godkännande i USA så kommer jag nog att lämna.

ABB ca 5%
ABB tror jag på. De gjorde för ett par år sedan intressanta förvärv på automationssidan. Det i kombination med att bolaget eventuellt kommer att delas upp tycker jag gör att det hela känns intressant. Det är dock svårt att få ett bra grepp om bolaget.

Skanska ca 5%
Skanskas amerikanska verksamheten dras med stora problem och om konjunkturen viker så kommer det inte att vara bra för byggbolag, sannolikt. Jag kommer inte att öka som det känns nu, men jag känner mig ganska bekväm med att ligga kvar på denna nivå.

Stora Enso R, Holmen, SCA ca 9%
Den senaste tiden så har jag köpt på mig lite skogsaktier. Min tanke var att göra en djupdykning så att jag kunde välja vilket bolag som var det bästa. Ganska snabbt insåg jag att det inte var helt lätt (och att tiden inte räckte till) och det slutade med att jag köpte aktier i tre bolag istället. Det är möjligt att det var lite överilat och det är möjligt att mina antaganden är väl lösa, men jag tror att skogsprodukter har en framtid. Det är miljövänligt att bygga hus av trä och det är miljövänligt att använda skogsprodukter för att ta fram drivmedel mm. Skogsinnehaven tror jag kan vara en tillgång som gör att inte kursen går hur långt ner som helst. Det är även intressant att se vilka nivåer som bolagen värderar sin skog och jämföra dessa med de nivåer som mindre skogsfastigheter säljs.

JM ca 3%
Jag tror att JM kan komma att uppvärderas även om det finns många, många osäkerheter kring byggbranschen och bostadsmarknaden. Många pratar om bostadsmarknaden enbart ur ett Stockholmsperspektiv och det är förvisso rimligt med tanke på att mycket av vinsten kommer därifrån. Det som man inte får glömma är att, om jag inte minns fel, så går Stockholm knaggligt för JM medan resten av Sverige tuggar på ganska bra. Det finns idag stora delar av landet där man kan köpa nybyggda, miljöriktiga, energiriktiga bostäder till ganska OK priser i jämförelse med vad äldre hus kostar. Jag tror att allt fler kommer att titta på totalkostnaden för sina bostäder i framtiden och inte bara stirra sig blind på kvadratmeterpris. Det är en för enkel modell med tanke på att elpriset rimligen kommer att gå upp och att äldre hus kräver en hel del investeringar för att hålla ihop (allt underhåll höjer inte värdet på huset, en del gör bara att det inte sjunker i pris). Jag kommer nog inte att öka i JM i närtid. Eventuellt, om det skulle gå att köpa för 150 SEK, så kanske jag ökar, men det känns inte helt sannolikt i nuläget.

Det var portföljen i stort. Kommentera gärna. Det är många innehav som jag skulle vilja ha mycket bättre koll på och det är möjligt att en del av mina tankar inte alls är riktiga, men så kan det vara.

Holmen B, SCA: Det går åt skogen och jag tänker att det gäller att agera däre...

2018-11-27 19:55
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Igår så köpte jag på mig några aktier i Holmen B och idag SCA. Jag förväntar mig inte några kursrusningar och jag har snarare tittat på risken än på möjligheten. En del av min analys bygger på att det är en hyggligt stabil verksamhet och jag tror att den kommer att fortsätta att tugga på under lång tid framöver. De stora skogsinnehaven, vilket åtminstone stämmer för Holmen och SCA, bör fungera som en kruckkudde som jag ser det. Det kan sjunka mer, men skogen minskar risken. Det som även spelar in för mig är att jag tror att bolagen skulle kunna gynnas av att plastartiklar i större avskaffas till förmån för trädbaserade produkter. Vi får se.

Stora Enso R, Camurus: Nya aktier och godkännande i Europa

2018-11-25 15:59
Från noreply@blogger.com (Charlie)
I fredags så trillade det in några Stora Enso-aktier för knappt 125 SEK. Efter att jag köpt så fortsatte kursen ner. Jag tror inte att Stora Enso är utan risk på något sätt, men jag tror att givet priset så är risken rimlig. Förutom att jag tror på bolaget, vilket jag får skriva om i kommande inlägg, så är jag inte särskilt exponerad mot skogsindustrin idag. Det påverkade mitt köp. Det finns förvisso en inte försumbar del Billerud Korsnäs i min portfölj, men inte så mycket så att jag tycker att det blir felviktat åt något håll. Stora Enso och Billerud Korsnäs är dessutom olika som bolag. Jag förväntar mig ingen rusning utan tror att jag inom ett år kommer att kunna sälja med några procents avkastning (om jag vill).

Jag tycker att många bolag har kommit ner på ganska attraktiva nivåer och det kan bli så att jag kommer att köpa mer innan året är slut. Om Duni skulle komma att handlas under 100 SEK så kanske jag fyller på. Det är även möjligt att jag köper lite ABB till. Trelleborg och Skanska är heller inte aktier som jag bangat för i nuläget.

Camurus fick godkänt på sitt preparat Buvidal (tror jag att det heter) i Europa och det gjorde att aktien hoppade upp en bit. Överlag så ser det ganska bra ut för bolaget, tycker jag, men jag har tänkt om lite ändå och kommer framöver att hålla mig borta från läkemedel och bioteknik. Jag kan helt enkelt för lite. Om Camurus hoppar upp ytterligare, tex genom att man får FDA-godkännande så är det möjligt att jag säljer hälften. Vi får se.


Hövding: Stark Q3

2018-11-19 21:38
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Jag har inte kvar några aktier i Hövding. Det borde jag ha haft för efter att jag sålt så har aktiekursen utvecklats bra. Precis som de flesta andra aktier den senaste tiden så har det varit lite småkämpigt, men överlag så verkar det mesta gå ganska bra.

Nyligen så släppte man sin Q3-rapport. Det var bra läsning. Antal enheter som sålts låg på +87% och omsättningen dubblades jämfört med motsvarande kvartal förra året. Det verkar vara Tyskland som drar en del, men även Danmark och Sverige verkar gå bra. En annan positiv "nyhet" är att Öresund köpt aktier i bolaget.

Det som jag hade hoppats var att den nya produkten som just nu går under namnet Vega inte verkar komma nu till julhandeln. Det hade nog varit bra, men nu verkar det som att den istället kommer till våren eller eventuellt ännu senare. Jag har inte sett något datum för när den skall lanseras.

Med den försäljning som man har numer så är man kassaflödespositiva. Det är positivt och jag ser det som en viktig milstolpe. Om man kommer att kunna nå en marginal på 20% 2021 eller 2022 skulle vara väldigt bra, men det är inte säkert. De nya justerade finansiella målen är att man skall ha positiv rörelsemarginal under 2020. Gissningsvis kommer man att satsa en hel del på marknadsföring under 2019 för att få igång försäljningen av Vega.

Det som jag är lite fundersam kring är om det kommer att komma förseningar för Vega-projektet. Det tillhör som bekant inte ovanligheterna att produkter blir försenade och en säkerhetsprodukt som skall klara olika krav och dessutom kunna prata med mobiltelefoner och annat är inte helt enkelt, tror jag. Man är heller inget jätteteam.

Jag tycker inte att aktien känns helt intressant trots att Q3-rapporten var intressant läsning. Det är möjligt att jag gör come back, men just nu är det inget som jag funderar seriöst på.

Länk till rapporten:
http://hugin.info/169230/R/2222728/870640.pdf

Byggmax: Kommer renoveringsintresset helt att falna?

2018-11-18 21:36
Från noreply@blogger.com (Charlie)
I de analyser som skrivs om Byggmax så tar man ofta fasta på att om bostadspriserna går ner, vilket inte är osannolikt, så är utgångspunkten att detta kommer att lägga sordin på renoveringsintresset. Det kommer i sin tur att påverka byggmaterialhandeln negativt.

En sak som jag tycker att man lite grann glömmer bort är att en del villaförsäljning kommer att ske oavsett räntor och andra faktorer. Många äldre bor nämligen fortfarande i villa och så som situationen är nu så är det ett ganska bra ekonomiskt alternativ för många (bl a eftersom en försäljning skulle resultera i skatteeffekter). Även om många äldre är pigga så kommer det att komma en dag när trädgårdsskötsel och underhåll blir för jobbigt. Fram till 70 år är det ganska vanligt att bo i småhus, men efter det så blir det mindre och mindre vanligt, se grafen nederst.

Eftersom relativt många svenskar är födda på 40-talet, se graf nedan, så pågår det ett generationsskifte i många hus. Det är ingenting nytt och det är någonting som har hållit på ett tag, men det är inte slut och det kommer att fortsätta. Jag är inte så oroad att renoveringsivern skall sluta helt. Den stora rörelsen att många äldre som bor i hus säljer till yngre, som renoverar, kommer att fortsätta.Grafen är hämtad från denna länk:
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkningspyramid/Grafen är hämtad från denna länk:
https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Villa-vanligaste-boendeformen/

Det är möjligt att jag drar för stora slutsatser och det är möjligt att jag ser saker som jag vill se, men jag tror att det finns en underliggande trend som verkar till Byggmax fördel. Det är möjligt att antal hus som säljs kommer att gå ner något om priserna skulle falla, men jag tror att det skulle bli ganska tillfälligt som antal försäljningar går ner. Det bör vara ett ganska stort antal hus som kommer att säljas under de kommande åren på grund av att äldre bor där och det kommer att ske även om priserna går ner.

Det är naturligtvis så att om priserna går uppåt så kommer det att göra att många tycker att renoveringar är "självklara investeringar" eftersom det leder till att huset blir mer värt än vad själva renoveringen kostar. Det är inte alltid så, och det blir väldigt tydligt om priserna är nedåtgående. Om priserna är uppåtgående så vet man inte alla gånger om renoveringen faktiskt ökade värdet mer än vad renoveringen kostade. Nu är de flesta investeringar sådana att man inte gör det för att man skall öka värdet på huset utan för att man vill ha det finare hemma. Om man skall låna till renoveringen så kommer dock banken att se annorlunda på saken och bara bedöma hur renoveringen påverkar värdet. Detsamma gäller om man skall öka bolånet för att köpa en resa eller en bil. Bostadsprisutvecklingen och ränteutvecklingen spelar alltså roll, men jag tror inte att Byggmax kommer att drabbas så hårt som många verkar tro (men det har jag skrivit om tidigare). Det skall bli intressant att se hur utvecklingen kommer att se ut framöver.

Det som oroar mig lite är att jag inte tycker att försäljningen riktigt ökar i takt med att antalet butiker ökar. De är möjligt att det inte riktigt är så och det är möjligt att jag inte har rätt, men jag ska nog roa mig med att räkna ut omsättning per butik för att se hur detta nyckeltal utvecklas. Eftersom en del av de nya butikerna är mindre butiker så får man justera lite, men det skall nog kunna ordnas. Dessutom skall det också tas i beaktande att man inte har gjort lika mycket reklam under den senaste tiden som man har gjort under andra perioder. Det påverkar säkert också en del.

SvD Börsplus gjorde en analys tidigare i år som fortfarande är intressant läsning. Den har ganska många månader på nacken (och det finns en nyare som dock bara är öppen för prenumeranter), men den är ändå intressant.

https://www.svd.se/byggmax-bygger-ut-pa-osaker-grund

Byggmax: Kan Q4 överraska?

2018-11-17 21:21
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Jag gjorde för ett tag sedan en övning med Hövding och Google Trends som jag visade upp som ett inlägg (jag tror att det var Hövding i alla fall). Idag har jag gjort något liknande för Byggmax. Det är alltid vanskligt att dra slutsatser av information som inte är fullständig, men det kan ge en indikation, en fingervisning. Om man tittar på hur välsökt (inte hemsökt) som Byggmax har varit de senaste två åren i Sverige så får man följande (enligt Google Trends):
trends.embed.renderExploreWidget("TIMESERIES", {"comparisonItem":[{"keyword":"byggmax","geo":"SE","time":"2016-11-17 2018-11-17"}],"category":0,"property":""}, {"exploreQuery":"date=2016-11-17%202018-11-17&geo=SE&q=byggmax","guestPath":"https://trends.google.com:443/trends/embed/"}); Om man istället tittar på de senaste 90 dagarna så får man följande:
trends.embed.renderExploreWidget("TIMESERIES", {"comparisonItem":[{"keyword":"byggmax","geo":"SE","time":"today 3-m"}],"category":0,"property":""}, {"exploreQuery":"date=today%203-m&geo=SE&q=byggmax","guestPath":"https://trends.google.com:443/trends/embed/"});
Motsvarande 90-dagarsperiod förra året: trends.embed.renderExploreWidget("TIMESERIES", {"comparisonItem":[{"keyword":"byggmax","geo":"SE","time":"2017-08-17 2017-11-17"}],"category":0,"property":""}, {"exploreQuery":"date=2017-08-17%202017-11-17&geo=SE&q=byggmax","guestPath":"https://trends.google.com:443/trends/embed/"});
På femårschartet ser man följande:
trends.embed.renderExploreWidget("TIMESERIES", {"comparisonItem":[{"keyword":"byggmax","geo":"SE","time":"today 5-y"}],"category":0,"property":""}, {"exploreQuery":"date=today%205-y&geo=SE&q=byggmax","guestPath":"https://trends.google.com:443/trends/embed/"});
Femårgrafen är intressant. Det är tydliga säsongsmönster, vilket inte är förvånande, och det verkar som att det trendar uppåt, vilket inte heller är förvånande med tanke på att antalet butiker successivt har växt under perioden.
Jag vet inte om man kan dra några större slutsatser egentligen, men det verkar åtminstone inte som att Q4 2018 hittills verkar bli sämre än Q4 2017. Man ser också ganska tydligt, tycker jag, att intresset lever upp på helgerna, vilket kanske inte är så förvånande.

Byggmax: Vart är vi på väg?

2018-11-15 22:20
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Det har till viss del blivit som jag trott, men ändå inte. Jag trodde att det kunde komma tuffare tider och jag tyckte att det var klokt att ta det säkra före det osäkra och därför sälja mina relativt sett stora poster i Investor och Industrivärden. Det som inte har blivit som jag trott är att Byggmax inte har fortsatt upp utan fallit tillbaka till rekordlåga nivåer och den fallande kniven Mekonomen har gått så som det brukar med fallande knivar. Camurus faller som allt annat och att det möjligtvis sannolikt kommer att komma positiva besked inom kort verkar det inte vara det som alla tänker på.

Det som är intressant med generella nedgångar är att det ofta blir ganska onyanserat. Allt går mer eller mindre ner, vilket bland annat gör att bolag som har relativt goda utsikter och som inte påverkas märkbart av Brexit, handelskrig och andra storfrågor ändå går ner. Jag tycker till exempel att Byggmax dras ner på ett sätt som inte riktigt avspeglar bolagets framtidsutsikter. Nu sitter jag med en massa Byggmax-aktier redan så det finns så klart element av "confirmation bias" i min analys, men när jag försöker se nyktert på saken så ser jag följande triggers i Byggmax:

- Byggmax handlas på rekordlåga nivåer och sett till vad som är rimliga framtida vinster så är nyckeltalen inte så ansträngda enligt mitt sätt att se.

- Bolaget behöver nödvändigtvis inte bara påverkas negativt av sämre ekonomiska tider. I stort så är det naturligtvis negativt att kunder har mindre pengar att röra sig med. Det man dock inte skall glömma är att Byggmax är en lågprisaktör och om tiderna blir sämre är det inte otroligt att lågprisaktörer tar marknadsandelar, kanske t o m till den grad att försäljningen som helhet kan öka även om försäljningen inom branschen i stort viker. Till kombinationen skall man lägga att det kanske är så att man väljer att göra vissa projekt själv istället för att använda hantverkare. En förflyttning från professionella hantverkare till gör-det-självare bör gynna Byggmax, som jag ser det.

-  Butiksnätverket som man bygger upp har ett värde i sig. Det verkar inte vara någon annan än jag som ser något värde i att det öppnas Byggmax-butiker i mindre orter, men jag tror att det finns ett värde i detta. Det skulle inte förvåna mig oerhört om det kommer att lanseras olika typer av samarbeten mellan Byggmax och t ex MatSmart eller drömpartnern Amazon (även om det ligger en långt fram i så fall och är väldigt osannolikt). Byggmax har möjlighet att ta emot paket från dessa och agera utlämningsterminal. Det är inte alltid en superaffär att agera utlämningsterminal, men eftersom det är allt annat än billigt att köra ut paket till personer som bor i mindre orter så skulle det kunna vara ett alternativ att ha utlämningsterminaler istället för hemkörning. Det är inte något som ligger nära i tiden som jag ser det, men hur det än är så håller man på att bygga upp ett intressant nätverk av butiker som skulle kunna vara intressant sett ur ett e-handelsperspektiv. Mindre paket kan man så klart hämta på ICA eller liknande, men när det kommer till större varor så skulle Byggmax ha en struktur som funkar.

- Andra halvan av Q3 bjöd på bra försäljning. Om jag inte minns rapporten helt fel så var sommarmånaderna tuffa pga värmen, men att september var en riktigt bra månad. Det skulle inte förvåna mig om en del av detta har spillt över till oktober. Oktober i år sticker inte ut som ovanligt kall utan som en ganska normal oktober. Det regnade en hel del under oktober 2017 (om jag inte har fel för mig) och om något så bör oktober 2018 vara bättre än oktober 2017 sett bara till väderaspekten. Hyggligt väder och eventuellt en förskjutning av inköp pga en riktigt varm sommar kan vara en bra kombination för en hygglig start på Q4.

- Fler butiker. Det har öppnats en hel del butiker under 2017 och 2018. Det bör allt annat lika leda till att försäljningen ökar. Det bygger så klart även kostnader, men så som jag ser det så bör det leda till att försäljningen ökar.

- Skånska Byggvaror har minskat en hel del redan. Om man jämför kvartal för kvartal hos Byggmax så är det stora minskningar för Skånska Byggvaror. Jag tror att man kanske redan under Q4 har kommit ner på nivåer för Skånska Byggvaror så att det inte längre minskar lika mycket, men kanske kommer det dröja ytterligare ett kvartal eller två innan Skånska Byggvaror-minskningen avtar eller till och med ligger still.

- Det kommer en utdelning om ungefär ett halvår. Om ungefär ett halvår så kommer det en utdelning på kanske 2 SEK. Det är möjligt att det blir mer och det är så klart möjligt att det blir mindre, men jag räknar med 2 SEK i mina antaganden. Sett till dagens kurs på 33,50 SEK så är det inte försumbart. Det är inte försumbart i sammanhanget. Naturligtvis är inte en utdelning något som kommer ner från himlen utan har en koppling till aktiekursen, men jag tror inte att det skall förbises ändå. Min hypotes är att det kan driva kursen uppåt i takt med att vi närmar oss utdelningsdags.

Även om jag hade hoppats att Q3-rapporten skulle göra att kursen hoppade upp ett snäpp och att vi inte skulle komma ner på dessa nivåer igen så känner jag mig hyggligt bekväm ändå. Jag väljer idag bolag med vad jag anser har en begränsad nedsida, vilket är lättare sagt än gjort och det finns absolut undantag, tex Camurus. Vi får se var det hela landar. 

Mekonomen: Ytterligare fall och ytterligare en chansning

2018-11-13 22:42
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Efter att jag skrivit mitt inlägg om Mekonomen så har bolagets kurs tagit rejält med stryk. I ett infall så fick jag för mig att köpa en post. I takt med att kursen fortsatte ner så blev det ytterligare aktier. Det är kortsiktigt och det kan mycket väl vara dumt.

Jag tror att en del säljer av för att man fått en väl stor exponering mot bolaget efter att man fått aktier i nyemissionen.Det i kombination med att allt fler börjar dra öronen åt sig generellt vad gäller aktier kanske ytterligare spär på nedgången. Det finns säkert också en misstro mot den stora satsningen och det verkar vara många som inte alls tror att den stora affären (som finansieras av nyemissionen).

Även om mycket inte ser bra ut, det mycket väl kan vara en värdefälla och det är en fallande kniv så valde jag att chansa. Förhoppningsvis kommer det en studs uppåt. Det var inte så genomtänkt och det är mycket möjligt att jag gör mig av med aktierna ganska snabbt.

Jag förstår att det kan verka märkligt att jag byter fot så snabbt och det förstår jag, men så är det i alla fall. I grunden så är jag fortfarande skeptisk och det jag skrev i mitt förra inlägg stämmer fortfarande, men det finns en annan sida också. Det är den sida som Börsplus och John Skogman har tagit fasta på och deras analys saknar inte poänger.


Mekonomen: Börspodden-John och SvD Börsplus säger köp, jag avstår

2018-11-09 20:55
Från noreply@blogger.com (Charlie)
I ett EFN-avsnitt från igår pratade John Skogman, Börspodden, och Karl-Mikael Syding om börsen generellt och ett par aktier specifikt. Klart sevärt, länk nedan.


I stort så håller jag med Syding och jag tror att det kan komma ytterligare nedgångar. Det kan dröja, men förr eller senare så kommer de höjda räntorna att göra att börsen inte längre fortsätter upp. Frågan är så klart om det kommer att hända innan året är slut eller om det kommer nästa år eller om det kommer att dröja ännu längre. Vi får se. Jag kommer att dansa närmre utgången och vara snabbare med att ta hem vinster. Rätt eller fel? Det får framtiden utvisa.

Det som lite grann förvånar mig är att både John och Karl-Mikael verkar tycka att Mekonomen är ett bra köp. Det kan så klart vara så att aktien är väl nedpressad och att den kommer att studsa upp en bit. Det kan absolut hända. Det kan även komma ett bud, vilket gör att ett köp på dessa nivåer kan visa sig vara ett bra beslut. Det kan med andra ord vara bra att köpa, men resonemanget att det är bra att köpa pga av att det säljs förhållandevis få elbilar tycker jag inte är så imponerande. John och Karl-Mikael hade en diskussion om level 2-tänkande för ett tag sedan och det tycker jag att båda missar i detta fall.

Det man skall fundera på, som jag ser det, är varför Volvo och alla andra bilföretag vill att vi skall privatleasa istället för att köpa en bil. Varför? Min hypotes är att en anledning till att man vill det är att man ser att marknaden håller på att ändras. Förr kunde man sälja en bil och i lönsamhetsberäkningen ta med en massa kommande serviceuppdrag och reservdelar. Att ha en komplett ifylld servicebok var en hederssak och någonting som gjorde att bilen var mer värd vid en framtida försäljning (högst tveksam till att det verkligen var fallet). Så är det inte längre, i alla fall inte i samma utsträckning som förr och det märker bilbolagen av. Färre servar sina bilar hos märkesverkstäder. Mekonomen har varit del i den transformationen. I takt med att fler och fler väljer elbil istället för fossilbil så kommer inte bilföretagen att förlora andelar av eftermarknaden till andra aktörer utan eftermarknaden som helhet kommer att minska ordentligt. Det finns alltså all anledning att sälja bilar på ett annat sätt och det sätter som man tror på är leasning, privatleasing framförallt.

Vad blir då konsekvensen av att man privatleasar istället för att köpa? Konsekvensen blir att man inte servar bilen själv utan man låter bilbolaget ta hand om service. Om man väljer att ha en elbil, vilket allt fler kommer att göra inom kort, tror jag, så kommer den servicekostnaden att vara låg. Min hypotes är alltså att många bilbolag har mycket att vinna på att allt fler väljer att privatleasa istället för att köpa bil. Elbilsövergången kommer alltså att innebära att vi kommer att äga bil på ett annat sätt än vad vi gör idag. Det är i alla fall vad jag tror. Att räntan har varit låg har varit väldigt lyckosamt och har så klart haft sin inverkan också.

Övergången från fossilbilar till elbilar kommer alltså att gå via ett antal faser, den första fasen innebär betalningsmodellen ändras och den andra fasen att övergången i stort blir från fossilbilar till elbilar. Vad gäller serviceaffären för icke-märkesverkstäder så tror jag att den kommer att påverkas redan i första fasen. Det spelar alltså inte jättestor roll att den stora övergången till elbilar kanske ligger ett par år fram i tiden (själv tror jag att vi kommer att se stora förändringar 2021-2022). Bilbolagen kommer att förbereda för denna förändring redan innan själva förändringen sker genom att ändra ägandemodellen och det påverkar företag som Mekonomen.

Argumentet att det till stor del säljs hybridbilar idag och att dessa bilar både har bensinmotor och elmotor, vilket gör att servicebehovet fortfarande finns, är ganska svagt tycker jag. Hybridbilar, dvs bensinbilar med två olika typer av motorer, har jag svårt att se har framtiden för sig. Det kommer att bli en historisk parentes. Det är alldeles för dyrt att producera bilar med dubbla motorer, och vad viktigare är, i takt med att batterierna blir större och billigare så kommer inte behovet att finnas för bensinmotor. Idag finns Hyundai Ioniq och snart Kia e-niro med räckvidd på 400 km eller mer på en laddning (det finns säkert fler exempel) till hyggliga priser och det är bara början. Att det idag säljs ganska mycket hybridbilar är enligt mig framförallt ett tecken på att alltfler inte vill ha fossilbilar.

Man kan så klart argumentera att det kommer att komma dieselvarianter baserade på mer tallolja mm som gör att dagens dieselmotorer inte skall räknas ut. Det är möjligt, men jag tror det inte. Min gissning är att framtidens bilar kommer att gå på el. Det är möjligt att det är fel, men det är vad jag tror.

Det kanske finns någon som menar att det bara är nya bilar som privatleasas. Vad ska hända med de bilar som är tre år gamla? De kommer ju inte att privatleasas, eller? Det finns väl ingenting som säger att det inte kan bli så, eller? Det kanske i framtiden kommer att bli möjligt att leasa en begagnad bil. Jag håller det inte för omöjligt.

Det man också kan fundera på är hur långt framtidens bilar kommer att kunna köras. Jag har läst att elbilar kommer att kunna köra 100 000 mil istället för dagens 30 000 mil för dagens fossilbilar. Det är ungefärliga siffror och de är säkert inte helt korrekta, men poängen att man kommer att kunna använda bilarna längre, säg dubbelt så länge, är att det sannolikt kommer att krävas mindre service per mil. Det i kombination med att elmotorer kräver mindre underhåll än fossilmotorer kommer att vara negativt för de aktörer som lever på service och reservdelar.

Det jag inte har nämnt är att bilar kommer att bli självkörande i framtiden (tror jag i alla fall) och det kommer så klart även det att elda på andra ägandeformer. Om man inte ens har en bil så är en månadsavgift eller pay per ride det enda rimliga. Sannolikt är utvecklingen mot självkörande bilar ytterligare en anledning till att bilbolagen gärna ser att vi konsumenter vänjer oss snabbt vid att betala ganska mycket per månad för transport.

Det finns ett uttryck som säger att förändring sker "gradually and then suddenly" och jag tror att det stämmer på marknaden för bilar och bilservice. Det kommer att hända saker och jag tror att Mekonomen, Bilia, m fl inte är några bra investeringar. Det är möjligt att jag har fel och det är möjligt att framtiden kommer att vara en annan än den som jag förutspår. Det kan absolut vara så. Det kan också ta mycket längre tid än vad jag tror att bli en övergång till andra typer av bilar och andra typer av ägandeformer.

Har jag rätt eller har John och Karl-Mikael rätt? Det återstår att se. Jag kan egentligen ingenting alls om bilförsäljning, bilservice, motorer mm och det är viktigt att ta i beaktande. Det kanske trots allt är en överdriven kursreaktion i Mekonomen och att bolaget kommer att byta bromsbelägg, sälja vindrutetorkare, byta däck mm under väldigt lång tid framöver och att det kommer att bli förändring, men att dessa inte blir så stora trots allt. Det finns inget enkelt svar, men jag passar Mekonomen (är jag nästan helt säker på). 

Camurus: Påfyllning

2018-11-05 21:11
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag så passade jag på att fylla på i Camurus. Det blev i depån. De Camurus-aktier som jag har sedan tidigare ligger i ISK:n. En anledning till att jag valde att köpa i depån är att jag tror att jag kommer att ha en del orealiserade vinster under 2019 som jag eventuellt kan använda för att kvitta en eventuell förlust i Camurus.

Camurus är på alla sätt en chansning för mig. Jag brukar hålla mig borta från läkemedel och bioteknik av den enkla anledningen att jag inte kan tekniken och därför har svårt att bedöma om någonting är helt otroligt orealistiskt eller om det skulle kunna fungera. Det är nog inte omöjligt att skaffa sig en ganska bra uppfattning, men det tar mycket tid och jag har inte lagt ner den tid som krävs.

Varför väljer jag då att öka i ett bolag som jag inte kan tillräckligt bra? Det är en bra fråga. Mitt case bygger på att det som jag förstår kommer att komma viktiga beslut om godkännanden i slutet av året. Det finns en del som pekar på att dessa beslut kommer att vara till bolagets fördel, tex rekommendationer som utfärdats. Min gissning är att i takt med att vi närmar oss ett beslut så kommer det att finns en och annan som kommer att vilja vara med, och jag gissar dessutom att besluten kommer att vara positiva. Det finns en del som pekar på att det kan vända upp med andra ord, men absolut - på inga sätt - några garantier.

Om det nu visar sig att det kommer att komma goda nyheter i slutet av året, vad kommer då att ske? Jag tror att det kommer att synas ganska tydligt i kursen. Det kan vara fel, men jag tror att ett faktiskt godkännande kan lyfta kursen till nivåer över de 110 SEK som kursen var i samband med att rekommendationen att godkänna i Europa kom. Min egen, högst trubbiga, kurs som jag tror kan vara möjlig är 130-140 SEK. Det skulle, om mina gissningar stämmer, innebära att det finns en potential på nästa 50%. Det är jättemycket och det är väldigt, väldigt osäkert.

Mitt innehav i Camurus är en enorm chansning och jag hade förmodligen inte hoppat på något sådant här om jag inte följt bolaget lite halvt under en längre tid. Under lång tid så läste jag om bolaget och tyckte att det var intressant, men sorterade bort det som ett investeringsalternativ eftersom det var ett läkemedelsbolag. Ibland pratar man om "fear of missing out (FOMO)" och det är en fälla som jag på många sätt har trillat i, men det är en chansning och jag är beredd att ta den.

Det man skulle kunna lägga till är att det verkar som att det finns en botten runt 90 SEK och det verkar också som att köparna har kommit tillbaka. Det behöver inte betyda så mycket alls, men det är någonting som jag har funderat lite på också. 

BillerudKorsnäs: Jag minskade (så nu kan budet komma)

2018-11-02 22:25
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Igår publicerades det "rykten" om att Billerud Korsnäs skulle kunna köpas upp inom inte alltför lång tid av någon amerikansk riskkapitalist, någon kinesisk aktör eller av SCA om jag är korrekt informerad. Jag har inte läst artikeln själv, men jag förstår det som att det är obekräftade uppgifter, med andra ord rykten. Någonstans läste jag att Michael Kaufmann, som jag förstår det som är representant för Frapag som äger 15% av Billerud Korsnäs (om jag minns rätt), uttalat sig om att en försäljning skulle kunna vara aktuellt om priset är rätt, eller något liknande.

Det kan naturligtvis vara så att det är ett uppköp på gång och det kan vara så att någon aktör seriöst överväger att lägga ett bud, men det verkar märkligt. Om något verkar märkligt så är det oftast märkligt också. Själva tanken på att det finns aktörer som räknar på bolaget tror jag absolut på, men att det skall komma bud på 150 SEK eller liknande känns inte sannolikt inom den närmsta tiden. Dessutom, om det skulle vara superskarpt läge med ett bud borde aktien handelsstoppas om information som denna spreds till marknaden. Det kan vara så att artikeln i DI är någons försök att klämma åt en del av de blankare för att trycka upp kursen. Det kanske är långsökt, men effekten av en sådan "nyhet" i en aktie som är rätt hårt blankad kan göra att den hoppar upp ett par snäpp som den gjorde igår. Det kan naturligtvis även vara så att man är i början av en diskussion och vill få upp kursen för att ett eventuellt bud ska hamna högre. Vi får se vad som händer. Jag kanske återupprepade mitt agerande inför budet på Matse om det vill sig illa.

Mitt handlande i Billerud Korsnäs har kantats av besvikelser och en del lyckosamma svängningar, se nedan. Jag tyckte att det var ganska prisvärt nyligen strax över 100 SEK och jag tycker inte efter DI-artikeln att så väldigt mycket har förändrats. En del har kanske förändrats, men  jag tycker ändå att det kunde vara läge att minska så jag sålde lite drygt en tredjedel för knappt 125 SEK, vilket dock inte syns i grafen nedan.    


Det alltid svårt att veta om man agerar rätt eller inte och det kanske hade varit bra att vänta med att minska. De riktkurser som jag har kommit fram till när jag har räknat är att kanske skulle kunna vara aktuellt med en kurs runt 135-140 SEK och det tror jag fortfarande. Det finns dock en del frågetecken och det har varit mycket besvikelser under de senaste åren - bl a ett mycket dyrare bygge - och det har tyngt kursen. Massapriset har också påverkat lönsamheten negativt och indirekt även aktiekursen. Jag ligger fortsatt kvar med ganska stor exponering mot Billerud Korsnäs och jag tror fortsatt på bolaget, men jag tyckte att det var läge att minska något. Det ska även tilläggas att jag är även lite tveksam till börsen som helhet för närvarande. Det har också spelat in.

Investor, Industrivärden: Helt plötsligt ganska likvid

2018-10-31 21:00
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag så gjorde jag slag i saken och gjorde mig av med Investor. Av mer eller mindre bara farten så försvann även Industrivärden.Man kan så klart ifrågasätta om detta var rätt eller inte, men jag agerade och jag känner mig ganska bekväm med mitt beslut. Investor och Industrivärden stod för ca 15% av hela portföljen så med ett par knapptryck så var jag helt plötsligt ganska likvid, närmare bestämt ca 20% (och då räknar jag inte in min buffert som ska täcka semestrar, bilreparationer, mm).

Huvudanledningen till att jag säljer är att jag tror att vi de närmaste åren inte kommer att vara helt enkla på börsen. De senaste tio årens uppgång har drivits av många faktorer - låg ränta, kvantitativa lättnader, automatisering, fler köpstarka kineser och indier mm. Jag har haft som ett eget riktmärke att börja bli försiktig när Fed börjar höja räntan. Vad försiktig är och vad en räntehöjning egentligen innebär kan man så klart fundera över, men min bedömning är att räntorna kommer inte att sjunka lägre utan snarare börja att röra sig uppåt.

Vad det då innebär att vara försiktig kan man också fundera på. Jag tycker att man skall väga in hela sin ekonomi för att en sådan bedömning skall bli rättvis. Hur stor exponering har du mot bostadsmarknaden? Hur mycket lån har du? Hur mycket kapital har du? Hur mycket "riskfritt" sparande har du, dvs räntesparande? Hur stort är ditt pensionskapital? Hur stor andel av ditt pensionskapital är exponerat mot börsen? Hur stor är exponeringen mot SEK, USD, EUR? Hur säkert sitter du på ditt jobb? Man kan göra övningen på många sätt, men att göra sin egen balansräkning och resultaträkning är nyttigt. Det är bra sätt att lära sig lite om redovisning också. Tyvärr tror jag att alldeles för många tar alldeles för stora risker när det kommer till hur exponerade de är mot bostadsmarknaden. Jag har många gånger blivit förvånad över att en grupp personer kan tycka att någon som köpt aktier för 30 000 SEK är en galen risktagare medan någon som köper ett hus för 6-7 MSEK gör en investering utan någon större risk (för hus går ju alltid upp på sikt, vilket gör att man kan betala hur mycket som helst, eller?). Var och en får naturligtvis tycka vad han eller hon vill, men jag tror att många skulle må bra av att vara mer rationell och saklig när det kommer till sin egen privatekonomi.

En annan sak som spelade roll inför mitt beslut är att jag siktar på att flytta en del av mitt ISK-sparande till depå. Villkoren kommer nog att bli sämre för ISK och jag tror att det i kombination med att räntan höjs (vilket också påverkar skatten för ISK) kommer att göra alternativet mindre intressant. Man kan vänta tills villkoren blir sämre, men jag tänker att det kan vara lika bra att slå till nu direkt. Anledningen är att jag inte är säker på att 2019 kommer att bli klang och jubelsång på börsen. Jag funderar också på att använda möjligheten att anpassa risknivån efter realiserad vinst. Vi får se hur jag gör. Det är möjligt att jag avvaktar lite och skiftar om ca ett år istället.

Ytterligare en anledning till att jag sålde är att jag har historiskt sett varit mest lyckosam med investeringar i småbolag. Det kan vara en slump och det kan vara ren tur, men många av de stabila bolag som jag har köpt och slängt ner i en låda för att ligga där under lång tid har i många fall inte utvecklas så himla bra. Vilt svingade i småbolag som ingen annan tror på eller bryr sig om har i många fall blivit mycket mer lyckosamt även om jag gått på många minor också. Att det finns ett sätt att handla aktier som är bäst för alla tror inte jag.

Om det var ett rätt beslut att sälja Investor och Industrivärden är jag inte alls säker på. Det kan ha varit tokigt och det kan vara så att aktiemarknaden hoppar upp till nya rekordnivåer, men jag har varit med om ett antal ganska branta resor ner tidigare och jag tar hellre det säkra före det osäkra. 

Investor: Är det dags att göra sig av med parkeringsplatsen?

2018-10-29 21:46
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Jag har sett Investor som en parkeringsplats för mina pengar, en bra sådan. Det verkar vara ett välskött bolag och jag gillar substansrabatten och innehaven i stort. Det är många som talar sig varma för Investor och jag läste att någon analytiker hade satt en riktkurs över 500 SEK. Eftersom Investor handlas en bra bit under 400 SEK så skulle det finnas en ganska bra uppsida.

En person som jag lyssnar på och som jag tycker inte bara upprepar vad andra har sagt eller sammanställer vad andra har sagt är Peter Benson. I ett av de senaste Börsplus-poddavsnitten så pratade han om Investor och det var väl i sig ingen direkt säljrekommendation, men han lyfte en del saker som fick mig att fundera. En sak som jag tycker är anmärkningsvärt är att Mölnlycke är det största innehavet och att det är onoterat. Mölnlycke värderas till relativt höga multiplar (enligt vissa). Dessa två i kombination tycker jag känns sådär. Man kan så klart fundera över vad som är en rättvis värdering och man måste ta substansrabatten i beaktande, men det känns inte helt bra. Jag är inte superpepp på Mölnycke. Det är mycket möjligt att det är ett bra bolag och det är möjligt att värderingen är helt rätt, men de tidigare dolda värdena i de onoterade bolagen känns inte längre så dolda.

Det jag inte gillar med Investor är att jag tycker att det är väldigt svårt att få ett bra grepp om bolaget. Det beror inte på att de som driver Investor inte är duktiga utan helt enkelt att bolaget är ett investmentbolag som innehåller många bolag. Det krävs alltså mer av mig om jag skall kunna ha hygglig koll. De flesta tycker nog att det är hela poängen med investmentbolag, alltså att slippa ha koll utan låta någon annan göra det i kombination med substansrabatten, men inte jag.

Jag kommer nog inte att göra något förhastat med Investor, men jag tror inte att nedgången är över trots att det hoppade upp idag. Det kanske kommer att vända, men det är inte säkert. Jag ligger förhållandevis tungt efter att ha puttat in relativt sett mycket pengar i både Duni och Byggmax den senaste tiden. Vi får se hur jag gör.

Skatt: Varför du skall ha både ISK och depå

2018-10-28 21:32
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag så bläddrade jag igenom Aktiespararen och i en av artiklarna så nämndes det att ISK är att föredra framför depå. Jag har skrivit om det tidigare och det är sant som det står i tidningen, men jag tycker att det finns ett par saker som man inte får glömma. För det första så finns det möjlighet att kvitta den schablonintäkt som skapas när man har en ISK mot kapitalförluster. Det kan man läsa mer om hos Skatteverket. Om man har både ISK och depå så har man alltså möjlighet att kvitta de förluster som man råkar ut för i depån mot den intäkt som skapas i ISKn.

Att ISK leder till skatt oavsett hur innehaven utvecklas gör att det går ganska enkelt att räkna på när det lönar sig och inte lönar sig. Idag tror jag att gränsen går vid 1,5% (statslåneräntan, nu 0,49%,+1%) för när det är mer intressant med ISK än med depå. Det ändras med tiden dock just eftersom statslåneräntan ändras med tiden och så mycket lägre än vad vi är nu kommer vi inte att komma. Det finns idag en undre gräns satt till 1,25%, dvs lägre än så kommer det inte att bli.

Det man ska tillägga är att vad gäller utdelningar så beskattas inte dessa direkt i en ISK, dvs i samband med att man får utdelning så betalar man ingen skatt. Skatten betalas baserat på vad värdet på ISKn är i slutet av varje kvartal. I en depå är det annorlunda. Där betalar man källskatt på 30% i samband med att man får utdelningen. De pengarna man får via utdelningar kan man alltså inte kvitta mot förluster (i alla fall såvitt jag förstår). Om man har utländska aktier blir det lite annorlunda i en ISK. Eftersom källskatten ofta delas mellan Sverige och landet där aktien är noterad så kan du få betala en skatt på utdelningen även om du äger aktien i en ISK. Det går att få tillbaka en del av denna skatt och det är lite olika länder. Generellt sett så tror jag att det är mer fördelaktigt att äga utländska aktier i kapitalförsäkring än i en ISK, men det är ingenting som jag har gjort och ingenting som jag kan så mycket om. Det man ska komma ihåg när man har en ISK är att inte flytta pengar fram och tillbaka för ofta. Om man flyttar pengar in och ut ur en ISK så kan det påverka skatten.

Det blev lite mer än vad jag tänkt mig om hur ISK och depå funkar, men jag tror att det kan vara bra för att få hela bilden. Det handlar alltså om två ganska olika former som man kan använda för att äga aktier och beskatta sina aktievinster.

Några saker som jag tycker att man skall tänka på är följande:
- Det behöver inte vara antingen eller. Det finns en klar poäng i att ha både och så att du kan använda förluster i depån för att kvitta mot schablonintäkten i ISKn. (även andra kapitalinkomster kan man kvitta)
- Om man har aktier med hög utdelning så kan det vara en idé att ha dem i en ISK beroende på att utdelning beskattas olika.
- En del IPOer (nyintroduktioner) kan bara tecknas i en depå, vilket gör att det kan vara en idé att ha en depå om man vill vara med på IPOer.
- Pengar som står i en ISK ger upphov till skatt. Det lönar sig oftast inte ta ut dessa och sätta in dem igen för att undvika skatt (eftersom insättningar skickar upp skatten). Om man vill ha pengar stående under långa perioder så kan det vara en idé att välja depå istället. Anledningen till att man vill ha pengar stående skulle kunna vara att man vill ha pengar redo om ett bra köptillfälle uppstår.
- En ISK leder alltid till skatt varje år. Även om det blir stora nedgångar under året så kommer du att betala skatt. Om du har en lite dystrare börssyn så kan det vara klokt att ha en depå istället eller, om man inte vill vara fullt så drastisk, föra in nya pengar i depå istället för i ISKn.
-  Om man har en depå så kan man sprida ut skatten under många år, vilket man inte kan i en ISK. Anledningen till att det blir en skillnad är att skatten i en depå baseras på realiserad vinst medan en ISK baseras på värdet av innehaven. Om man väljer att realisera vinster samtidigt som man realiserar förluster så kan man påverka hur mycket man skall betala i skatt för innevarande år. Om man jobbar med detta så får man komma ihåg att det kommer lite courtage-kostnader. Om man vill behålla innehavet så kan man så klart köpa tillbaka direkt efter att man har sålt.
- Om man vill så kan man anpassa risknivån i portföljen efter hur mycket orealiserade vinster som man har i depån. Om man t ex har en stor orealiserad vinst i portföljen som man förr eller senare kommer att få skatta för så kan det vara en sak att ta i beaktande om man funderar på att ta en position i ett nytt bolag som kan sticka iväg rejält men också bli en besvikelse.

Om man bara vill ha en ISK eller en depå så tycker jag att man i nuläget skall välja en ISK. Det handlar dock mycket om statslåneräntan och om räntan stiger så kan det vända till depåns fördel. Om man har tycker att det är kul med aktier och man tycker att det finns fördelar med att ha både och så tycker jag att man skall göra det.

Portföljgenomgång

2018-10-26 21:12
Från noreply@blogger.com (Charlie)

Portföljen idag (fredag 26 oktober) ser ut enligt nedan.

16.73%Byggmax10.90%Billerud Korsnäs10.38%Duni9.93%Investor B7.81%Telia Company6.67%Swedbank A6.10%SEB A6.00%Trelleborg B5.94%Industrivärden C4.68%ABB Ltd4.53%Skanska B4.52%Likvida medel2.60%JM2.29%Camurus0.93%XACT Högutdelande
En hel del av innehaven har tagit rejält med stryk i likhet med de flesta bolagen på börsen. Telia har stått emot ganska bra, men det är nog den enda aktien som inte har halkat ner ett par pinnhål. Byggmax, Billerud och Duni står nästan för 40% av portföljen och jag har köpt på mig mycket aktier i dessa bolag den senaste tiden. Duni har varit föremål för min senaste köpräd och jag ligger runt ca 105-106 SEK i anskaffningsvärde. Jag räknar med att det kommer att komma hygglig utdelning från dessa tre under våren och jag tror att det kan visa sig att det är ganska OK investeringar på dessa nivåer. Med tanke på att det generella sentimentet inte är på topp så kan det nog ta ett tag till det blir så.

Jag känner mig mest tveksam i nuläget till bolag som kommer att behöva ta in mer pengar. Det kan komma att bli riktigt tufft om nuvarande klimat inte ändras. När det blir generella nedgångar så dras det mesta ner och jag tycker själv att jag har kunnat köpa aktier i ett bolag som Duni till riktigt hyggliga nivåer. Det kan visa sig att det var helt feltänkt och i så fall får jag väl ta det.

Duni: Jag köper ännu mer

2018-10-25 21:19
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag så fortsatte Duni ner och jag köpte på mig ännu mer. Efter dagens fortsatta nedgång för bolaget så köpte jag för 101,60 SEK. Stängningskursen blev något lägre. Det kommer att komma en utdelning under nästa år och hittills i år, efter tre kvartal, så ligger resultatet per aktie på 4,00 SEK. Förra året så låg den på 4,44 SEK. Det finns ett par olika förklaringar till varför vinsten sjunker, men vad jag förstår så är den största anledningen, eller i alla fall en av de största anledningarna, att massapriset har gått upp. Min arbetshypotes är att det tar tid innan en sådan prishöjning får effekt hela vägen och jag tror att Duni kommer att kunna höja sina priser pga av massapriset. Med lite flyt så skulle massapriset kunna sjunka efter att man fått igenom prishöjningarna och då skulle fördröjningen i prisgenomslaget att spela i Dunis favör. Inte säkert på något sätt, men likväl en tanke.

Efter dagens påfyllning så är Duni ett ganska stort innehav i portföljen och sannolikt kommer jag inte att köpa ytterligare aktier. Sannolikt kommer jag att ligga kvar åtminstone fram till nästa sommar när utdelningen har kommit. Om kursen snabbt hade hoppat upp till 115-120 SEK så är det möjligt att jag minskar eller lämnar helt. Jag tror inte att det kommer att hända inom de närmsta 12 månaderna, men om det händer så tackar jag för kaffet (och torkar munnen med en exklusiv servett).


Duni, Byggmax: Väl pessimistiskt i Duni tycker jag och en OK Q3:a från Byggmax

2018-10-23 20:23
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag så har jag fyllt på med fler Duni-aktier, runt ca 106 SEK per styck. Det kommer att komma en utdelning om ett halvår och jag tycker att de tre första kvartalen i år har varit OK givet förutsättningarna. Det är inte jättebilligt runt 106 SEK, men jag tycker att det är ett välskött bolag och jag tycker att bolaget verkar vara ganska väl positionerade för framtiden, både vad gäller att kunna erbjuda produkter som kunder vill köpa och dessutom vad gäller den ökande efterfrågan på miljöriktiga alternativ. Ofta känner jag att jag skulle vilja djupdyka riktigt och lära mig mer om bolagen och Duni är inget undantag, men även om jag skulle vilja kunna bolaget bättre så känner jag att det kan vara värt en investering (eller spekulation om man tycker att jag spekulerar istället för investerar).

För att nämna lite kort om Byggmax-rapporten så var reaktionen precis vad jag hoppats på. En OK rapport ledde till ett ganska ordentligt hopp upp sett till kursen precis innan rapporten släpptes. Det är fortfarande relativt låga kursnivåer, men det känns skönt att trenden nedåt är bruten, för det anser jag att den är. Efter rapporten så köpte VD:n aktier för 0.5 MSEK samt att Börsplus och Placera har skrivt analyser som visar att det kan vara köptillfälle (Börsplus-analysen har jag inte läst för den är bakom betalvägg, men jag förstod det som att slutsatsen var köp hur som helst.) Min gissning är att kursen kommer att harva runt dessa nivåer ett tag och det är möjligt att det kan komma ett hopp upp i samband med att Q4:an presenteras. Jag tror nämligen att det ganska fina vädret under oktober kan ha gjort att detta kvartal startat bra samt att de nya butikerna får effekt på försäljningen. Vi får se. Min plan är att ligga kvar ett tag och jag ser ganska stor uppsida i aktien.

Billerud Korsnäs: Ökade

2018-10-17 21:27
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag gjorde jag tvärtemot vad jag sa att jag skulle göra igår. Istället för att sälja av Billerud Korsnäs så valde jag att öka. Jag fyllde på för 102,80 SEK i slutet av dagen. Egentligen har jag inte ändrat uppfattning om bolaget och jag känner mig tveksam på många sätt. För runt hundralappen så tycker jag dock att nedsidan är begränsad. Jag kan ha fel och det skulle inte vara första gången, men jag tyckte att det skulle kunna vara värt en chansning.

Mitt handlande i Billerud Korsnäs har inte varit något vidare. Jag trodde att det var en bra idé att ge mig in i matchen väl tidigt och det var fel så här med facit i hand. Anledningen till att jag köpte från början var en kombination av faktorer. Jag trodde att kartongförpackningar skulle fortsätta att efterfrågas och jag trodde att man skulle kunna rampa upp produktionen med nya anläggningar och bättre kvalitetsarbete. Det är i alla fall så jag kommer ihåg det. Nedan finns en bild över mina köp och sälj.


Det kan mycket väl vara så att jag snart minskar. Dagens köp är inte långsiktigt. Om det visar sig att kursen börjar stiga så ska jag försöka hänga kvar ett litet tag och inte sälja för tidigt. Om det visar sig att kursen fortsätter nedåt till 95 SEK eller liknande så får jag dra i nödbromsen, men jag hoppas att vi inte hamnar så lågt. Efter att jag nu har köpt mer så är jag kvar med ungefär samma antal som jag hade innan jag valde att minska.

Billerud Korsnäs: Besvikelse igen

2018-10-16 20:39
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag så rapporterade Billerud Korsnäs tredje kvartalet. Det var tyvärr inga muntra siffror och det var en ganska kraftig nedgång. Det var en del saker som jag reagerade på när jag gick igenom bildspelet.

För det första så rapporterade consumer board, ett av de två stora affärsområdena, en klart sjunkande vinst. Det verkar vara så att Billerud Korsnäs får ta smällen vad gäller ökade kostnader och inte lyckats överföra dessa till sina kunder.

Nedan finns en bild från dagens bildspel (https://www.billerudkorsnas.se/globalassets/billerudkorsnas/investors/financial-reports/2018/q3/billerudkorsnas-q3-2018-final.pdf):


En annan bild som jag tycker är intressant från bildspelet är den nedan:


Det är positivt att man har kunnat höja priser och det är möjligt att man kommer att kunna fortsätta med det, men om det blir vikande konjunktur så kanske det blir svårare. Vad gäller valutaeffekten så känns det som att den snarare kommer att bli sämre än bättre. Det behöver inte vara så och kronan kan så klart försvagas ytterligare, men att satsa på att valutaeffekterna skall spela bolaget i händerna framöver tycker jag känns lite vanskligt. I andra vågskålen kan man så klart säga att massapriserna kommer kanske inte att fortsätta upp utan istället stanna upp eller till och med falla. Det blir lätt bara spekulationer. Det man kan konstatera är som jag ser det är två saker; man lyckas inte öka intäkterna i samma utsträckning som de direkta kostnaderna ökar - man är alltså den som tar smällen i kedjan; och även ett kvartal där det inte behöver göras något större underhåll av maskinerna eller det blir något större haveri så blir det heller inte särskilt bra. Allting skall så klart ses i ljuset av förväntningarna och det blir alltid lite skevt när man jämför kvartal med motsvarande kvartal föregående år. Det händer mycket under varje kvartal och jämförelserna blir därför lätt missvisande.

Det man ska komma ihåg med Billerud Korsnäs är att förhoppningsvis kommer omsättning och vinst att hoppa upp ett snäpp när de nya anläggningarna kommer i bruk till fullo. Det man ska komma ihåg är att precis som att de nya anläggningarna är nya så är de gamla anläggningarna gamla (ehh?) med vilket jag vill säga innebär att sannolikt kommer de gamla anläggningarna att inte köra på helt utan problem.

Det är möjligt att dagens reaktion är en överreaktion och det är möjligt att de nya anläggningarna kommer att göra att marknaden ser på bolaget på ett mer positivt sätt. Det är möjligt att man kommer att kunna föra över mer av kostnadsökningarna på kunderna och det är möjligt att kostnaderna viker ner efter ett tag. Det är mycket som kan bli bättre. Även om det är mycket som kan bli bättre så ser jag inte riktigt någon större trigger i bolaget. Det verkar som att man ofta hamnar i kläm mellan kunder som inte vill betala mer och leverantörer som vill ha mer betalt. Det är inte så bra, så klart. Det verkar heller inte som att man har superkoll på anläggningarna. Dagens kvartalsrapport ger ingenting nytt i den frågan, kanske det motsatta om man är positivt lagd.

Jag kommer kanske att sälja av mina Billerud Korsnäs inom inte alltför lång framtid. Det har helt enkelt inte riktigt blivit som jag tänkt mig och jag har början omvärdera mina tankar om bolaget. Om det skulle visa sig att den senaste tidens nedgång var en liten dipp och det kommer att bli lite mer  positiva tongångar under senare delen av året eller början av nästa år så kommer jag kanske att sälja. Vi får se. Jag kommer inte att ha bråttom att sälja och jag har ännu inte riktigt bestämt mig. 

Byggmax: Varför öppnas det nya butiker?

2018-10-15 21:48
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Byggmax har de senaste månaderna pumpat ut nyheter om nya butiker som ska öppnas. Om man äger aktien så ska man med andra ord tro att fysiska butiker kommer att ha en framtid. Mina tankar kring e-handel har varierat en del och jag har från att inte tro på s k omnikanallösningar kommit fram till att det nog kan vara framtiden trots allt. Vad gäller byggmaterialförsäljning så tror jag att Byggmax tankar är ganska vettiga. Kombinationen av att ha de mest vanligt förekommande på lager och övriga varor tillgängliga via nätet tror jag kan vara en ganska bra idé. Det bör fungera.

Det jag brukar fråga mig när det kommer till retail är hur företaget kan hantera om en jätte som Amazon gör entré. Det verkar i nuläget som att Amazon inte kommer att lansera någon verksamhet i Sverige inom kort. Så klart kan man handla via Tyskland eller Storbritannien, men det tar längre tid och det är lite mer omständigt än om Amazon hade haft en svensk gren. I fallet med Byggmax så tror jag att det butiksnät som man håller på att bygga upp har ett ganska stort värde. Det är inte omöjligt att en spelare som Byggmax skulle kunna samarbeta med andra företag kring ehandel. Det kanske låter som en märklig tanke och det finns som bekant möjlighet att hämta ut paket både på ICA, Coop m fl som täcker de flesta orter i Sverige. Det som skulle kunna vara en skillnad är att man på Byggmax kan köra in med bilen för att lasta på varor enklare, men det skulle även kunna vara ett sätt för någon aktör att få ett eget nätverk för utlämning av varor. Det är inte t ex på alla sätt okonstigt att hämta ut matvaror som man köpt på nätet på ICA.

Jag tycker t ex att det skulle kunna vara intressant att se ett samarbete mellan Matsmart (som bl a Axfood är delägare i) och Byggmax. Det kanske inte är riktigt realistiskt och det finns säkert andra mer närliggande lösningar, men jag tror att det finns potential för samarbeten som kan vara intressanta. Det är möjligt att det är dra saker och ting för långt och det är kanske resultatet av ett önsketänkande från min sida. Det är möjligt att det inte behövs något samarbete utan att Byggmax klarar det helt bra på egen hand. Vi får se.

Självkörande bilar: Är man på rätt spår?

2018-10-14 11:43
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Jag tycker att självkörande bilar är ganska intressant. Om det kommer att slå så kommer det att innebära stora förändringar. På många sätt tycker jag att effekterna av självkörande bilar är på många sätt mer intressanta än tekniken i sig. Tekniken som man använder är så klart imponerande och jag är ingen expert, men när jag tittar på det så verkar det framförallt handla om att man förfinar befintlig teknik och kombinerar olika tekniker. Visionsystem, lidar, radar, positionering mm kombineras på olika sätt för att kunna tolka vad som händer och på så sätt agera korrekt. Imponerande, men kanske inte revolutionerande i grunden (om jag inte missuppfattat).

Det som förvånar mig är att man hela tiden är inne på att trycka in så mycket teknik och sensorer som man bara kan i varje bil. Naturligtvis tjänar man pengar på det och det kanske är anledning i sig, men jag tror det inte. Min gissning är att man är fast i bilden av att man skall ersätta den mänskliga föraren som sitter i bilen. Det tror jag till viss del det är att göra saker onödigt svårt. Jag tror mer på att ha externa sensorer vid vägarna som håller koll på var andra bilar är, var gångtrafikanter och cyklister är, var det finns vatten på körbanan etc. Annorlunda uttryckt, intelligensen finns inte i varje bil utan i ett gemensamt system som har gemensamma sensorer. Om man haft ett sådant system skulle varje bil kunnat styras med ett fåtal signaler som skickas från det gemensamma systemet. Det skulle bli enklare att konvertera bilar till självkörande på detta sätt, vilket i sin tur skulle göra systemet säkrare. Naturligtvis skulle det innebära att varje bil måste vara uppkopplad mot det gemensamma systemet hela tiden, men det ser jag inte som ett oöverstigligt problem. Om man förlorar uppkopplingen så får man helt enkelt parkera bilen och vänta till dess att uppkopplingen är etablerad igen.

Naturligtvis skulle detta inte fungera överallt. Mindre landsvägar som idag inte ens har gatubelysning skulle heller inte kunna ha externa sensorer för att hålla koll på bilar, cyklister, vatten på körbanan etc. Det skulle bli för dyrt både att installer och att underhålla. För dessa vägar skulle man få ha andra lösningar, tex förarassisterad styrning, dvs en människa styr men med mycket hjälp från diverse system, tex värmekameror för att detektera vilda djur. Enligt mitt sätt att se skulle alla bilar inte behöva ha dessa möjligheter. Det skulle t ex kunna finnas taxi-bilar som bara kör i områden där de få information från det gemensamma systemet.

Man kan göra paralleller till datorvärlden. Mitt förslag är på många sätt i linje med Googles Chromebooks och Chromebox, dvs en dator där man jobbar mot molnet och där väldigt lite minne och datorkraft ligger i klienten, dvs datorn som någon äger. Fördelen med detta system är att man inte behöver oroa sig för virus (eller i alla fall inte lika mycket), att minneskapaciteten tar slut (då får man prenumerera på mer utrymme) och att datorn kan bli mycket billigare. Även om man har en PC med superkarfter och inte en Chromebook så kan man använda t ex Google Documents, men man kan också köra 3D-simuleringar och annat tungt.

En annan liknelse som man kan göra är att titta på hur AGV-system (Automatic Ground Vehicles) fungerar. Vad jag förstår av system som dessa har varje truck vissa basala sensorer så att de inte skall köra in i något som det gemensamma systemet har missat, men i många fall så kommer instruktionerna hur man ska köra från det gemensamma systemet som vet var alla truckar är och som har överblick över hela lokalen.

Tyvärr är jag inte så säker på att min idé kommer att bli verklighet. Det finns strukturer idag som skulle förlora mycket på en idé som denna. Biltillverkarna vill nog helst att självkörande bilar introduceras successivt så att man inte behöver ändra sin verksamhet alltför mycket. Att alla äger sin egen bil är mer eller mindre situationen idag (i delar av världen) och självkörande bilar skulle på många sätt rucka detta i grunden. Att komma överens om en standard som skall gälla överallt i världen hade blivit tungrott och kanske inte möjligt med tanke på att olika nationella intressen ställts emot varandra.

Även om jag tror att det kommer att bli svårt att få till ett riktigt effektivt system för självkörande bilar så har jag ändå svårt att investera i företag som löser ett problem på ett onödigt svårt sätt, som jag ser det. Det kan naturligtvis vara så att det finns bolag som tittar på lösningar som den som jag skriver om ovan och i så fall skulle jag nog överväga att ändra mig, men vad jag har sett så är alla bolag som tar fram utrustning och mjukvara för självkörande bilar mer eller mindre inne på samma spår. Kanske är det strategiskt rätt och kanske är det vad bilföretagen, som är deras kunder, efterfrågar, men risken som jag ser det är att bilar nerlusade med sensorer kommer att bli en historisk parantes. Vi får se. Jag är som sagt ingen expert och jag kan mycket väl ha fel.

Länkar till Veoneer och Waymo (Alphabets bolag):
https://www.veoneer.com/en/technology
https://waymo.com/tech/

Byggmax: Andelen blankat går upp

2018-10-12 17:40
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Idag så noterade jag att andelen blankade aktier gick upp något för Byggmax. Inget dramatiskt och ingenting att lägga för stor vikt vid. Vad som är lite mer intressant tycker jag är att det har varit två aktörer som har stått för en stor del av försäljningen de senaste dagarna. Idag var det Enskilda som stod för en stor del av de sålda aktierna och tidigare dagar har det varit Goldman Sachs (om jag nu tolkar förkortningarna rätt). Jag är generellt alltid lite skeptisk till att dra för stora slutsatser av att titta på vem som säljer och köper, och tänker att man som småspelare är rätt lätt att dribbla av, men jag kan inte låta bli att tycka att det är lite intressant trots allt. Om det nu är så att man vill hålla nere kursen på grund av att man är del av blankningen så måste man för eller senare vända och börja köpa, eller? Vi får se. Ingenting som jag bygger mitt case på, men lite intressant ändå.

En annan sak som jag tycker är intressant är att kursen nu är nere på många av de pessimistiska riktkurser som presenterades för ett tag sedan. Då stod kursen i runt 45 SEK och i analyserna så sänkte man riktkursen till 33 SEK. Det har ju visat sig vara helt rätt, men frågan är om det kommer att komma nya riktkurser efter att Q3:an har presenterats. Jag tror det. Min hypotes är att man kommer att tolka Q3:an som ett steg i rätt riktning och att man därför höjer sina riktkurser. Det återstår så klart att se och det kan vara helt fel.

Om det nu vänder uppåt så ska det bli intressant att se om jag kan ha ro i kroppen att även åka med uppåt en bit eller om jag min vana trogen ska hoppa av alldeles för tidigt. Riktkursen som jag själv jobbar med är 45 SEK och jag hoppas att man kan nå den inom 12 månader.

Börsen faller

2018-10-11 20:53
Från noreply@blogger.com (Charlie)
Det har varit ett par tuffa dagar på börsen. Jag låg med förhållandevis mycket likvider innan det började gå ner, men det är klart att dagar som dessa så önskar jag att jag minskat i några ytterligare innehav, t ex Investor och Industrivärden. Nu blev det inte så. Det är så klart inte för sent om man skulle vilja det, men jag har bestämt mig för att ligga lågt. Jag tror att det kan komma en liten uppstuds de kommande tiden. Vi får se.

Vad gäller Byggmax så är jag lite fundersam efter att det kommit en del signaler som tyder på att byggmaterialförsäljningen inte riktigt verkar vara så uppåt som en Byggmax-diggare som jag hoppats på. Det var i dagens Börspodden som jag hörde att en konkurrent till Bufab levererat svaga siffror. Nu är förvisso inte Byggmax ett byggmaterialbolag som alla andra utan man riktar sig till privatpersoner och även om efterfrågan på byggmaterial generellt viker så måste det inte innebära att Byggmax dras med. Jag tror att Byggmax-segmentet är betydligt mer konjunkturokänsligt än vad t ex Bufab är. Rätt eller fel? Vet ej, men min hypotes.

När man har investerat en hel del pengar eller på annat sätt investerat i något (t ex satsat sitt anseende på något) så är det lätt att hitta anledningar för att bekräfta att man har tänkt rätt. På engelska kallar man ibland fenomenet för confirmation bias. Ett tag hade jag en post-it-lapp på min datorskärm där det stor "confirmation bias" för att påminna mig om att inte falla in i ett beteende som inte gagnar mig. Naturligtvis är det så att man skall tro på sig själv och det handlar inte om att man skall vara velig, men lagom är bäst. Om man börjar hitta på anledningar för sig själv för att övertyga sig själv om att övertygelsen är korrekt så kan man vara på fel spår. Det finns naturligtvis en risk för att jag är inne på något sådant när det kommer till Byggmax, men jag tror det inte. Jag kommer att ligga kvar över åtminstone över rapporten.

Det som står på min att-göra-lista är att kolla in hur antalet butiker har utvecklats de senaste kvartalen. Jag har en liten idé om att det kan vara så att det kan komma en positiv effekt från nyöppnade butiker under Q3:an. Från det att det kommuniceras att det kommer att öppnas en butik till dess att den faktiskt är öppnad till dess att den faktiskt kommer igång på allvar med försäljningen så går det en liten tid (eller ganska lång tid beroende på vad man har för referenser).