RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-08-14 01:03:21

Juliavfu

Sammanfattning av VFU

2007-11-29 12:14

Mål och Syfte:


Jag har haft lektioner i programmet Powerpoint med femmor under min vfu period två. Det har varit mycket lärorikt och jag har fått med mig en hel del erfarenheter som jag kan ha nytta av i min framtida roll som lärare. Syftet med min lektion har varit att ge eleverna grundläggande kunskaper i Powerpoint för att kunna använda sig av programmet i sin fortsatta skolgång. Jag har lyft fram det på ett lustfyllt sätt då jag har velat att eleverna ska få inspiration att vilja redovisa sina arbeten i programmet. Jag visade då i början av lektionen en startnyckel gjord i Powerpoint och använde mig av ett citat som jag kände kunde locka fram lusten att lära. "Vill ni att era klasskamrater ska jubla och applådera när ni håller i en redovisning? Gör den i Powerpoint!" Jag anser att det är viktigt att eleverna får prova på olika inlärningsmetoder under sin skolgång då alla är olika individer och tar in kunskap på olika sätt utifrån deras olika förkunskaper. Jag hävdar inte att man ska släppa den "vanliga" undervisningen helt utan att använda sin av IT som ett kompletterande material, ett extra stöd i lärandeprocessen.


Metod:


Vi har lagt upp planeringen så att jag har utgått från en planering och undervisat fyra femmor, så jag har haft fyra lektionspass och Sara fyra. Min tanke med detta var att jag ville fokusera på en lektion och sedan prova mig fram utefter hur det går. Klasserna är olika och eleverna är givetvis olika där av lektionerna olika. Detta arbetssätt har fungerat mycket bra anser jag! Istället för att fokusera på flera lektioner har jag lagt allt fokus på en och fokuserat på innehållet. Min lektion som bygger på att eleverna ska få en grund i hur man kan arbetar i Powerpoint för att sedan kunna arbeta vidare har varit mesta dels en lärarledd lektion. Jag har drivit dem fram genom lektionen genom "följa John" när eleverna har fått arbetat individuellt vid varsin dator. Jag har rört mig mycket i datasalen och framme vid skärmen vilket har behövts då salen varit mycket avlång och många som suttit längre bak har inte sett så bra. Jag har gått igenom grunderna och lärt eleverna om bildlayout, bakgrund, hur man infogar text, animering och effekter, hur man infogar bilder från fil och från Clipart samt om bildövergångar. När vi gått igenom allt detta har jag bett eleverna att spara ner sina presentationer i deras egna mappar. Jag har sen samlat eleverna på golvet framme vid stora skärmen och återgått till min resurssida. Där har jag lyft fram manualen jag skrivit i syfte för att elever, lärare och föräldrar ska kunna gå in och titta och få hjälp. För att knyta ihop lektionen har jag haft en liten disskusion om vad vi lärt oss och om eleverna har fått några idéer under lektionens gång om när man kan använda sig av Powerpoint.


Resultat:


Mina lektioner har gått väldigt bra och jag är nöjd. Eleverna har varit mycket duktiga och flitiga under alla lektionerna. På Saras lektion där de fått arbeta själva utifrån ett uppdrag har man sett att de lärt sig mycket från min tidigare lektion. De har lärt sig hur man på ett bra sätt kan arbeta med funktionerna i Powerpoint, hur man hittar i menyn och vad man kan tänka på när man gör en presentation. Vi har gett dem mycket tips och idéer under dessa två veckor. Något som jag anser som mest positivt är att de blivit inspirerade till att vilja arbeta med programmet och att det är roligt. Det finns ett lättare och roligare sätt att redovisa deras arbeten på!!


Reflektion:


IKT i skolan kan vara väldigt ämnesintegrerat. Man kan i stort sätt få in alla ämnen men hjälp av IT i undervisningen. Vi just detta tillfälle skulle jag säja att IKT har varit ett stort stöd i lärandeprocessen och i det här sammanhanget ett stöd för språket och skrivandet. Lärandet sker i ett meningsfullt sammanhang där eleverna inte riktigt är medvetna om att det är i en lärandeprocess.

Den metoden jag använde mig av gick väldigt bra. Eleverna klarade av att följa mina instruktioner och det flöt på. Jag tror att det fungerade så bra för att jag kände mig väldigt strukturerad och trygg i min roll. Jag tänkte på att tala tydligt med en bra röst och tydligt visa framme vid skärmen.

Något som jag kände att jag kan tänka på till nästa gång är att inte känna mig stressad och visa eleverna allt som står i min planering. Det gör bara eleverna förvirrade och stressade att ta upp någon extra punkt som man egentligen kan hoppa över när det redan flyter på så bra. Utan att jag istället känner av och anpassar mig efter elevernas arbetstakt.

Jag och Sara hade ett litet samtal med två av lärarna idag och de var mycket positivt inställda till de vi gjort. I början så kände vi oss lite osäkra på vad lärarna kände kring just IT användning i undervisningen. Men idag sa en av lärarna att hon själv hade lärt sig jätte mycket och kunde inte förstå varför de inte utnyttjade datasalen mer. Hon tyckte att det var ett smidigt och användbart arbetssätt som blev mycket tydligt för eleverna.

Det var en pojke i en av klasserna som alltid hade problem vid redovisningar och ville inte står inför klassen. Men han hade sagt till sin lärare efter vår lektion att om han fick redovisa i Powerpoint så skulle det kännas bättre. Det känns jätte roligt att höra! De svaga eleverna som har svårt att stå och redovisa inför klassen kommer plötsligt fram och vill visa vad de kan, de får bevisa att de kan och växer.

En slut reflektion efter denna vfu, som bevisar att vi har gjort bra ifrån oss och som visar att eleverna har haft roligt, var under en av Saras lektioner. Eleverna fick göra en bildruta i programmet om vad de tyckte var bäst med skolan. Då var det flera av eleverna som skrev att det tyckte att datorn var det roligaste. Jag smög omkring och tittade och så att det var en pojke som hade skrivit att de bästa han visste var att arbeta med Powerpoint!! Jippi!!


Det får bli slutet av min sammanfattning av min vfu!

Hoppas alla har haft det bra!

//Julia


 

Lite uppdatering och reflektioner!

2007-11-28 13:18

Hej hej!


Ja, nu börjar det närma sig slutet på den här vfu perioden också. Det har gått fort men jag har trots det kännt att jag fått ut det jag ville av den.

Jag har fortsatt att kämpa med min Powerpoint lektion med femmorna och det har flytit på bra. Idag var det första gången en lärare tog sig tid att kommentera min lektion och min lärarroll. Det är ett stort minus med praktikplatsen i övrigt att lärarna har snarare känt sig hotade av mig och Sara än att se och som en resurs. 

Men som sagt, i dag efter min lektion så fick jag feedback och det känndes jätte skönt. Hon var positiv till det att jag kändes trygg där framme i min roll och att jag ledde lektionen med ett bra tempo då alla eleverna kunde följa med. Jag tyckte att det fungerade väldigt bra att röra sig i datasalen och fick då en överblick hur det gick för eleverna. Vissa har arbetat med programmet tidigare och är väldigt bekanta med det samtidigt som andra har lite mer problem. Vissa har koncentrationssvårigheter och har svårt för "följa John" och man märker att andra inte har skrivit så mycket på datorn och har problem med det. Det var väldigt intressant att se!

Sara har ju en uppföljningslektion av min lektion kan man säja där eleverna får arbeta vidare mer självständigt och automatisera den kunskap jag gett dem. Det var väldigt roligt att se hur det hade fastnat hos vissa. På min resurssida har jag något som heter "Julias tips" där eleverna kan få tips om vad man kan tänka på när man arbetar i Powerpoint. Jag visade eleverna tipsen och pratade ganska mycket om dem under lektionens gång. Man  märkte sedan på Saras lektion att vissa hade förstått. De var väldigt engagerade och duktiga. Man kände att de tyckte det var väldigt roligt!

De var inte rädda att fråga och det flöt på bra. Tanken som vi hade om den röda tråden som skulle sträcka sig från min lektion till Saras fungerade väldigt bra.

Något som jag anser är positivt med just IT i undervisningen och som jag lärt mig efter denna vfu är att eleverna får en möjlighet att arbeta individuellt i sin egen takt och utefter sin egen förmåga och kunskap. Individualisering är inte längre en omöjlighet!! :)

Jag har även pratat mycket med eleverna och lyft fram det positiva med Powerpoint i skolan. I stället för att nervös ställa sig framför sin klass och hålla i en presentation med ett papper fullt med stödord kan man i stället lyfta fram det i en Powerpoint presentation. Många av eleverna, enligt deras lärare, på den här skolan tycker det är väldigt roligt att visa upp för sina klasskamrater vad de gjort och med en Powerpoint presentation anser jag att det kan bli ännu roligare och mer lärorikt för alla. Den som håller i presentationen kan känna sig trygg då all fokus faktiskt inte behöver ligga på just denna samtidigt som de som lyssnar lättare tar in information och kunskap då de har något att vila ögonen på. 

I slutet av en lektion jag hade så var det lite tid över. Jag frågade då om eleverna ville visa upp sina presentationer för varandra på den stora skärmen. Så jag knöt ihop lektionen genom att eleverna fick visa vad de gjort och lärt sig.  

Trots lärarnas inställning till en början om att allt var omöjligt så känns det som om de kommer att vara mer i datasalen än vad de varit förrut, och det ser jag som en jätte positiv sak! En lärare sa idag "Varför har jag inte låtit mina elever gjort redovisningar i Powerpoint, vi har ju även en kanon i klassrummet".  Min reaktion var bara "SUCK"!! Men men, det känns ju roligt att vi lyckats med vårat uppdrag och fått lärarna på den här skolan att inse hur mycket det underlättar för alla partner. 

I morgon är sista dagen och då tänkte jag återkomma med lite fler reflektioner och kommentarer till vad jag lärt mig osv. Men jag måste bara säja det att man måste verkligen vara flexibel i sin roll och framför allt när man undervisar med IKT som ett stöd i lärandeprocessen. Vissa klasser har det fungerat jätte bra med och tiden har bara runnit iväg. Är man då väl förbered och har extra material eller uppgifter så är det kanon. Andra klasser behöver man lägga ner mer tid på och får inte stressa iväg. Jag ser min lektionsplanering som ett stöd och inte som något jag måste följa och slutföra från början till slut. Eleverna är olika individer och har olika behov och förkunskaper. Som lärare måste man möte dem på deras nivå och inte låta eleverna behöva möta läraren på hennes eller hans nivå. 

Hoppas alla är nöjda och glada!!

//Julia : ) 

Hihi Me and Mr Smith...

2007-11-21 15:06

Hej hej!!


Dags för vfu2! Igår var det min och Saras första dag. Det var min tur att hålla i en PowerPoint lektion med en femma på Domarringen. Jag och Sara träffades i lärarrummet ocg gick sedan in till datasalen för att förbereda och se så att allt fungerade. Och det gjorde det! :)

För att det inte skulle bli ett stort kaos i datasalen så gick vi upp till eleverna i deras klassrum och presenterade oss ännu en gång. Jag berättade att jag skulle hålla i en lektion och vad vi skulle göra så att eleverna var lite förberada. Sedan bad jag dem att inte springa och sätta sig framför datorerna utan jag ville ha dem samlade framför mig på golvet. Min tanke var då att jag skulle visa min startnyckel och min, eller elevernas, resurssida. Det fungerade mycket bra, jag fick alla elever samlade framför mig och började min lektion.

Jag visade startnyckeln och pratade lite om möjligheterna med PowerPoint och sedan fick de sätta sig framför varsin dator och "följa John" kunde börja :)

Jag var lite nervös innan för hur det skulle gå och ifall alla skulle hinna med och förstå det jag gick igenom. Men det gick alldeles utmärkt!! De var jätte duktiga! Det känndes väldigt bra när jag rörde mig runt i klassrummet runt alla dessa trettio datorer och gick fram och tydligt pekade på skärmen, jag kände mig trygg.

Jag gick igenom grunderna i PowerPoint och märkte att eleverna var bekanta med programmet sedan tidigare. Men det kändes som om en repetition behövdes. Sara var med hela tiden och gick runt i salen och hjälpteeleverna.                                                                                                 

När vi var klara fick eleverna spara sina presentationer, stänga av datorerna och återigen sätta sig på golver framme vid mig. Jag återgick då till resurssidan och visade den manual jag förberett och förklarade för dem hur de skulle kunna gå till väga. Sedan fick det alla adressen av mig till sidan. Jag avslutade lektionen genom att disskutera vad vi lärt oss och om det hade haft kul. Jag fick en bra respons från både elever och lärare och jag kände mig mycket nöjd.

Min tanke kring att bara ha en lekion som jag upprepar då jag ska ha den med alla fyra "femmorna" är att jag får en möjlghet att ändra på det som inte riktigt fungerar. Som jag käner nu som kommer jag inte ändra på något till nästa lektion! :)

I morgon blir det en ny utmaning då jag ska möta en annan "femma". Men jag tycker att det ska bli super roligt och hoppas att det går bra.


Fortsättning följer...

//Julia


Utvärdering och reflektion!!

2007-10-19 14:58

Hej hopp!!


Idag fick vi träffa den sista femman som vi kommer att undervisa under vfu period 2. Vi fick presentera vilka vi var och vad vi gjorde där. Läraren började ställa frågor till eleverna om datoranvändning. Och vi fick då återigen en positiv bild om elevernas datakunskaper eller snarare om deras intresse för IT användning i skolan. De tyckte det var jätte roligt och vi såg en massa viftande händer i luften när jag frågade om det var roligare att arbeta framför datorn i ställer för i klassrummet med "vanlig" undervisning. Så det känns jätte roligt att få komma tillbaka till de här förväntansfulla eleverna!!!


På eftermiddagen höll vi i vår informationssöknings lektion. Så här i efter hand så känns det bra. Eleverna förstod våra instruktioner och allt flöt på som det skulle. Något som jag kände irriterade mig en aning var att läraren var väldigt inblandad i lektionen istället för att låta mig och Sara köra vårt race. Jag hade tyckt att det varit bättre om hon hade observerat och sen kommit med synpunkter på oss som blivande lärare och om lektionens upplägg. Men riktigt så blev det inte. Hon tyckte att det fungerade jätte bra och märkte på sina elever att de lärt sig något.

Eleverna fick arbeta i par och det verkade som att sammarbetet gick bra. De hjälpte varandra och arbetade flitigt. Man märkte att de flesta gav upp efter första försöket och då fick jag och Sara kliva in guida dem vidare. Halva gruppen fick söka på Google och halva på Wikipedia för att sedan kunna jämföra informationen. Vi såg då att de elever som fick i uppgift att söka på Wikipedia hade lite ploblem, de ansåg att det var en lite svårare sökmotor än Google. Men istället för att ge upp fick de använda sig av olika sökord och tillslut fick de in en träff.

När det skulle formulera om informationen de hittat och skriva in den i ett Word dokument så gick det bra för de flesta.  En del kopierade över texten till dokumentet och gjorde sin redigering där vilket jag anser är helt okej. Det kan givetvis vara svårt att läsa och förstå information på en dataskärm beroende på deras läsförmåga och vilka strategier de använer sig av. 

Men bilden jag fick av vad eleverna kunde så tyckte jag att alla klarare av att söka sig till information på Internet. Vissa hade problem vad gäller sökorden och gav upp ganska snabbt samtidigt som andra ändrade ord och tittade igenom olika träffar. Alla verkade klara av att öppna ett Word dokument, spara det och sen skriva ut det. Om man ska nämna något de behöver träna mer på så är det vilka sökord som fungerar bra och hur man kan ta reda på om informtionen är relevant. Detta var något vi diskuterade i helsklass i slutet av lektionen och vi gav dem ideer om hur man kan gå till väga. Vissa elever hade även egna bra ideer om hur man kunde göra.

När vi avslutade lektionen frågade vi eleverna vad vi lärt oss. Och då blev vi positivt överaskade när nästan allas händer åkte upp i luften. Vårat mål var att eleverna skulle bli bättre på att söka information och få en förståelse för funktionen med sökmotorer och sökord. De skulle även bli medvetna om att allt inte är sant och att man måste vara källkritisk. Det målet anser jag att vi uppnåde mer eller mindre. Vi frågade även om det skulle ha användning av detta i framtiden och då var det en pojke som svarade att han skulle använda sig av det här när han började i högstadiet och skulle skriva arbeten och skicka in. Då var det viktigt att kunna ta reda på informationen man hittat var sant. Som uppföljning på lektionen kommer klassen att få fortsätta vara i datasalen och jobba med det här. Deras lärare ansåg att det definitivt skulle jobba vidare med om hur man söker information på Internet.

Så jag är nöjd med vår lektion men hade gärna sluppit en skrikande lärare i bakgrunden... :)


Vi har dock stött på ett litet problem. Jag och Sara vill jätte gärna använda oss av Photofiltre och av Photostory när vi komer tillbaka. Vi har då prata med en lärare och med datatektnikern och berättat att det är gratisprogram som vi skulle vilja använda oss av. Det har nämligen bara Power Point... Men rektionen vi fick var att det var helt omöjligt! Det skulle inte gå att ladda ner och det skulle ta alldeles för lång tid. Så då kändes det ganska hopplöst ett tag tills vi satt och ner och pratade med biträdande rektorn. Han förstod inte varför det inte skulle gå att ordna och skulle undersöka saken. Så vi ska ha mail kontakt med honom och hoppas på att det kommer att lösa sig. Det känns heller inte riktigt som om lärarna vill lära sig andra program. De säjer bara att eftersom de bara har Power Point så är det det programet de kommer att använda sig av. Vi försökte då förklara att vi ville visa dem det här andra programmen för att inspirera dem. Det är klart att de nöjer sig med Power Point när det inte har sett något annat.


Men men, det har varit en bra vecka måste jag väl säja! Det viktigaste är att eleverna är positva och det är de verkligen, så det känns roligt att komma tillbaka v. 47.  


Ses på tisdag!!

Ta hand om er!

//Julia 

Sista dagen!!

2007-10-18 17:10

Hej allihopa!!


Då var det dags för vår sista dag på Domarringen! I morgon ska vi hålla i vår infosök lektion. Igår fick vi mycket bra information om elevernas datakunskaper som är en bra grund för vår lektion och för vfu period två.


Vi kommer att hålla i vår lektion i morgon kl 12.30 efter lunchen. Då träffas vi antagligen eleverna i klassrummet och går sedan ner till datasalen. Där kommer jag samla alla elever längst fram och visa en Power point presentation över upplägget av lektionen (Lasse, jag mailar presentationen i morgon). Jag kommmer att visa lektionen från början till slut för att eleverna ska se den röda tråden.

Jag kommer sen att dela upp klassen i halv klass. Ena halvan kommer att få i uppgift att söka information om Italiens mat och andra halvan om Frankrikes mat. Vi har valt dessa ämnesområden då eleverna i år fem arbetar med Europa.

De kommer att få arbeta två och två och vi har då noggrant planerat vilka som ska arbeta med varandra för att alla ska få ut som mycket som möjligt av uppgiften. En elev som är lite osäker ska få arbeta med en som är lite säkare och då ta del av varandras kunskaper.

När de hittat information ska de lägga över den i ett Word dokument. Vi vill då inte att eleverna ska kopiera texten utan välja ut det de tycker är mest intressant och sen formulera om den. När det skrivit klart skriver vi ut dokumenten och går tillbaka till klassrummet.

Där tar Sara över och delar upp klassen i fyra grupper. Huvudsaken är att de elever som sökt om samma ämne hamnar i samma grupp. Här får eleverna diskutera om vad de kommit fram till och hur de gått till väga. De får lägga till information och titta på olikheter och likheter.

När de diskuterat klart i små grupper kommer vi att ha en helklassdiskussion där vi tillsammans delar våra erfarenheter av uppgiften. Vi pratar om vilka sökord de använde sig av, vilka sökmotorer de besökte och hur de hanterade informationen de hittat. Vi knyter ihop lektionen genom att prata om vad vi lärt oss och hur vi kan ha anvädning av den i framtiden.

Så kommer vår lekion att se ut så jag hoppas ni kan ta del av den här på min blogg :)


Domaringen har en mycket positiv inställning till användningen av IT i undervisningen. Jag känner personligen nu att jag definitivt kommer att använda mig av det i min framtida roll som lärare. Både lärare och elever blir stimulerade till att lära i ett meningsfullt och givande sammanhang. Och som sagt, för att eleverna ska klara av arbetslivet krävs kunskap inom IT och om informationssökning på Internet.


Ha en toppen skön helg nu, det ska iallafall ja ha :)

Vi se nästa vecka!

//Julia

Dag 2 på vfu:n...

2007-10-17 14:46

Hej hopp!!


Nu ruller det på! Idag har vi fått möta eleverna och pratat om deras IT kunskaper för att ha en grund att utgå ifrån till vfu period 2. Nästan alla tycker det är jätte roligt med datorundervisning i skolan och anser att man lär sig mer med tex. rättstavningssystemet som finns i words. De har även arbetat lite med Powerpoint och tyckte det var jätte roligt och vill gärna jobba med det programet igen. Alla hade en väldigt positiv inställning!

När vi frågade eleverna vad de gör framför datorn hemma så svarade de flesta att de chattar, spelar spel, tittar på bilder, lyssnar på musik eller är inne och läser på olika hemsidor. Vi kom in lite på informationssökning och de sökmotorer de flesta använde sig av var givetvis google. Vi diskuterade lite kring det och kom fram till att de hade önskemål om att få lära sig hur man tar reda på om faktan man hittat är sant, vilka sökord man kan använda sig av för att få bäst träff och hur man kan arbeta vidare med informationen.

Det vi gjorde på eftermiddagen var att observera en lektion om just informationssökning. Där fick vi se mycket intressant som vi kan ta med oss till vår lektion på fredag. Det var mycket kopiering av fakta texterna men eleverna var jätte duktiga på att jämföra texterna med varandra och lägga till fakta som en del hade missat. Det var även en grupp som märkte att de hade hittat olika information om en och samma sak. Jag frågade en grupp om de hade märkt att någons fakta inte stämde ihop med de andras och då sa en flicka " Men det är klart att faktan stämmer, det finns ju bara ett svar på hur hög Big Ben är". Det tyckte jag var lite intressant för det är ju helt sant det hon säjer... Men...

Vi har även idag diskuterat med lärarna om vilket ämnesområde vi ska arbeta inom när vi kommer tillbaka. Vi kom fram till Europa och Etik och moral. Dessa två områden känns relevanta i just det här klasserna. Europa arbetar de med under hela terminen i femman och eftersom de chattar mycket hemma framför datorerna så kan etik och moral vara en viktig del i det hela då det kan bli mycket snack bakom ryggarna som sen kommer fram i skolan.

I morgon blir det ännu mer förberedelse inför lektionen på fredag som vi ser fram emot!! :)

Hej så länge!


INGEN PHOTOSHOP!!!!!

2007-10-16 16:46

Glömde berätta att skolan inte har photoshop!! Och när vi berättade att man kunde ladda ner det gratis i 30 dagar från adobe så skakade det bara på huvudet... :(

Så vår häftiga startnyckel till nästa vfu perios får vi visa i en power point presentation! Vi kommer då redigera bilder i photoshop och använda oss av photostory bla. Det tänkt att vi kommer maila ut till föräldrarna redan den här veckan och fråga om det är ok att fotografera eleverna för att sedan kunna använda oss av deras bilder. Vi vill fånga deras intresse och anser att det blir bra mycket intressantare för dem om de själva syns på skärmen!! 

Ville bara säja det... :) 

Första vfu-dagen!

2007-10-16 16:08

Hej allihopa!


Nu har vår vfu äntligen dragit igång! Det började ganska roligt med att rektorn kom fram och presenterade sig och frågade om vi var gymnasie elever... Suck!

Men men dagen blev jätte bra till slut!

Det började med att vi fick träffa en datatekniker som kunde ge oss mycket bra information om skolans IT resurser.

De har 101 datorer på skolan. En i varje klassrum och sen har det två stora datasalar. Som jag skrev igår så finns även kanoner i datasalarna! :)

De använder sig av Office paketet, de har en scanner och tillgång till digitalkameror. Lärarna verkar vara mycket intresserade av IT men kunskapen är ganska blandad. Vissa använder sig mycket av IT i sin undervisning och andra mindre. 

Varje klass i år 5 har schemalagd tid i datasalen varje vecka då det bla skriver arbeten osv. Skolan avnänder  sig av kommunikationsplattformen rexnet där lärare och elever använder sig av skolmailen. Eleverna har även möjlighet att spara påbörjade arbeten som de senare kan fortsätta arbeta med hemma.

Den här informationen gjorde oss givetvis mycket glada med tanke på våra kommande vfu veckor då vi ska hålla i lite mer lektioner.  Skolan är IT inriktad idag och enligt rektorn så kommer de att utveckla detta. 

På eftermiddagen fick vi sitta med på ett arbetslags möte där vi blev varmt välkommna av lärarna i år 5. Vi berättade om våra uppgifter och de tyckte det lät jätte spännande.

Så på fredag kommer vi att ha vår lektion i informationssök. Vår tanke kring detta är att låta eleverna få ett uppdrag av oss, som till exempel att leta fram en text och bild som handlar om ett specifikt ämne och att vi sedan jämför vad de kommit fram till. Vad som gick bra och vad som inte fungerade, vilka sökord de använde sig av, sökmotorer och hur de hanterade informationen de hittat. 

I morgon  kommer vi att bekanta oss mer med eleverna och lärarna genom att följa med i undervisningen. En av lärarna har gett sina elever i läxa att just söka på internet och i morgon ska de disskutera hur det har gått. Det känns som en bra utgångspunkt till vår lektion då vi även kan få en bild av vad eleverna behärskar och inte. Vi kommer även att prata med eleverna i smågrupper om deras tankar kring IT.  

Krångligt i början men nu verkar det som att det löser sig till slut! Hoppas det går bra för er alla andra och att ni trivs!!

Ta hand om er//Julia 

Min Logga!!

2007-10-15 11:09

Första vfu veckan!

2007-10-15 09:45

Hej allihopa!

 Ville bara informera er lite om min vfu... :)

Jag kommer att vara på Domarringens skola och framförallt arbeta med år 5. Det blev lite strul när informationen gick ut till skolan från Lasse, så skolan var inte riktigt förbereda på att vi skulle komma idag. Men efter ett trevligt samtal med rektorn så har allt löst sig, hoppas vi...

Det jag vet är att skolan har en datasal och en data tekniker! Klasserna arbetar i datasalen varje vecka men vet ännu inte riktigt med vad. Efter att ha pratat med min kontaktperson så kommer vi även ha tillgång till kanoner under den sista delen av vfu:n vilket är super bra!!

Jag vet även att det finns väldigt kunniga lärare på skolan samt de som inte är så intresserade. Så det betyder att vi kommer att kunna lära oss mycket av de kunniga samt försöka inspirera de andra till att använda sig av IT i undervisningen.

Vår "informationssök på Internet" lektion kommer vi antagligen att ha i slutet av veckan så jag återkommer med upplägg och reflektioner!

Ha det bäst//Julia


Slutet av första blogg lektionen : )

2007-10-10 14:42
Nu efter första blogglektionen är jag skit nöjd, jätte bra lektion!!

Blogg

2007-10-10 13:52
Första bloggen... :)