RSS - xml

Kontrollerades senast: 2018-12-09 06:36:56

Hogrelius tankar i skrift!

De omöjliga prishöjningarna!

2018-12-08 13:11
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Politiker vilka tror att man kommer åt tex miljöproblem enbart genom att höja priset på bensin och diesel möter motstånd. Just nu pågår fortsatta stora demonstrationer i Paris just mot skattepolitiken.
De rödgröna i vårt land har som tes att höjda skatter är verksamma mot tex bilismen. Nå, har de fått ner åkandet eller flygandet?
Nej, svenskarna till och med flyger mest av alla folk i Europa.
De enda som drabbas är ju de med låga inkomster, de välbeställda bara rycker på axlarna och bryr sig inte.
Det är därför folket i Frankrike demonstrerar, där har också de som bor på landet drabbats hårt på samma sätt som folk i våra glesbygder.
Höjda skatter har alltid en baksida som politikerna inte bryr sig om.
Jag flyger sällan och aldrig långt men när jag flyger till Berlin så får jag ett lågt pris mot om jag skulle ta tåget ner . Ett tåg som tar så lång tid mot flygets max 1.5 timme.
Jag såg hur en del flygvägrare hade börjat ta tåget ner igenom Europa och för en veckas resa kostade allt 20.000 kronor. Detta pris avskräcker ju en pensionär med låg pension , herr o fru Svensson skulle betala 40.000 kr för en vecka? Detta faller ju på sin orimlighet! Tror dessa flygvägrare att vi övriga är idioter?
Att till en början försöka att få ner bilismen kräver andra lösningar och då får man ju börja med att bygga ut järnvägen i Sverige. Den rivning och nerläggning av järnvägen som sossarna höll på med i många år har varit rena fördärvet och en dumhet utan all like.
De andra länderna i Europa gjorde precis tvärtom redan för 50 år sedan med känt resultat.
Nästa steg efter utbyggnad är ju att se över priserna. Menar man allvar med att locka folk att ställa bilen och ta tåget så måste ju man också kunna locka med en vinst i stora pengar.
Ni vet det här med piskan och moroten!

De rödgröna säger ju alltid att de står på småfolkets sida men att enbart använda höjda skatter tyder ju på något annat!
De sitter i sitt elfenbenstorn med alla sina förmåner och har blivit bländade av sitt liv där i tornet.
Säger till sossarna, minns 1969 när gruvarbetarna i Malmfälten reste sig. Svenska folket kanske gör detsamma en vacker dag och då kommer ni att stå där ungefär som Olof Palme gjorde.
Han kunde inte förstå att de strejkade dessa statligt anställda arbetare.
Så går det när det sitter en ny överklass och blickar ut över landet!

Ynkligt av Norge att inte fördöma Hamas raketattacker!

2018-12-07 10:40
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Omröstningen igår i FN där man hade chansen att fördöma Hamas raketer över Israel visar att blocket som stödjer terror även fick hjälp av Norge. Alla andra länder inom tex EU röstade mot Hamas.
Det positiva var dock att fler länder mot i tidigare omröstningar vänder sig mot Hamas terror! https://www.miff.no/hamas/2018/12/06norge-odela-sjansene-til-fn-resolusjon-som-fordomte-hamas.htm
Så här såg det ut:

Svensk operasångerska sjunger på operan i Israel! (Salome)

2018-12-06 18:59
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)

Svensk text - Vårt Land - Finlands Nationalsång (Svensk Version)

2018-12-06 16:51
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)

Fria eller fälla?

2018-12-05 10:32
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
När jag för några dagar sedan tog upp domen som fälldes mot den sk "kulturprofilen" och ställde frågan hur man kan bevisa ett brott av denna karaktär efter sju år så får jag mothugg.
Men som intresserad av rättsfall så har jag under årens lopp sett många fall där falsk tillvitelse har använts vilket tyvärr har satt människor i fängelse med mycket långa straff.
Tyvärr är det många kvinnor inblandade i dessa fall och dessvärre också ljugande tonårsdöttrar.
Jag fortsätter att tvivla på de som anmäler efter många år och anser att om domstolar helt går på anmälarens berättelser så hamnar rättvisan fel.
Kvinnor som blir utsatta för brott måste inse att det är deras f-b skyldighet att anmäla direkt.
Undersökning med dna-test måste utföras osv.
Det duger inte att komma tio år efteråt!
Jag ska bara ge ett enda exempel på hur det kan gå med falsk tillvitelse där livet blir totalt förstört för den utpekade:
"
En idag 66-årig man som avtjänat tio år i fängelse frias av hovrätten från alla anklagelser om flera grova våldtäkter mot sin dotter.
En idag 66-årig man dömdes år 2003 till 14 års fängelse för att han vid upprepade tillfällen under åren 1983 till 1990 hade våldtagit sin då minderåriga dotter. Han förpliktades även att betala skadestånd.
Den huvudsakliga bevisningen mot mannen, som förnekade gärningarna, bestod av dotterns berättelse. Det fanns inga direkta vittnesiakttagelser eller teknisk bevisning.
Mannen frigavs villkorligt år 2012. Efter ansökan av mannen beviljade Högsta domstolen i maj 2013 resning. Av Högsta domstolens beslut framgår att mannens dotter mellan åren 2007-2009 berättat om nya sexuella övergrepp vilka uppgifter till viss del visat sig vara felaktiga och i andra delar kunnat ifrågasättas. Högsta domstolen fann att de nya uppgifterna skadade tilltron till flickans tidigare lämnade uppgifter i sådan grad att det fanns anledning att betvivla mannens skuld.
Hovrätten har tagit upp målet till prövning igen. Förundersökningen har återupptagits och en lång rad utredningsåtgärder vidtagits. Dottern har hörts vid flera tillfällen beträffande såväl de tidigare som de nya påstådda sexuella övergreppen. Hon har dessutom genomgått en förnyad rättsmedicinsk undersökning. Ett stort antal förhör har hållits med dels personer som hördes under den ursprungliga förundersökningen, dels några ytterligare personer.
Med utgångspunkt i de vidtagna utredningsåtgärderna har åklagaren gjort bedömningen att den bevisning som numera föreligger inte är tillräcklig för en fällande dom. Åklagaren har därför medgett mannens yrkande om att åtalet ska ogillas.
I linje med detta har åklagaren inte åberopat någon bevisning i det nu resta målet och inte heller någon annan part har gjort det.
Med hänvisning härtill har hovrätten funnit att åtalet och den i anledning därav förda skadeståndstalan ska ogillas.
66-åringen är därmed den person i Sverige som i modern tid suttit i fängelse längst på grund av en felaktig dom. "


Jag läser tidningen Dagen men.....?

2018-12-04 12:16
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Dagens ledare fortsätter den linje vilken så många skribenter i den kristna pressen förfäktar. Idag pläderas det för att Sverige ska skriva på FN:s nya flyktingregelverk bla. anförs att USA samt vissa länder i Europa inte tänker skriva på som ett argument.
Om denna rörelse bland kristna fick sin vilja igenom så skulle Sverige öppna sina portar helt och hållet för världens fattiga. Att då vilja skriva under FN:s nya regler blir ju logiskt ur deras synvinkel.
Ansvaret för det egna landet och dess välfärd blir ju inget man tar ansvar över.
FN anser att tex Sverige har plats för många miljoner nya innevånare utan tanke på vare sig bostäder,sjukvård,skolor m.m!
Vi går ju redan på bristningsgränsen med de miljoner nya innevånare vi har fått under de senaste åren. 18 % av Sveriges befolkning kommer nu redan från andra länder och gnisslet ute i förorterna låter allt högre.
Det egendomliga är att Sverige förnekar folkmorden på den kristna befolkningen i andra länder där islam har makten men låter muslimska sk flyktingar få företräde. Ingen ställer frågan VARFÖR inte dessa med islamsk tro tas emot av andra länder med statsreligionen islam? Rika oljeländer tex!
Ställ er frågan om varför Sverige som offret på slaktbänken tar emot öppet islamistiska individer med Jihad i sinnet?
Mördare vilka borde ställas inför rätta som krigsförbrytare får återvända utan att straffas för det de utfört .
Om vi återvänder till FN:s prognoser inför framtiden så tror de att nästa stora immigrationsvåg kommer från Afrika och i synnerhet från Nigeria.
 OCH då kommer det att gälla miljontals individer.
Ska vår statsminister  då också ställa sig på ett torg inför jublande människor och säga att alla är välkomna till vårt land?

Ska Reinfeldt återigen öppna sitt hjärta?

Eller ska vi äntligen få statsmän som säger att Sverige måste ha ordning och reda i sina affärer liksom immigrationen?

Jag tvivlar på den svenska rättvisan!

2018-12-03 22:09
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Den sk kulturprofilen blev idag dömd för ytterligare en våldtäkt mot samma kvinna som han dömts för tidigare.
Det är många år sedan detta skulle ha hänt.
Han har hela tiden förnekat att det skulle ha varit något våld med och säger att det var frivilligt från kvinnans sida.
Åren har alltså gått när hon kommer sig för att anmäla honom.
Hur går då polisen till väga liksom domstolen  för att BEVISA dessa två våldtäkter?
De sätter all tilltro till kvinnan och HUR kan de veta att hon inte ljuger?
Det finns flickor som satt sina fäder i fängelse i många år och allt har visat sig senare bara vara bluff.
Om det inte finns en anmälan direkt efter en påstådd våldtäkt med undersökningar omgående av tex skador, hur i herrans namn kan man då bevisa något?
Det är en fruktansvärd anklagelse och frågan är HUR mycket dagens domstolar har tagit intryck av den smått hysteriska vågen från "metoo"?

Det luktar hämnd från vissa domstolar,de låter som AB:s ledarsidor!

"De godas" tyranneri!

2018-12-02 11:02
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Jag liksom en hel del andra har under hela metoo-debatten pekat på hur pöbelväldet kan utnyttja denna rörelse.
Det är lätt att sätta dit någon som man ogillar eller känner sig förfördelad av.
Utse hackkycklingar och mobba. Åsa Linderborg är en av få som vågat gå mot strömmen och resa allvarliga frågor omkring denna sentida häxrörelse.
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/kago09/fredrik-virtanen-och-lyktstolparna-pa-soder

Överhuvudtaget så är det otäcka tendenser på gång i vårt samhälle. Öppet börjar en del tala om att avskaffa demokratin samt införa totalitär diktatur.
Stalin och Hitlers gamla tankegångar kommer nu i repris även om man putsat upp fasaden lite så att man inte ska känna igen den. Nu utnyttjas bla. klimatet som kan verka imponerande på vissa själar.

Aktivisterna idag är beredda att ta till vilka metoder som helst för att få fram sin vilja. Men att som de krakar som mobbar Fredrik Virtanen genom att sätta upp plakat och lappar på söder och fortsätta utpekandet av honom som en människa vilken aldrig mer ska få en plats i vårt samhälle är förfärligt.
Han är ej dömd av domstol och ord står mot ord!
Folkdomstolar har aldrig varit inrättningar vilka har fällt riktiga domar. I totalitära länder har man satt i system att använda dessa odemokratiska organ.
Jag har många gånger förundrat sett på hur den feministiska rörelsens kvinnor har omvandlats till hatande ,lögnande individer. Stora i käften som Hells Angels.
Kan de överhuvudtaget lyssna på andras åsikter?
När inte en annans människas åsikter duger i deras öron så stänger de ner allt normalt umgänge och alla kanaler till samtal.
DE HAR RÄTT,ALLA ANDRA HAR FEL!
Ungefär som Jehovas vittnen alltid har uppträtt vid sidan av nationalsocialister och kommunister.
De inser inte att de har passerat alla gränser samt blivit tråkiga människor.
Det ät lättare att avfärda en annan människa än att lyssna!

Sverige har blivit ett mycket tristare samhälle!
Kanske en liten sak men?

2018-11-29 11:16
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Igår när jag gick hem från Farsta på en väg där både cyklar,mopeder och fotgängare ska samsas mötte jag flera förskoleklasser med lärare.
Jag och en granne från mitt hus ställde oss och tittade på dem.
De gick alla på fel sida. Mötte alltså inte trafiken såsom man ska göra!
Både Trafikverket och regeringen har nu slagit fast att det är detta som gäller OCH INGET ANNAT!
I Sverige stiftas lagar och den här lagen är ju så självklar , man ska inte ha cyklar och mopeder kommande i ryggen. Man ska se dem i god tid.
Det är ju så här unga väskryckare på moped agerar, de kommer bakifrån och den som går har ju ingen kontroll.

Allvarligt är ju att alla "små " lagar som stiftas och ingen bryr sig så urholkas hela vårt system undan för undan. Se bara hur det gick med skräplagen. Det slängs mer sopor och skräp än någonsin.
Apropå skräplagen, jag kan inte  förstå lagstiftarna vilka undantog fimpar från denna lag.

OM inte ens skolornas lärare kan ta till sig lagarna samt lära barnen vad som är rätt eller fel då får vi också se ett samhälle där man tillslut skiter i allt.
Jag bor ju i ett område där många invandrare lever och jag ser ju väldigt ofta hur deras barn cyklar utan hjälm.Det är mer regel än undantag. Så är det med mopedåkarna också i stor utsträckning.
Polisen har ej tid med sådant numera och det kan man ju förstå med all hemsk kriminalitet . I mitt område har tex lägenhetsinbrotten ökat med 30 %.
Mängder med dödskjutningar ligger på polisens bord, ouppklarade!
Min granne och jag gick hem till vårt hus och vi var överens om att vårt område är i det närmaste förstört på många sätt. Hon har bott i 54 år i vårt hus. Hennes man blev påkörd av en cyklist  för x antal år sedan och blev så illa skadad så att han dog en för tidig död.Cyklisten smet! Suck!

Nya ägare, nytt kontrakt! Flickr blir betalsajt!

2018-11-28 11:35
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Jag har genom Yahoo varit ansluten till bildtjänsten Flickr. En gratis tjänst med mycket stort utrymme för bilder,själv har jag 38.000 bilder där!
Så såldes tjänsten ut av Yahoo. Allt var frid och fröjd och allting var som vanligt. Bomben kom för ett tag sedan,tjänsten ska omvandlas.
Det värsta är att allt ska betalas i dollar och eftersom den svenska kronan är en skräpvaluta numera så blir dollarn dyr för oss svenskar.
Nå, det går att ta ner sina bilder men vilket jobb det kommer att bli eftersom man bara kan ta ner max 500 åt gången.
Det här har vi sett förr vi som har varit med på internetskutan sedan 90-talet. När tjänster och program säljes och de nya ägarna har blivit varma i kläderna så kommer notan ofta med nya krav i dollar förstås.
Den svaga kronan har för oss medborgare utan förmögenhet också betytt att så många ting har blivit dyrare. Våra resurser är ju begränsade i mitt fall till en låg pension som tappar i värde varje månad.
Flickr genomför en mycket hård bantning, man får bara ha 1000 bilder gratis from början av jan.
Med andra ord blir denna tjänst helt värdelös om man inte betalar.


Är du främlingsfientlig?

2018-11-26 06:53
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
I många år och särskilt nu när SD har blivit rätt stora både i riksdagen och i många kommuner så fortsätter övriga partier med sina påståenden om främlingsfientlighet.
"Vi måste hålla dem borta från allt inflytande" sägs det i vad de kallar demokratisk ordning. Påminner om hur fanatiker brukar resonera.
Jag ska citera ur Expressens artikel av ledarskribenten Anna Dahlberg och ställer då frågan, är hon främlingsfientlig?

"Under lördagen var det exakt tre år sedan den dramatiska presskonferensen där en tårögd Åsa Romson (MP) meddelade att Sverige måste lägga om migrationspolitiken. Skiftet har ofta beskrivit som att Sverige i praktiken stängde gränsen. 
Men bilden av ett andrum leder tanken fel. I själva verket ligger invandringen till Sverige kvar på en historiskt hög nivå. Bara hittills i år har 106 955 uppehållstillstånd beviljats av Migrationsverket (jan-okt).
Antalet asylsökande har visserligen sjunkit dramatiskt sedan omläggningen i november 2015. I stället har antalet personer som kommer till Sverige på olika typer av tillstånd, främst anknytning, ökat."  ://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/en-miljon-invanare-till-ar-2028-var-ar-bostaderna/ 

Anna Dahlberg konstaterar utifrån statens egna beräkningar att Sveriges befolkning kommer att öka med en miljon under en tioårsperiod,huvudsakligen utländska medborgare. Henne följdfråga blir naturligtvis , var finns bostäderna?

"Kriminella bedriver svarta bostadsförmedlingar
I stället har den grå och svarta marknaden fått lösa bostadsbristen. Människor tränger ihop sig i miljonprogrammen. Det kan bo så många som 10-15 personer i en tvåa, berättar Juan Copovi Mena, vd på Telge Bostäder i Södertälje. 
Samtidigt har svarthandeln brett ut sig över hela landet, även på småorter. Lägenheter bebos av andra än de som står på kontraktet. Det köps och säljs folkbokföringsadresser i stor skala och par genomgår skenskilsmässor för att lösgöra lägenheter för otillåten uthyrning. "

Om de som kastar ur sig ordet främlingsfientliga skulle börja besinna sig över politiken istället och inse att Sverige redan nu har stora problem på många områden tack vare för stor immigration och försöka göra en analys över vad som kommer att ske under de närmsta tio åren!
Ibland ställer jag mig frågan vad det är för fel på alla dessa både politiker och människor vilka sluter sina öron och ögon över den verklighet vi nu har att brottas med.
Det fanns en visa på 70-talet som sjöngs där texten bland annat sa ungefär så här: "Vi visste ingenting" och då rörde det sig om de tyskar som inte såg eller hörde vad som hände under Hitler. Är det så det kommer att heta om dagens människor som varken ser eller hör hur vår nutid är?
Ser de inte kriminaliteten som mer och mer genomsyrar hela samhället? All svarthandel med bostäder,matvaror,krogar,knark och alkohol osv!
Det finns studier från Malmö som påvisar att kanske hela 30 % av ekonomin där är baserat på svarthandel.Ingen skatt betalas in till samhället utan går i fickorna på kriminella nätverk vilka investerar i ännu mer kriminell verksamhet.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/malmo-betalade-miljonbelopp-gangkriminella-fick-lyxlagenhet?cmpid=del%3Afb%3A20181126%3Amalmo-betalade-miljonbelopp-gangkriminella-fick-lyxlagenhet%3Anyh%3Alp&fbclid=IwAR2vDKcIjS2RWLK3JtCsS3-XW-HjroDk84x2SMaYht8dZa0P4QjZS_vLj9E 
En gissning är att det ser lika ut i alla större städer i vårt land numera.
"Vi visste ingenting"!

Det måste gå bra för nagellacksfabrikerna!

2018-11-23 10:03
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Trenden att kvinnor målar sina naglar har varit stigande i många år nu och idag så ser man alla åldrar med målade naglar. Hela industrin omkring kvinnors flärd blomstrar och det är bara att gå in på tex Åhléns så känner man stanken av parfym som en vägg emot sig.
I varje tv-program så sitter nästan alla kvinnor och viftar med sina röda naglar men när jag åker tunnelbanan så ser jag framförallt unga tjejer med så långa naglar så jag förstår inte hur de klarar det dagliga livet.
Är det vackert?

Själv får jag rysningar av olust och tänker på vad man sa förr i tiden.Kvinnor med långa naglar hade dessa som en symbol för att visa att de inte behövde utföra något arbete med sina händer!
Dessa tjejer kan ju försöka att få jobb inom sjukvården så får de se hur de får avslag.
Skulle tro att det är lättare att jobba på parfymavdelningen på något varuhus!
Nåja, fabrikerna som tillverkar allt det här inom kosmetika går nog med stor vinst.
OM jag ska vara lite moralisk så vet jag ju hur ofantligt stor denna marknad är per år i hela världen, en bråkdel av alla inköp skulle kunna ge mat till alla svältande barn i hela världen!

Amnesty blandar bort korten om romerna.

2018-11-22 10:11
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Amnesty i Sverige går ut i en namninsamling där de går till attack mot särskilt polisen.
De använder sig av känslokortet och "glömmer " bort hur EU:s lagstiftning är utformad. En lag som Sverige ska följa men inte har gjort.
Här kan samma tiggare sitta år ut och år in på sin inmutade plats.Deras organisation håller benhård kontroll över platserna.Ve den som försöker ta någon annans plats.
Lagen säger så här:
när en medborgare i ett EU-land reser till ett annat EU-land så ska personen anmäla sig på landets arbetsförmedling. OM personen inte har lyckats få ett arbete efter tre månader så återstår att resa hem till sitt land!
OM man inte gör detta så ska myndigheterna se till att personen återvänder. Detta gör inte de svenska myndigheterna!
Resursbrist? Eller slöhet? Eller politisk rädsla för "de goda"!
Amnesty tappar ansiktet som en seriös organisation med sin kampanj. Det finns viktigare ting att inrikta sig på med sina krafter tex. utrotningen och folkmordet av kristna eller barnamorden i Jemen!

Pengarna slut! Knapp pension!

2018-11-20 11:39
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
För några år sedan sålde jag ut delar av min borätt till ett pensionsbolag. Fick mina lån betalda samt tog ut 100.000 kronor till div. renoveringar. Nu är dessa pengar slut eftersom jag har använt det som blev över till att kunna leva drägligt.
Min pension har  inte stigit enligt politiska löften, de trixar med sina siffror. När man har bostadsbidrag så sjunker ju detta när de höjer pensionsbeloppet. Med andra ord så står man och stampar på samma fläck. OCH inte blir det bättre av att den svenska kronan ligger så lågt vilket har inneburit prishöjningar på maten och allt annat som importeras. Vissa grönsaker har ökat med 30% i kostnad.
Min pension ligger idag på 12.000 i månaden och då kan man inte kosta på sig någon längre resa tex! När man har betalat alla räkningar inkl. tandläkaren och SL-biljetten då dammar det tomt i plånboken.
Nu är det snart jul och det är ju glädjens högtid för många, jag själv oroar mig över alla utgifter!
Tänk om man kunde gå i ide och sova fram till våren!
Livet tvingade mig till att byta yrke från ett högavlönat sådant på bruket till att ta anställning hos Malmö stad där det fanns jobb inom vården. "Kvinnoyrket" inom vård och omsorg var så dåligt betalt vilket också ger en dålig pension.
Så ser det ut för många idag i Sverige, ca 300.000 människor ligger under EU:s fattigdomsnorm vilken är 12.000 kronor.
Sverige är numera sämst i hela norden,kanske i EU också?
Pengarna går ju åt till att hjälpa andra men det får man ju numera inte ha några åsikter om.
De som har haft fräckheten att hävda att landets regering i första hand ska värna om landets medborgare har fått skitspannen över sig!
Folkhemmet ligger långt borta men Per-Albins ord ekar fortfarande över landet, "ett hem för hela folket, och präglas av samförstånd och jämlikhet"!
Behandlingen av Sveriges pensionärer är usel idag och riksdagen idag visar vad det är frågan om. Endast sex (6) riksdagsmän är 65+!

Socialdemokraterna har ingen riksdagsman 65+!!!!

Dödsekten!

2018-11-19 09:08
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
"HFrån början var Peoples Temple en organisation som förespråkade social rättvisa och hjälpte fattiga och missbrukare. Den förvandlades med åren till en sekt och det visade sig att Jones missbrukade sin ställning och styrde rörelsen enväldigt. Han ansåg sig själv vara en ny Messias.
Jones grundade Jonestown i Guyana, som blev hemvist för sektens nära 800 medlemmar. Nästan alla Jones följeslagare (totalt 913 personer, varav 276 barn) mördades eller begick självmord den 18 november 1978, de flesta genom att uppmanas och tvingas att dricka en dryck spetsad med cyanid. " (Wikipedia)
https://www.svtplay.se/video/20043206/jonestown-sjalvmordssekten/jonestown-sjalvmordssekten-sasong-1-en-karismatisk-psykopat 

När jag ser alla dessa människor vilka söker sig till denna sekt och dess ledare så ser jag många likheter med andra religioner och dess utövare. De styrs av rigida regler ofta nedskrivna för tusentals år sedan och borde väcka både tankar och opposition. Ack nej!
Vidskepelse är den ständiga följeslagaren med religionen. Man måste vara vänd åt ett bestämt håll både i bönen och när man begravs. Kvinnor ska täcka sig för att mannens sexlust inte ska väckas.Vissa tider på året får man inte ens äta eller dricka när solen är uppe däremot går det bra att frossa på nätterna.
Listan kan bli hur lång som helst med galenskaper så Jim Jones regelverk är eller var verkligen inte unikt på något sätt.
Människor kan även i vårt moderna tidevarv låta sig luras !
Dödskulten har ju IS och andra liknande rörelser också återupplivat med råge, det pågår ständigt självmordsuppdrag med mängder av offer!
Att använda sin hjärna på ett förnuftigt sätt verkar totalt att lysa med sin frånvaro när religion och extrem politik tillåts härska!

Allt fler ser på Sverige med mina ögon!

2018-11-18 12:21
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
"Det är inte många problem som fått sin lösning under den här mandatperioden. Snarare tvärtom, problemen har expanderat. Klyftorna har ökat, det är kris inom sjukvården, kris inom äldreomsorgen, en polisorganisation i kaos och en integrationspolitik som inte fungerar. Nu lovade både alliansen och de rödgröna i valrörelsen att lösa problemen. Nu har budgeten kommit, den de kunde enas om i väntan på regering.
Assistansersättningen som skulle få en snabb lösning är lagt på is. Pengarna till kommunerna finns inte i budgeten, det är välfärden som står på spel. Många kommuner klarar inte sina åtaganden nästa år utan nya pengar från staten. Samtidigt pågår en snabb omvälvning av samhället med digitalisering och ny teknik som förändrar hela vår vardag men det var inget som fanns på dagordningen i det här valet. Allt gick i stället ut på att stoppa SD:s framfart. Det strategiarbetet känner vi igen, inte prata med dem, utnämna dem som rasister och främlingsfientliga – inkluderat deras väljare. Samtidigt har vi den ständigt pågående dubbelmoralen. Båda höger- och vänsterblocket har tagit hjälp av SD för att få igenom sina förslag. Åskådare till detta politiska spel är väljarna.
Det är ingen överdrift att hävda att den pågående politiska strategin för att minimera SD:s inflytande inte har varit särskilt framgångsrik. Jag drar slutsatsen att SD inte växer av egen kraft, de växer på grund av de övriga partiernas agerande. "
https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/nu-har-kaoset-borjat-drabba-vanligt-folk-/?fbclid=IwAR31pZpP_BqGi5vEyMk0xQTuI8k3HoZdQMoul9FLBb25yZvLNFutm8V5Uxc 


Mammor till skjutna ungdomar!

2018-11-16 08:02
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Lyssnade just nu på P1 där de intervjuade en av många mammor vilka har fått sina söner skjutna till döds. De ska ha en demonstration på Sergels torg på söndag för att uppmärksamma det hemska som sker. 
Hon liksom vi andra har ju sedan lång tid märkt hur vårt Sverige är delat. Makthavare, journalister, politiker osv. lever i ett annat samhälle än oss " vanliga" medborgare. 
Mamman återkom till detta att man lever så olika liv idag. Hon vädjade om att det måste bli ett stopp på mördandet! 

Många är vi som ser orsakerna till att vårt samhälle ser ut som det gör idag men makten och dess jasägare angriper OSS istället för problemen! Konstruktiv kritik möts med smutskastning!
 Måtte den folkliga vreden öka och demonstrationen på Sergel kan bli ett steg i rätt riktning.

Den gamle mästerfotografen Freddy Mardell har återvänt till sin hemstad Malmö och gått runt och fotograferat det han ser. https://youtu.be/Qa4MU37dxNk 
Så här presenteras hans bilder på Youtube:
"Mångkulturhyllande politiker och journalister har i decennier försökt beskriva Malmö som en stad som "svartmålas". Man har försökt hävda att "media" skulle beskrivit en negativ bild av Malmö. Den prisbelönte mästerfotografen Freddy Mardells kamera och muntliga vittnesmål kan dock visa att staden är värre ute än vad någon kunnat föreställa sig i sin vildaste fantasi.
Skjutningar, våldtäkter och våld är bara en del av det stora problemet. Vad som inte syns i den skönmålande gammelmediarapporteringen, är all otrygghet som vanligt folk känner inne i de tidigare så trygga centrumområdena. Vanliga svenskar flyr detta Malmö och in flyttar ännu fler av de som Freddy Mardell benämner som "globalister". Bidragstagande invandrare som för oväsen långt in på småtimmarna, när vanliga arbetande och skattebetalande människor försöker sova. Dessa "globalister" drygar ut sina vidlyftiga bidrag genom att pracka knark på vanliga skattebetalande arbetares barn och ungdomar. Man påstår att man "flytt från krig", men tackar de gästfria medborgarna genom att klottra ner husfasader och trappuppgångar till den milda grad att kommunen inte har en chans att hinna sanera. Bakom den växande slummen och etablissemangets oförmåga att sätta ned foten mot dessa kolonisatörer, tar extremister mer och mer över. Allt oftare sker islamistiska, könsseparerade maktdemonstrationer i Malmö, där svartklädda och militärklädda män, för sig, och kvinnor, för sig, går och skriker ut sitt hat mot rivaliserande muslimer, Sverige och de svenska skattebetalarna."

När man går runt i Stockholms olika stadsdelar så upplever man ju ungefär samma bild av ett samhälle i förfall och dit hör ju naturligtvis skjutningarna av alla dessa unga killar. Bilbränder tillhör ju också det vanliga och inatt brändes 5 bilar ner i Haninge, söder om Stockholm.
Uppsala , den gamla studentstaden, har på senare år också dragits ner i detta dyliknande samhälle och är en av de värre städerna för närvarande. OCH ingen kommer ifrån att detta har med invandringen att göra.Där det flockas alldeles för många från olika kulturer där blir det otrivsel,kriminalitet,droger m.m.
ATT inte detta fenomen går att sakligt diskutera och VAD man ska göra åt detta är ju en svaghet som gör allting ännu värre.
Mardell ställer frågan "var har alla Malmös gamla innevånare tagit vägen"?
Så kan man nog ställa frågan lite överallt i vårt land i dag. Jo, många väljer områden där det nästan bara bor svenskar med arbete och ett vanligt liv.Småbyarna runt om befolkas av utflyttade människor som finner att de inte varken kan eller vill bo kvar och så töms stadsdel efter stadsdel på det "vanliga" folket.
USA har ända sedan 20-talet uppvisat exakt samma tendens och så är det ute i Europa också.
Jag var ute i Paris förorter på 90-talet och såg där vad som komma skulle även i vårt land med en invandring med för många individer.
Det finare ordet för allt detta är ju SEGREGERING!
Arbetarrörelsen borde återta sitt gamla språkbruk och säga högt KLASSAMHÄLLE!
Politikerna har totalt misslyckats med sitt samhällsbygge!

PS Den 18 november klockan 13 tänds levande ljus på Sergels torg. De ska brinna till minne av alla pojkar och unga män som skjutits ihjäl – i Stockholm och resten av Sverige.

Mångkulturella Malmös totala förfall dokumenterat

2018-11-15 07:38
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)

Idag vill jag faktiskt skryta och tala väl om mig själv!

2018-11-14 18:00
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Idag när jag åkte från Lund så kom en kvinna att sitta bredvid mig på tåget.Vi fann varandra på en gång! Hon var utbildad socionom och jämsides med sitt arbete så pluggade hon vidare.
Vi talades vid i över en timma om samhället och alla de besvärligheter som finns idag. När hon steg av i Linköping så fick jag en man bredvid mig. Samtal inleddes på en gång och det visade sig att han var kommunalråd i Linköping och numera vice ordf. i kommunstyrelsen. Hans namn var Paul Lindvall och är aktiv moderat ända sedan skolåren. Slog upp honom på Google och såg att det var han som stoppade "gangstergruppen " Kartellen från att uppträda på en ungdomskonsert i Linköping för ett par år sedan. Detta hedrar honom!
Vi hade mycket att tala om i allt från järnvägstrafik till politik.
Trevligt samtal och vi skildes åt i Stockholm med ett varmt handslag.
Jag är ju en vanlig knegare med den kanske ovanliga grejen att kunna tala med alla sorters människor, hög som låg vad det nu är för någonting.Alla är ju människor men var och en gör sitt mestadels viktiga i livet.
Lindvall var universitetslärare i botten med stora kunskaper vad jag kan förstå. Jag har livet som gett mig stora erfarenheter på en rad områden, många vitt skilda yrken. Laborant,stålverksarbetare, försäljare på "Bolaget", sjukvårdsbiträde,vårdare ,personlig ass, tjänsteman på soss, osv!
Politiskt aktiv i många ,många år med bla radiosändningar i 5 år i sträck nere i Malmö!

Har vänner som är professorer och andra som är arbetare.
Oj, nu tycker du att jag brer på men sanningen är ju så här. Jag har aldrig varit en stöddig och högfärdig man och jag har försökt göra så gott jag kan i livet. Men visst sjutton har jag gått på "isberg" många gånger i mitt liv och betett mig dumt.
Sårat många ,särskilt kvinnor genom ren dumhet. Sårat mina barn dessvärre !
Jag har de senaste 15 åren verkligen försökt att bättra mig  och hoppas att jag har lyckats någorlunda?
Genom att vara nykterist just i 15 år så har jag givit mig själv möjligheten att bli en något bättre individ.
Genom min fästmö har jag dessutom kommit in i ett annat liv. Dessutom ihop  med hennes barn också.
Bara en sådan sak som att få lära en av pojkarna att cykla är ju en sak att minnas. Inga stordåd men ack så viktigt för hans utveckling. Att kunna finnas där som en man i deras liv som de kan lita på är värt mycket.
I dagens samhälle så nonchaleras vi äldre på ett sätt vilket är mindre trevligt och dessutom dumt.Vi har mycket att tillföra samhället!
Kändisvärlden bjäbbar på liksom dagens politiker vilka låter som de papegojor de numera är.Det verkar som om många som publicerar sig idag bara upprepar det som är "inne" just för dagen.
Vi sa att det fanns "flum" på sextiotalet men det är VÄRRE idag!
Dessvärre har de som agerar idag plattformar som de på sextiotalet icke hade. Dreven från dessa flummare är verkligt otäcka.Ren mobbing och humbug. De förvrider fakta på ett sätt som för mina tankar till Tyskland på 30-talet eller Sovjet.
INGEN kommer att få tyst på mig vad de än försöker göra. Jag är tillräckligt gammal så jag bryr mig helt enkelt inte om smutskastning längre mot min person. I mina ögon är de bara töntar som inte kan ta debatt och yttrandefrihet!

Jag har tappat räkning på alla skjutna!

2018-11-04 18:20
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Det skjuts på många platser nu och jag har inte koll längre på hur många skjutna det är. Idag söndag så har två personer i Hagsätra skjutits och igår var det 7-8 stycken.
Jag minns när jag var barn och gick på matiné och såg vilda västern, då trodde man aldrig att det skulle bli på det sättet i Sverige.
Nu är vi där sedan ca tio år och det är många som blivit mördade på detta sätt. Så många så att varken politiker eller allmänheten snart höjer på ögonbrynen.
Så är det med alla våldtäkter också.Folk rycker på axlarna så länge det inte berör dem själv eller någon närstående.
Det är då ett samhälle åker rakt ut i helvetet!
Allt blir som en dålig B-film.
De som borde ta sitt ansvar för den här utvecklingen hukar. Tiger!
Sanningen är så svår för dem att ta till sig . Allt rasar ihop för dem om de tvingas att erkänna att det gick fel för många år sedan och att det nu är nästan försent att vända på den här tunga skutan. FÖR hur skulle det gå till egentligen?
Göra som Danskarna tänker göra,riva skitkåkar och tvångsflytta folk?
Tvångsflytta folk från Rosengård? Hur i hela friden skulle det gå till?
Det är ju sånt här som man redan för 50 år sedan skulle ha haft en plan för så att inte en massa områden blivit så som de är idag och med de gangsters som föds där!
DET är ju bara de politiska analfabeterna som inte förstår vad som har hänt i landet!
Dogmatiker från höger till vänster har fattat varandras händer och ropar unisont:"vi ska aldrig tala eller ha hjälp av SD"!
När man har försjunkit in i sitt nirvana så är man onåbar!
Tröstlöst, därför kommer allt att bli ännu värre!

Tiderna förändras?

2018-11-02 12:29
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Fotot är från början av åttiotalet, kavajen inköpt på Domus i Eskilstuna . Kavajen liksom Mao och Domus är borta idag.Det har runnit massor i tidens flod sedan dess.
Spiken i den Maoistiska kistan drevs in redan 1976 när jag var på studiebesök i Kina.
Demokratisk centralism föll inte mig i smaken, jag ville redan då ha fri debatt.När folk är rädda att säga sin mening så har samhället redan förvandlats till ett förtryckarsamhälle.
Mao lurade folket i en kampanj att tala om vad de ansåg. När de sagt sitt så kom säkerhetspolisen på natten och hämtade dem till "omskolningsläger"! Sådan är socialismen!
Exakt som alla andra länder med röd,brun eller svart socialism.
I Sverige pågår numera ständiga "omskolningskampanjer" och ve dem som motsätter sig detta.
Det rör sig om allt från sk "feminism" d.v.s ett svartmålande av alla vita män vilka i deras ögon alla är sex-förbrytare till att stämpla alla som "nazister" vilka motsätter sig islamistisk massinvandring.
Tyvärr har flera partier som jag tidigare betraktade som borgerliga anslutit sig till denna omskolning av det svenska folket.
Att det socialistiska tankegodset under den långa socialdemokratiska epoken har kunnat tränga in i borgerliga partier är egentligen en gåta men DDR-själarna i vårt land är öppet belåtna.
OM jag skulle vara besviken så är det främst på Björklunds Folkparti (Liberalerna?)!
Vi är nog många fd väljare (och medlemmar) vilka tycker att detta parti består av svikare. Deras rabiata inställning till SD förmörkar deras hjärnor. (DÖ-grävare)
Redan vid förra valutgången hade man kunnat bildat en ny borgerlig regering med majoritet i riksdagen. Nej då, då grävde man ner sig i skyttegraven vilken man inte kommit upp ur än!
Centerns alla utspel får mig att må illa och jag vill inte ens kommentera dem!

Ett nyval skulle vara intressant och frågan är om vissa överhuvudtaget någonsin kommer upp ur skyttegraven eller om den blir en gravplats för gott istället?

Varje tidsepok har sitt eländiga!

2018-11-01 11:43
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
Det bedrivs en sorts lågintensiv terror mot människor som har förmågan att tänka själv samt ge uttryck för sina tankar.
Men som allt annat är det inget nytt under solen.
Vem minns inte salige Vilhelm Moberg och hans kamp mot orättvisor och så mycket skit som han fick .Eller Kurt Salomonson,se här:https://sv.wikipedia.org/wiki/Kurt_Salomonson

Kurts kamp för gruvarbetarna och mot silikosen blev så hånad även av sossarna och facket,men han fick upprättelse!
Idag när det är så lätt genom internet att sätta stämplar på folk samt att genomföra kollektiva straff mot de misshagliga så får man nog luta sig lite bakåt och slappna av.
I alla tider har de som hetsat och målat i grälla färger också i slutänden förlorat. Överorden och lögnerna likt de Aftonbladet tar till blir till en bumerang som slår dem i huvudet en dag.
Dessa människor utan heder och sans faller till slut ner som små dammkorn i vår historia. De som stod upp för sanningen kommer vi att minnas.
Torgny Segerstedt minns vi! Vilhelm Moberg minns vi! OSV, ingen nämnd ,ingen glömd!
Alla dessa nutida mobbare är sig lika.Jag minns ju från mitt eget liv hur det kunde vara med vissa sossar vilka fungerade som stalinister.
Jag talade på ett fackmöte om den dåliga arbetsmiljön på min arbetsplats då reser sig ombudsmannen upp och skriker till mig"såna som du borde fara till Moskva"!
Andra kunde hälla olja i klädskåpet på en man vilken hade valt att vara med i "fel" fackförening!
Men sånt svänger. 1977 kom sossarna och facket till mig och ville att jag och mina likasinnade skulle ta hand om hela den demonstration där brukets personal skulle åka till riksdagen och demonstrera. Blev enhälligt vald till ordförande för denna rörelse mot nedläggningen av Nyby Bruk.

Företaget gav oss ledigt i en vecka med full lön för att organisera hela denna aktion! Vi fick dessutom mycket pengar till alltsammans.
Så kan det gå om man står upp för rättvisa och sanning utan att vika sig och låta sig skrämmas.


Ska mina skattepengar gå till charlataner?

2018-10-31 11:21
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)
"VitKrit är ett nätverk för forskare och akademiker som jobbat med dekoloniala studier inom humaniora och konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning och praktik. Tillsammans organiserar vi offentliga föreläsningar, forskningsseminarier och läsgrupper med stöd av Göteborgs universitets humanistiska fakultet. Gemensamt för samtliga arrangemang är att de belyser och kritiskt granskar forskning som på olika sätt studerar och problematiserar rasism och kolonialitet som historiskt konstruerade maktstrukturer. I en tid när Sverige är ett av de länder där ojämlikheten i samhället ökar i allra snabbast takt menar vi att forskning som fokuserar på rasismens materiella och symboliska verkningar är oundgänglig, just för att säkra demokratins grundval." Ur GP.
Deras sk forskning påminner om den som Uppsala Universitet med Mathias Gardell håller på med ang. islam och annat trams.De får sina löner direkt ur fickan på oss skattebetalare för att bedriva "forskning" när det istället är frågan om dold agendapolitik.
Professor Rothstein i Göteborg anser att i och med denna inriktning så har GU upphört att vara ett universitet.
Studenter idag angriper undervisningen när vissa professorer redovisar verkligheten men den här dreten har jag inte hört några studenter säga ett knyst om.
För mig är det rena rama rasismen att hålla på att peka ut särskilt vita män som alltings jävulskap,att dra alla över en kam har aldrig varit något bra.
Det går ett spöke genom Europa , fanatismen och enkelspårighetens spöke!

http://www.gp.se/kultur/kultur/bo-rothstein-acceptera-inte-kr%C3%A4nkthetsstudierna-p%C3%A5-g%C3%B6teborgs-universitet-1.10169896
Erika Alm, filosofie doktor i idéhistoria
Zahra Bayati, filosofie doktor i pedagogik
Iginia Barretta, doktorand i tyska
Scott Burnett, filosofie doktor i critical diversity studies
Andrea Castro, professor i spanska
Lena Martinsson, professor i genusvetenskap
Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning
Mia Liinason, docent i genusvetenskap
Fredrik Olsson, filosofie doktor i spanska
Lena Sawyer, docent i socialt arbete
Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap

http://www.gp.se/kultur/kultur/bo-rothstein-smutskastar-oss-utan-grund-1.10274645

Kent - Live Popsmart 2002

2018-10-24 13:57
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)

Varmt och kärleksfullt! (Krönika från GP)

2018-10-24 10:40
Från noreply@blogger.com (Bo Hogrelius)