RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-10-09 20:13:20

creactivesm

Skrev på min rapport

2014-05-10 08:45

Gjorde fler diagram.

Skriev på min rapport

2014-04-15 10:15

Gjorde diagram och skrev på min rapport.

Skriva rapport

2014-05-08 10:00

Skrev på min rapport.

Analys av resultat intervjuer

2014-04-04 08:30

Granskning och analys av intervuer.

Fortsatt arbete med intervjuer företag

2014-03-21 13:15

Fick några till klara intervjuer.

Kämpar på med intervjuer företag

2014-03-20 10:00

Har kommit en bit på vägen. 6 st företag har intervjuats.

Intervjuer med företag i Mjärdevi

2014-03-17 09:15

Fortsatt att jaga företag att intervjua. En del lovar att de ska svara via mail men gör inte det.

Intervjuer med företag

2014-03-10 11:30
Telefonintervjuer med tio företag i Mjärdevi. Kollade på Mjärdevi Science Parks webbsida för att hitta företag som önskade rekrytera.

En andra omgång med indevjuer studenter genomfördes

2014-03-07 11:30

Detta är en fördjupande intervju med studenter på Campus. 20 studenter intervjuas till ett

syftet att identifiera vilka aktiviteter studenter önskar och hur de ser på jobbcoachning.

Andra intervjuomgången med 20 st studenter

2014-03-06 11:30
Fördjupning av den första intervjuomgången. Ett formulär med 10 frågor skapas.

Arbetade vidare med intervjuformulären

2014-02-18 10:45

Idag slutförde jag arbetetet med intervjuformulären.

Intervjuformulär för studenter skapas

2014-02-17 10:15
Tio frågor om brister i studentlivet och om studenterna känner till CreActive? Det var öppna frågor som ska få studenterna att öppet berätta om de saknar något i sitt studentliv och oim de känner till CreActive och vad de kan göra för dem.

Studie av CreActives närvaro i sociala medier

2014-02-11 10:00

Jag gjorde ett grundlig koll på hur CreActive marknadsför sig i Sociala medier. Jag kollade Facebook och Twitter. Blider studerades utifrån bildanalys. Vad berättar de? Vad föreställer de? Finns det någon symbolik i dem?

Genomgång av nuvarande status för CreActive digitala medier

2014-02-11 09:45

Jag studerade hur CreActives närvaro på Facebook, Twitter och webbsida ser ut idag. Jag förde anteckningar om min kreativa slutsatser.

Granskning av resultaten för telefonintervjuer med Mjärdeviföretag

2014-04-28 16:45

I dag har jag granskat resultatet för de telefonintervjuer som jag har genomfört med tio företag i Mjädevi Science Park. Efter granskningen och några funderingar om resultatet så har jag gjort cirkeldiagram för att åskådligöra resultatet. Jag kunde konstatera att det inte framkom några revolutionerande nyheter. En del saker var dock intressanta.

Analys av CreActives Twitter

2014-02-11 15:48

En artikel i Corren som fanns genom ett Tweet berättade en intressant sak: – "Mjärdeviföretagen jobbar mot en internationell marknad och många vill veta mer hur man gör affärer i Kina eller vissa andra länder. De är nyfikna och vi ska se till att hjälpa dem, säger Sten Gunnar Johansson, VD för Mjärdevi Science Park"


Man har något som heter Venture Cup, en tävlig för innovationer. Det är InnovationskontorEtt som arrangerara detta. Deltagarna får ta fram affärsidé, affärsplan och dessutom pitcha dessa inför en kräsen jury. Vinnaren får 25000:-.


En bra sak är att man alltid hittar puffar för alla aktiviteter genom Twitter som finns på CreActive.


Demola är ett intressant projekt där studenter från olika utbildningar kan arbeta i grupp och få sina idéer förverkligade. Projektägare d v s företag kan sedan köpa deras idéer.

Erfarenheter kring analys av Creaktivs hemsida

2014-02-11 13:55

På CreActive finns en stab av kompetent personal som kan hjälpa till om man har en kreativ idé som man vill förverkliga: "Under öppetiderna är creActive bemannat. Här finns alltid personal för rådgivning kring innovationssystemet, kontakter mellan studenter och företag, finansiering, företagsstart, internationalisering eller när du behöver hjälp med kaffeautomaten".


Creactive är öppet för alla företag och studenter och man har fantastiska lokaler för det lilla eller stora mötet. Man kan boka lokal och det finns full tillgång till konferensutrustning. Lokalerna får användas kostnadsfritt eller rättare sagt: Pay What You Want, betala efter förmåga.

Man har haft ett häftigt game jam. Ett möte där man spånar fram nya spel. En annan kul grej var ett

Y-lan som gjordes tillsammans med Combitech. Företag och studenter kan umgås. Det gjordes en snilleblixt-utställning för barn.


Forskare är en intressant målgrupp för CreActive. Detta nämndes vid invigningen.


Foursquare är en intressant mobilapp som man kan använda om man vill att andra ska veta var man är någonstans och att man vill sammanstråla. CreActive gör reklam för den.


Något som är bra för studenter är att CreActive erbjuder mentorer.


Man har företag som är partners. De betalar 5000:- och får använda lokalerna så "mycket de vill".

Combitech, Ericsson, InnovationskontorEtt och Hälsans nya verktyg är partners.


Samordning av marknadsundersökning CreActive

2014-02-07 16:45

Eva-Marie, Mjärdevi Science park skickar ett mail med kontaktuppgifter för ett antal studenter som ska gör olika marknadsundersöknngar av CreActive. Spännande, det går säkert att samordna lite av arbetet hoppas jag på. Vi ska ha en träff och då kan vi prata ihop oss. 

Analys av CreActives kommunikation webbplats, Twitter och Facebook

2014-02-11 13:25

I dag går jag igenom CreAktives hemsida, Twitter och Facebook. Det gör jag för att sätta mig in i CreActives verksamhet. Jag vill förstå hur de arbetar.

Ett möte med en spännande människa på Mjärdevi Science Park...

2014-02-07 13:15

Att känna sig välkommen är viktigt. Det kände jag när jag träffade Eva-Marie Törnström från Mjärdevi Science Park. Hon arbetar som kommunikatör och leder och utformar arbetet i den Sociala medier som man använder sig av då det gäller CreaCtive. För närvarande använder man sig av Twitter och Facebook.


Eva-Marie berättade om alla de aktiviteter som de har hos CreActive. Jag blev mäkta imponerad av deras kreativitet. Före vårt möte hade de haft Lunchbeat. Disco till lunch. Det missade jag då jag hade föreläsning. Jag lovade att vara med nästa gång eftersom jag tycker om att dansa och släppa loss.

Vi hade ett långt och intressant samtal där vi pratade allmänt om kommunikation och Sociala medier. Utan tvekan är det intressant att få träffa kunniga människor inom området Sociala medier. Hon berättade t ex att då hon la ut ett klipp om radiostyrda bilar på Twitter så fick hon bra respons. Jag sa att det stämmer med mina erfarenheter. Henrik Schyffert och Johan Reborg tävlade en gång i TV om vilken bild som skulle få mest likes på Instagram. Schyffert vann med sin rumpa. Detta är något som vi får fundera på som håller på med kommunikation.


Slutsats av mötet är att jag ska arbeta med att göra en rapport som berättar om hur man på ett effektvivt sätt kan marknadsföra CreActive genom sociala medier.