RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-01-14 05:02:09

Ledarskap och pedagogik

GU-F uppdateras

2019-01-11 13:47
Från fmlope
Över 800 elever från de frivilliga försvarsorganisationerna genomför grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) med start på FM lärplattform, itslearning, varje år. Kursmodulerna har mer än tio år på nacken och det är dags att uppdatera dem. Ulf Hammarlund från Försvarsutbildarna och Anders Troedson från Flygvapenfrivilligas riksförbund (FVRF) på möte med FMLOPE och bland andra Magnus […]

Årets SKANFORUM tar form!

2019-01-10 14:44
Från fmlope
Ledarskap och krishantering utifrån verkliga händelser, officerens omdömesförmåga inkluderat moral och etik samt paneldebatt kring balansen av behovet mellan reellt yrkeskunnande och akademisk kompetens för officeren. Under två dagar träffades SKANFORUM styrgrupp vid Sjökrigsskolen i Bergen för att påbörja planering av innehållet i årets SKANFORUM. SKANFORUM är ett samarbete inom ledarskap mellan Sverige, Norge och Danmark […]

SKANFORUM 2019

2018-12-18 09:45
Från fmlope
Moraliska och etiska överväganden i ledarskapet – hur tränar vi våra gruppbefäl och officerare i detta? Omdömesförmåga i ledarskapet – hur arbetar respektive nation för att utveckla den förmågan? Det är två förslag på frågeställningar som kan komma att behandlas på kommande SKANFORUM. Det skandinaviska nätverket för forskning och utveckling av militärt ledande (SKANFORUM) har […]

Hey, This Is What Your Teacher Needs To Start With Online Lectures

2018-12-04 12:18
Från fmlope
  Vad krävs det för att säkerställa att lärare har tillräcklig kunskap och motivation för att producera och använda nätbaserade metoder i sin undervisning? Det norska Forsvaret genomför en utbildningsreform som är en del av en digital strategi. Läraren är identifierad som nyckelperson och en viktig fråga är vilken typ av stöd och incitament som är […]

Lärmiljöer diskuterades på ämnesmöte ledarskap och pedagogik

2018-11-27 16:55
Från fmlope
Moderna lärmiljöer börjar ge resultat. Lärare rapporterar att de har energi och kraft kvar ända till vecka 52. En GU-plutonchef känner att det finns tid att hinna med allt som behöver hinnas med. Elevers utvärderingar ger vid handen att rum för aktivt lärande är starkt bidragande till ett bättre lärande och att ALC-konceptet innebär ett […]

Aktuellt läge i lärmiljöerna

2018-11-26 15:43
Från fmlope
Läget i Försvarsmaktens lärmiljöer varierar kraftigt mellan förband, skolor och center. Det kunde nätverket Utveckla Lärmiljö snabbt konstatera vid dagens möte. Tillgången till moderna lärmiljöer med tekniskt stöd är väldigt olika stort. Viljan till pedagogikutveckling är däremot stor överallt. Deltagarna rapporterade och diskuterade med gott humör. Försvarsmaktens nätverk Utveckla Lärmiljö möttes ”på riktigt” idag för första gången […]

Talare sökes – NORDEFCO ADL 2019

2018-11-26 09:15
Från fmlope
Jobbar du med digitalisering, pedagogisk utveckling, teknikstödd utbildning eller något liknande och vill dela med dig? NORDEFCO ADL Conference 2019 söker personer som kan tala eller hålla workshops. Är du rätt person för uppgiften? Läs mer på https://nordicadl.com/archive/adl-conference-2019/speakers/

FM lärplattform, itslearning, nytt utseende 20 december

2018-11-20 11:45
Från fmlope
Utseende på FM lärplattform ändras den 20 december 2018. itslearning har erbjudit sina kunder det nya utseende sedan sommaren 2016. Nu är det dags för Försvarsmakten. Här kommer ett inspelat webinar om Det nya itslearning.  

FMLOPE följer ämnesrelaterad verksamhet under Fältövning Bosnien Hercegovina

2018-11-19 10:00
Från fmlope
– Bra diskussioner och väl förberedda delmoment där koppling har gjorts till samtliga ämnen ingående i första terminen vid Specialistofficersutbildningen (SOU), säger Thomas Grevholm, som under åtta dagar i november följde en av plutonerna under hela fältövningen. I rollen som Försvarsmaktens ämnesföreträdare ledarskap och pedagogik är FMLOPE måna om att i möjligaste mån medverka under ämnesrelaterad […]

Pedagogisk utveckling i fokus

2018-11-08 21:21
Från fmlope
What is the best use of face-to-face-time with students? Det var den avslutande frågan när en liten delegation från Försvarsmakten i Halmstad och FMLOPE besökte Malmö Universitet. Universitetslektor Marie Leijon berättade om pedagogiskt utvecklingsarbete. Marie är fil.doktor i pedagogik och djupt engagerad i universitetets pedagogiska utvecklingsarbete. Hon beskrev hur de arbetat från ett underifrånperspektiv där […]