RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-03-12 18:39:58

mobbning och psykisk ohälsa bland unga

Stöd och information om mobbning kring rättigheter och skyldigheter

Psykisk ohälsa fortsätter att toppa hos BRIS

2019-03-12 07:52
Från Björn Hultman
Idag har BRIS årsrapport släppts och för 3e året i rad ligger psykisk ohälsa i topp kring anledningar att man kontaktar dem. Ur rapporten: ”Psykisk ohälsa har länge varit det vanligaste ämnet när ett barn kontaktar Bris och trenden är … Läs mer

Hat, hot och förtal på nätet

2019-02-19 19:47
Från Björn Hultman
Jag har i många inlägg under åren pratat om kränkningar, hot, hat och förtal på nätet och via sociala medier. För några veckor sedan hade Trolljägarnas 3:e säsong på Tv3 premiär. Hittills har man i programmet tagit upp mycket om … Läs mer

Påbörjar det 11:e året med mobbning och psykisk ohälsa

2019-01-04 08:33
Från Björn Hultman
Nu har jag gått in i det 11:e året kring arbetet med mobbning och psykisk ohälsa bland unga. I 5 år föreläste jag på skolor om hur vi kan upptäcka, stoppa och förebygga mobbning, jag har medverkat 4 gånger i … Läs mer

Kalla fakta om hemmasittare

2018-12-03 17:20
Från Björn Hultman
Tv4 Kalla fakta tar idag upp om elever med särskilda behov, som inte får det stöd de behöver. Man får följa ett par elever och höra vad de upplever, men även föräldrar. Jag har träffat och jobbat med många av … Läs mer

SIS hem är en sorglig konsekvens av att samhället misslyckas

2018-11-26 16:35
Från Björn Hultman
SiS hem, Statens institutionsstyrelse, är ungdomshem där missbrukare, kriminella och tyvärr även unga med självskadebeteende hamnar i när samhället tidigare inte fångat upp och hjälpt dessa tidigare. På dessa hem jobbar behandlingsassistenter (min utbildning), som bor och umgås med dessa … Läs mer

De stora konsekvenserna av mobbning och självmord

2018-11-14 19:34
Från Björn Hultman
I programmet Tendens i P1 har de gjort en serie om konsekvenserna av mobbning och hur det påverkar resten av livet. Man får följa olika personer och deras erfarenheter och alla nämner ensamhet och svårt med tillit som några av … Läs mer

Med fokus på mäns självmord

2018-10-12 16:12
Från Björn Hultman
Den här veckan har Malou Efter 10 på tv4 haft tema självmord bland män. Det har varit gäster som forskare, anhöriga till män som tagit sitt liv, KBT terapeut och organisationen som arbetar med efterlevande (SPES). 70% av de självmord … Läs mer

Kroppshets

2018-09-20 21:54
Från Björn Hultman
I många inlägg under dessa 10 år min hemsida funnits, så har jag tagit upp om utseendefixering, ätstörningar och ideal. Hur det påverkar oss, samhället och det psykiska måendet. Det påverkar oss mer än vi tror och det finns där … Läs mer

Idag tände vi ljus för de som tagit sina liv

2018-09-10 21:43
Från Björn Hultman
Idag har det varit Suicidpreventiva dagen, det innebär att vi uppmärksammar de som tagit sina liv och fokuserar på att sprida kunskap om självmord. Ikväll har man tänt ljus på Mariatorget i Stockholm som jag var med på. Det går … Läs mer

Återigen en hämnd attack

2018-09-06 19:29
Från Björn Hultman
Igår skedde en knivattack mot elever i mellanstadiet på en skola i Jönköping, av just en mellanstadieelev. Idag bekräftades min misstanke, det var ett tydligt hämnd dåd som ni kan läsa här.  Jag har under mina 10 år nu, varnat … Läs mer